René Tissen: Europa de nieuwe Titanic?

9

Net als de Titanic stevent Europa op een enorme ijsberg af. De vraag is hoe fataal de klap zal zijn. Maar het tegenovergestelde kan ook gebeuren. Dan hobbelt Europa gewoon weer verder, van niets naar nergens. In niet mis te verstane woorden waarschuwde superspeculant George Soros het afgelopen weekeinde voor de snelle ondergang van de Euro en de Eurozone. Hij liet er geen twijfel over bestaan. Het Europa van de muntunie is gedoemd te mislukken en wel op korte termijn. Misschien wel binnen twee tot drie weken. Daar zorgt namelijk het kersverse Europese begrotingspact voor.

Gaat George Soros gelijk krijgen? Hij was de afgelopen week in ieder geval niet de enige persoon van formaat die riep dat het op korte termijn misgaat. Dat deed ook de beroemde Amerikaanse econoom Joe Stiglitz. Hij maakte klip en klaar duidelijk dat de exportsituatie in de wereld ( waarin iedereen wil exporteren en niemand kan importeren) snel uit de hand aan het lopen is en Duitsland hard in de portemonnee zal raken. Ook de econoom Paul Krugman spreekt van de aanstaande en onafwendbare zelfmoord van Europa. Hoe realistisch is hun visie? Verhalen als deze hebben we al zo vaak gehoord. Toch zijn de Eurozone en de Euro er nog. Lees het hele artikel van René Tissen op RTLZ.