Politieke partijen gaan 15 miljard bezuinigen

De Nederlandse politieke partijen bezuinigen gemiddeld 15 miljard in 2015. Dit blijk uit het rapport ‘Keuzes in kaart’, waarin het Centraal Plan Bureau (CPB) de verkiezingsprogramma’s en de bezuinigingen per partijen heeft doorgerekend.

Alle partijen voeren per saldo bezuinigingen of lastenverzwaringen door, of beide, wat moet leiden tot een verbetering van het EMU-begrotingssaldo in 2015. De VVD verbetert het saldo het meest met 20 miljard euro. De CDA verbetert de begroting met 18 miljard euro, terwijl de plannen van de PvdA leiden tot een verbetering van het saldo met 11 miljard euro.

Het CPB gaat in het rapport uitgebreid in op de houdbaarheid van overheidsfinancien op lange termijn. Grofweg zijn de overheidsfinancien houdbaar als bij handhaving van het huidige beleid de staatsschuld niet explodeert. Die explosie dreigt op dit moment wel, stelt het planbureau. ‘We kampen met de naweeen van de kredietcrisis en in 2009 kende het BBP een historische krimp van 4%. Het is belangrijk dat nu maatregelen genomen worden om dit aan te pakken’, zegt Coen Teulings, directeur van het CPB tijdens een persbijeenkomst. Teulings stelt dat dit een “gigantische opgave” is voor de politieke partijen.

Volgens Teulings hebben alle partijen de uitdaging aangenomen. Gemiddeld wordt in 2015 zo’n15 miljard euro bezuinigd. Bijna alle politieke partijen hervormen of versoberen onderdelen van de sociale zekerheid. Ook op de zorg wordt door de meeste partijen bezuinigd. Alleen bij de PVV en SP blijven de zorguitgaven per saldo grofweg ongewijzigd, terwijl de collectieve zorguitgaven bij VVD, D66 en SGP het meest dalen.

Maatregelen om de houdbaarheid van de overheidsfinancien te verbeteren zijn onder meer een verhoging van de aow-leeftijd, hervorming van de woningmarkt, het terugdringen van de oplopende zorgkosten, besparingen op het ambtenarenapparaat, maar ook een verhoging van de structurele werkgelegenheid. Een verbetering van die structurele werkgelegenheid is het meest gebaat bij de toekomstplannen van de VVD.

Met een beperking van de ontslagbescherming, een verlaging van de maximale duur van de ww-uitkering en een verhoging van de werkgelegenheid, mikt de partij van de liberalen op een structurele verbetering van de werkgelegenheid van 5,75%, blijkt uit het rapport van het planbureau, waarbij structureel is berekend als 2040.

Bij de PvdA verbetert de werkgelegenheid structureel met 2,5%, terwijl bij het CDA sprake is van een verbetering met 4%. De partijen maken duidelijk verschillende keuzes ten aanzien van koopkracht en winst van bedrijven. Alleen de PvdA en de SP mikken op een verbetering van de koopkracht, met respectievelijk 250 miljoen euro en 1,25 miljard euro, terwijl bij het CDA huishoudens 3,5 miljard euro aan koopkracht verliezen. Bij de VVD daalt de koopkracht van huishoudens met 1,5 miljard euro.

Het CDA is de enige partij die met zijn voorstellen de winsten van bedrijven vergroot, namelijk met 1 miljard euro in 2015, terwijl bij de voorstellen van GroenLinks, de SP en de ChristenUnie de winsten het meest worden gedrukt. Bij de VVD dalen de winsten van bedrijven met 1,25 miljard euro en bij de PvdA is sprake van een winstdaling met  1 mljard euro. (via: Dow Jones)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.