Occupy-beweging gaat voorbij aan kern probleem

24

Ingezonden artikel: Hoewel de occupy-beweging niet gefocust is op actie maar op debat, vrees ik dat de debatten zullen verzanden in een veelheid van economische opvattingen van linkse en rechtse signatuur, waardoor over het hoofd wordt gezien dat de economische crisis in wezen een schijn crisis is. Het fundamentele probleem van (voort-)bestaan, waar de crisis om draait, is namelijk niet financieel maar existentieel van aard.

Om de economische crisis het hoofd te bieden zullen we ons dan ook ‘met elkaar’ moeten focussen op de creatie van een beleid dat niet op een financiële maar op een existentiële grondslag stoelt. Met andere woorden, een beleid dat niet draait om financieel gewin, noch om eigen, partijpolitiek of nationaal belang, maar om ons aller (voort-)bestaan, ofwel het algemeen of mondiaal belang.

Als basis voor zo’n puur democratisch wereldbeleid leent zich de gaia-hypothese. De gedachte van onze aarde als een levend organisme, waar de mens niet boven staat – als ware hij de schepper ervan – maar een onlosmakelijk deeltje van is. Een deeltje dat er zich bovendien van bewust is dat het (voort-)bestaan van dat levende organisme de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van ons allemaal, als mensheid, is. Zoals de praktijk zo langzamerhand bewezen heeft, zal die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid nooit tot een dito beleid (een gezamenlijke aanpak) leiden via het gangbare monetaire en parlementaire gedachtegoed. Gekunstelde gedachten, met behulp waarvan wij enkel in staat zijn tot de creatie van een ‘verdeel en heers politiek’, die haaks staat op de politiek waar de gaia-hypothese naar verwijst.

Deze verwijst namelijk naar een alomvattende politiek, als logisch gevolg van haar alomvattende aard. Voor de realisering van dat alomvattende beleid is de tijd rijp. Niet alleen omdat onze tijd wordt gekenmerkt wordt door globalisering, ofwel het toegroeien naar mondiale eenheid, maar ook omdat het beleidsorgaan dat nodig is voor het waarmaken van die eenwording bestaat, te weten: “De Verenigde Naties”. Slechts zal onze volkerenorganisatie daarvoor omgebouwd moeten worden van een organisatie van regeringen, die primair staan voor hun eigen of nationaal belang, tot een mondiaal beleidsorgaan met bovennationale bevoegdheden, dat het algemeen of mondiaal belang op juiste wijze weet te behartigen.

Wat de reorganisatie betreft moet gedacht worden aan de opheffing van de dictatoriale (vetorecht) Veiligheidsraad, met de gelijktijdige overheveling van zijn primaire taak (de handhaving van de internationale vrede en veiligheid) naar de Algemene Vergadering. Daardoor kan dit orgaan zich ontwikkelen van een ongeloofwaardig mondiaal praatcollege tot een geloofwaardig mondiaal daadcollege met bovennationale bevoegdheden. Een gezaghebbend wereldforum dat bij machte is om op basis van de alom onderschreven mensenrechten en onze ongeëvenaarde ‘know how’ op elk terrein een wereldbeleid van de grond te tillen waarmee de wereldproblemen en het daaruit voortvloeiende onrecht adequaat bestreden kunnen worden.

Voor de verwerkelijking van dit wenkend perspectief leent zich artikel 109 van het VN-Handvest, dat spreekt van een algemene conferentie van lidstaten met als doel de herziening van het Handvest. Officieel had deze conferentie al in 1955(!) moeten plaatsvinden, maar door krachtig verzet van de toenmalige Sovjet-Unie heeft de Algemene Vergadering destijds besloten dat een algemene conferentie ter herziening van het Handvest gehouden zou worden ‘op een daartoe geschikt tijdstip’.

Gezien de huidige politieke en financieel-economisch (wereld-)crisis lijkt mij dat tijdstip aangebroken. Hoog tijd dus om in de Algemene Vergadering van de VN te gaan lobbyen voor het agenderen van die uitgestelde VN-conferentie.

Wouter ter Heide

 

24 REACTIES

 1. Beste Wouter,

  stop met dagdromen over die zweverige gaia theorie die noch bewezen is noch enige zinvolle oplossing geeft. Ik weet heel goed uit welke bron jij put, allemaal publicaties van de VN, Lucis Thrust, Trilaterale Commissie, esoterisme en andere mystieke leringen, daarom waarschuw ik. Kennelijk ben je nog niet op de hoogte van de uiterste consequenties van deze theorie, namelijk dat de mens een ‘plaag en een pest’ is op ‘moeder aarde’ en mens nodig een stap moet zetten op de weg naar verdere evolutie; dus moet 80-90% van de mensheid binnen nu en 20 jaar dood, zogenaamd om de aarde te redden. Met het restant zou dan een vredevolle en hoger geevolueerde spirituele samenleving gevormd worden. Ja ja. De VN vraagt een ieder dus vrijwillig zijn of haar leven daarvoor te geven of desnoods te laten beeindigen. Daar pas ik voor en ik moet totaal niets van deze organisatie en haar suborganisaties hebben, die niet anders dan een denkmantel zijn voor het invoeren van een milieureligie en het invoeren van een wereldwijde regering die een communistische economische politiek voert, daarbij geregeerd door een klein clubje Illumatici (feitelijk fascistische ubermenschen)

  De crisis is terecht zoals je zegt een schijncrisis. Dan moet je niet gaan vergaderen met de VN; de VN heeft immers nooit enige oorlog in de wereld voorkomen, laat staan deze economische crisis.
  Nee je moet je verantwoording nemen en handelen. Dus schulden herstructureren, pijn / verlies nemen, de valsmunters bij banken en overheden aanpakken en berechten en een eerlijke munt invoeren en eerlijke vrijhandel stimuleren. Dat is ook de beste garantie tegen ongelijkheid en andere uitwassen waar we nu mee te maken hebben. Kortom recht en gerechtigheid doen, dat is de enige oplossing.

 2. @ Cees : ik had ’t artikel gelezen en zat al te denken hoe ik m’n eigen mening zou gaan verwoorden, tot ik de jouwe las.

  In één woord : SCHITTEREND !
  Inclusief zelfs ‘Lucis Trust’ ; je hebt duidelijk je weg gevonden in buitenlandse boeken, dat KAN niet anders.
  Even terzijde : De oorspronkelijke naam van ‘Lucis Trust’ (opgericht door sataniste Mevr Blavatski in de 19e eeuw) was ‘Lucifer’s Trust’ ; ik meen dat ze de naamsverandering pas rond 1930 of zo hebben doorgevoerd.

  En het gaat hier inderdaad om de holistische religie van de komende NWO, 100%. Goed gezien M !

  Maar Cees slaat vandaag werkelijk ALLES : perfecte analyse.

  Hieronder de hoofdoorzaak van de ‘schijn-crisis’, want het fiat-systeem hàd nog bv een eeuw of zo kunnen werken, zonder meer.
  Liever heb ik ’t trouwens over een ‘vooropgezette crisis’, want ze is expres gecreëerd door de families die de privé-eigenaren (90% Khz) van de CB’s wereldwijd zijn ; de crisis is/wordt namelijk binnenkort gewoon ‘ècht’ in ieders leven, met ingrijpende gevolgen.

  Afijn hieronder de hoodoorzaak van de crisis in de VS althans ; Europa’s realiteit holt hen achterna op dit moment :

  ***************************************

  I love it when complex things are made simple.

  * United States Tax revenue: $2,170,000,000,000
  * Fed budget: $3,820,000,000,000
  * New debt: $ 1,650,000,000,000
  * National debt: $14,271,000,000,000
  * Recent budget cut: $ 38,500,000,000

  Now, remove 8 zeros and pretend it’s a household budget.
  * Annual family income: $21,700
  * Money the family spent: $38,200
  * New debt on the credit card: $16,500
  * Outstanding balance on credit card: $142,710
  * Total budget cuts: $385

  ****************************************

  Duidelijker zie je ze niet vaak 🙂

 3. Het ziet er trouwens niet zo goed uit voor Wouter Ter Heide’s opinie-stuk, gezien de inhoud van de eerste 4 reacties …

  Sorry Wouter ; de volgende keer beter ! 🙂

 4. Hé, jongens, snel lezen voordat ie weer verwijderd wordt :
  een link over één van de bekendste ‘holocaust’ (…)-overlevende, namelijk Elie Wiesel (himself!) ; hij blijkt dus noooit in Auschwitz te hebben gezeten, en na de oorlog de naam van een naamsgenoot te hebben GEJAT van een èchte geïnterneerde ! Een vriend (een Hongaar) van die èchte inmate heeft er zelfs een boek over uitgegeven

  Kunnen we er wéér (…) eentje afstrepen … en nog wel “De Onbetwiste Voorman” zèlf !!! WOEHHAAAHHH !!!

  http://www.realzionistnews.com/?p=664

 5. O ja, is er nog nieuws over het percentage van de ‘physical contract-owners’ die n.a.V. eind september jl fysieke levering hebben gevraagd ?
  Ik hoor/lees er namelijk NIETS over (percentages/aantal contracten/evt overgebleven zilver-contracten enz… !??

  VanZaken ?
  Nog iets nuttigs te melden in deze ?
  Of links te delen ?

  Zou wel zo fijn zijn …

 6. Wellicht zinvol zou zijn een financiele bijsluiter te ontwerpen en een verplichte kursus voor iedereen die geld op de bank heeft staan en uit te leggen hoe ons financieel systeem werkt.
  Als we fraktioneel bankieren zouden verbieden, onbeperkt geld printen zouden stoppen en meer van dit soort maatregelen dan zouden we kunnen zien wat alles echt waard is. Ktm inderdaad we zouden met dit fiat systeem nog wel een tijdje door kunnen gaan maar 100 jaar nog dat betwijfel ik, de schuldenberg groeit toch te snel hiervoor. Zoals alles in dit leven kan je spreken van een natuurlijke cyclus nl: groei, stagnatie en verval. Nu schijnt het dat insiders van diverse Wall street firma,s enorme hoeveelheden goud en zilver aan het inslaan zijn met komende inflatie in de VS. De door Crimex(comex) gehevelde zilver en goud papieren posities doen hun werk weer uitstekend. Dus koop nog goedkoop bij zolang je kan.

 7. @knowtooomuch
  Ik vind de “Now, remove 8 zeros and pretend it’s a household budget.” – vergelijking erg leuk !

  Hoewel… Leuk ???

  knowtooomuch doet een vergelijking van de Amerikaanse schuld ‘downgraded’ naar een huishoudboekje van een gemiddeld Amerikaans gezin. Best wel een beetje griezelig dat dit huishoudboekje staat voor de GEMIDDELDE Amerikaan…

  Laat ik me nou eens als een extreem positivist gedragen door de schuld te rechtvaardigen. Ik ga de andere kant op: van het huishoudboekje naar de Amerikaanse schuld.

  Tuurlijk is die schuld te rechtvaardigen ! Want 100% (uitgaande van het gemiddelde) van de Amerikanen hebben allen kinderen die een voldoende IQ hebben om te kunnen studeren. Studerende kinderen kosten geld, dus schuld is te rechtvaardigen. Die koters gaan straks het huis uit. Om de koters te laten studeren kostte dit ons, wij tweeverdieners, net zoveel als wij als ouders verdienen. De schuld die wij genereren is feitelijk dat, dat wij ook in ons levensonderhoud moeten voorzien. Nu ‘de kids’ uit huis zijn kunnen we eens flink aan onze “Outstanding balance on credit card” gaan werken. We zijn weer gezellig met z’n tweetjes en nu kunnen we de schulden in een rap(?) tempo aflossen. Nou ja rap ? Dat duurt nog wel een paar jaartjes hoor !…

  Jeetje… Wat kan de extreem positivo -in mij- toch een ongelofelijke onzin uitkramen !

 8. Wouter…. Heb je enig idee en kennis omtrent wie en hoe die Verenigde Naties wordt geleid en van wie deze eigenlijk is ?

  Door wie wordt deze gefinacieerd ?
  Wat is de relatie van jouw VN met de trilateral Commission..?
  Waarom staat Globalisering zo hoog op de agenda van je VN.?

  En anders… wat versta jij onder globalisering is niet wat zij onder globalisering verstaan en wensen.
  Wat is de betekenis- inhoud van hun Globalisering ?
  Zou dit als dekmantel van …gebruikt kunnen worden ..?

  Zoek dat nu eens uit en wordt in godsnaam eens wakker.

 9. Wouter ….anders gesteld ze liggen dubbel van t lachen bij je Verenigde Naties ..weer een goede goedgelovige hollander.

  Jij gaat voorbij aan de kern van t probleem…. niet de Occupy beweging.Jij…

 10. Wouter…deze.. is iets voor jouw…

  Jehova’s zitten achter voetballertjes aan
  Utrecht – Jehova’s hebben een nieuwe manier gevonden om het woord van (hun) god te verkondigen. In trainingspak spreken ze kinderen aan tijdens een potje voetbal.

  De voetballende evangelisten hebben eigen trainingsmaterialen bij zich en geven spontaan steeds een paar uurtjes voetballes aan kinderen, weet het AD.
  Volgens een van de geloofshelden gaat het gewoon om…..

  Denk eens na…. waarom zou ik dit bericht hier en onder jouw artikel plaatsen…?

 11. Mooie reacties vandaag! 😆

  Verder jammer dat er zo’n suggestieve kop boven het artikel staat. Het hele item heeft namelijk helemaal niets te maken met de occupy beweging. Had dan gezegd; “Is de gaia hypothese wellicht de oplossing voor gehele wereldproblematiek?” Maar ja, dat is minder populistisch natuurlijk.

 12. @max29

  Ook in Brazilië krijgt het systeem steeds meer vat op de mensen.
  Ik denk dat Libië nog een vrijhaven was, net als Irak en Afghanistan. Verder zijn de enige vrijhavens Somalië, Iran en Noord Korea en wat binnenlanden zoals het Amazone bekken. Lijken me vreselijke landen om te wonen en zijn ook dictaturen anders waren ze allang onderdeel van de NWO geweest.
  Soevereiniteit van een land of volk is binnenkort definitief verleden tijd.
  De techniek geeft het systeem de tools om real time de hele wereld te controleren.
  In feite zijn jullie al extreem opgewarmde kikkers op enkele wakkere exemplaren na. En die wakkere exemplaren worden geestesziek genoemd door de zombie gevangenisbewakers.
  Maar alle gekheid op een stokkie; jullie of beter wij allen zijn voorbij een point of no return. Resistence is futile.
  Ik heb het al geaccepteerd.
  Kijk nou eens naar die lauwe opkomst van Occupy.
  1984 is allang een lachertje vergeleken bij de huidige stand van zaken.
  Over een decennia of wat loop je met een chip en heb je hersenscanpoortjes bij de grens en hersenscan certificaten bij sollicitaties. Men zal alles van je weten en in real time. De mens zal een slaaf zijn van een technologisch monster waarvan niemand meer weet hoe het precies werkt. Alleen enkele übermenschen zullen er nog echt de vruchten van plukken door vrijwel eeuwig te kunnen leven en hun geest te laten klonen naar een nieuwe cyberborg. De toekomst is dichterbij dan jullie denken.
  Probeer er het beste van te maken, pak je spullen, trek zoals ik steeds verder het binnenland in en geniet nog van je privacy en vrijheid. En laat de rest maar lullen. Fucktherest.

 13. Anders belicht …De kern van de problemen blijven.

  Wat Wouter hier in dit artikel laat zien gebrek aan inzicht en doorzicht omtrent wie de Verenigde Naties is en welk hun doelen zijn .
  Hij weet en begrijpt niet dat VN is opgezet door o.a. Trilateral commission.

  Het gelijke met IMF.
  IMF is van Rotschild en überjoden. Het Goud ligt ook in een kluis van beiden
  Voordeur is netjes van en voor IMF
  Achterzijde van het gebouw heeft de ingang tot Rotschilds beheer. Ga zelf maar eens kijken.
  IMF heeft het nederlandse Goud 503 ton- engelse Goud 889 ton en Goud van andere eu landen o.a. Duitsland tot zich genomen.

  Ze spelen nu de goedheilig man zelve. Een betere Sint kan je als kind niet wensen.
  Nederlands kind zelfs als is deze 80 jaar oud…

  Er zijn meerderen die weten dat de Eu en Euro o.a. zijn opgericht om deze goudstroom naar t IMF in werking te zetten. Elk Eu land heeft een -groot- deel van haar Goud moeten afstaan aan t IMF.
  Dit is natuurlijk stilzwijgend en buiten de media gehouden …

  Dat velen deze überjoodse methodiek niet begrijpen en verstaan spijtig doch het is de realiteit. Ze menen nog dat die Eu en Euro voor de burger zijn opgezet.

  De Jehova komt om je kind voetballes te geven. Dan te weten dat iedere Jehova 10 % van zijn maandelijkse inkomen moet afstaan aan de oprichters van het geloof.

  Daar wordt naar de buitenwereld ook niet over gesproken en kom je alleen te weten door iemand van binnen uit.
  De oprichter van het Jehova- geloof is een chinees en je kan wel een inschatting maken van zijn vermogen.

  Dat is ´wat´ meer als de 67 miljard aan vermogen van Je Beatrix en Maxima
  ´…En lieden en lezers hier nog bedankt voor de bijstandsuitkering geheel belastingvrij van 103 miljoen over 2011 …´Je Trix.

  Vraag iemand Wie het IMF is en van Wie het is… Of die VN.
  Of die EU. Antwoord zal zijn … geen.

  Geen.. hoe kom je en bereik je dat er geen antwoord kan en zal komen op deze vragen ..
  Dat is nu überjoods. Hun Methodiek en werkwijze.
  Mensen onderschatten die Eu- IMF -Wall street en überelite …

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.