Ook China heeft te maken met desinflatie

5

Via Lukas Daalder’s Best of the Web en Bloomberg, hieronder een grafiek van de ontwikkeling van de inflatie in China. Gister lieten we u al zien dat er in Amerika en in mindere mate in Europa sprake is van desinflatie. Ook in China is dit duidelijk het geval. De Chinese inflatie is in het afgelopen jaar teruggevallen van ruim 6% naar 1,8% in juli 2012. Verrassend is ook de forse daling van de voedselinflatie.