Over de ‘crackup boom’ en nep geld

2

“Een ‘crackup boom’ is in wezen een financiële boom, geld komt in het systeem – veel ervan. Mensen weten niet dat het nep geld is, ze kunnen het verschil niet vaststellen. Dit geld hangt rond in de financiële sector en iedereen daarbinnen beleeft een geweldige tijd.” Maar de maatschappij als geheel is niet rijker geworden omdat schilderijen van Van Gogh of Picasso duurder zijn geworden – of omdat aandelen in prijs zijn gestegen – of omdat een hedge-fund manager een miljard euro verdient. De samenleving wordt rijker wanneer door mensen over het algemeen hogere lonen worden verdiend, meer sparen, en hun schulden afbetalen. En dat is niet wat gebeurt. Het is tot nu toe helemaal niet gebeurd. Ondanks de officiële Media die het tegendeel verklaren, gebeurt het nog steeds niet.

De Oostenrijkse School econoom Ludwig von Mises beschreef wat nu gebeurt een “crackup boom” is. Wees ervan bewust dat de Oostenrijkse School economie waarschijnlijk de beste theorie levert over de manier waarop de wereld werkt. Ook zij hebben hun bedenkingen over de manipulaties om de natuurlijke werking van een economie, in ‘controle’ te krijgen – en hebben in het bijzonder hun bedenkingen tegen centrale banken. Het feit dat een eenmalige “Oostenrijker”, Alan Greenspan, die in de geschiedenis de meest gevierde centrale bankier werd, verhoogt alleen maar vermoedens. Verondersteld wordt dat hij het centraal bankieren perfectioneerde, want hij begreep wat het werkelijk is – nl. zwendel.

Von Mises over de “crackup boom”

“De eerste fase van het inflatoire proces kan vele jaren duren. Zolang het duurt, zijn de prijzen van veel goederen en diensten nog niet aangepast aan de veranderde geldkwaliteitverhouding. Er zijn mensen in het land die zich nog niet bewust zijn van het feit dat ze worden geconfronteerd met een prijsrevolutie die uiteindelijk resulteert in een aanzienlijke stijging van prijzen, hoewel de omvang van deze stijging in de verschillende goederen en diensten niet overal en altijd hetzelfde is. De mensen geloven nog steeds dat de prijzen op een dag zullen dalen. Ze wachten op die dag, ze beperken hun inkopen en verhogen hun kasreserves en zo vergroten ze hun kasmiddelen. Zolang dergelijke ideeën binnen de publieke opinie wijd en zijd verspreid zijn, is het nog niet te laat voor de overheid haar inflatoir beleid te verlaten. Lees verder op Edelmetaal-info.