Peak oil: Groei komt uit energie

39

Wegens te weinig animo is het Forum gesloten. We kwamen daar nog wel een stuk tegen van Houtskool die we u niet wilden onthouden. Groei komt uit energie; de mogelijkheid om honderden mensuren uit 1 vat olie te halen heeft de ontwikkeling en groei gebracht die we nu meemaken. Volgens meerdere betrouwbare bronnen beleven we nu Peak Oil. In de jaren dertig van de vorige eeuw had men 1 vat olie nodig aan energie om 100 vaten op te pompen; je stak simpelweg een spijker in de grond en de verkoop kon starten. Deze EROEI, Energy Returned On Energy Invested, daalt al vele jaren. De techniek maakte het mogelijk om toch commercieel te kunnen blijven exploiteren.

peakoil bedreiging

Ons huidige systeem moet groeien om te kunnen overleven, het is ‘debt based’. Hiervoor is een constant surplus nodig van fossiele brandstof: olie. Dit surplus is aan het opraken, EROEI daalt, het aantal nieuw ontdekte velden daalt ook al jaren. Er is genoeg olie, maar wat nu als je 1 vat olie gebruikt om 1 vat op te pompen?

Om het papieren systeem te voeden met groei is een hoge EROEI noodzakelijk; boven 1:30/40. Daaronder begint het te knagen aan de biljoenen naar rendement zoekende iou’s; een ontwikkeling die zich reeds manifesteert. Zonne- wind-, en bio-energie kan olie nooit vervangen, die kennen een EROEI van 1:2/3. Bovendien kost het aanpassen van de infra minimaal 20 jaar, en zijn we (dus) zo’n 30 jaar te laat.

Tech is ook geen optie: alsof je honderd van de beste economen, natuurkundigen en andere wetenschappers met alle mogelijke apparatuur en fondsen opsluit in een kluis en zegt: Maak maar een tosti.