Slecht idee van EC: begrotingsregels moeten soepeler

En ja hoor, we konden er op wachten. Nieuwe gezichten met nieuwe ideeën. Per 1 november a.s. neemt Ursula het stokje over van Jan Kloot. Na een weergaloos politiek schaakspel wordt na de Europese Parlementsverkiezingen een volslagen onbekende naar voren geschoven om Jan Kloot Juncker op te volgen. Vreemde bewegingen in een EU-poppenkast voor de bühne waar weinig Nederlanders kaas van hebben gevreten. Laat staan de inwoners van andere EU-lidstaten. Het leek er sterk op dat een onbekende marionet voorzitter van de EC moest worden die als dank voor het naar voren schuiven zal dansen naar de pijpen van Merkel en Macron.

Commando overdracht

Ursula was minister van Defensie en vanuit haar positie was ze volgens Duitse begrippen wel geschikt om als ex-hoofd van de Duitse “vechtmachine” het commando over te nemen van het Europees Parlement(EP). En met een flinke knipoog van Macron. Haar speech voor het EP maakt veel duidelijk: “De EU is als een lang huwelijk, de liefde wordt niet groter maar wel dieper. En we mogen nooit vergeten waarom ze is ontstaan.” Nou ja, de eerste scheiding lijkt aanstaande. En behalve een Brexit lijken meer partners langs elkaar heen te leven alsof een scheiding van tafel en bed aanstaande is.

Weer een marionet

Ursula von der Leyen heeft kennelijk veel damesblaadjes gelezen in haar jeugd en het handboek van een soldaat heeft ze tijdens haar ministerschap naast haar neer gelegd. Deze mevrouw is een marionet die straks bungelt aan de touwtjes waar beurtelings Duitsland en Frankrijk aan trekken. De as van Europa. Het is duidelijk dat de EU moet doorgroeien naar een politieke unie waar de machtsfactor het recht van de sterkste telt. Een centraal parlement met maar liefst 751 leden moet wel luisteren natuurlijk naar de politieke haantjes, anders kun je geen eenheid creëren met zoveel stemmetjes. Een unie met zoveel vertegenwoordigers die hun zegje moeten doen namens 28 landjes kan geen vuist maken op het wereldtoneel. Daarvoor moet je een centraal geleide politieke unie hebben met fiscale unie, bankenunie en een monetaire unie. Nou ja, de euro hebben we al een tijdje natuurlijk en nog steeds is er discussie of we daar voor- of nadeel van ondervinden.

Regel is regel

De constante stroom van verwijten tussen de noordelijke en zuidelijke lidstaten wordt heftiger naarmate begrotingstekorten uit de hand lopen en daarmee de schuldenberg. Er zijn natuurlijk niet voor niets regeltjes in het leven geroepen waar de verschillende leden zich aan moeten houden. Begrotingstekorten niet hoger dan 3 procent en de staatsschuld niet meer dan 60 procent van het BBP. Bij overschrijding daarvan doe je de brave broeders tekort. De gemeenschappelijke munt vereist namelijk een strak monetair beleid. Een gemeenschappelijk fiscaal beleid bestaat (nog) niet dus moeten de financiën van de verschillende lidstaten op orde zijn. Zo niet, dan ontstaat ongelijke economische groei tussen de leden en dat geeft scheve gezichten. De zwakke broeders hebben een remmend effect op de totale club en dat geeft wrijving bij de sterkere broeders. Er wordt met het vingertje gewezen op elkaars financieel gedrag. Daar moet je dus maar beter opletten ingeval de nood aan de man komt. Bij overtreding van de gemaakte afspraken kunnen boetes worden opgelegd om beter beleid af te dwingen. Echter wordt er in Brussel vaak met de hand over het hart gestreken en worden boetes simpelweg niet opgelegd of later kwijt gescholden. Niet bepaald een strak beleid.

Zachte hand

In het verenigingsleven zal een club uiteindelijk leden verliezen als het bestuur niet optreedt tegen de leden die hun contributie niet betalen of de reglementen niet naleven. Anders kan de club maatschappelijk gezien niet functioneren. De EU is per slot van rekening geen bridgeclubje. Als grote vereniging met supersterren zoals Duitsland en Frankrijk moet je natuurlijk prestaties van formaat leveren anders kan bijvoorbeeld een club als Ajax het vergeten in de Champions League. Wat we nu gaan zien is dat een nieuw bestuur met zachte hand gaat optreden tegen de zwakke broeders. De teugels van de begrotingsregels wil men wat laten vieren. Althans zo is het voorstel van juf Ursula, de nieuwe voorzitter. Ik durf hier wel te voorspellen hoe een aantal leden in de ledenvergadering daar over denkt.

Discipline

Waar het in de kern omdraait zijn de financiën. Als je hogere tekorten wil toestaan van de zwakke leden met hoge schulden, en dan ook de sterke broeders gaat uitleggen dat hun uitgavenpatroon proportioneel mag worden opgevoerd dan is er sprake van een ongezond financieel beleid. De plicht van het clubbestuur is natuurlijk om alle leden gelijke kansen te bieden waarbij de zwakke leden wordt gewezen op hun tekortkomingen. Dan moet je niet de regeltjes aanpassen ten gunste van de zwakkeren. Alleen een sterk team kan meedraaien in de top. Het EU-bestuur moet de zwakke broeders meer discipline bijbrengen om de aansluiting met de top niet te verliezen. Als tegenstanders van formaat in de competitie juist investeren in sterke aankopen en strak vast houden aan het spelpatroon dan is makkelijk voorspelbaar wie de competitie zal winnen. Mijn voorspelling is dat we met Ursula wel eens in de middenmoot kunnen eindigen. Moet natuurlijk niet Italië geblesseerd raken want dan zal de degradatiezone in beeld komen.

Wijze les

Wat is de wijze les van deze bondscoach in dit geval? Met een verzwakt team de WK ingaan heeft geen zin. De afgang zal groot zijn en de sterke spelers lopen weg. BoJo schijnt al geheime onderhandelingen te voeren met Prima Donald en ook andere spelers zullen gevoelig worden voor de Yankee Dollar als de Euro onderaan eindigt.

GW

16 reacties

 1. Waarom niet versoepelen? De schulden rijzen toch al de pan uit, ONDANKS het strenge IMF draaiboek. Met recessieweer aan de horizon adviseren economen dringend om (gratis) geld vrij te maken, dus bij te lenen, voor binnenlandse stimuleringsmaatregelen. Ook exportkampioen Duitsland doet dat. Ieder voor zich…, met de zegen van Brussel, want de verbrokkelde structuur van de euro heeft anders nauwelijks een kans om een serieuze stresstest te doorstaan.

  En wat ‘Uschi’ betreft: kijk jij liever naar de kop van Frans Timmermans?

  1. Wat stimuleren betreft zou ik liever kiezen voor fiscale stimulering. Loon- en inkomstenbelasting omlaag wat weer meer omzetbelasting genereert. Werkt door op lonen en eindelijk ook op pensioenen. Laten we onze kredietberg nu niet verhogen nu er juist zware tijden staan te wachten met een kredietcrisis en handelsoorlog tegelijk. Hoe minder schulden hoe beter je er voor staat. Italië en Griekenland kunnen met hun schuldenberg nooit een echte crisis overleven. En vergeet niet dat onze nationale schuld: staatsschuld + bedrijfs- + particuliere schulden de hoogste is van Europa. Een recessie gaat ons dan parten spelen omdat BBP daalt en schuldenberg juist stijgt. Dus geen 50 miljard er bij a.u.b.

   Het is natuurlijk de makkelijkste weg die vaak voorkeur geniet bij de linkse politiek en daarom straks bij de behandeling van miljoenennota waarschijnlijk op weinig weerstand stuit. En hoe verleidelijk is het niet met de huidige prijs van geld. En hoe verleidelijk is het niet nu wij bijna de laagste staatsschuld binnen de EU hebben. Echter is de andere kant van de medaille dat bij nog meer staatsleningen met negatieve rendementen we hard meedoen met kapitaalvernietiging bij o.a. pensioenfondsen die verplicht zijn een deel van hun reserves te investeren in staatsleningen. De zogenaamde risicospreiding van belegd vermogen. Dus zeg ik nogmaals, niet doen.

   1. Niet mee eens.

    Zeker in een tijd waarin de ECB de begroting door middel van negatieve rente ‘saneert’ wordt het schuldenverhaal als een achterhoedegevecht beschouwd. Terecht.

    Fiscale ‘oplossingen’ in een tijd van economische stagnatie zijn in dat geval contraproductief en lossen niets op aan verdwijnende werkgelegenheid.
    Als inkomen daardoor terugloopt schiet je als consument weinig op met een lagere inkomstenbelasting.
    Het leidt dus per definitie niet tot hogere bestedingen en hogere btw-inkomsten. Waar betaal je het dan van en wat is per saldo het effect?

    Gerommel met belastingen en lonen is juist de makkelijkste (en meest doelloze) politieke weg in dergelijke omstandigheden, het lost structureel niets op, integendeel.
    Productief beleid bij een dreigende neergang zorgt voor productieve werkgelegenheid en het terugdringen van verspilling.
    De (extra) financiering mag geen obstakel meer zijn als ‘kost voor de baat’.

    1. Het schuldenverhaal is toch geen achterhoedegevecht in deze tijd dat de schuldenberg een recordniveau heeft bereikt? Al bij een lichte economische krimp zou er sprake zijn van overkreditering. De financiële situatie waarbij de klant niet (meer) in staat is om de financieringslasten van zijn hypotheek en/of krediet te kunnen (blijven) voldoen, doordat zijn inkomen ontoereikend is. Juist een inkomensverbetering door verlaging van de inkomstenbelasting zou wat meer lucht kunnen geven. Ik begrijp dat het een sympathieke maatregel is van een regering die kiest voor de makkelijkste weg.

     Toch denk ik dat in deze tijd met opkomende handelsconflicten het aanjagen van de binnenlandse consumptie door belastingverlaging meer effect sorteert dan bijvoorbeeld te investeren in productief beleid. Als een recessie nadert staan consumenten op de rem en zal de verspilling(overconsumptie) automatisch afnemen. Daardoor is investeren in productief beleid een lastige keuze.

     Een alternatief zou misschien kunnen zijn om te investeren in een betere infrastructuur, wat betreft de Randstad vv de Provincies. Snellere en meer treinverbindingen kunnen oplossing bieden aan vastgelopen woningmarkt in grote steden en stabiliseren naar normale woningprijzen. Echter is de juiste keuze bij een nadere recessie knap lastig. Veel regeringen stranden daar op omdat hun adviserende economen, net zoals wij in onze discussie, in moeilijke tijden vaak verschillen van mening.

  1. Ach wie is Oettinger? Gaat toch weg straks per 1 november. Ik ken Oettinger alleen als een goedkoop en smaakloos bier van de Lydl.

 2. Begrotingsregels kunnen wel wat soepeler. Maximaal een begrotingstekort van 5% aanhouden en wel streng op handhaven. Nadeel van die 3% is dat je erg snel rigoureus moet bezuinigen wanneer het economisch even tegenzit. Bezuinigingen die vooral de publieke sector en de zwakkeren in de samenleving treffen die wegens een chronische ziekte of een handicap niet (meer) kunnen werken.

 3. Voor wie het nog niet duidelijk is.
  Levering van benodigd aardgas door Rusland hangt aan een zijde draad.
  Rusland wil en zal alleen aardgas aan EU leveren indien de contractprijs concurrerend is en dat Gazprom er profijt van heeft.
  EU en uiteraard VS hebben lang gedacht dat Rusland voor het blok gesteld word.
  Feitelijk VS leveren aan EU heel duur schaliegas LNG en Rusland gaat het prijsverschil bijleggen.
  HELAAS en nogmaals HELAAS daar tuint Rusland en Gazprom niet in en dat gaat op korte termijn binnen EU HEEL grote economische gevolgen geven.
  Rusland heeft een leveringsprobleem alleen niet naar EU.
  India wil 500 miljard normaal kubik hebben en China niet te vergeten Power of Siberia komt in bedrijf ca 280 MAAR WORD UITGEBREID NAAR 400 miljard binnen 2 jaar.
  Mijn vrees is dat wij Europeanen verzinnen kunnen wat we willen maar we zitten alle fijn in de kou.

   1. sputniknews.com is er een maar er zijn zoveel sites welke zeer duidelijk zijn.
    Dat Rusland (Gazprom) alleen gas aan een ieder levert welke winst oplevert.
    De gedachte dat Rusland de schaligas leveringen EX VS gaan subsidiëren moet het westen laten varen.

    1. Betekent dat wij Europeanen binnen enkele weken met gastekorten en torenhoge gasprijzen te maken zullen krijgen? Als er echt stront aan de knikker op dit gebied is, zullen de NOS en RTL dat heus wel melden.

     1. Duidelijk,
      EU Vertraagde Nord Stream 2 voltooiing dus kom nieuwjaar 2020 Zeg hallo tegen catastrofale gastekorten
      Rusland beëindigt de leveringen over Oekraïne of Nord Stream 2 klaar is of niet. Dit betekent tekorten voor de EU en een totale droogte voor Oekraïne
      daar hangt nog heel verhaal aan vast

  1. Alle ogen zijn gericht op NL en Dld. Als deze beide gaan stimuleren, of fiscaal, dan wel met goedkoop geld, dan is het hek van de dam. Dat zou betekenen dat wanneer de sterke broeders van de EU-club hun strakke begrotingsbeleid laten vieren ook de rest binnen de EU hun gang kan gaan. Dus hun enorme begrotingstekorten verder financieren met gratis geld. Tenminste als Draki zijn belofte nakomt en de rente verder verlaagt. Zelfs Italië kan dan bijna voor niets lenen en alle mooie beloftes van de elkaar in rap tempo opvolgende partijen inlossen. We gaan met ons EU-cluppie gouden tijden tegemoet. Met een ECB(Europees Club Bestuur) waar trainer Christien Lagarde straks de scepter zwaait en met nieuw sponsorgeld de hele club zal behoeden voor degradatie.

   1. Hallo! We hebben het wel (nog steeds en -wellicht- steeds
    meer) over crisismanagement, hè. Zoiets als dreigende stapelwolken aan de einder.
    ECB geeft de voorzetten die de politiek moet (durven) inkoppen.

    De goudhaantjes of trekkers van de euro dreven op hun
    exportsucces en lieten de binnenlandse vraag voor wat ze was. Ondanks vergeefse waarschuwingen dat de veel te rooskleurige handelsbalans voor die landen, maar ook oor de minder bedeelde lidstaten, in wezen een handicap betekenen voor een consistente economie op de langere termijn.

    Nu de exportbarometers en hun outlook zakken is het plots alle
    hens aan dek en zal er -ook en vooral in Duitsland en satellietstaten- iets gedaan moeten worden om jaren van verzuim weg te werken: de binnenlandse vraag op zijn minst niet laten verzuren, maar zo mogelijk veiligstellen door het aanzwengelen van aanvullende, c.q. vervangende binnenlandse werkgelegenheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: