Op de alternatieve media is de discussie over invoering van de digitale euro, de CBDC(Central Bank Digital Currency) van de Europese Centrale Bank stevig opgelaaid. Er zijn veel vragen over de bescherming van onze identiteit. Identiteit is een mensenrecht en individueel eigendom. Individuen zijn geen eigendom van de Staat. Het kunnen bewijzen van je identiteit is een fundamenteel en universeel mensenrecht. En dient ter behoud van persoonlijke vrijheid. Ook rijst de vraag of de CBDC ter vervanging dient van het huidige fiduciair geldsysteem of wordt het digitale geld uitgerold naast de bestaande betaalsystemen, zoals bancaire overmakingen, contant geld, paypal, cryptovaluta, enzovoort. En hoe werkt de koppeling aan onze identiteit.

Surveillancestaat

Digitale identiteit brengt een aanzienlijk risico met zich mee als het niet zorgvuldig wordt geïmplementeerd. Als digitale identiteitssystemen worden ontworpen voor een grote gecentraliseerde database dan loopt de privacybescherming groot gevaar als databases in handen komen van technocratische en/of dictatoriale overheden. Daarom zou ieder individu afzonderlijk moeten beslissen of zijn of haar identiteit mag worden gebruikt door een kleine overheidspartij waarvan de database niet benaderbaar is door de centrale overheid. Op die manier wordt voorkomen dat een totalitaire centrale overheid een surveillancestaat kan oprichten, zogenaamd om over onze veiligheid, gezondheid en geld te waken. Dat zouden zomaar de plannen kunnen zijn van de Europese Commissie(EC) die de plannen van de ECB om een digitale euro in te voeren toejuicht.

Belangenverstrengeling

De EC wil in het voorjaar van 2023 een wetgevingsvoorstel voor de digitale euro indienen. Het ‘oude’ fiduciair geldsysteem is nu in handen van de private banken maar dreigt te bezwijken onder de enorm opgelopen schuldenlast. Daarom vinden de Europese Commissarissen het handig om een nieuw digitaal betaalsysteem onder politiek toezicht te plaatsen. Een digitale euro leent zich prima voor een centraal toezicht vanwege het digitale controlemechanisme. Economen die deze monetaire ontwikkelingen volgen uiten veel kritiek. Niets vermoedende burgers die hun tijd doorbrengen met werken, gezinsleven en ’s avonds in de luie stoel naar de talkshowtafels en showbizz programma’s kijken, krijgen weinig mee over de ontwikkeling van de digitale euro. De media vinden het niet nieuwswaardig genoeg voor de ongeïnteresseerde massa. Dat is vreemd omdat de impact en de omslag naar een nieuw betaalsysteem grote maatschappelijke gevolgen kent. Zou het kunnen dat de EU geen tegenspraak duldt en daarom de media niet wijzer wil maken? Niet heel vreemd in een tijd dat de gezamenlijke pers in handen is geraakt van grote mediagiganten die goede banden onderhouden met de Europese ambtenarij in Brussel. De belangenverstrengeling tussen Big Media en Big Brother is een verhaal apart.

‘Heb vertrouwen’

Waarom zou je als gemakzuchtig burger kritisch zijn op de digitale gemakken van Big Tech? Ons leven is behoorlijk veraangenaamd met de nieuwste digitale snufjes op onze smartphones. We hebben het gemak ervaren van de QR-code ten tijde van de coronalockdowns. Moest je wel een vaccin halen en niet inzitten over de (lange termijn) bijwerkingen daarvan. Gewoon vertrouwen op Big Farma en Big Tech. We genieten nu ook al van de snelle betaalfuncties op onze telefoon. Met een piepje bij kassa verspringt ons banksaldo in een milliseconde. De hoge inflatie helpt een handje om de waarde daarvan extra te verlagen. Hoe handig is het als onze persoonlijke gegevens straks in een centrale database staan. Ons bezit, een rijvaardigheidsbewijs, gezondheidsstatus, visa, verzekeringsgegevens, strafblad en medisch dossier. En niet te vergeten de toegang tot sociale media om te weten of je complotdenker bent en daarom een gevaar voor de staat en omgeving.

‘Voor het klimaat‘

Hoe handig is het voor de overheid om alles te weten over hun burgers om daarmee van de wereld een veilige wereld te maken en van de mens een betere mens. Dat lukt alleen met centrale sturing en gedragscontrole. En wat voorlichting door hoog geplaatste officials, zoals bijvoorbeeld Koningin Maxima. Maxi legt ons uit hoe belangrijk een centraal gecontroleerd betalingssysteem is. Daarmee kan het klimaat en onze aarde worden gered. Als we maar bereid zijn om minpunten te scoren voor ‘vuile’ uitgaven zoals brandstof tanken en het consumeren van producten met een waarschuwende sticker. Schadelijke artikelen worden geoormerkt en verrekend in de CBDC-creditscore. Ben benieuwd hoe men ondergetekende wil overtuigen om mee te doen aan de digitale euro. O jee, wacht even zou de EU onze pensioenfondsen wettelijk kunnen verplichten uit te betalen met de CBDC? De nieuwe pensioenwet wordt ook zonder inspraak van de deelnemers door de Tweede Kamer gejast. Nederland is nu eenmaal lid van de EU en zal de dictaten uit Brussel braaf opvolgen. Ben ik nu te kritisch of erg wantrouwend. Ik denk allebei. Ik hoop op flinke vertraging  bij de invoering van de CBDC. Ik zal mijn pensioenfonds opdracht geven om mijn pensioentje contant uit te betalen.

GW

33 reacties

  1. “… hoe een digitale euro zelfs tot digitale slavernij kan leiden”

   HOEZO “zelfs” ? ? ?

   Daar is dat krèng nou juist voor ONTWORPEN, waarde Gerit ! ! !

   Tééééé-ring ! ! !

   ps : maar wèl SUPERgoed dat je dat aspect aan de kaak probeert te stellen !

 1. En dan je te realiseren dat het merendeel van het volk nog slaapt en braafjes elke dag naar het journaal kijkt. En dus de praatjes van Lex en Max voor zoete koek slikken. En pinnen “zo makkelijk” vinden,. De strop die ons tot 100% controleerbare slaven moet maken gaat langzamerhand steeds meer knellen.

 2. Ik dacht dat men na de griep hoax nu toch wel wakkerder was geworden maar blijkbaar zijn de schaapkes nog diep in slaap.

  De klimaat hoax draait ook op volle toeren samen met de 17 sgd doelen en
  de lgbt gekte. Het volk wordt al tientallen jaren volledig gehersenspoeld en
  lijkt zich in een trance te bevinden althans heel veel mensen. Ze zijn zo passief
  en vinden alles maar best. Modern kommunisme is in volle vaart bezig om haar
  destruktieve politiek uit te voeren. Zal mij benieuwen wanneer ze overgaan tot genocide want dat is altijd het einddoel met communisme de geschiedenis staat er bol van.

  Deze propaganda om de cbcd munt in te voeren gaat nooit lukken het systeem heeft gewoonweg de tijd niet meer ze zijn te laat. En deze crypto
  zal net als het huidige fiat geld gedekt zijn door niets maar een hoop vertrouwen……….

 3. Marxisme is gebaseerd op een onwerkbare theorie van collectief eigendom, het argument voor de slachting in Rusland en niet veel anders dan de Franse revolutie/ moordgolf. Het is de gewelddadige omverwerping van kapitalisten. In werkelijkheid, willen ze al het geld voor zichzelf nemen en alle anderen vermoorden en onderdrukken.

 4. En er is grote paniek.
  Want digitaal geld en zo..

  De vraag rijst dan : wanneer was u voor het laatst 2 uur offline?
  Ook zonder die chip in de smartfoon, die we allemaal ‘vrijwillig’ bij ons dragen en die straks voor het gemak in onze hand zit.

  Vrijheid omgeruild voor gemakzucht.

  Kijk eens de laatste jensenshow , best heel interressant. Met op het eind een mooie boodschap van van robert f kennedy jr.

 5. Heeft iemand er wel eens over nagedacht als deze cbdc er echt zouden komen hoe dan al deze wereldwijde regeringen/maffia/vele organisaties hun clandestiene operaties zullen gaan betalen? Zeer zeker niet met een cbdc crypto.

  Transparantie is wel het laatste dat regeringen en de banksektor zich wenst.

  1. Ik sta er niet van te kijken.

   En dan die prutserige SCHIJNwaaerstand geboden door een enkele Nééderlandse politicus.

   Gewoon om het gepeupel gerust te stellen en te laten denken dat het nog “vertegenwoordigd” is.

   Zum KOTZEN-gn-gnnn ..!

   1. Zo maar “een” gedachte :

    Probeer nà de introductie van de CBDC maar eens een zilvere of gouden mapeltje of krugerrandje te kopen WA-HAA-HAAA !!!!

    Nog even over de Onveranderlijke Drijvende Macht àchter deze Ultieme Communistische Natte Droom, de “CBDC” genaamd :

    https://epdf.tips/the-jew-world-order-unmasked54cf3ce7f9291e805dd49f8ba003bb3769527.html

    ( DOWNLOAD en VERSPREID ‘m nou eens, tééé-ring !!! )

    Want 105 jaar later is het énige dat is veranderd slechts de (mee-ontwikkelde) TECHNIEK die “veranderd” is.
    Oftewel, het “K-monopolie” blijft onbetwist overeind.
    Consolideert zelfs.
    Op ONGEKENDE schaal !

    O ja, shit-SHIT : dit is een Nederlandse site … pfff … wààrom probeer ik eigenlijk nog iemand iets bij te brengen hier … heeft toch geen zin hè ?

 6. Trouwens nèt als JFK ; die durfde zowaar een Executive Order uit te vaardigen dat de geldcreatie wegnam bij de jew FED om deze weer terug te geven aan the Congress, zoals het ook in de Grondwet van de VS letterlijk staat. Vanuit drie verschillende richtingen werd zijn hersenen uit zijn hoofd geschoten. Lètterlijk ; Jacky kroop nog op de kofferbak van de limo om een “groot stuk van de hersenen” te redden dat daar lag. In pure paniek wilde ze zoveel mogelijk ‘onderdelen’ van haar man redden voor een mogelijke operatie. Dit is GEEN lulverhaaltje !

  HULDE aan Jacky !

  Samengevat : één “Onbekende Macht” zult gij nooit uitdagen.
  NOOIT !!!

  1. Waren wij allemaal maar zo wijs en ziende als René Bahlmann.

   Dan zouden wij de wereld wel redden!
   Want René gaat da regelen vanuit zijn kamertje, in Frankrijk.
   Met linken en zo!

   Tis jeel een Jehovah’s Getuige.. maar dan anders…

   Wachttorentje kopen, KTM?

    1. @ Pikhannes / Madman : sinds er een kudde elanden dwàrs door je zelfgebouwde iglo in Zweden (Noorwegen?) is gedenderd heb jij één of andere persoonsverandering ondergaan, serieus !

     Durf je die (ongetwijfeld) angstaanjagende belevenis nog wat duidelijker uit te leggen op deze site ? Of blijf je je trauma maar verbergen door het plaatsen van allerlei langvergeten kweelplaten ?

     Gooi ’t in de groep zou ik zeggen heheh …

 7. Hier nog even wat standaard gelul over de CBDC :
  https://www.youtube.com/watch?v=4T9PlSyZyro

  Pssst ! Gerrit ..!!! Hedde “gezeik” gehad n.a.v. mijn Rode Kruis-linkjes van 1948 ?

  Even tussen jou en mij : ONGEACHT met wèlke “pressiegroep” je te maken hebt (“gehad”) : de oorsprong ervan zit, veel “hoger” op, en wel in de B’nai B’rith.

  Maar jij dat nooit begrijpen zullen … jij alleen maar “rookgordijnen van De Macht” te zien krijgen heheh

  Samengevat : Biflatie tegen de B’nai B’rith (=de “Zonen van het Verbond”) … een luis die informatie over het Wereldwijde Criminele Flatgebouw durft toe te staan op hun site … zéker voor een Nederlandse Site on-ge-hoord !!!

  Maar ik geef je/jullie (=Biflatie) groot gelijk ; gewoon inbinden en je bij De Aangewezen Les houden.

  Pètje af voor jullie “toegelaten verzet”, serieus !!!

  EN met mijn grote dank en die van (het inmiddels totaal overgenomen) Internationale Rode Kruis, dat OOK eervol ten onderging aan de Immense Druk van “Het Wereldwijde Flatgebouw” …

  Zij die gaan sterven groeten u !

  1. Ach, was ik maar een René en ook zo alwetend…. nou, dan wist ik het wel!

   Dan zou ik jullie allemaal linken geven om mijn wijsheid te delen.
   Tot 1-1-2023.

   Maja, we kunnen niet allemaal de beste zijn he, helaas….

 8. En als we dan toch bezig zijn met wensen, dan zou ik als tweede levenswens wel een Moerstaal willen zijn, je weet wel, die biflatie gaat overnemen… die multiwebsite beheerder… dien baas!

  Want dat is ook een echten hoor!
  En soort Joost on steroids.

  Maja, we kunnen niet allemaal de beste zijn he, helaas….

  Maja, ik ben slechts ook maar een loser eee…

 9. Leest u even, na wat gedownscrolled te hebben, het gedeelte vanàf de ondertitel “Reactiemogelijkheden Rusland” :

  https://www.frontnieuws.com/10-manieren-waarop-rusland-kan-reageren-op-de-vernietiging-van-de-pijpleiding-een-tsunami-van-100%e2%80%b2-wacht-op-amerikaanse-steden-via-poetins-onderwater-drone-kernwapens/

  Met mijn ( thermobarische ) “dank” aan “Brussel” met haar DUBBELE AGENDA tégen haar EIGEN bevolking ! ! !

 10. “This has NEVER happened since they started tracking it” :

  https://www.youtube.com/watch?v=lH5va5BEQQ4

  Vergeet even niet dat de wereldwijde obligatiemarkt zo’n TIEN keer zo groot is als de wereldwijde aandelenmarkt. Dus de Grootste Zwarte Zwaan die er is !

  “The tale that wags the dog”.

  Of was het “whacks” ?

  ( we ALL being ’the dog’ )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: