René Tissen: Op weg naar het einde

3

René Tissen, RTLZ | Van eenheid in Europa is geen sprake. Met het knalharde verbod voor de Cyprioten om hun geld naar het buitenland te mogen brengen, zijn twee soorten euro’s ontstaan. Welke oplossing er ook gevonden wordt voor Cyprus, het maakt niet zoveel uit. Het eiland is door Europa kapot gemaakt. Was Cyprus eerst alleen geografisch verdeeld, nu is het verscheurd en wel in alle opzichten, dus niet alleen economisch. Heel Noord-Europa laat zich laatdunkend over de bevolking uit. Met straffe hand zijn burgers de (zij-) deur van Europa gewezen.

Van Parel tot Paria

Net als de Grieken zijn de Cyprioten in korte tijd paria’s geworden. Hetzelfde lot staat de Italianen, de Spanjaarden en de Portugezen te wachten. Alleen de Ieren ontspringen momenteel de dans van de verstotenen. De regering van Enda Kenny heeft het politiek gezien knap gedaan, door Europa lafhartig naar de mond te spreken in het kader van het ongekend harde Ierse bezuinigingsbeleid. De Ierse tijger zit vast in de dierentuin en heeft er wel vrede mee. Europa pronkt met valse veren. Nederland staat erbij en kijkt er met brave gedweeheid naar.

Op weg naar het einde

Van enig beleid van Europa in het kader van de alsmaar doorwoekerende schuldencrisis is geen sprake. Is er bijvoorbeeld na drie jaar brand blussen en van de ene uitslaande fik naar de andere hollen. Sprake van enig zicht op het behoud en liefst nog versterken van de eenheid van Europa? Nee, het zaakje stort onder onze ogen steeds verder in. De politieke oplossing voor Cyprus die in de komende 24 uur verwacht wordt, zal het proces van desintegratie van Europa alleen maar een extra tikje in de verkeerde richting geven. De oplossing zelf zal geen oplossing blijken te zijn. Zoals geen enkele politieke oplossing die is. Vaststaat dat de Cyprioten momenteel alles doen om hun geld van de banken te halen, ook al kan dat met terugwerkende kracht –en geheel elektronisch- in beslag worden genomen door de staat. U en ik zouden hetzelfde doen, toch? Lees verder op RTLZ.

Over de auteur

Berichten van externe websites en andere bronnen.