Hoe graag hadden we dit artikel, op de titel na dan, blanco gelaten. In de zin van ´niks´, helemaal niets schrijven verder omdat er niets over het onderwerp te zeggen valt. Maar dat zou niet echt fair zijn en zeker niet objectief. Het is aartsmoeilijk echter om geen kant te kiezen, bewust of instinctief. Voor of tegen. Donald J. Trump als president, een van de, of het hoogste bestuursniveau(s) ter wereld? Met zeggenschap over 330 miljoen Amerikanen, en invloed tot aan de verste einders van die wereld? Hij is een fenomeen an sich, zijn persoon(lijkheid) is incontournable, zoals de Fransen dat wel benoemen. Je kunt gewoon niet om The Donald heen. Tot op vandaag, 13 november 2020, blijft de man in het wereldnieuws. Het zal wel, waarschijnlijk in veel mindere mate maar toch, de rest van zijn 74-jarige leven zo blijven. 

Friday 13th

Zijn Witte Huis (officieel nog tot en met 19 januari 2021) komt hij nauwelijks nog uit, behalve om te gaan golfen met een rits beveiligingsbeambten rond zich. Het is een van de privileges trouwens van een (binnenkort, willens nillens) oud-president van de Verenigde Staten – levenslange bescherming. Zal wel een aardige belastingduit kosten trouwens, en wat kan in hemelsnaam de reden hiervoor zijn. Ondanks dat zijn schoonzoon en politiek adviseur Jared Kushner hem voorzichtig benaderde om misschien, toch, eventueel, een beetje, zijn nederlaag toe te geven? Wil Donald van geen wijken weten. Met de machtsoverdracht aan Joe Biden en 4000 nieuwe personeelsleden in en rond het Witte Huis die dringend benoemd moeten worden, is nog zelfs geen aanvang genomen. Persconferenties of officiële verklaringen geeft de president niet meer. Zijn enige contact met de buitenwereld, zijn achterban en al wie het maar wil weten, is Twitter. Hij scheldt en spuit en spreekt tegen, alles om zijn Grote Gelijk te halen. En neen, al die tijd is hij niét bezig het Coronavirus te bevechten, dat opnieuw een recordaantal slachtoffers maakt in de VS…

Pro-Trump

Met 72 miljoen Amerikaanse stemmen voor (tegenover 77 miljoen voor Biden) four more years kun je niet zeggen dat zijn achterban geslonken is. Neen, die van Biden is opgekomen, de grootste opkomst ooit van Amerikaanse kiezers. Op Eu.citizen-times.com verscheen in oktober jl. een markante gastcolumn. Die ving aan met: 

´Donald Trump isn’t very likeable. Here’s why I’m still voting for him´ 

Dát lijkt ons nu interessant, kijk. We kunnen tezamen met misschien de helft van de wereldbevoling misschien wel twintig redenen bedenken om niét voor de man te stemmen. Hem niét te kunnen pruimen, laat staan de controversiële figuur ´likeable´, aardig te vinden. Net zoals deze gastschrijver dat erkent. Maar wat zijn of waren dan wel de redenen om toch op Donald Trump te stemmen om zichzelf op te volgen? Sterker nog: praktijkpsycholoog en gewezen gemeenteraadslid Carl Mumpower bevestigt dat de meeste Amerikanen traditioneel niét stemmen voor de kandidaat die het meest zijn woord houdt. Of die het best gekwalificeerd is voor de baan van president van de grote en belangrijke natie die Noord-Amerika is. Neen, zij stemmen voor wie zij aardig vinden. Sympathiek. Des te vreemder wordt het dan, want de schrijver vindt zelf dat Trump dit niét is! ´Though in today’s upside-down world no one seems to like much of anyone, our President has a gifted talent for inflaming, frustrating, and discouraging even the most ardent of supporters.´ 

Niet voor Trump maar tegen Biden?

´Yesterday it was another of his endless off-the-cuff exaggerations. Today it was a nonsensical bit of narcissistic puffery. Tomorrow it will be another biting personal attack on the latest of a seemingly never-ending list of antagonists. Is it just me, or is it understandably hard to like someone who’s social skills seem to have been crafted in middle-school?´ Oké, genoeg kritiek op uw president, degene die toch uw voorkeurstem heeft, Mister Mumpower! Dachten ondergetekende en vast nog heel wat commentatoren (zoals we tal van meningen inderdaad lazen, hoorden) dat dit een verkiezing was voor of tegen Trump? Dan verschilt de heer Mumpower toch in zijn redenering. Hij kiest voor Trump…omdat hij tegen Biden is! Dat is al opmerkelijk. Biden verwijt hij namelijk van met de wind mee te draaien, en Trump bewondert hij om nooit van zijn standpunten af te wijken. 

Biden is niet vandaag geboren

Daar kan ik persoonlijk het dus absoluut niet mee eens zijn. Joe Biden verkondigt wat hij vandaag zegt niet vanaf vandaag. Meer dan 40 jaar carrière in de Democratische Partij lang kiest hij de kant van de zwaksten, toch? Terwijl het net Donald is die de kameleon is, alvast in hoe hij over het Coronavirus declameert en oreert. Van ´een griepje´ helemaal 180 graden om, want ineens is het toch wel een ernstige zaak. Publiek dan, want Trump was wel degelijk vanaf de eerste uitbraak van COVID-19 in de States op de hoogte van het grote gevaar voor besmetting. Alleen wilde hij naar eigen zeggen ´geen paniek zaaien´. En omdat de president het publiekelijk niet ernstig nam, volgden miljoenen Amerikanen zijn voorbeeld. Tot eigen schade en schande dus…

Grootsheid

Biden is wel teruggekomen, ook publiek, op minstens één grote fout die hij maakte. Namelijk een wet stemmen lang geleden die vooral veel Zwarte Amerikanen in de gevangenis deed belanden. Zich excuseren, een zware misstap toegeven (elke senator stemde toen net als Biden wel), is een teken van grootsheid. Van faalbaarheid, en dat siert iemand. Dit terwijl Donald NOOIT zich ook maar érgens voor verontschuldigd heeft. Niet één keer! Die houding heeft hij van vader Fred aangeleerd gekregen en 74 jaar lang ook toegepast. In deze is Trump inderdaad uiterst standvastig. Berusten in het kwaad, fout zitten en toch stug volhouden dat je goed zit. Je mag koppig zijn in het algemeen, zeker, maar dan moet je wel juist zitten…

Persoonlijkheid

Nochtans is het net dit soort standvastigheid die Mister Mumpower bewondert, terwijl hij Joe Biden de kameleon noemt. Begrijpe wie begrijpen kan. ´Yes, there are lots of things I dislike about Trump’s personality, but there are deeper things about his opposition I dislike even more.´ 

11 Principes

Die staan voorop voor de GOP, Grand Old Party, zoals de Republikeinse Partij ook wel genoemd wordt. Die onderschrijft Donald als zijnde hun presidentskeuze en -kandidaat natuurlijk ook. We noemen ze hier alle op en controleren zo of Donald Trump op deze vlakken geslaagd is of niet. We stellen een maximum aan objectiviteit voorop en laten elk soort eigen mening achterwege. De feiten en niets dan de feiten tellen. Checkt u met ons mee:

De Grondwet. ´Our Constitution should be preserved, valued and honored.´ Ik denk dat iedere kandidaat of president het hiermee eens kan en ook moet zijn? Van enig overtreden of niet toepassen of omzeilen van de grondwet heb ik geen weet, dus geslaagd.

De Economie. ´We need to start growing America’s economy instead of Washington’s economy so that hard-working Americans see better wages and more opportunity.´ De Amerikaanse economie is denk ik inderdaad onder Trump gegroeid – dat het Coronavirus het spreekwoordelijke roet in het eten heeft gegooid is zijn fout niet. Is niemands fout, behalve: had de president in 2018 niet het nationaal instituut gesloten en iedereen ontslagen, dat specifiek een hoofdrol zou spelen in geval van epidemieën, waren er vast niet zoveel doden en zieken geweest als vandaag. In nominale aantallen zijn de VS het zwaarst ter wereld getroffen. Had Donald iedere Amerikaan verplicht, of zelfs maar aangeraden om een mondkapje te dragen en afstand te houden, idem dito. Hij heeft een bestaande crisis laten uitgroeien tot een nationale gezondheidsramp. Op dit heel belangrijke punt – want er zijn honderduizenden mensenlevens mee gemoeid – faalt Donald Trump.

Het Budget. ´We need to pass a Balanced Budget Amendment to the Constitution, make government more efficient, and leave the next generation with opportunity, not debt.´ Géén budget in balans of minder schulden, zelfs met het complete tegendeel laat Trump zijn volk achter na vier jaar. De nationale schuld van de VS is nooit eerder zo hoog geweest en is ook de grootste in de geschiedenis van de mensheid! Net als tevoren maar vele malen erger vandaag. Hoe makkelijk is het cadeau´s uit te delen met geld dat je niet hebt, in een oneindig diepe geldbeugel te tasten. Want je mag altijd verder negatief gaan. Ging hij niet de VS besturen zoals een bedrijf? Een zuinige president zijn? Nope. Het bedrijf dat VS heet is en was failliet. Donald heeft in deze grof gefaald. 

Gezondheidszorg. ´We need to start over with real healthcare reform that puts patients and their doctors in charge, not unelected bureaucrats in Washington.´ Alles wat Donald in deze deed was voor 90 procent Obamacare schrappen, en er is tot op heden niets, nul, zero voor in de plaats gekomen. Gezakt voor dit punt. 

Veteranen. ´Our veterans have earned our respect and gratitude, and no veteran should have to wait in line for months or years just to see a doctor.´ Een punt dat we heel moeilijk kunnen controleren, te weinig bronnen, te weinig tijd ook – we geven Donald een plus in deze, dus geslaagd.

Veiligheid. ´Keeping America safe and strong requires a strong military, growing the economy, energy independence, and secure borders´ Jawel de beloofde Muur is in aanbouw, kostprijs talloze miljarden dollars, maar dan nog. Noch met dollars noch met tien legers hou je vijanden van je af die je zelf gemaakt hebt. Noord-Amerika – en dan spreek ik over de meeste voorgangers-presidenten – creëerde en creëert terroristen, maakte en maakt zich overal vijanden. Door de zelfbenoemde politieman van de wereld te willen spelen, door niemand gevraagd, door niemand gewild. Bijvoorbeeld door honderd procent in alles de kant van Israël te kiezen, met militaire, logistieke en geldelijke steun, betekent dat met iedere bom of raket die op de Palestijnse bevolking valt er tien potentiële Amerika-haters bijkomen.

In het verleden was het (volgens de Amerikaanse administratie te linkse) regeringen doen vallen of net dictators (rechts van gezindte dus anti-communistisch) steunen. Bijvoorbeeld de Sjah van Iran. Er geheime en officiële gevangenissen op na houden, waar bewezen martelingen plaatsvinden. Trump verklaarde zo al voor de verkiezingen in 2016 voorstander van martelen te zijn. Op Guatanamo Bay, marinebasis en gevangenis op Cuba, zitten nog steeds tientallen onschuldigen vast, sedert vele jaren, jawel, ook onder voorganger Obama. Ieder onschuldige die na jarenlange opsluiting en marteling dan toch stilletjes vrijgelaten wordt, is ook een potentiële nieuwe vijand. Een échte en terechte! (What would you do…) Donald maakte Amerika wereldwijd op zijn beurt ongeliefd, om niet te zeggen gehaat, vooral door buitenlandse staatsleiders en zelfs hele volkeren (Mexico) te beledigen. Tegen zich en daarmee tegen Amerika in het harnas te jagen.

Om het militaire apparaat (miljoenen potentiële stemmen ook) te laten draaien, moeten ook steeds vijanden gezocht worden. En wie zoekt die vindt, toch? Dus was het nodig Rusland en China alvast tot nieuwe, oude vijanden te betittelen. De Amerikaanse burgers dienen continu op gevaar van buitenaf gewezen worden, zelfs al is dat gevaar zo goed als onbestaande. All in all zijn de VS er niet veiliger op geworden. Op dit gebied is Donald dus niet geslaagd.

De overige vijf punten van de elf in totaal gaan we hier kort samenvatten. Op het gebied van Onderwijs iedereen gelijke kansen geven? Weinig of niets veranderd hier: publieke scholen met pover onderwijs – toponderwijs in private en dure scholen. De ongelijkheid blijft in stand gehouden. Een Min. Armoede bestrijden door iedereen een baan en een inkomen te geven. Er waren inderdaad meer Amerikanen aan het werk, door de grootste belastingverlaging ooit wet te maken. Dat is teniet gedaan door COVID-19 en hoewel heel slecht aangepakt, kunnen we dit president Trump niet verwijten. Een Plus. Op het gebied van Waarden: ´Our country should value the traditions of family, life, religious liberty, and hard work´. Hoewel nog belangrijker waarden misschien als eer, van onbesproken gedrag zijn en je woord houden, betrouwbaarheid,…helemaal niet op Donald van toepassing zijn. Een voorbeeld kun je zijn persoon, houding en gedrag niet noemen voor de jeugd, dus hier een Min. 

Energie: Amerika energie-onafhankelijk maken en zo banen creëren dus. Alleen had je niet op kolen moeten inzetten, Donald, maar op zonne-energie, electrische voertuigen, windenergie – alles wat niet of zo min mogelijk vervuilend is voor het milieu. Nu heb je gedurende vier jaar vooral het establishment van olie-en-gas industrie naar de mond gepraat. Die hadden ook een flinke bijdrage geleverd aan je verkiezingsbudget natuurlijk, voor wat hoort wat. Net zoals de farma industrie. Niet erg fraai. Je wilde of laat ook boren naar olie of gas in heilige gronden voor de oorspronkelijke bevolking, de Indianen, native-Americans. En in Alaska waar fauna en flora dan bedreigd (zouden) worden. Niet fraai, not good, dus een Min. Tenslotte nog Immigratie: ´We need an immigration system that secures our borders, upholds the law, and boosts our economy.´ Je hebt zelf personeel in je huizen en hotels van buitenlandse origine en vaak tegen het minimumloon. Maar je bent wel veel strenger geworden aan alle grenzen van het land, dus hier toch een Plus.

Conclusie

Zeven keer gefaald, waaronder voor een paar heel belangrijke punten, en slechts vier keer geslaagd, waaronder punten van iets minder belang – het bilan is zwaar negatief. Een andere, hopelijk betere president van de VS is aangewezen. En kijk, daar is-ie al, zijn naam is Joe Biden.

 

10 reacties

 1. Ik dacht dat het de bedoeling was om na alle negative artikelen over Trump eenmaal een artikel te maken over de positieve kanten van Trump’s beleid. De intro barstte al van negativeit en partijdigheid en de beoordeling van de “11 principles” was zo partijdig dat het wel leek alsof die door Nancy Pelosi is geschreven. Een opsomming:

  – Economie: die werd vooral verwoest in de gebieden waar de democraten de baas waren door de lockdowns en het moedwillig niet willen optreden tegen de plunderingen van BLM. Daar kan Trump niks aan doen. Over het algemeen hebben de (federale) zaken waar Trump wel invloed op had gunstig geweest voor de economie, dus geslaagd.

  – Veiligheid: ten eerste wil Trump niet de politie afschaffen / hervormen naar sociale werkers dus dat is al een plus. Daarnaast wordt zijn aandeel in de vredesakkoorden niet vermeld. De andere in opgenoemde punten waren voor iedere voorgaande president ook van toepassing. Vandaar dat ik vind dat hij ook voor deze punt geslaagd is.

  – Onderwijs: hij streed tegen de racistische identiteitspolitiek in het onderwijs en voor de vrijheid van alle meningen. Aangezien het “verlinksing” van het westerse onderwijs de gootste bedreiging voor de westerse samenleving vormt, is hij door dit aan te pakken ook hiervoor geslaagd.

  – Waarden: strijdt voor gelijkwaardigheid i.p.v. minderheden voor te trekken en de banke (man) voor alles de schuld te geven. Over zijn gedrag kan wellicht getwijfeld worden, maar als ik Biden vreemde kinderen zie besnuffelen denk ik niet dat ze daarmee een betere president gaan krijgen. Dus ook geslaagd.

  – Energie: hij heeft beloofd het land zelfvoorzienend te maken in energie, niet CO2 neutraal. Hoe goed de green deal werkt kunnen we zien in Californie waar stroom het duurste is ter wereld en regelmatig uitvalt. En is het wel goed voor het milieu om van heel het land 1 groot industrieterrein te maken vol met windturbines en zonnepannelen? Vandaar ook hier geslaagd.

  Ik kom dus op 9 keer geslaagd en 2 keer gefaald. Het bovenstaande is natuurlijk persoonlijk en uiteraard zal niet iedereen het ermee eens zijn. Vandaar dat het belangrijk is om zo neutraal en onpartijdig mogelijk te schrijven want een verhaal heeft meestal 2 kanten, ook die van Trump.

  1. Hoe blij moet je zijn met Harris? een veredelde communist? Want Biden is over 2 jaar in ’t verzorgingshuis. Hoe blij moet je zijn als je winnaar bent dankzij bedrog en manipulatie?
   De bewijzen van fraude stapelen zich op. Zie de waslijst van bewezen fraude op Xandernieuws.

 2. Behalve het bovenstaande is beleid positief dan wel negatief afhankelijk van de persoonlijke voorkeur. Vandaar dat dit artikel samengevat worden met: ben je voor vrijheid van het individu en voor de soevereiniteit van je land, dan is Trump je man. Ben je meer voor een grote overheid welke tot in het detail voor je bepaalt wat goed voor je is en voor het globalisme, dan kun je beter voor Biden gaan.

 3. Donald Trump is de vader van het trumpisme, een -sinds 2016- nieuwe manier van politiek voeren, die zich nadrukkelijk afzet tegen de vastgeroeste democratische regels van de gevestigde orde en alle daarmee samenhangende tekortkomingen.

  “Zelfs als Donald Trump zichzelf niet opvolgt als president, geldt het trumpisme voortaan als een legitieme politieke stroming” (Knack), waarmee ook zijn opvolger terdege rekening zal moeten houden.

  Welbeschouwd is het trumpisme de radicale politieke identiteitsverandering, waarnaar door miljoenen Amerikanen, vooral op het platteland, jarenlang is uitgekeken en dat blijvend massaal zal worden ondersteund, ook als Trump van het bestuurstoneel verdwenen is.

  1. Precies Ivo. De mens is een ontzettend intelligent wezen, het is echter verbazingwekkend hoe makkelijk ze te manipuleren valt. En dat bedoel ik ik z’n algemeenheid niet naar aanleiding van dit verhaal.

 4. Meer dan 70 miljoen Amerikanen stemden opnieuw op Trump en dat zegt dat hij een geweldige president was.Trump overwinning is afgenomen door verkiezingsfraude,maar de echte verkiezingsfraude/beïnvloeding is natuurlijk de volledig vooringenomen activistische mainstream media en Big Tech, die 4 jaar lang non-stop anti Trump campagne hebben gevoerd waar geen enkele leugen of onbewezen aantijging geschuwd werd. Als de media Trump hadden behandeld als elke andere president, dan had je nog steeds kunnen discussiëren of Trump nou een goede of slechte president was, maar dan was hij zeker herkozen…Helaas zijn de meeste mensen nog geen volwassenen geworden en na tientallen leugens en propaganda,ze nog steeds vertrouwen de media(90% zijn links!).En als deze leugenachtige media zeggen dat Biden rechtmatig, zonder fraude heeft gewonnen, dan zal dat wel zo zijn?Toch?…https://hhhhszrzlj3.blogspot.com/2021/02/meer-dan-70-miljoen-amerikanen-stemden.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: