Dat de aarde opwarmt is wel een aangenomen feit, met alle verstoringen van het klimaat, het milieu van dien. Meer droogte in bepaalde delen van de wereld, meer overstromingen en heviger regenval in andere. De zomers zijn geen zomers meer; je kunt op een gegeven monent van het jaar niet meer precies zeggen: nu is het duidelijk lente, herfst,…   Alleen: is de mens en zijn gedrag hiervoor verantwoordelijk of niet? Het makkelijkst en goedkoopst (!) is dan te zeggen: neen. Is het antwoord echter ja, dan moeten wij als mensen, alle lagen van de bevolking, ons gedrag veranderen. Dat laatste is ook wat de politieke wereld internationaal antwoordt. In China, de VS, Europa (de eerste twee als grootste vervuilers ter wereld) worden allemaal maatregelen genomen om het klimaat te beschermen. We nemen aan dat al die topverantwoordelijken dat doen op basis van wetenschappelijke adviezen, studies, bewijzen. Wat zegt de wetenschap, wat zeggen wetenschappers?

´(…) the vast majority of actively publishing climate scientists97 percent – agree that humans are causing global warming and climate change. Most of the leading science organizations around the world have issued public statements expressing this, including international and U.S. science academies, the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change and a whole host of reputable scientific bodies around the world. A list of these organizations is provided here Dus: omdat wetenschap geen kwestie is van geloof (!) Geen kwestie van ´je bent voor of tegen´ (!), lijkt de zaak duidelijk. Er kan geen controverse bestaan. Iedereen met gezond verstand gelooft de wetenschap, en wanneer die zo goed als unaniem stelt dat wij, de mens, de veroorzakers zijn, is de discussie in principe gesloten. Maar…

Gezond verstand

Niemand heeft de waarheid in pacht, ook die wetenschap niet. Nieuwe studies komen van tijd tot tijd uit, ook de wetenschap breidt uit, de kennis van en over. Maar of men op een goede dag vanuit dit internationale milieu het tegengestelde gaat uitbrengen: néén, toch niet, de mens is toch niet de hoofdschuldige van de klimaatverandering? Dat lijkt wel heel sterk. Wanneer een mens met gezond verstand (die zijn er, die zijn er…) in een of ander industriestadje rondloopt, en met eigen ogen vaststelt wat voor een vuiligheid in de lucht wordt geblazen door al die fabrieken? Wanneer we horen van rivieren waar alle leven dood is, wegens wat fabrieken legaal of illegaal lozen in het water? Over grond die dermate vervuild is dat de omwonenden ziek worden? De lucht, het water en de grond worden vervuild – maar de mens is niet verantwoordelijk? Zou het echt niet kunnen dat door internationale industrialisatie, door honderden miljoenen voertuigen die dagelijks op de wegen rijden, de uitstoot van wereldwijde luchtvaart, teerzanden in Canada en wat al. het klimaat niét negatief beïnvloedt wordt? Wat zegt dus ook het gezond verstand? Maar…

De ontkenners

Maar er is een raar soort mens opgestaan, zo ongeveer en misschien niet toevallig, toen ene D. Trump in de VS als president verkozen werd. De Ontkenner. De Nee-zegger. De Ongelovige Thomas (George, Louise,…) Hij (meestal een hij) gelooft niet. Niets. Niemand. Er is geen klimaatcrisis. Zoals er ook geen Coronacrisis bestaat. Het is allemaal veel simpeler, zei ook The Donald, en hij bracht de mensen – Amerikanen – een wereldbeeld dat veel eenvoudiger was. Simpel, eenvoudig. Simpele en goedgelovige Amerikanen – u begrijpt? D. Trump was ontkenner number one. Hij gaf het ook het goede (slechte) voorbeeld. Wij zijn goed zei hij, en de anderen (lees: niet-Amerikanen) zijn slecht. Sommigen zijn dan nog slechter dan slecht – de Russen en de Chinezen. Dus wij hoeven niet te ´veranderen´, ons aan te passen, aan helemaal niéts en niemand.

Economie gaat voor gezondheid…NOT!

Dat China al vele jaren positief aan het milieu werkt, overal streeft naar zonne-energie; af wil van de vervuiling van het eigen milieu alvast – dat doen ze gewoon om ons (de brave, hardwerkende en vooral goéde Amerikanen) te dwarsbomen. Om onze industrie op nodeloze kosten te jagen. Onze auto industrie bijvoorbeeld. Want dat is allemaal niet nodig. Wat we moeten doen is de kolenmijnen terug openen, en nog meer naar olie en gas boren, in Alaska, en in zogezegd beschermde gebieden. Het milieu? Willen jullie je job behouden of terugwinnen? Dat moet dan maar wijken. Geloof vooral alle niet-Amerikanen niet, zei The Donald. Geloof zeker ook niet de media, ook de Amerikaanse, onze eigen media niet, want die vertellen alleen maar leugens, halve waarheden. Ze overdrijven en daarbij zijn ze allemaal liberal, links, en links is communistisch, en daar willen we toch niks mee te maken hebben, nietwaar? Amerikanen, andere nationaliteiten met een eigen, interne agenda, bepaalde politici, drukkingsgroepen, vooral de meerderheid, de niet-geëduceerden, de jaloersen, de naiëvelingen en de dommen, geloofden hem, en lieden zoals hij, en nog. De Nieuwe Mens werd geboren, en hij bleek onschuldig. Is helemaal niet schuldig. Nooit. Hij heette: de Ontkenner

´´Fauci and those other idiots´´

Het is een strategie als een andere, maar één die beslist werkt, mits door de juiste (foute) persoon met verve, aandrang en vooral heel LUID gebracht. Donald was/is zo iemand. Ik herinner me nog de laatste verkiezingsstrijd (die hij uiteindelijk verloor van Joe Biden), een tv uitzending waarin geselecteerde (!) Amerikanen geselecteerde (!) vragen mochten stellen aan mister Trump. Een dame vroeg wat zijn plannen waren voor de gezondheidssector, want ze had met haar man vier kinderen en de verzekeringskost tegen ziekte voor dit gezin van zes woog almaar zwaarder op het budget, zoveel was die in de afgelopen jaren gestegen. Het antwoord van mister Trump: ´´die kostprijs is niet gestegen, die is gedaald´´.Voila, en daar zat de dame dan, zo bleef ze achter, verdwaasd, vast. Tijd voor de volgende vraag. Het is niét waar, antwoordde de (toen nog) president. Bewijzen voerde hij niet aan, hij poneerde maar, zoals hij alles met branie en bluf bracht. Het werkte nog ook, toch al voor die vier jaar dat hij in het Witte Huis logeerde. Je kunt alles en nog wat beweren of contesteren, zolang je het maar kunt en durft. Over de nationale specialist (specialist!), viroloog doctor Anthony Fauci en diens collega-wetenschappers, eigenlijk over de hele gemeenschap van wetenschappers, zei Donald eens: ´´…like Fauci and the other idiots´´. Want wetenschappers – dát zijn pas de echte idioten. Wat weten die nu meer dan u mijnheer, bouwvakker. Of u mevrouw, kinderverzorgster. Jullie zijn vast even slim. Minstens! (´´Kijk naar mij, ik heb het zelfs tot predidént geschopt, met alles wat ik…niet weet´´ – neen beste lezer, dit is een grapje, dit heeft Donald niet zo gezegd…maar misschien wel bij zichzelf gedacht?)

´In 2010 werd Berkerley Earth opgericht door een aantal wetenschappers die sceptisch stonden tegenover de temperatuurmetingen van NASA en andere nationale instituten. Ze onderzochten veelgehoorde kritiek op de temperatuurreeksen, zoals het effect van het hitte-eilandeffect en lage kwaliteit van verschillende temperatuurstations. Tot hun verbazing waren de uitkomsten van hun analyse vergelijkbaar met de standaardtemperatuurreeksen.´

´Naomi Oreskes (New York, 1958 ) is een Amerikaans wetenschapshistoricus en hoogleraar aan de Universiteit van Californië – San Diego sinds 1998. Zij verkreeg onder meer bekendheid met een essay over wetenschap en samenleving Beyond the Ivory Tower: The Scientific Consensus on Climate Change in Science in december 2004.´  Alleen de titel al is veelzeggend, in de zin van: kom uit jullie ivoren toren, wetenschappers! Het was duidelijk dat zij de advocaat van de duivel speelde, en dat is altijd positief, want zo´n houding moet in principe de wind uit de zeilen nemen van, in dit geval, de zogenaamde klimaatontkenners. Het genoemde essay toetst de wetenschappelijke consensus over de hypothese dat de waargenomen klimaatverandering veroorzaakt is door de mens. Hoogleraar Oreskes´ onderzoek concludeerde ´dat 75% van de rapporten expliciet of impliciet de antropogene klimaatverandering ondersteunden en van de overige 25% geen enkel rapport er expliciet afstand van nam. Als er sprake zou zijn van wetenschappelijke discussie zou dat moeten blijken uit de aanwezigheid van publicaties met een dissidente stellingname. Aangezien zij die niet aantrof besloot ze dat er een wetenschappelijke consensus moet bestaan over antropogene klimaatverandering.´ In onderstaande video doet ze dat opnieuw, en wel op onovertroffen wijze. Ook weer met zo´n titel als ´waarom zou je de wetenschap vertrouwen´. Let op de quote die ze aanhaalt van David Joravski, een andere Amerikaanse hoogleraar; ik parafraseer: De wetenschappelijke gemeenschappen van de wereld kunnen niet claimen de absolute waarheid in pacht te hebben, maar wat ze wel kunnen claimen is dat zij het dichtst daarbij zitten wat hun werkveld betreft´. Dus: wil Jan-met-de-pet het in zijn hoofd halen iets beter te weten dan deze gestudeerde dames en heren, van alle landen ter wereld? Superspecialisten die niets anders doen dan onderzoeken, vragen stellen, bevragen, en vervolgens conclusies trekken, die dan ook nog eens deze grote gemeenschappelijke deler hebben:

De mens met zijn gedrag is verantwoordelijk voor de klimaatverandering.

 

 

5 reacties

 1. We hebben, na zoveel decennia práten, geen bombastische verhalen meer nodig over milieu en klimaat. Uiteindelijk draait alles om business en poen. Ook hooggeleerde specialisten laten zich voor het karretje spannen van de kartels.

  De ‘opwarming’ is geen ‘aanname’ meer, maar een (statistisch) bewezen feit. Dat geldt ook voor de mateloze vervuiling van onze directe leefomgeving.
  De rol van de menselijke manier van leven daarin is evident en door bijna alle lidstaten erkend en ondertekend bij het VN Klimaatverdrag van 1992 (Rio). “Het verdrag erkent de internationale verantwoordelijkheid voor het klimaat en tracht ongewenste beïnvloeding door menselijk handelen te voorkomen.”

  Het Verdrag had vooral de bedoeling om eindeloze ‘bewijsdiscussies’ overbodig te maken en de weg naar adequaat handelen te openen.

  Dertig jaar later is het dan toch zo ver dat het schip, zoals al veel eerder door wetenschappers voorspeld, gekeerd wordt door de wal en blijkbaar draconische en maatschappijontwrichtende maatregelen nodig worden geacht om het tij alsnog te doen keren.

  Terwijl de gevolgen van ons onverantwoord handelen al voor iedereen zicht- en voelbaar zijn, zal de discussie over de oorzaak en de schuldvraag, in een krampachtig achterhoedegevecht, niet verstommen. Integendeel.

 2. Klimaatverandering bestaat, en heeft altijd al bestaan. Verandering is een constante in het universum. Verandert de mens het klimaat, ja zeker, de mens heeft een impact op het klimaat. Kijk maar naar Nederland. Een gecreëerd land, alles is gereguleerd en gemanaged. Zelfs de ‘natuur’ in Nederland valt onder de Wet van de Mens.
  Je kunt een gedachte experiment doen om te bepalen of de mens een impact heeft op het klimaat, en daarmee op de leefomgeving van de natuur.
  Nederlandse bestaat nu uit 1 mens. Om te overleven heeft dit ene mens 1 km2 grond nodig. Voor wegen, huis en landbouw en een windmolen voor water. Er is een klimaatprobleem? Nee, de rest van Nederland is natuur, maar op de ene 1 km2 is er geen plaats voor de natuur, want de mens heeft die omgeving naar zijn behoefte en noodzaak omgevormd om te kunnen overleven.
  Vermenigvuldig dit nu een met 1.000 mensen of met een miljard mensen. De omgeving veranderd en dat is onvermijdelijk. Klimaatverandering is voor mij een ja en duidelijk.
  Maar, als ik kijk naar de oplossingen, wat geëist wordt van mensen, krijg ik de indruk dat het vooral een verdienmodel is en een machtsmodel.
  Wie moet dit gaan uitvoeren en dat zal neergelegd worden bij de overheid. De overheid zal instrumenten gaan ontwikkelen, die er voor moet zorgen dat burgers en bedrijven met een strenge hand, naar het heilige doel worden geleid. Hoe meer macht de overheid krijgt, hoe gevaarlijker het wordt. De geschiedenis zit vol met dit soort gebeurtenissen. In dit soort systemen zullen de sterkste ratten en de grootste gekken boven komen drijven. Die zullen de leiding krijgen. De goede mensen worden in dit soort systemen afgevoerd en doodgeschoten.
  Als ik kijk naar de resultaten van de afgelopen 40 jaar, wat de overheid nu op dit gebied heeft bereikt, is het ronduit slecht. Het zijn de bedrijven die hun productieprocessen en producten hebben veranderd. Het zijn oplossingen van onderaf, die het verschil maken.
  Denk je nu echt, dat die lui in de 1ste en 2de Kamer, enig benul hebben van de complexiteit van een samenleving? Echt niet, wij moeten hun redden, iedere maand, door middel van het betalen van belastingen en het voor blind gehoorzamen van hun bevelen en orders.

 3. In de jaren 70 werd er hel en verdoemenis gepreekt over global cooling; de wetenschap wist het toen ook zeker. Niets van uitgekomen, dan maar eens global warming proberen; de wetenschap weet het wederom zeker. Het angstmodel aangevuld met verdeel en heers staat altijd garant voor schuiven met poen en macht. Lijkt inderdaad op corona. Gelukkig kan ook dit probleem (alleen) worden opgelost met onze poen en vrijheid. Velen gaan er wederom intrappen want ja, iedereen wil toch een betere wereld.

 4. Onze leiders nemen klimaat verandering (prachtig woord trouwens: of het warmer of kouder wordt, je hebt altijd gelijk) zo serieus dat het alleen moet gelden voor de gekke Henkie en niet voor zichzelf. Zie onderstaande artikel:

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-09/private-jets-amazon-orders-set-to-escape-higher-eu-energy-taxes

  Ofwel: de burgertje mag zich blauw betalen om een keer met economy class op vakantie te gaan, maar dit gaat uiteraard niet gelden voor de elites die de wereld overvliegen met hun prive jets. Ook multinationals zoals Amazon worden ervan vrijgeteld.

  Beste mensen, wordt wakker want dit gaat helemaal niet om het redden van de planeet. Wat hier gebeurt is dat de elites alles en iedereen wegconcureren zodat zij uiteindelijk alles in bezit zullen krijgen. Zoals bijv. Blackrock die met gratis geld hele woonwijken opkoopt. Het enige wat ze willen bereiken is: you’ll own nothing and still be happy. De bedoeling is gewoon dat je alles kwijt raakt maar daar gelukkig mee bent in de wetenschap dat je hiermee de aarde “gered” hebt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: