Het spook van de honger keert terug in Europa (deel 2)

9

poorVervolg van deel 1 |  Het rapport getiteld ‘Humanitarian Impact of the Economic Crisis’ bundelt de ervaringen van 52 nationale organisaties van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Over de menselijke impact van de crisis en Europa naar de voedselbank…

Zuid-Europa het zwaarst getroffen

Spanje is zeer zwaar getroffen; alleen daar al leven 5 miljoen mensen onder de armoedegrens. Maar ook in België verleende het Rode Kruis in 2012 al 53.000 keer hulp. De organisatie haalt het geval aan van Sigrid, wiens man zijn baan verloor. De woning moest noodgedwongen verkocht worden en nu houdt zij persoonlijk 44 euro per maand over voor voeding…

Letland als waarschuwing

Zelfs na een eventueel economisch herstel los je de menselijke problemen niet dadelijk op. In Letland bijvoorbeeld, dat al in 2011 tekenen van economisch herstel kende, leven nog altijd 140.000 mensen van de voedselbank.

Bezuinig niet in het wilde weg op zorg, sociale zekerheid en gezondheidszorg, waarschuwt het Rode Kruis. “Zonder een degelijk sociaal vangnet is het immers lastiger om aan een situatie van armoede te ontsnappen, en weer volwaardig deel te nemen aan de maatschappij“.

Gluren bij de buren

17 oktober is de “Werelddag van verzet tegen armoede”. Leefloon Blijkt Hongerloon, kopt dit artikel.  In België krijgt in principe iedereen die niet voldoende inkomen uit andere bronnen ontvangt, een ‘leefloon‘. Een alleenstaande krijgt aldus 817 euro per maand, maar je mag werkelijk niets anders meer bezitten dat ten gelde gemaakt kan worden. Het Netwerk Tegen Armoede benadrukt dat het bedrag ver onder de Europese armoedegrens ligt: dat is 1000 euro.

1,5 Miljard euro nodig

Het zou 1,5 miljard euro kosten om het Belgische leefloon op te trekken naar de Europese armoedegrens. Maar ja: Nederland gaat Joint Strike Fighters kopen, Amerikaanse gevechtstoestellen, en warempel, nu wil België die ook. Indien de effectieve aankoop er door komt en zoals in Nederland 37 toestellen bedraagt, zal dit 4,5 miljard euro kosten. Neen, dan kan er geen 1,5 miljard meer af voor de armoede.  Of eten, of gevechtsvliegtuigen, dan is de keuze vlug gemaakt hé?

Ambitieus of utopie?

De Wereldbank heeft voor zichzelf bijzonder ambitieuze doelen gesteld, te bereiken in samenwerking met het bedrijfsleven en de VN: de grote armoede moet in 2020 wereldwijd gehalveerd zijn en in 2030 zelfs uitgeroeid! Plus en passant ook de welvaart van de 40% armsten in ontwikkelingslanden aanzienlijk verhogen. Ambitieus maar haalbaar, zegt het hoofd van de bank. Of is het eerder utopie en volksverlakkerij, wat denkt ù…?

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie