Plan B Bitcoin: omdat plan A volledig uit de hand loopt

Nadelig voor de grootste en oudste digitale munt is dat ze nog maar bij één procent van de wereldbevolking bekend is. Dat is jammer voor de cryptogemeenschap. (En die 99 procent.) Wij als plusminus 30 miljoen bezitters van BTC zouden kunnen stellen: “We are the one percent”. Het voordeel hiervan is wel: wat een fantastische […]

Stock-to-Flow Ratio – Belangrijkste reden voor Goud’s monetaire betekenis

Als je op zoek gaat naar de reden waarom goud zo’n belangrijke rol speelde en nog steeds speelt in ons monetaire systeem – hoewel velen het tegenwoordig beschouwen als een barbaars relikwie – kom je automatisch voor vragen te staan als: Waarom goud en niet bijvoorbeeld platina Is schaarsheid de echte reden achter de waarde […]

Is zilver een beter betaalmiddel dan goud?

Zit David Morgan op het juiste spoor als hij zegt dat zilver een beter alternatief betaalmiddel zou zijn dan goud? Als het gaat om alternatieve betaalmiddelen dan wordt er gewoonlijk als logische keuze geschreven dat goud dit zou moeten zijn. Volgens Morgan zou dit, als het aankomt op gebruik als wettelijk betaalmiddel, zilver moeten zijn. […]