Onze samenleving is financieel ziek/Megakritiek op de EU

18

Me dunkt twee onderwerpen, die zeer met mekaar te maken hebben dan nog, die een onterecht kritisch deel van het Biflatiepubliek kunnen smaken. Ook om even te counteren dat ondergetekende een soort die hard proponent van die Europese Unie zou zijn. Te allen prijze. Niets is echter minder waar. De enige reden waarom ik die EU verdedig is een uiterst opportunistische. Samen sterk. Dat is het, niet meer en niet minder. No way dat Nederland (of welk ander EU lid dan ook) enige invloed of macht kan uitoefenen op zichzelf. Ze, we zouden vergruizeld worden tussen de VS, China en Rusland. Politiek, economisch, maatschappelijk. Als een stoomwals zouden genoemde machtsblokken over het kleine polderlandje rijden. Niet echter als lid van de Europese Unie. Aldus kunnen we weerwerk leveren. Voor onszelf opkomen. Toch van tel zijn. Jawel, daarvoor staan we nogal wat beslissingsrecht af. Dat doe je namelijk is een geméénschap hoor. Je gaat er samen voor en dan beslist de meerderheid. ´t Heet democratie. Die onterecht kritische Biflaten moeten de term naar eens opzoeken. Verhelderend!

Ieder zijn land

En ach, waarom toch altijd vitten op en shamen van Italië, Griekenland,… Gaat u er niet graag op reis? Geniet u niet van hun zon? Hebben ze geen fantastisch klimaat? Zijn het geen superrelaxte mensen? Hebben jullie misschien geen gemeenschapsgevoel? Is dat niet wat delen en verdelen betekent? Tja, dat kan nu eenmaal niet tot op de eurocent na hoor. Ik zie jullie al met je calculatortje. Ook: ´Zet drie Nederlanders bij elkaar en ze beginnen een partij.´ Zo wordt in het buitenland over ons gedacht hoor. Je zou ´t zelfs kunnen uitbreiden tot: ´Zet drie Nederlanders bij elkaar en ze beginnen een lánd´! Wel, veel geluk dan. Genoemde machtsblokken weten Nederland al nauwelijks liggen. Laat staan dat ze, dat iémand enige rekening met jullie drie zou houden! Trouwens: weten die onterecht kritische Biflatie bezoekers, lezers, reageerders wel waar Nederlanders ook om gekend zijn? Voor ons eeuwige gezeur, gezanik, gezaag, gereclameer. ´t Is ook nooit eens goed. Relativeren? Pragmatisme? Sikkeneurigheid ja, dat wel. Eens de neus over de grenzen steken om te constateren hoeveel minder goed of erger het ook kan? Ho maar. Je merkt ´t trouwens tevens aan de hoeveelheid talkshows in dit land. Talk talk talk. Zeur zeur zeur. En vooral zout willen leggen op elke spreekwoordelijke slak. Onvoorstelbaar wat een gezeik en gezeur alom, voor het grootste deel van die ´shows´. Maar oh zo typerend dus, helaas. Jongens, jongens, waar zijn we mee bezig….

Miss Verstand

In ieder geval: onderstaande twee video´s dus om hen enigszins tegemoet te komen. In hun rücksichtslose kritiek. Hun extreme EU-haat. Ondergetekende houdt namelijk niet van misverstanden. Wel van kritiek want van terechte, opbouwende kritiek leer je. Word je beter.(Mis-verstanden? Waarom wordt er niet eens een Miss Verstand verkiezing gehouden trouwens?) We zien en horen niemand minder dan Godfrey Bloom, in 2011 en 2013, toen nog Brits Europarlementariër. De man is ondertussen Europees vertegenwoordiger af, maar dat is zijn schrijven ten goede gekomen. Een mini-biografie vanop zijn eigen website:

Wie is Godfrey Bloom

´Godfrey Bloom is a libertarian author with six books published on both military history & Austrian School Economics. He worked in the City of London where he won an international prize for fund management. He represented Yorkshire & Lincolnshire in the European Parliament. During his term of office he attracted over sixty million views on his chamber speeches exposing State bank & tax malpractice on Facebook & You Tube. Thought to be an all time record. He brought experience if not influence to the mainly lay EU Parliamentary Monetary & Economic Affairs Committee, putting both members & European Central Bank President under unaccustomed pressure. Godfrey Bloom is holder of the Territorial Decoration & bar, Sovereign’s Medal, Armed Forces Parliamentary Medal & European Parliamentary silver medal. He is married to one of Europe’s leading equine physiotherapists.´ We onthouden dat de man groot voorstander is van de Oostenrijkse economische school. En dat zijn tussenkomsten en speeches in het Europees parlement meer dan 60 miljoen keer bekeken werden op sociale media. U gaat er ook dadelijk naar kijken, zo u wilt.

Oostenrijks versus J.M. Keynes

Voor we de video´s in kwestie op u los laten, even een woordje over de Oostenrijkse School versus de Keynesiaanse School van economisch denken. In of onder dit laatste bestaat het grootste deel van de wereld(economie). ´Aanhangers van de Oostenrijkse school zijn dezelfde mening toegedaan over de financiële markten. Volgens hen moeten de markten met rust gelaten worden en zorgt overheidsingrijpen er alleen maar voor dat het natuurlijke verloop van de economische cycli en het evenwicht op de markten wordt verstoord. Oostenrijkers geloven dat recessies en crises dezelfde functie hebben als de hierboven omschreven kleine bosbranden. Het is in een gezonde economie niet meer dan normaal dat het eens in de zoveel tijd even minder gaat. In die mindere periodes wordt het onkruid uitgeroeid. Keynesianen pleiten er aan de andere kant voor om de markt te sturen met behulp van wetgeving, het instellen van belastingen en het voeren van monetair beleid.´ Tegenstanders van centrale banken stellen dat deze meer kwaad dan goed doen. Recessies worden inderdaad verergerd net door ze te willen vermijden. Kijk naar de Kredietcrisis van 2008. IJsland besloot de bankiers verantwoordelijk voor de financieel-economische ramp te straffen. Op relatief korte termijn kwam het land dan ook uit deze crisis. In de VS besloot men de bankensector te ´redden´. Gevolg is dat de crisis die we nu beleven, nog maar in het beginstadium, comes back with a vengeance. Die crisis komt er nu dubbel zo hard aan en terug en toch. Welke School heeft uw voorkeur?