Straffe stalen van een week Vlaamse kranten

4

jail barsHet is een…interessante week geweest.  Het resultaat is een amalgaam aan artikelen geworden maar met één rode draad : het gaat er in Vlaanderen al even erg aan toe als in Nederland.  Het net rond de burger wordt aangetrokken.  De politiek houdt zich bezig met onbenulligheden.  Verkwisting en onrecht alom.  Het gras is duidelijk niét groener bij de buren.  Neen, we hebben genoeg gelezen en de buik vol – tot braken toe…

“Fiscus speurt met eigen luchtfoto’s naar bouwovertredingen”.  Straks kunnen ze drones daarvoor gebruiken, coming soon to Europe! Het bespioneren van de burger kent geen grenzen…

“Bert Anciaux wil vervuilingstaks voor kauwgomfabrikanten”.  Deze Vlaamse senator wil de productie van kauwgum extra belasten om met de opbrengst de verwijdering van restanten in openbare ruimten te bekostigen.  Ja, met dit soort banaliteiten houden de Vlaamse Verkozenen des Volks zich bezig, speuren naar hoe en bij wie ze nog een paar euro kunnen uitwringen…

“Laat langdurig werklozen gemeenschapsdienst doen”.  Wie langer dan 1 jaar zonder werk zit zou 1 dag per week gemeenschapsdienst moeten verrichten, zegt een ander Licht in de Senaat, Rik Daems : eenvoudige administratieve taken, de groen- en klusdienst of het openhouden van het cafetaria van de gemeentelijke sporthal.  Het zou gaan om 95.000 Vlaamse werklozen (officieel) die…stilaan de taken van betaalde werknemers zouden overnemen…die dan werkloos zouden worden.  Slim, heel slim.  En natuurlijk 2 dagen per week voor wie 2 jaar zonder werk zit, voegt de geleerde senator er nog aan toe.  Natuurlijk! Al wie 5 jaar werkloos is kun je dan kosteloos een fulltime job laten uitvoeren – nog meer werklozen! Dat Belgische politici tot wel 19 mandaten (no kidding) per persoon aanhouden, 19 jobs tegelijk doen – dat zal de geachte senator vast niet storen.  Ons kent ons, nietwaar…?

“De nieuwe gevangenis van Marche-en Famenne is officieel geopend, de eerste van vier”.  Een puik staaltje van technologie op het gebeid van veiligheid, het moet gezegd.  De brave burger mag gerust zijn….zo hij er zelf niet in terecht komt natuurlijk…

“Voor rechter omdat ze bedelaar koffiekoeken gaf”.  In de Vlaamse stad Oudenaarde staat een dame voor de rechter omdat ze een bedelaar 6 koeken gaf uit de bakkerij waar ze werkte.  Een bewakingscamera (uiteraard) heeft dit gefilmd en ze werd ontslagen, politie erbij, stel het u voor.  En dat terwijl deze beruchte koeken tot de onverkoopbare waren behoorden! “Waar gaan we naartoe als een winkelbediende enkele minuten voor sluitingstijd zelf beslist wat er met de onverkochte waren dient te gebeuren”, fulmineert de advocaat van de bakker.  Inderdaad, waar gaan we naartoe…

“Stop met luxe-systemen zoals tijdskrediet te subsidiëren”.  Aan het woord is de voorzitster van een Vlaamse vakbond voor zelfstandigen.  Het tijdskrediet werd van overheidswege danig gepushed vele jaren geleden : je geeft voor een bepaalde periode en in ruil voor een minieme uitkering je job geheel of deeltijds op.  Vroeger werd de werkgever verplicht om een werkloze in jouw plaats voor die periode tewerk te stellen.  Een heel goed systeem waarbij allen voordeel deden.  Later werd die verplichte vervanging echter geschrapt, geen hond weet waarom.  En nu wordt het een luxe-systeem genoemd.  Wie kan nog volgen…?

“Januzay krijgt 70.000 euro per week en een tekenpremie van 6 miljoen”.  Deze Albanese Belg, deze voetballer, deze 18-jarige verdient dergelijke fortuinen.  Maar verdiént hij ze ook, verdient iémand zoveel geld? Niet om een land te besturen of een centrale bank voor te zitten of zo maar…om tegen een bal te schoppen…?

“9 Miljoen voor schatkamer en museumkelder basiliek”.  In de kelder van een kerk in Tongeren zal je in 2016 de resten kunnen zien van de oudste kerk van de Lage Landen en een Romeinse villa.  Jaren werk zullen eraan vooraf gaan.  Wauw! Maar hoeveel zal dat grapje eigenlijk kosten? 9.422.445 euro? Ah ja…