Stof tot denken, het burgerinitiatief

104

Het behoeft geen betoog meer, de wereld lijkt op drift en geen middelen lijken nog te helpen. Het is werkelijk bedroevend, elke dag worden we bedolven onder berichten die dan wel onze alertheid aanscherpen maar ook onze frustratie tot leven wekken. Temidden van het tumult is er ook goed nieuws, het ontsnapt vaak aan de aandacht maar toch worden nobele pogingen ondernomen om het tij – in schril contrast met geopperde doemscenario’s – alsnog te keren. Met diep respect verwijzen we naar het burgerinitiatief van Stichting Ons Geld – en openen graag met het historische kamerdebat dat plaatshad op 16/03/2016. Voor wie de tijd heeft, het geniet de interesse, of ook niet.

Kamerdebat

Stof

Voor wie nog niet vertrouwd is met de technische details kan zich laten informeren, zelfs voor de leek volstaan de grote lijnen om de impact van het initiatief naar waarde te schatten. Toch blijkt dit niet voldoende om het pleit voordelig te beslechten, om deze reden dit informatieve artikel. Het valt bijzonder op dat economische debatten maar al te vaak verzanden in van hetzelfde nog veel meer, zich uitend in een gigantische stofwolk van meningen die niet zelden in volledige tegenspraak lijken te zijn. Deze strijd laat niet vermoeden dat samenwerken een menselijke eigenschap is, en misschien is het dat ook niet.

Drama

Elk goedbedoelde boodschap krijgt hiermee te maken, alsof dwalen het doel is en herstel voor een andere planeet, de wanhoop staat ons nabij. Deze tragiek wordt des te erger wanneer blijkt dat sociale alternatieven deze chaos nog vergroten, toch is er ook goed nieuws. Zonder al teveel woorden, het Elaboration Likelihood Model (ELM) geeft meer inzicht in hoe deze processen werken, het is heel bijzonder. We laten het beeld voor zich spreken en het is de proef op de som die de theorie wel/niet zal bevestigen, het gaat tenslotte ‘maar’ over ons aller toekomst. Het geniet de interesse, of ook niet.

Motivatie

Het is uiteraard een persoonlijke kwestie om zich te laten storen door het initiatief van Stichting Ons Geld, dit vergt de motivatie om het grondiger te willen bestuderen. Ondanks de eenvoud is het toch geen materie die je even leest om het vervolgens wel / niet naar de prullenmand te verwijzen, het vergt wel degelijk wat inspanning en tijd om alle aspecten hiervan te doorgronden. Het resultaat kan zijn dat we – en dat is niet onbegrijpelijk – vroegtijdig afhaken maar toch het debat luister bijzetten, het stof moet nu eenmaal ergens naartoe en dat kan misschien nog best in alle anonimiteit.

Frustratie

Anders gezegd, onze inmiddels diepgewortelde frustraties zoeken een uitweg maar kunnen ook het debat kelderen waardoor we geen zicht krijgen op de goedbedoelde boodschap die ter dialoog wordt gesteld. En dit wil niet zeggen dat dit initiatief als een dictaat hoeft geslikt te worden, het laat ons eenvoudig zien dat er alternatieven bestaan waarover we ‘mainstream’ amper iets horen. En als we er iets over horen dan zal het onderhevig zijn aan hetzelfde proces, opgeslokt door het tumult en hiermee onbewust verdreven naar de zwijgspiraal zonder dat we er ooit iets van begrepen hebben, punt. Volgende keer beter, hopen we nu nog wanhopiger.