Volgens Peter Schiff speelt de Fed blufpoker

17

In zijn laatste podcast legt Peter Schiff uit waarom de Federal Reserve de langverwachte renteverhoging niet zal doorvoeren. Enkele dagen voor de definitieve beslissing voor de ‘September rate hike’ voorspelde Peter Schiff al dat de Federal Reserve niet bij machte zou zijn om daad bij het woord te voegen. Hij achtte de kans op een rente verhogen ongeveer net zo groot als een de mogelijkheid op een invasie door aliens op onze planeet.

Peter Schiff

Peter Schiff legt uit

Schiff begrijpt het spel dat de Federal Reserve speelt volkomen. De Fed houdt de beleggerswereld voor de gek met misleidende opmerkingen zoals: “de mogelijkheid op een renteverhoging is toegenomen”. De markt zal dit interpreteren als meer kans op wél een rate hike dan geen rate hike.

Maar de Fed kijkt naar een schaal van één op tien waarbij de meter mogelijk ergens rond de drie stond. Deze was toegenomen volgens de Fed die niet duidelijk communiceert waar we nu precies staan. Schijnbaar staat de graadmeter die de ‘waarschijnlijkheid’ op een renteverhoging aangeeft nu rond de vier terwijl de Fed pas een renteverhoging doorvoert wanneer deze graadmeter de 10 aanwijst, aldus de filosofie van Peter Schiff.

En hij schijnt gelijk te hebben, zoals hij al in heel veel voorspellingen gelijk heeft gekregen. En het volgende script voor het niet doorvoeren van een renteverhoging in december ligt al panklaar. Dit heeft namelijk te maken met de verkiezingen. Een combinatie van de presidentswissel met een renteverhoging zal voor meer instabiliteit en onvoorspelbaarheid kunnen zorgen op de financiële markten.

Tevens zoekt de Federal Reserve nog steeds naar degelijke macro-economische data waarop ze haar beslissing zal kunnen baseren. Als de data uit voorgaande kwartalen al niet goed genoeg was voor een renteverhoging, hoe komt Janet Yellen er dan eigenlijk bij dat de kansen op een renteverhoging hebben kunnen toenemen terwijl Amerika steeds dichter bij een recessie in de buurt komt. Voor het laatste kwartaal zullen we zeker geen betere data mogen verwachten.

Met andere woorden doen de leden van het FOMC hun uiterste best de situatie er rooskleuriger uit te laten zien dan wat er zich werkelijk afspeelt. Dit zou eigenlijk geen uitleg behoeven maar blijkbaar trapt de markt er steeds weer opnieuw in en laat de markt zich door dergelijke instanties keer op keer weer om de tuin leiden.

Door Richard de Feber voor SlimBeleggen.com