Poll: wat heeft u ervoor over om het klimaat te redden?

30

Gisteren, 23 juli 2019, werd de warmste dag ooit in Nederland. Vandaag kan zelfs dat record gebroken worden tot misschien wel 40 graden. Dat is steeds in de schaduw gemeten. Grote delen van Europa kreunen onder de hitte. Een uitgelezen moment dachten we om een kleine steekproef te doen op Biflatie.nl over het klimaat. U kunt kiezen uit drie mogelijke antwoorden. We zijn zeer benieuwd naar uw reacties. Dus deelname in de vorm van respons of commentaar wordt reuze op prijs gesteld. Dank bij voorbaat! Eerst maar eens de feiten. Zodat we allemaal weten waarover we het hebben.

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Klimaatakkoord

Het akkoord van Parijs, een onderdeel van het Klimaatverdrag, is een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde in te perken. Het akkoord is op 12 december 2015 gepresenteerd op de klimaatconferentie van Parijs van dat jaar. ‘To this date, 185 Parties have ratified of 197 Parties to the Convention.’ Bedoeling is de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 te beperken. Te streven naar een maximale opwarming van 1,5 à 2 graden. Milieuorganisaties zoals Greenpeace stelden al van bij het begin dat de doelstellingen niet ambitueus genoeg zijn. Hier vindt u de plannen van Nederland die vastgelegd werden in ons Klimaatakkoord. We beogen daarmee minimaal 49% minder CO2 uit te stoten in 2030.

Man made or…?

Is de mens verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde? Wat zijn de gevolgen van die hogere temperatuur? Oorzaak en gevolgen dus. Er zijn de zogenaamde ‘klimaatontkenners’ die beweren dat het allemaal verzinsels zijn. Leugens dus. Of toeval. Mogelijk tijdelijk. Of in ieder geval alles overdreven. Wij denken persoonlijk dat je nog weinig mensen vindt die niét van mening zijn dat winters geen winters meer zijn. En zomers geen zomers. ‘Zoals vroeger wel’. De koude tijd van het jaar is minder koud geworden. De warme tijd van het jaar is warmer geworden. Ons dunkt dat dit wel de mening van de man/vrouw in de straat is. (Maar u mag ons altijd tegenspreken natuurlijk.) Maar wat zeggen ‘bijzondere’ mensen over het klimaat?

Oud president van de VS Barack Obama

Dit is wat hij op 22 januari 2016 op Twitter plaatste:

’97 percent of climate scientists agree: Climate change is real and man-made. #ActOnClimate. If anybody still wants to dispute the science around climate change, have at it. You’ll be pretty lonely.’

Twitter.com

Donald Trump, president van de VS anno 2019

Bovenstaand is de mening van één man, zij het toen degene met in de praktijk de meest invloedrijke maatschappelijke positie ter wereld. De huidige president van de VS, Donald Trump…diens standpunt varieert nogal eens. Tijdens zijn eerste drie jaar in office hield hij ergens in het koude noorden van de VS een speech. Hij grapte dat het voor hem best wat warmer kon. Die opwarming van het klimaat was dan best welkom. Ooit heeft Trump al het gepraat over klimaatopwarming afgedaan als verzinsels van ‘de Chinezen’. Die zouden dit alles initiëren, verzinnen, om de Amerikaanse economie te verlammen. Dwingen tot maatregelen die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Aldus Donald Trump. Zijn meest recente speech over het klimaat dateert van de eerste week van juli 2019.

Er bestaan wetenschappers…en wetenschappers

‘The 45-minute address in the East Room of the White House featured a president who dedicated much of his first term to unraveling environmental protections established by former President Obama. At his side were three Cabinet secretaries overseeing energy and environment issues; two of them are former lobbyists for the coal and oil industries.’ Van deze laatste industrieën is het onder meer bekend dat ze bepaalde wetenschappelijke instituten en think tanks betalen, van fondsen voorzien. Om conclusies af te leveren dat er of géén klimaatverandering plaatsvindt. Of tenminste te stellen dat de mens hiervoor niet verantwoordelijk is. We kunnen ons afvragen waarom de olie en kolenindustrie dit doet. We kunnen ons tevens de vraag stellen of bepaalde wetenschappers dan bereid zijn hun broodheren naar de mond te praten.

Voormalig Gouverneur van Colorado, VS, John Hickenlooper

‘“He (Donald Trump, nvdr) never mentioned the word ‘climate change,’” Hickenlooper said in an interview. “You’re taking one of the largest, most urgent challenges facing not just this country but the world, and you put your head in the sand, like an ostrich. By not acknowledging it, it doesn’t make it go away.”’

De wetenschappers

We citeren uit, veronderstellen we, neutrale bron. Onverdachte bron zeker want ze is Amerikaans (!) De NASA dus. ‘De National Aeronautics and Space Administration, afgekort tot NASA, is een onafhankelijk agentschap van de federale overheid in de Verenigde Staten, dat verantwoordelijk is voor het Amerikaanse ruimtevaartprogramma.’ Plus, als er één instantie ter wereld is die expert moet zijn, verplicht gezien haar werkzaamheden en belang, is het wel de NASA. Hier vindt u alle bewijzen die nodig zijn om aan te tonen dat het klimaat opwarmt. Heel ernstig zelfs en nooit gezien in 800.000 jaar. Dat is wel degelijk: achthonderdduizend jaar. Zij stellen de waarschijnlijkheid dat deze veroorzaakt is door de mens als ‘extremely likely (greater than 95 procent)’ En het begon allemaal met de Industriële Revolutie. Sinds het midden van de 20ste eeuw dus.

IPCC

De laatste ‘onverdachte’ bron die we u voorstellen is het IPCC. ‘The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was established by the World Meteorological Organization (WMO) and the United Nations Environment Programme (UNEP) in 1988 (…)’ Reeds in 2007 bracht zij een rapport uit dat bewijst dat het wel degelijk de mens is die verantwoordelijk is voor de opwarming. ‘With 450 lead authors and 800 contributors, the Assessment Report includes findings from more than 2,500 scientists from over 130 countries, summing up the last six years of research.’ We menen dat dit wel volstaat om elke ‘klimaatontkenner’ snel van gedachten te doen veranderen…? Wetenschap is verworven kennis en geen kwestie van geloof. Je gelooft ook niet of de zwaartekracht bestaat of niet, right?!

Gevolgen van klimaatopwarming

Misschien bestaan er toch nog lieden, niet gehinderd door al te veel kennis, die denken: “Ach, een graadje of twee, wat kan dat nu geven?” Wel, zeer véél eigenlijk. Op deze pagina van genoemde NASA vindt u tientallen video’s over o.m. dit onderwerp. ‘Two degrees may sound like a small amount, but it’s an unusual event in our planet’s recent history. Earth’s climate record, preserved in tree rings, ice cores, and coral reefs, shows that the global average temperature is stable over long periods of time. Furthermore, small changes in temperature correspond to enormous changes in the environment.

Praktisch

Denk aan het smelten van gletsjers, die de waterspiegel op aarde kunnen doen stijgen. De lager gelegen delen op aarde (ook Nederland!) onder water kunnen zetten. Eilanden die verdwijnen. Extreme droogtes veroorzaken op één plaats en overmatige regens, overstromingen elders. De voedseltoevoer voor de wereldbevolking in gevaar brengen zelfs. Want oogsten doen mislukken en tal van producten veel duurder maken. (Uw portemonnee!)

Huurders of eigenaars?

Het is niet voor morgen, of volgend jaar. Maar misschien wel voor onze achterachterachterkleinkinderen. Dat wat wij nu met z’n allen, burgers en overheden en internationale instanties doén…of niet doen? Zijn we verantwoordelijke, tijdelijke huurders van deze planeet? Of denken we als eigenaars eender wat te kunnen aanrichten op aarde. Achter laten ook. Op exotische stranden bijvoorbeeld die dan zes maanden moeten sluiten. Om de rommel en het vuilnis door ons achtergelaten als toeristen op te ruimen. Voor ‘profiteren nu’ en kortetermijngewin als ‘we’ zijn. Onverantwoordelijken die zeggen: après nous le déluge. ‘Na ons de zondvloed’. Laat een ander daar allemaal maar voor zorgen.

Enquête juli 2019

1. Ik ben bereid iets te betalen als dit helpt om de opwarming van de aarde tegen te gaan

In Frankrijk gaat men vliegreizen extra belasten. Het is een voorbeeld van ‘de vervuiler betaalt’. Of de industrie, de autoindustrie bv. niet beter was gekozen of meer zou moeten doen qua inspanningen, laten we nu even in het midden. Dit betreft iets wat burgers, u en wij, doen. Of minder zouden moeten doen? Frankrijk nù dus, terwijl het in Nederland ook…geprobeerd is. Of bent u eerder voor een wat ludieke, eerder positieve bijdrage, zoals het planten van, houd u vast, duizend miljard bomen? Het is wetenschappelijk onderschreven (Zwitserse studie) dat dit de klimaatopwarming kan tegengaan. Het is een pro actieve maatregel ook enigszins. Opbouwend ook eerder dan ‘bestraffend’. Maar de vraag is dezelfde: bent u bereid mee te betalen? Want zelfs bomen planten kost geld.

2. Ik ben bereid mijn levenswijze te veranderen als dit helpt om de opwarming van de aarde tegen te gaan

Hoe pakken wij zelf de klimaatopwarming aan? Wat kunnen wij zelf, als gewone burgers doen? Hier vindt u alvast 17 tips om op eenvoudige, weinig kostende manieren uw eigen levenswijze aan te passen. Bij te dragen; u, wij, iedereen voor zich. Want iemand moet het doen, ergens moeten we beginnen, toch? Waarom dus niet nu, vandaag, op 24 juli 2019? ‘Verander de wereld begin bij jezelf’…

3. Ik doe geen van beide want ik geloof niet dat er een klimaatprobleem is

U bent iemand die wel ‘klimaatontkenner’ heet. Dat is uw goed recht. U bent ook niet alléén. U bent alvast in het gezelschap van ene D. Trump, die u gaarne aan zijn zijde zal verwelkomen. Maar kom daar dan gerust voor uit. Toch liefst mét argumenten dan. U.R.WELCOME! Dank aan alle deelnemers aan deze poll!