Browsing: provincies

Huizenmarkt
Door 0
Nederlandse woningbouwproductie ingestort

De gevolgen van de recessie waren in het eerste kwartaal van 2010 voor het eerst duidelijk zichtbaar in de woningbouwproductie. Het aantal gereedgekomen Nederlandse woningen lag op jaarbasis ruim 44% lager. Verder was het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend bijna 32% lager dan een jaar eerder. De afname van…