“Recessie is voorbij”

9

euro crisisHa! Opluchting! Maar wie verder leest dan deze kop uit de Telegraaf verneemt al vlug dat het om “een gevoel” gaat van de president van de Nederlandse centrale bank.  Nou ja, ook 9 van 10 niet nader genoemde “binnen- en buitenlandse economen” denken er zo over.  Eén buitenbeen in deze context denkt dat de recessie nog lang zal duren.  Donderdag komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers om deze “gevoelens” te weerleggen of te beamen.  Maar kijken we eens naar het grotere geheel : de eurozone.  Daarover klinken al langer positieve geluiden van overheidswege als zou de crisis daar al achter de rug zijn, of toch stabiliseren, of toch niet meer verergeren.  Maar hoe noem je dan een euro-economie met 12,2 % werkloosheid, een all-time high (cijfer van september jl.)? En dit is slechts een gemiddelde want is Griekenland is het 27,6 % en in Spanje 26,6 %.  Met een nog gruwelijker jeugdwerkloosheid van 26,1 % in Frankrijk en 40,4 % in Italië…

Dit ziet er niet goed uit

En werkloosheid is niet het enige probleem van de Europese economie.  Enkele harde cijfers : De economie van Italië die met 8 % is gekrompen sinds 2008.  De Europese autoverkopen die op een 23-jarig dieptepunt zijn beland.  De staatsschuld van Portugal die net 123 % van het BNP bereikt heeft…

Dan hebben we het alleen nog maar over cijfers, cijfers waarachter mensen schuilgaan, mensen die we meest niet zien.  Zoals de Spanjaard Benjamin Serra Bosch die uit wanhoop naar Londen verhuisde op zoek naar werk.  Met drie universitaire graden op zak heeft hij dit gelukkig ook gevonden als…schoonmaker van toiletten.  Lees mee wat hij op Facebook postte :

My name is Benjamín Serra, I have two bachelor degrees and a master’s degree, and I clean toilets.

No, it is not a joke. I do it to pay the rent for my room in London.

I’ve been working in a famous chain of cafes in the United Kingdom since May, and for the first time today, after 5 months working there, I see it clearly. I have been cleaning toilets. My thought was: “I received distinction in my two degrees and I clean other peoples’ poop in a country that isn’t my own.” Well, I also make coffee, clean the tables and wash cups.

And I am not ashamed to do so. Cleaning is a very decent job. What embarrasses me is having to do so because no one has given me an opportunity in Spain. Like me, there are many Spaniards, especially in London. “You are a plague,” I was told once here. And let’s not kid ourselves. We are not young people on an adventure to learn the language and have new experiences. We are immigrants.

I’ve always been very proud, I am not going to deny. Those who know me, you know. And I have to bust out a smile at customers who look over my shoulder as I am simply a “barista” (as they call it here). Some are so outrageous that it makes me want to pull out my University and master degrees and put them in their face. But it would not really do anything.  It appears that those titles now only serve to clean the poop that I clean from the toilets in the cafe. A pity.

I thought that it deserved something better after putting so much effort in my academic life. It seems that I was wrong.

Een herstel zonder werkgelegenheid?

Honderdduizenden Europeanen zoals Benjamin, hooggeschoolden, moeten laaggeschoold werk verrichten, als ze al werk vinden.  Wij vrezen dat als het CBS straks met cijfers komt – en laat ons hopen op tenminste een minieme economische groei voor al zeker Nederland – politici zichzelf op de borst zullen kloppen met “kijk eens hoe goed wij zijn, we hebben de crisis verslagen”.  En dat dit een herstel zal blijken zonder dat aan het gigantische probleem van de werkloosheid ook maar iets gedaan kan worden.  Dat aldus grote delen van de Europese bevolking afgeschreven zullen worden en dan zeggen wij vooral : àrme jonge Europeanen…