Publieke geldschepping vs private geldschepping

In elke economie moet er iemand zijn die de geldscheppende macht heeft. Die macht ligt nu bij commerciële banken, die nieuwe bankdeposito’s creëren wanneer zij leningen verstrekken (merendeel voor speculatieve doeleinden en vastgoedbubbels). Tegenstanders van geldcreatie door de overheid komen vaak met het argument dat die overheid ons meteen in een hyperinflatie zou storten. Men refereert daarbij aan Zimbabwe en de Weimarrepubliek. Het Cato Institute deed als eerste onderzoek naar alle 56 hyperinflaties uit het verleden en concludeerden dat deze enkel voorkomen in uitzonderlijke omstandigheden.

Dan is er een externe oorzaak, zoals oorlog, herstelbetalingen, of een verlies van de grootste productieve sector in het land. Ze zijn dus niet het resultaat van politici die de geldpers aanzetten vlak voor een verkiezing. Een Reuters journalist vatten het rapport destijds als volgt samen:

‘’By looking down the list you can see what isn’t there — and, strikingly, what you don’t see are any instances of central banks gone mad in otherwise-productive economies. As Cullen Roche says, hyperinflation is caused by many things, such as losing a war, or regime collapse, or a massive drop in domestic production. But one thing is clear: it’s not caused by technocrats going mad or bad.’’

Een ander tegenargument is dat commerciële banken, in tegenstelling tot de overheid, beperkt zijn in hun geldscheppend vermogen. Zo legt Wim Boonstra, bijzonder hoogleraar Economische en Monetaire Politiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoofdeconoom van de Rabobank, in zijn vorig jaar verschenen boekje Geld speelt (G)een rol. Over de waarde, schepping en vernietiging van geld het geldscheppingsproces uit aan de hand van de geldmultiplicator. Onlangs verschenen publicaties van o.a. de Bank of England en Standard & Poors wijzen echter uit dat de geldmultiplicator in praktijk helemaal niet bestaat!

Er schuilt een gevaar wanneer diegene met de geldscheppende macht kunnen profiteren van geldschepping. Dit is de basis voor ons argument dat de geldscheppende macht niet bij vote-seeking politici of profit-seeking bankiers dient te liggen, maar bij een onafhankelijk orgaan met het mandaat om inflatie laag en stabiel te houden.*

In tegenstelling tot het huidige geldsysteem zal na de hervorming nieuw gecreëerd geld schuldvrij in omloop worden gebracht door de op dat moment gekozen regering. De regering gaat enkel over de eerste allocatie van dit nieuw gecreëerde geld, daarna word het ONS GELD.

* Het hebben van een wettig betaalmiddel is in het bijzonder van belang voor prijsstabiliteit en bij het betalen van belastingen en alle andere wettige vereffeningen. Complementaire munten kunnen daarnaast eventueel ook ingezet worden om economische, ecologische en sociale doelstellingen op lokaal en regionaal niveau te verwezenlijken. Door verschillende munten zal de veerkracht van het monetair systeem toenemen.

Via Monetairehervormingen.nu

17 reacties

 1. Juist, complementaire munten, of freegold, iig is veel diversiteit nodig, veel regio’s met eigen munten geeft veerkracht. Heel goed om te horen! Dan nog een basiseconomie ernaast…

  Overigens is geldcreatie een GEVOLG van hyperinflatie, en zodoende inderdaad niet direct toewijsbaar aan banken of overheden. De oorzaak echter veelal wel….

  Hyperinflatie is een forse toename van de omloopsnelheid van geld als gevolg van een extreme situatie of instortend vertrouwen; men wil van het geld af. Daardoor ontstaat een tekort aan geld en MOET men gaan printen.

  1. Zolang geld niet onafhankelijk is maar een (onzichtbaar) gereedschap is van banksters/politici die de waarde van het fiat papier desgewenst kunnen verminderen wat ze dan ook altijd doen. Ons huidig geldsysteem is gebasseerd om telkens meer papiergeld te creeeren met natuurlijk rente die betaald mag worden door de schuldslaven.

   Mede daarom wil een kleine elite groep niet af van dit fiat geldsysteem.

   Laat we man en paard bij naam noemen: belasting betalen is ordinair stelen en politici/banksters zijn goed vermomde dieven.

   Het kerkhof van reeds begraven fiat munten is overvol omdat keer op keer het volk besodemieterd wordt.

   1. Wat veel mensen niet weten/snappen; is het VERSCHIL tussen ‘money’ en ‘currency’, het verschil tussen geld en valuta.

    Geld is totaal onbelangrijk, het is slechts intermediair in een ‘deal’, een ruilmiddel om goederen of diensten van WAARDE tegen elkaar te ruilen.

    Een geldscheppende entiteit heeft de nare gewoonte om meer geld te scheppen dan de onderliggende waarde vertegenwoordigt, en dan volgt verwatering, currency debasement.

    En dat noemt men, mits ongedekt, fiat geld. En dat is in de geschiedenis altijd verkeerd afgelopen. Steeds meer koper toevoegen aan een zilveren munt hielp ook niet, heheh…

    En met schuld op schuld rentedragend ‘geld’ creeeren is nota bene ontworpen om uiteindelijk te falen.

    Overheden moeten geen geld creeeren, ook niet rentevrij. Die idioten printen veel te graag stembiljetten bij, als u begrijpt wat ik bedoel.

 2. Holy shit… zo creeer je ook liquiditeit Biflatie! In een biotech ETF (fonds van meerdere biotech bedrijven) tellen alleen de winstgevende bedrijven mee, de verliezen blijven buiten de boeken; geldt overigens voor alle etf’s ishares van Blackrock.

  Als vergelijking: je koopt een beleggingsfonds van ING, laten we zeggen, het ING vastgoedfonds, en alleen de winstgevende bedrijven nemen ze mee in de waarde van het fonds, niet de verliesgevende. En voor het gemak ronden ze de koers/winst ratio van bedrijven boven 60 ook maar af naar beneden; 60.

  Holy shit zeg….

  http://www.zerohedge.com/news/2014-05-08/what-pe-ishares-biotech-etf-it-depends-whether-you-read-fine-print

  Alles gaat goed hoor! Gewoon kopen!

 3. Precies. Enorm veel geld bijdrukken is het GEVOLG van HET VERLIES IN VERTROUWEN IN EEN VALUTA. Kortom; eerst verliest de massa het vertrouwen, waardoor de valuta waardeloos wordt en alles exponentieel duur. En wat doet de overheid als alles exponentieel duur wordt? Onbeperkt geld printen.

  Kijk maar eens naar de petrodollar. Hoeveel geld wordt er wel niet door de FED gedrukt?

  In juli 2008 kreeg je voor je euro $ 1,60 terwijl de term quantitative easing nog lang niet bestond. Nu staan we vlak onder de $ 1,40 terwijl de FED massaal geld bijdrukt en de ECB niks anders doet dan de euro omlaag praten. En iedereen roepen dat de euro zo ijzersterk is?

  Zolang je het vertrouwen in een munt weet vast te houden, kun je onbeperkt geld bijdrukken zonder dat je hyperinflatie krijgt.

  We gaan nu juist langzaam richting deflatie. Maar wat er na de komende deflatie komt?
  Tja, dat zal wel een verlies aan vertrouwen zijn in de valuta.

  Want na deflatie komt..

 4. Hallo allen,

  De gewone man en een ieder,die zich daar boven verheven voelt,mag blij zijn,dat we in deze geld scheppende periode nog functioneren en blijven denken,dat we toch nog meer zijn en betekenen dan die ander.
  Het geld en of er nou inflatie,of deflatie zal komen,speelt geen enkele rol meer voor de heersende klasse.
  Alle valuta,is in principe al afgeschreven,met medeweten van alle heersende grootmachten.
  Voor de onwetende,bewuste mens wordt het nog spannend gemaakt.
  Financieel en geografisch,worden en zijn de kaarten allang geschud.
  Bereid u voor!!

 5. Wat, dunkt mij, in een actueel, globaal monetair plaatje niet mag ontbreken is de indringende benadering van Brandon Smith in
  alt-market.com:
  “False East/West Paradigm Hides The Rise Of Global Currency”,

  http://alt-market.com/articles/2126-false-eastwest-paradigm-hides-the-rise-of-global-currency

  Nieuwe koude oorlog tussen oost en west, met zelfs de serieuze dreiging van WOIII, om af te leiden van het ontstaan/invoeren van een nieuwe wereld-eenheidsmunt, waarbij miljoenen mensen tot de bedelstaf zullen worden veroordeeld.

  Voor sommigen zal het een nieuw indianenverhaal toevoegen aan de diverse bestaande complottheorieën rond de NWO.
  Gezien de ongekende, realistische uitzichtloosheid echter van de huidige economische, monetaire en schuldenproblemen zal deze benadering, die eerder ook al in de reactiekolommen van biflatie.nl ter sprake is gebracht, niet meer zijn dan een logische volgende stap in de strategie van de moneylobby ter verkrijging van het wereldmonopolie.

  “Whatever happens in Ukraine and whatever happens between Russia, China and the West, there are only two real sides to this battle: the elitist establishment, and those who are smart enough to recognize their poison”.

  1. Heel juist opgemerkt, De volgende “Wereldoorlog” dient niet te gaan tussen volkeren en niet tussen staten, maar tussen de have’s en de have not’s, met andere woorden tussen de bekende 1 en de overige 99% van de wereldbevolking. Pas als de echte elite buiten spel is gezet, kan men beginnen aan een nieuw economisch systeem, waarbij alle verdelingsvraagstukken (want daar draait gewoon alles om) kunnen worden opgelost. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want de stromannen en -vrouwen, die in het geniep voor de 1% werken bevinden zich onder ons en zullen dit proces natuurlijk flink gaan dwarsbomen.

   Helaas is binnen elk door de mens uitgedacht systeem de hebzucht uiteindelijk de zwakste schakel en zal elk nieuw systeem hierdoor gedoemd zijn te mislukken. Maar laat dit geen reden zijn om het niet te proberen, want in het huidige systeem worden nu eenmaal rijken rijker en armen armer en dat moet je ook niet willen..

 6. Klein beetje off-topic, maar toch…..wat ik ronduit beangstigend vind(vanwege het feit, dat het aantoont, dat op alle niveau’s de domheid WERKELIJK geen ondergrens meer kent), is het 2% inflatie-verhaal…..waarschijnlijk gaat Draghi volgende maand een vorm van Europese QE in gang zetten vanwege het deflatiegevaar……waarom vraagt in de MSM niemand zich af wat een kunstmatig gecreerde inflatie door het aanzetten van de geldpers , IN GODESNAAM met een gezonde inflatie door opwaartse loon/prijsdruk, te maken heeft…….het antwoord is natuurlijk, HELEMAAL NIETS…..de inflatie wordt door de QE wellicht kunstmatig aangezwengeld door waardevermindering van de Euro , waarschijnlijk komt er een klein beetje groei door verbeterde concurrentie, werkgelegenheid zal nauwelijks verbeteren , schulden lopen verder op en wanneer de QE onvermijdelijk beeindigd wordt gaan we weer de deflatiespiraal in , met het verschil, dat we weer 8-10% armer zijn geworden……

 7. Klein beetje off-topic, maar toch…..wat ik ronduit beangstigend vind(vanwege het feit, dat het aantoont, dat op alle niveau’s de domheid WERKELIJK geen ondergrens meer kent), is het 2% inflatie-verhaal…..waarschijnlijk gaat Draghi volgende maand een vorm van Europese QE in gang zetten vanwege het deflatiegevaar……waarom vraagt in de MSM niemand zich af wat een kunstmatig gecreerde inflatie door het aanzetten van de geldpers , IN GODESNAAM met een gezonde inflatie door opwaartse loon/prijsdruk, te maken heeft…….het antwoord is natuurlijk, HELEMAAL NIETS…..de inflatie wordt door de QE wellicht kunstmatig aangezwengeld door waardevermindering van de Euro , waarschijnlijk komt er een klein beetje groei door verbeterde concurrentie, werkgelegenheid zal nauwelijks verbeteren , schulden lopen verder op en wanneer de QE onvermijdelijk beeindigd wordt gaan we weer de deflatiespiraal in , met het verschil, dat we weer 8-10% armer zijn geworden……

 8. Mag ik een paar misverstanden uit de weg nemem?
  1] De definitie van inflatie is monetaire geldverruiming, dus geldcreatie uit het niets door de (centrale) banken; prijsstijgingen (vaak inflatie genoemd) zijn vroeger of later hiervan het gevolg, maar zeker niet de oorzaak.
  2] het zijn geen overheden die geld scheppen maar vnl. banken in private handen; zo is de Fed geen overheidsinsteling, zoals vaak gedacht (en de naam impliceert), maar een private corporation. DNB is pas in 1948 genationaliseerd en de BoE in 1946.
  3] Huidige politici (iig diegenen die de macht hebben) zitten of in de zak van de banken of zijn eraan gelieerd, denk in de VS bv. maar aan Hank Paulsonen Robert Rubin; de zgn. revolving doors. de relatie tussen banken en overheden is al zeker 2 eeuwen zeer innig te noemen.
  4] Er is allang inflatie, alleen worden we voorgelogen door TPTB (via het CBS, in VS BLS etc) over de hoogte ervan; anders was allang de pleuris uitgebroken. Denk maar aan energie- en voedselprijzen die het laatste decennium de pan uit zijn gestegen. Heel handig worden deze uit de zgn.
  core-inflation figures gehouden, maar “how core can you get”.
  5] het antwoord op het misbruik maken v/d elite door het privilege op gelsschepping is simpel; geld heeft een publieke functie en moet dus ook door de publieke zaak in omloop worden gebracht. Corrupte politici moeten verdwijnen. Geld(creatie) en andere fin./ec. zaken moeten verplichte kost worden voor leerlingen, zodat iedereen hoe dit werkt, zodat misbruik tegengegaan kan worden.
  Het huidige geldsysteem is simpelweg een distributie-mechanisme van rijkdom die zorgt dat deze bij de 0,01% terecht komt. Josiah Stamp, directeur bij de BoE in jaren ’20, zei het volgende hierover;
  “The modern banking system manufactures money out of nothing. The process is perhaps the most astounding piece of sleight of hand that was ever invented. Banking was conceived in inequity and born in sin. Bankers own the Earth. Take it away from them but leave them the power to create money, and with a flick of a pen, they will create enough money to buy it back again. Take this great power away from them and all great fortunes like mine will disappear, for then this would be a better and happier world to live in. But if you want to continue to be the slaves of bankers and pay the cost of your own slavery, then let bankers continue to create money and control credit.”
  Hoe veel duidelijker kan iemand zijn?

 9. Mag ik een paar misverstanden uit de weg nemem?
  1] De definitie van inflatie is monetaire geldverruiming, dus geldcreatie uit het niets door de (centrale) banken; prijsstijgingen (vaak inflatie genoemd) zijn vroeger of later hiervan het gevolg, maar zeker niet de oorzaak.
  2] het zijn geen overheden die geld scheppen maar vnl. banken in private handen; zo is de Fed geen overheidsinsteling, zoals vaak gedacht (en de naam impliceert), maar een private corporation. DNB is pas in 1948 genationaliseerd en de BoE in 1946.
  3] Huidige politici (iig diegenen die de macht hebben) zitten of in de zak van de banken of zijn eraan gelieerd, denk in de VS bv. maar aan Hank Paulsonen Robert Rubin; de zgn. revolving doors. de relatie tussen banken en overheden is al zeker 2 eeuwen zeer innig te noemen.
  4] Er is allang inflatie, alleen worden we voorgelogen door TPTB (via het CBS, in VS BLS etc) over de hoogte ervan; anders was allang de pleuris uitgebroken. Denk maar aan energie- en voedselprijzen die het laatste decennium de pan uit zijn gestegen. Heel handig worden deze uit de zgn.
  core-inflation figures gehouden, maar “how core can you get”.
  5] het antwoord op het misbruik maken v/d elite door het privilege op gelsschepping is simpel; geld heeft een publieke functie en moet dus ook door de publieke zaak in omloop worden gebracht. Corrupte politici moeten verdwijnen. Geld(creatie) en andere fin./ec. zaken moeten verplichte kost worden voor leerlingen, zodat iedereen hoe dit werkt, zodat misbruik tegengegaan kan worden.
  Het huidige geldsysteem is simpelweg een distributie-mechanisme van rijkdom die zorgt dat deze bij de 0,01% terecht komt. Josiah Stamp, directeur bij de BoE in jaren ’20, zei het volgende hierover;
  “The modern banking system manufactures money out of nothing. The process is perhaps the most astounding piece of sleight of hand that was ever invented. Banking was conceived in inequity and born in sin. Bankers own the Earth. Take it away from them but leave them the power to create money, and with a flick of a pen, they will create enough money to buy it back again. Take this great power away from them and all great fortunes like mine will disappear, for then this would be a better and happier world to live in. But if you want to continue to be the slaves of bankers and pay the cost of your own slavery, then let bankers continue to create money and control credit.”
  Hoe veel duidelijker kan iemand zijn?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Sorry. Nog geen gegevens beschikbaar.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: