Poll: wat heeft u ervoor over om het klimaat te redden?

Gisteren, 23 juli 2019, werd de warmste dag ooit in Nederland. Vandaag kan zelfs dat record gebroken worden tot misschien wel 40 graden. Dat is steeds in de schaduw gemeten. Grote delen van Europa kreunen onder de hitte. Een uitgelezen moment dachten we om een kleine steekproef te doen op Biflatie.nl over het klimaat. U kunt kiezen uit drie mogelijke antwoorden. We zijn zeer benieuwd naar uw reacties. Dus deelname in de vorm van respons of commentaar wordt reuze op prijs gesteld. Dank bij voorbaat! Eerst maar eens de feiten. Zodat we allemaal weten waarover we het hebben.

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Klimaatakkoord

Het akkoord van Parijs, een onderdeel van het Klimaatverdrag, is een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde in te perken. Het akkoord is op 12 december 2015 gepresenteerd op de klimaatconferentie van Parijs van dat jaar. ‘To this date, 185 Parties have ratified of 197 Parties to the Convention.’ Bedoeling is de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 te beperken. Te streven naar een maximale opwarming van 1,5 à 2 graden. Milieuorganisaties zoals Greenpeace stelden al van bij het begin dat de doelstellingen niet ambitueus genoeg zijn. Hier vindt u de plannen van Nederland die vastgelegd werden in ons Klimaatakkoord. We beogen daarmee minimaal 49% minder CO2 uit te stoten in 2030.

Man made or…?

Is de mens verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde? Wat zijn de gevolgen van die hogere temperatuur? Oorzaak en gevolgen dus. Er zijn de zogenaamde ‘klimaatontkenners’ die beweren dat het allemaal verzinsels zijn. Leugens dus. Of toeval. Mogelijk tijdelijk. Of in ieder geval alles overdreven. Wij denken persoonlijk dat je nog weinig mensen vindt die niét van mening zijn dat winters geen winters meer zijn. En zomers geen zomers. ‘Zoals vroeger wel’. De koude tijd van het jaar is minder koud geworden. De warme tijd van het jaar is warmer geworden. Ons dunkt dat dit wel de mening van de man/vrouw in de straat is. (Maar u mag ons altijd tegenspreken natuurlijk.) Maar wat zeggen ‘bijzondere’ mensen over het klimaat?

Oud president van de VS Barack Obama

Dit is wat hij op 22 januari 2016 op Twitter plaatste:

’97 percent of climate scientists agree: Climate change is real and man-made. #ActOnClimate. If anybody still wants to dispute the science around climate change, have at it. You’ll be pretty lonely.’

Twitter.com

Donald Trump, president van de VS anno 2019

Bovenstaand is de mening van één man, zij het toen degene met in de praktijk de meest invloedrijke maatschappelijke positie ter wereld. De huidige president van de VS, Donald Trump…diens standpunt varieert nogal eens. Tijdens zijn eerste drie jaar in office hield hij ergens in het koude noorden van de VS een speech. Hij grapte dat het voor hem best wat warmer kon. Die opwarming van het klimaat was dan best welkom. Ooit heeft Trump al het gepraat over klimaatopwarming afgedaan als verzinsels van ‘de Chinezen’. Die zouden dit alles initiëren, verzinnen, om de Amerikaanse economie te verlammen. Dwingen tot maatregelen die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Aldus Donald Trump. Zijn meest recente speech over het klimaat dateert van de eerste week van juli 2019.

Er bestaan wetenschappers…en wetenschappers

‘The 45-minute address in the East Room of the White House featured a president who dedicated much of his first term to unraveling environmental protections established by former President Obama. At his side were three Cabinet secretaries overseeing energy and environment issues; two of them are former lobbyists for the coal and oil industries.’ Van deze laatste industrieën is het onder meer bekend dat ze bepaalde wetenschappelijke instituten en think tanks betalen, van fondsen voorzien. Om conclusies af te leveren dat er of géén klimaatverandering plaatsvindt. Of tenminste te stellen dat de mens hiervoor niet verantwoordelijk is. We kunnen ons afvragen waarom de olie en kolenindustrie dit doet. We kunnen ons tevens de vraag stellen of bepaalde wetenschappers dan bereid zijn hun broodheren naar de mond te praten.

Voormalig Gouverneur van Colorado, VS, John Hickenlooper

‘“He (Donald Trump, nvdr) never mentioned the word ‘climate change,’” Hickenlooper said in an interview. “You’re taking one of the largest, most urgent challenges facing not just this country but the world, and you put your head in the sand, like an ostrich. By not acknowledging it, it doesn’t make it go away.”’

De wetenschappers

We citeren uit, veronderstellen we, neutrale bron. Onverdachte bron zeker want ze is Amerikaans (!) De NASA dus. ‘De National Aeronautics and Space Administration, afgekort tot NASA, is een onafhankelijk agentschap van de federale overheid in de Verenigde Staten, dat verantwoordelijk is voor het Amerikaanse ruimtevaartprogramma.’ Plus, als er één instantie ter wereld is die expert moet zijn, verplicht gezien haar werkzaamheden en belang, is het wel de NASA. Hier vindt u alle bewijzen die nodig zijn om aan te tonen dat het klimaat opwarmt. Heel ernstig zelfs en nooit gezien in 800.000 jaar. Dat is wel degelijk: achthonderdduizend jaar. Zij stellen de waarschijnlijkheid dat deze veroorzaakt is door de mens als ‘extremely likely (greater than 95 procent)’ En het begon allemaal met de Industriële Revolutie. Sinds het midden van de 20ste eeuw dus.

IPCC

De laatste ‘onverdachte’ bron die we u voorstellen is het IPCC. ‘The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was established by the World Meteorological Organization (WMO) and the United Nations Environment Programme (UNEP) in 1988 (…)’ Reeds in 2007 bracht zij een rapport uit dat bewijst dat het wel degelijk de mens is die verantwoordelijk is voor de opwarming. ‘With 450 lead authors and 800 contributors, the Assessment Report includes findings from more than 2,500 scientists from over 130 countries, summing up the last six years of research.’ We menen dat dit wel volstaat om elke ‘klimaatontkenner’ snel van gedachten te doen veranderen…? Wetenschap is verworven kennis en geen kwestie van geloof. Je gelooft ook niet of de zwaartekracht bestaat of niet, right?!

Gevolgen van klimaatopwarming

Misschien bestaan er toch nog lieden, niet gehinderd door al te veel kennis, die denken: “Ach, een graadje of twee, wat kan dat nu geven?” Wel, zeer véél eigenlijk. Op deze pagina van genoemde NASA vindt u tientallen video’s over o.m. dit onderwerp. ‘Two degrees may sound like a small amount, but it’s an unusual event in our planet’s recent history. Earth’s climate record, preserved in tree rings, ice cores, and coral reefs, shows that the global average temperature is stable over long periods of time. Furthermore, small changes in temperature correspond to enormous changes in the environment.

Praktisch

Denk aan het smelten van gletsjers, die de waterspiegel op aarde kunnen doen stijgen. De lager gelegen delen op aarde (ook Nederland!) onder water kunnen zetten. Eilanden die verdwijnen. Extreme droogtes veroorzaken op één plaats en overmatige regens, overstromingen elders. De voedseltoevoer voor de wereldbevolking in gevaar brengen zelfs. Want oogsten doen mislukken en tal van producten veel duurder maken. (Uw portemonnee!)

Huurders of eigenaars?

Het is niet voor morgen, of volgend jaar. Maar misschien wel voor onze achterachterachterkleinkinderen. Dat wat wij nu met z’n allen, burgers en overheden en internationale instanties doén…of niet doen? Zijn we verantwoordelijke, tijdelijke huurders van deze planeet? Of denken we als eigenaars eender wat te kunnen aanrichten op aarde. Achter laten ook. Op exotische stranden bijvoorbeeld die dan zes maanden moeten sluiten. Om de rommel en het vuilnis door ons achtergelaten als toeristen op te ruimen. Voor ‘profiteren nu’ en kortetermijngewin als ‘we’ zijn. Onverantwoordelijken die zeggen: après nous le déluge. ‘Na ons de zondvloed’. Laat een ander daar allemaal maar voor zorgen.

Enquête juli 2019

1. Ik ben bereid iets te betalen als dit helpt om de opwarming van de aarde tegen te gaan

In Frankrijk gaat men vliegreizen extra belasten. Het is een voorbeeld van ‘de vervuiler betaalt’. Of de industrie, de autoindustrie bv. niet beter was gekozen of meer zou moeten doen qua inspanningen, laten we nu even in het midden. Dit betreft iets wat burgers, u en wij, doen. Of minder zouden moeten doen? Frankrijk nù dus, terwijl het in Nederland ook…geprobeerd is. Of bent u eerder voor een wat ludieke, eerder positieve bijdrage, zoals het planten van, houd u vast, duizend miljard bomen? Het is wetenschappelijk onderschreven (Zwitserse studie) dat dit de klimaatopwarming kan tegengaan. Het is een pro actieve maatregel ook enigszins. Opbouwend ook eerder dan ‘bestraffend’. Maar de vraag is dezelfde: bent u bereid mee te betalen? Want zelfs bomen planten kost geld.

2. Ik ben bereid mijn levenswijze te veranderen als dit helpt om de opwarming van de aarde tegen te gaan

Hoe pakken wij zelf de klimaatopwarming aan? Wat kunnen wij zelf, als gewone burgers doen? Hier vindt u alvast 17 tips om op eenvoudige, weinig kostende manieren uw eigen levenswijze aan te passen. Bij te dragen; u, wij, iedereen voor zich. Want iemand moet het doen, ergens moeten we beginnen, toch? Waarom dus niet nu, vandaag, op 24 juli 2019? ‘Verander de wereld begin bij jezelf’…

3. Ik doe geen van beide want ik geloof niet dat er een klimaatprobleem is

U bent iemand die wel ‘klimaatontkenner’ heet. Dat is uw goed recht. U bent ook niet alléén. U bent alvast in het gezelschap van ene D. Trump, die u gaarne aan zijn zijde zal verwelkomen. Maar kom daar dan gerust voor uit. Toch liefst mét argumenten dan. U.R.WELCOME! Dank aan alle deelnemers aan deze poll!

30 reacties

 1. Deze reactie is niet gebaseerd op groene Propaganda en maar op feiten….ik heb een offerte laten maken voor de isolatie en energie neutraal maken van mijn hoekwoning uit 1978, de kostprijs kwam uit op 68000,- …. en dan praten we niet over een resultaat van een 0 energie woning!! ….
  De prijs van het opnieuw schilderen na de verbouwing en stofferen van de woning komt er nog bij, en de maatschappelijke energie transitie kosten komen daar ook nog bij, die komen minimaal op 50 miljard per jaar .(totaal geschatte kosten minimaal 800 miljard of meer)…..
  Daar zal ik ook mijn deel van moeten betalen en ook als ik minder energie gebruik, deze kosten zullen in de prijzen van diensten en producten en belastingen worden verwerkt , dus de kosten kunnen alleen maar hoger worden ….https://www.climategate.nl/2018/10/

  Van het gas af zal lijden tot een ongeveer verzes voudiging van het huidige stroom gebruik.
  Het huidige net kan een gasvrije energie voorziening niet aan als je nu veel stroom wil leveren of afnemen krijg je nul op het rekest…
  Een Tesla in Amsterdam zuid kan geen eigen laadstation bij huis meer krijgen….
  Een gasvrije wijk moet bij een temperatuur van lager dan 4 graden langer dan 3 dagen met elektriciteit bij verwarmd worden en dat kan het net niet aan en er zullen generators geplaatst worden.
  Dus er zullen grote investeringen in het net gedaan moeten worden…
  Bv Heel Nederland zal open moeten om alle stroomkabels te verzwaren en ook binnen in de meeste bedrijven en woningen als de verwarming zonder gas zal zijn…
  Daar komt bij in een koude winter zal er extra veel stroom gebruikt worden en dit zal elders ingekocht worden voor prijzen die niet vast liggen en of er genoeg is zal ook niet zeker zijn…
  Dat zal resulteren in een dure en onbetrouwbaar energie voorziening….

  Mijn ervaring met eigen zonnepanelen zijn: het half jaar met de zomer 80% van de totale stroom opbrengst en als ik het nodig heb in het half jaar met de winter 20% opbrengst.
  Dus laat u niks wijsmaken in Nederland!
  In de nacht zijn zonnepanelen niet bruikbaar en zeker als het Salderen eraf gaat zult u van de koude kermis thuis komen.
  Ook transportkosten en allerlei andere kosten zullen in rekening gebracht worden en u zult als een producent gezien worden…

  Accu’s met de huidige technologie zijn onbetaalbaar en de grondstoffen zijn in handen van een paar partijen en zullen bij groeiende vraag en handels conflicten alleen maar duurder worden.
  Accu’s hebben een levensduur die eindig is, gaan 5 tot 10 jaar mee en voor een beetje auto(400km) kost de accu 15000 euro en het produceren brengt hoge milieu schade met zich mee ….’Accu elektrische auto een probleem’ | Wat U Zegt | Telegraaf.nl
  Wind en zonne-energie zijn onbetrouwbaar en duur als je 24 uur per dag energie zekerheid wil hebben..
  En waar laten we al die panelen en windmolens?
  Energie centrales zullen altijd op stand-by moeten staan voor de Nacht en Windstilte….dit brengt ook kosten met zich mee !
  Waterstof is geen energie, maar een energie drager net als een accu en met het produceren van waterstof en het gebruik, dan verlies 2 keer energie, er blijft max 60% over van de energie input.

  Dat de lucht schoner wordt is een prettige bijkomstigheid, maar u zal betalen voor iets wat ondoorzichtig is en een op groene propaganda gebaseerde wetenschap.
  C0-2 is goed voor planten, die zullen beter en harder groeien, in de kassen word dit gas toegevoegd om de planten harder te laten groeien en wij kunnen een hoger gehalte prima verdragen en wat wij (NL) in 1 jaar aan co-2 produceren, produceert China in 5 dagen.

  Klimaat is fenomeen wat zich wereldwijd afgespeeld, een investering van 10 miljard in een gemiddeld ontwikkelingsland zal globaal meer bijdragen dan 200 miljard in Nederland..
  Dus klimaat, energie, ontwikkelingshulp levert meer op voor de wereld, maar als wij een schone stoep hebben kunnen we wijzen naar de stoep van de buren.
  Wij kunnen het klimaat minimaal beïnvloeden, de weerverplaatsing zal gewoon door gaan…
  Het klimaat is relatief onvoorspelbaar en altijd aan verandering onderhevig, 90% van de tijd in het verleden is het warmer geweest dan nu.. zie info kort filmpje 4 min https://www.youtube.com/watch?v=1hmvO436g9M

  Nu ben ik niet tegen een energie transitie, maar deze te snelle route zal een economische schade opleveren die de generatie na ons nog zal voelen.
  Een transitie kan alleen plaats vinden als de juiste technologieën er zijn, ik pleit er al 20 jaar voor om bij nieuwbouw en verbouw een woning te optimaliseren door bv isolatie, dit zijn de juiste momenten om de werkzaamheden uit te voeren….
  Er word vaak gewezen op de komst van de stoommachine en opkomst van elektriciteit, deze nieuwe technieken waren een zeer grote verbetering en klaar om uitgevoerd te worden.
  Dat bijna ieder huishouden van stroom voorzien was duurde ook zo’n 35 jaar….
  Voor de energie transitie zijn er op dit moment niet zulke revolutionaire en betaalbare technieken, er kunnen dus niet echt grote stappen gemaakt worden, dus de eerste echte zinvolle investering is energie besparen door bijvoorbeeld isoleren…zie boven.
  Of we moeten terug grijpen op kernenergie maar hier zal niet zo maar een politieke meerderheid voor zijn…

  Onze huidige bestuurders maken beslissingen zonder echte kennis en bij de waan van de dag.
  Heel veel deskundige verklaren dat wind en zonne-energie kan concurreren met fossiele brandstoffen, dit geeft al aan hoe dom ze zijn want energielevering zal stabiel moeten zijn 24 uur per dag.
  Dus dan kan je deze energievorm direct afschrijven want in de nacht en zonder wind is er geen stroom, dus die vergelijking gaat mank, je zal de echte kosten die gemaakt moeten worden erbij moeten rekenen voor 24 uur per dag stroom, dus zul je de energie centrales gewoon open moeten houden en op standbij moeten zetten.

  En vergeet niet onze menselijke beleving van het weer, klimaat is niet groter dan een mensenleven!!
  Daarom zal de energietransitie met de juiste sturing moeten gaan plaats vinden en sturing is geen Dwang…
  Mijn advies verdiep u in deze materie, u zult anders eindigen in armoede en de kou!!

  1. Beste ‘vrijheid’,

   Helemaal mee eens. We moeten met elkaar de klimaathoax bestrijden. De mailstream mogen andere wetenschappers die tegenbewijs leveren niet eens aan het woord laten.. over objectiviteit gesproken..

   1. Beste lezers, alvast dank aan wie zijn/haar mening hier weergeeft en/of stemt. Op onze Twitter pagina kunt u bekijken wat een breder publiek er over denkt. https://twitter.com/Biflatie. Op moment van schrijven hebben de klimaatontkenners een lichte voorsprong op zij die verkiezen hun gedrag te veranderen. Een heel kleine minderheid wil wel iets financieel bijdragen. Het is natuurlijk wel komkommertijd in de media, heel wat mensen zijn of met vakantie, of hebben wel wat anders te doen dan over een zeer belangrijk onderwerp na te denken. De uitkomst kan natuurlijk niet representatief zijn en is een momentopname. Maar toch vinden we het (en u hopelijk ook) interessant om zo eens te pollen, polsen, gedurende drie dagen. Ongezien warme dagen; dat zou al aan het denken kunnen zetten, in principe… We horen zoals gevraagd graag van de ontkenners argumenten voor hun standpunt. Schrijver dezes en initiator van de enquête heeft zijn standpunt alvast duidelijk wel beargumenteerd. Dank!

   2. Beste Johan
    De publieke opinie, ( van Nu.nl mag je niet ontkennen) wordt bewerkt via een informatie stroom van angst en onrealistisch beeld dat we de warme periode wel even met veel geld kunnen koelen.
    In de historie van de aarde zijn er altijd fluctuaties geweest , ook zonder invloed van de mens.
    En iedereen met een helder verstand ziet dat de ZON de grote warmte factor is.
    De temperatuur verschil, met dag en nacht , wel of geen zon, zomer en winter.
    De zon is de grote verwarmer.
    1 groot winst punt is wel dat we op zeer plaatselijk nivo wel schonere lucht hebben…
    Nu is voor de wereld zoals wij die kennen we een hoop te verbeteren, de grote groei van het aantal mensen, de ontbossing en vervuiling dat zijn zaken waar we vol op mee aan de slag moeten.

   1. Beste Pietje, dus u durft ingaan tegen de conclusies na zes jaar bestuderen, door 2500 wetenschappers uit 130 landen? Nou nou, u bent vast een héle hoge Piet… En welk belang of voordeel zou NASA of het IPCC dan wel hebben of halen? Terwijl het wel overduidelijk is welke belangen genoemde olie en gas en auto industrieën hebben om klimaatverandering te ontkennen. De status quo behouden natuurlijk; niet moeten auto’s milieuvriendelijker, zuiniger en bv electrisch maken. Géén investeringen moeten doen, extra kosten maken. Zij lobbyen continu bij wettenmakers, via zwaar betaalde beroepslobbyisten; zij financieren, sponsoren think tanks om hùn visie en belangen door te drukken. Waarom doen ze dit denkt u? Ze zien dit alles als een investering, want dat komt hun nog altijd goedkoper uit. Kijk altijd naar: wie heeft er voordeel waarbij, beste Piet…!!

    1. Niet zo neerbuigend Joost.
     Die 2500 wetenschappers onderzochten ik weet niet hoeveel onderzoeken op dit gebied en verwijderden er 2/3 van omdat deze niet de uitkomst gaven die zij wilden. Van de overige 1/3 was 3 % uitgesproken tegen de opwarming van de aarde door menselijke uitstoot en de overige 97% was dat de opwarming juist door de mens kwam. Een dergelijk onderzoek heeft voor mij geen waarde en daar hoef ik geen héle hoge Piet voor te zijn of wetenschapper

   2. Laten we vooral Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun en zijn broer Magnus de eer toebedelen voor wat de NASA gepresteerd heeft, zonder deze heren was de NASA een achterlijke bridgeclub gebleven.
    Beter goed gejat dan slecht zelf bedacht.

  2. Niet zo pessimistisch.
   Ik heb zonnepanelen in 10 jaar verspreidt voor 10,000,00 euro (2009-2018)

   Airco 2000 euro (2018)
   Extra dakisolatie (platdak) 1200 euro (2002)
   Spouwmuur isolatie 1700 euro (2007)
   In totaal dus 15.000,00 euro.
   Vaste maandlast 30 euro min 23,00 subsidie voor de panelen van 1009

 2. Ik geloof wel dat de aarde opwarmt, alleen de hele heisa van het klimaat wordt zo ontzettend gepushed door de overheid, ik vertrouw dat niet. Ik vertrouw de overheid niet. Het is allemaal zo geënsceneerd, en zo voelt het ook. Opeens bestaat er Vliegschaamte, gemeentecontroles bij bedrijven voor led verlichting, vanuit de politiek wordt alles naar het klimaat gespind.

  Er stond hier laatst op bilatie zelfs nog een video erover, deze: https://biflatie.nl/de-groene-revolutie-is-vooral-een-financiele-revolutie/ Het is vooral een financiele boost weer, iets op krampachtig te zorgen dat er geld uitgegeven blijft worden zodat het huidige monetaire model nog even kan blijven voortbestaan. Wat is 10 jaar op miljarden jaren dat de wereld bestaat? Ik geloof wel dat de mesn eraan bijdraagd een deel, maar de balans komt ook vanzelf weer. We zijn met teveel mensen. Er komt vroeg of laat weer een oorlog, of een epidemie. Komt vanzelf echt wel weer goed… Het zal niet altijd leuk zijn, maar de hele manier waarom het klimaat topic nu zo enorm in de politiek, ( en natuurlijk media, etc) geframed wordt, ik geloof er geen snars van. Ben echt sceptisch…..

  1. Dit komt net binnen uit de buitenlandse pers. De moeite waard om te lezen!! Kort citaat: ‘Twijfelen of de mens het klimaat wel opwarmt, is nu toch echt een achterhoedegevecht geworden. Een reeks nieuwe analyses, gelijktijdig gepubliceerd in Nature en Nature Geoscience, laat geen spaander heel van het argument dat klimaatverandering van alle tijden is en dus ook best een natuurlijke oorzaak kan hebben. De huidige opwarming verloopt namelijk totaal anders.’ Leest u allen zo u wilt verder op https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/nee-klimaatverandering-is-niet-van-alle-tijden~b6d1c9df/?utm_source=demorgen&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=ochtend&utm_userid=&ctm_ctid=b49e6071b3da3e84c3f04ca8abb19120.

   1. Laat u niks wijsmaken, klimaat gaat niet over de relatief korte periode, voor de mens lijkt dit lang..
    Even wat feiten van het KNMI en anderen van de afgelopen jaren..Het is maar net waar je bent! 2014, 2015, 2018, 2019 de feiten op een plaatselijk niveau zullen weer andere uitkomsten geven..

    Extreme kou in Noord-Amerika, normale winter in Nederland – KNMI
    https://www.knmi.nl/…/extreme-kou-in-noord-amerika-normale-winter-in-nederland
    31 jan. 2019 – In het midwesten van de Verenigde Staten en in centraal Canada was het woensdag 30 januari en donderdag 31 januari heel koud.

    https://klimaatverandering.wordpress.com/2014/01/09/een-rare-winter/
    9 jan. 2014 – De uitzonderlijke kou in Noord-Amerika was de afgelopen dagen … al geconstateerd dat het verschil tussen de warmste en de koudste plek …

    Winters in Noord-Amerika zijn koud – KNMI
    https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/winters-in-noord-amerika-zijn-koud
    10 jan. 2018 – Winters in Noord-Amerika zijn veel kouder dan bij ons. … De afgelopen koudegolf was duidelijk extreem, met een geschatte herhalingstijd van …
    Sneeuw in alle 50 staten in Amerika: koudste februari in tientallen …
    https://www.ninefornews.nl › Natuur en Milieu
    4 mrt. 2015 – Sneeuw in alle 50 staten in Amerika: koudste februari in tientallen jaren … De VS kampt met een extreem koude winter en temperaturen die ver onder …. allemaal op of zelfs onder de gemiddelden van de afgelopen decennia.

 3. Hoe het ook is, de klimaatdiscussie ben ik zelf nog altijd niet uit. Er is veel te zeggen voor, maar even zoveel tegen het klimaatakkoord. Heb wel de indruk dat er een flinke klimaatlobby op gang is gebracht. Zul je altijd zien wanneer de mensheid voor een grote omwenteling staat. Veel innovatieve bedrijven zien best wel wat in die energietransitie. En vergeet niet dat grote bedrijven met hun kapitaal veel invloed hebben. En vergeet niet dat de politiek heel gevoelig is voor het kapitaal van lobbyisten. Vergeet ook niet dat klimaatwetenschap veelal gesubsidieerd wordt. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Ik zie het geheel nog altijd in een kleiner perspectief. Dat we gaan voor een schoner milieu. Niks mis mee. En ik ben het eens met de stelling dat de zon een veel grotere invloed heeft op de schommeling van temperaturen op onze aardkloot dan die van de mens met zijn uitstoot. De klimaatveranderingen zijn toch van alle tijden? Ik vrees dat wij als klein landje met de enorme investeringen in de energietransitie onszelf economisch in een groeivertraging positioneren. Als wij veel meer van ons BBP afromen dan de grote vervuilers zoals China, VS etc. dan verliezen wij onze welvaartspositie op de mondiale maatschappelijke ladder. Zou graag zien wat de effecten zijn van ons handelen over een tiental jaren, maar niemand kan mij dat nu al meegeven. Dat onze jeugd nu zo begaan is met klimaat lijkt mij ook niet, gezien de propvolle jongeren-vakantievluchten naar de Spaanse en Turkse Costa’s. Een dagje vrij van school en protesteren, maar vervolgens massaal op het vliegtuig. Ze liggen liever niet op het strand in de eigen achtertuin. Hoe verder weg, hoe interessanter. Ik bedoel maar. Hoe hypocriet kunnen we zijn.

  1. Gewoon lekker door fokken en het overbevolkingsprobleem uit Afrika importeren. Nog meer mensen, nog meer huizen nog meer weilanden volbouwen met distributie centra.
   Ja, Ijsburg nog eens 210 hectare erbij, waarom niet meteen t/m Almere indammen en volbouwen. Er passen echt wel 50 miljoen mensen in Nederland, als je maar wil. Koop aandelen: Nederland-platbouwen.nl en schijt-aan-biodiversiteit.nl. Betalen we toch gewoon vliegtax, klaar. Waarom zouden we duizenden verschillende insecten willen? 10 is echt wel genoeg. En ieder jongetje herkent een auto vanaf 500 meter, dat is belangrijk, niet wat voor vogel daar vliegt.

  2. Nee, hoor. Milieu versus economie. Dachten we vroeger. Onze rotzooi exporteren naar China en Afrika. Emissiehandel. En zelf lekker doorgaan met opstoken van de economie. Dik gesubsidieerd ‘innovatief’.
   Werkt dus niet. Is zoiets als ‘glas in de glasbak’. Hebben de boot gemist, door niet tijdig over te schakelen naar een duurzame ‘klimaateconomie’. Niemand deed het. Nu allemaal ineens naar de nooduitgang rennen helpt ook niet. De burger is niet gek of hypocriet, maar sceptisch. Al zijn ze nog zo mooi en geloofwaardig, sprookjes blijven sprookjes.

 4. “Ik ben bereid…., als dit helpt om de opwarming van de aarde tegen te gaan”.
  MAAR: is dat dan voldoende “…om het klimaat te redden?” Want dat is toch de grote hamvraag boven het artikel?

  Overigens nog steeds vergelijkbaar gekissebis als 50 jaar geleden. Maar toen waren er wel wetenschappers die zich nog hardop durfden af te vragen hoe het zit met de ‘omkeerbaarheid’.
  Waar en wanneer passeren we het beruchte ‘point of no return’. Of ligt dat al lang en breed achter ons?

  Geen nood. Om de tijd te vullen maken wij er gewoon een wedstrijdje van. Gezellig en heel democratisch.
  Tussen voor- en tegenstanders. Tussen ‘remainers’ en ‘brexiteers’. Wie wint heeft gelijk. Een competitie tussen de weerstations is ook leuk. Welk weerstation bereikt vandaag als eerste de 40graden Celsius. Mét – uiteraard – een eervolle vermelding in het ‘Guiness’ Book of recors’.

  1. Zeker interessant! alle data is nodig voor de juiste uitkomst een dan is bijvoorbeeld minder vulkanische activiteit in de afgelopen eeuw ook cijfer wat meegenomen moet worden.
   Dit zijn zaken waar de mens geen invloed op heeft.

   1. Zeker. Wordt het schaamlapje van de mens een beetje groter. Helpt dat?
    Helpt het überhaupt om decennia te blijven steggelen over de oorzaken, als we links en rechts worden ingehaald door de gevolgen?

 5. Deelname op Twitter was bedroevend, ook de uitslag helemaal niet zoals verwacht:

  Iets betalen
  5%
  Gedrag veranderen
  35%
  Geen van beide
  60%
  20 stemmen · Eindresultaten

  Wat vinden de lezers van Biflatie van dit resultaat? In ieder geval bedankt voor julilie commentaren!

  1. We beginnen (!) ons steeds meer zorgen te maken over het klimaat. Vooral de hoger opgeleiden die veel mee uitstoten dan de lager opgeleiden.

   Bij een opinieonderzoek van
   ‘Binnenlands Bestuur’ (I&O), in een vergelijking met 2016, bleek al dat
   steeds meer mensen MINDER willen doen aan het klimaat, ofschoon de groep die juist vóór strenger klimaatbeleid is het grootst blijft.

   Aanpassing van het eigen gedrag ter vermindering van de uitstoot en de te verwachten kosten van verduurzaming zorgen voor het afnemen van het draagvlak van een strenger klimaatbeleid.
   ‘Zolang grote bedrijven hun CO2 uitstoot niet terugdringen, maken mijn acties niet uit’.

   Veel MINDER mensen denken dat eigen gedragsverandering (42 procent) of het afdwingen van duurzamer gedrag door de overheid (33 procent) klimaatverandering kan tegengaan.

   Kortom, er is sprake van een groeiende bewustwording van de klimaatproblemen, maar ook van een groeiende scepsis ten aanzien van de tegenmaatregelen. ‘Laat anderen die de boel het meest verzieken maar het goede voorbeeld geven’.

   * Als het water te warm wordt springen de kikkers vanzelf wel uit de eigen sloot. (?)

   1. Dank u voor deze heel interessante toelichting! Het is wat ik persoonlijk al aanvoelde (vreesde ook), her en der nog las, bevestigt het resultaat op Biflatie en Twitter…toch erg vreemd nietwaar? We maken er ons meer zorgen over maar willen er minder aan doen…?

    1. Ik denk dat de globalisering mede veroorzaker is van dit gevoel, maar ook de groeiende onrust in de Wereld.
     En ik denkt de gemiddelde lezer van Biflatie slimmer is de gemiddeld.

     Om nog bij all37 aan te sluiten, het slechtste voor de huidige situatie is ARMOEDE DE WERELD UIT.. Armoede betekent in de meeste gevallen., bouwen en eten met loale produketen, geen auto, geen 2 koelkasten, niet ieder 3 jaar een nieuw bankstel en geen 2 keer per jaar met het vliegtuig, geen rozen uit Kenia en geen appels uit Chili, niet de zeeën leeg vissen met je kano..
     Kortom een lage carbon footprint.
     Iedereen rijk kan de aarde zeker niet aan, des te meer de welvaart groeit, staat gelijk meer ontbossing, vervuiling en gebruik van energie en water.

     Dus armoede .. misschien moeten wij ook weer wat armer worden!!

     1. Zeg dat maar niet te luid want de regering zal u graag accomoderen! (maar ik begrijp best wat u bedoelt hoor…)

     2. Tja, komen vast ook op Biflatie…te luid gezegd dus toch…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: