Publieke geldschepping vs private geldschepping

17

In elke economie moet er iemand zijn die de geldscheppende macht heeft. Die macht ligt nu bij commerciële banken, die nieuwe bankdeposito’s creëren wanneer zij leningen verstrekken (merendeel voor speculatieve doeleinden en vastgoedbubbels). Tegenstanders van geldcreatie door de overheid komen vaak met het argument dat die overheid ons meteen in een hyperinflatie zou storten. Men refereert daarbij aan Zimbabwe en de Weimarrepubliek. Het Cato Institute deed als eerste onderzoek naar alle 56 hyperinflaties uit het verleden en concludeerden dat deze enkel voorkomen in uitzonderlijke omstandigheden.

Dan is er een externe oorzaak, zoals oorlog, herstelbetalingen, of een verlies van de grootste productieve sector in het land. Ze zijn dus niet het resultaat van politici die de geldpers aanzetten vlak voor een verkiezing. Een Reuters journalist vatten het rapport destijds als volgt samen:

‘’By looking down the list you can see what isn’t there — and, strikingly, what you don’t see are any instances of central banks gone mad in otherwise-productive economies. As Cullen Roche says, hyperinflation is caused by many things, such as losing a war, or regime collapse, or a massive drop in domestic production. But one thing is clear: it’s not caused by technocrats going mad or bad.’’

Een ander tegenargument is dat commerciële banken, in tegenstelling tot de overheid, beperkt zijn in hun geldscheppend vermogen. Zo legt Wim Boonstra, bijzonder hoogleraar Economische en Monetaire Politiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoofdeconoom van de Rabobank, in zijn vorig jaar verschenen boekje Geld speelt (G)een rol. Over de waarde, schepping en vernietiging van geld het geldscheppingsproces uit aan de hand van de geldmultiplicator. Onlangs verschenen publicaties van o.a. de Bank of England en Standard & Poors wijzen echter uit dat de geldmultiplicator in praktijk helemaal niet bestaat!

Er schuilt een gevaar wanneer diegene met de geldscheppende macht kunnen profiteren van geldschepping. Dit is de basis voor ons argument dat de geldscheppende macht niet bij vote-seeking politici of profit-seeking bankiers dient te liggen, maar bij een onafhankelijk orgaan met het mandaat om inflatie laag en stabiel te houden.*

In tegenstelling tot het huidige geldsysteem zal na de hervorming nieuw gecreëerd geld schuldvrij in omloop worden gebracht door de op dat moment gekozen regering. De regering gaat enkel over de eerste allocatie van dit nieuw gecreëerde geld, daarna word het ONS GELD.

* Het hebben van een wettig betaalmiddel is in het bijzonder van belang voor prijsstabiliteit en bij het betalen van belastingen en alle andere wettige vereffeningen. Complementaire munten kunnen daarnaast eventueel ook ingezet worden om economische, ecologische en sociale doelstellingen op lokaal en regionaal niveau te verwezenlijken. Door verschillende munten zal de veerkracht van het monetair systeem toenemen.

Via Monetairehervormingen.nu