Prinsjesdag 2013 vanuit een ander perspectief

7

De Troonrede voor Prinsjesdag 2013, vanuit het perspectief van René Tissen | Landgenoten. De regering is voornemens om in 2014 de economie terug te geven aan de  burgers. Mensen moeten zelf weer het heft in handen krijgen en aan hun eigen toekomst kunnen werken. Hiertoe zal geleidelijk de loondienst van werknemers worden afgeschaft en plaats maken voor het zelfstandige ondernemerschap op contractbasis voor iedereen.

Tegelijk hiermee zal aan alle burgers vanaf de leeftijd van 18 jaar een vast basisinkomen van 400 euro per maand worden uitgekeerd tot het einde van hun leven, jaarlijks te indexeren -naar boven en naar beneden- op basis van de kracht van onze economie. Voorts zullen onderwijs en gezondheidszorg voortaan gratis ter beschikking van de bevolking worden gesteld. Alle andere vergoedingen en toeslagen van staatswege aan burgers zullen geleidelijk worden afgeschaft.

De regering erkent de grote bijdrage aan het opbouwen van de welvaart in Nederland door de oudere generaties van de bevolking, maar erkent ook de hoge schuldenlast voor particulieren die naar aanleiding daarvan is ontstaan. Daarom zal het fiscaal mogelijk worden gemaakt om in 2014 en latere jaren, de spaar-, pensioen- en erfenis-tegoeden van de bevolking in te zetten voor het aflossen van hun hypotheken. Alleen zo ontstaat nieuwe ruimte voor consumptie. Tegelijkertijd zullen nieuwe maatregelen worden geïntroduceerd om de schuldenlast van bedrijven te verminderen en wel op een wijze die het risico voor hen en de kredietverlenende banken aanzienlijk terugbrengt. Het kwijtschelden van schulden zal in dit verband tot de mogelijkheden gaan behoren. Alleen zo ontstaat nieuwe investeringsruimte.

De Nederlandse economie zal in snel tempo zelfvoorzienend worden gemaakt. Maatregelen zullen worden genomen die het mogelijk en aantrekkelijk maken om de duurzame productie en distributie van basisbehoeften zoals eten, drinken, energie en communicatie in eigen land te laten plaatsvinden, door Nederlandse ondernemingen. De wet zal worden aangepast om de meerderheidsdeelname van Europa en van het buitenland aan deze ondernemingen onmogelijk te maken.

Nederland zal opgeruimd worden. Leegstaande kantoren en verlaten industrieterreinen zullen worden afgebroken en het land zal terug worden gegeven aan de natuur. Alleen zo kan de verpaupering van Nederland worden tegengegaan. Eigenaren zullen fiscaal vriendelijk tegemoet worden getreden, onder andere via versnelde procedures van afschrijving. Lees meer op RTLZ.