Tissen: ‘Er moet een wereldregering komen’

18

René Tissen, rtlz | Er moet een echte Wereldregering komen die mondiale vraagstukken op beslissende wijze kan helpen oplossen. Als president Obama toch besluit tot een vergeldingsaanval op Syrië, al dan niet met goedkeuring van het congres en de senaat, moet hem de Nobelprijs voor de Vrede ontnomen worden. De man is niet fout, zijn politiek wel. Amerika staat op het punt om haar voorbeeldfunctie als land van melk en honing te verliezen. Naar Amerika werd altijd opgekeken, want daar konden mensen gewoon mens zijn en het goed hebben, alleen en met elkaar. Amerika maakte mensen vrij, hoe arm veel Amerikanen ook zijn. Door Syrië raakt Amerika in snel tempo het morele leiderschap van de wereld kwijt. Er dreigt zelfs een moreel vacuüm en dat maakt de wereld nog onbestuurbaarder dan die nu al is.

Gelijke monniken, gelijke kappen

Tegelijk met het intrekken van de vredesprijs voor president Obama, moet deze vredesprijs voor Europa worden ingetrokken. De toekenning ervan was destijds al een armetierige vertoning. Als namelijk de prijs al aan Europa toegekend had moeten worden, dan had Duitsland op het podium moeten staan. Want alleen Duitsland heeft voor de lange periode van vrede gezorgd die Europa mogelijk heeft gemaakt.

Het geweld moet de wereld uit

Frankrijk en Engeland zijn van oudsher ‘trigger happy’ gebleken en zijn dat nu weer met betrekking tot Syrië. Beide landen trekken zich alleen iets van Europa aan als dat hen past en hebben maling aan Europa als dat hen uitkomt. Is er enige eenheid van politiek in Europa? Niet op institutioneel niveau. Wel op het niveau van de bevolking. Geen mens die geweld wil als oplossing voor geweld.

Gevoelige klap voor de macht

Door tegen een vergeldingsaanval op Syrië te stemmen heeft het Britse parlement het institutionele Europa een gevoelige klap toegebracht. De Britse vertegenwoordigers van de bevolking voelden haarfijn aan dat de kaart van geweld niet gespeeld moest worden en zorgden daarmee voor een ‘game changer’ voor de regeringsleiders van Europa en Amerika. Die kunnen inmiddels niet langer om de wens van de bevolking voor een vreedzame oplossing heen. Maar zullen dat naar verwachting toch doen. Meer op RTLZ.