To frack or not to frack?

6

oilFraccen of fracken is de Nederlandse term voor wat internationaal bekend staat als fracking.  Het is een methode om schaliegas vrij te maken door millimeterkleine scheurtjes te creëren in het brongesteente waar het gas opgesloten zit.  Water, zand en chemicaliën worden onder enorme druk in de boorput geperst.  Het lijkt een meer effectieve manier om de productie te verhogen maar er zijn heel wat bijwerkingen.  Bezint voor ge begint!

De nieuwste trend

Vooral de VS zien het als de ultieme oplossing om minder energieafhankelijk te worden van hun buitenland.  Maar ook in Nederland is er sprake van ermee te beginnen.

Neveneffecten : sneu voor het milieu

Bij genoemde chemicaliën zitten ook heel wat schadelijke stoffen zoals carcinogene benzine en formaldehyde.  Bij het boren kan methaan weglekken, vele malen schadelijker als broeikasgas dan koolstofdioxine.  En uiteraard kunnen de chemicaliën het grond- en oppervlaktewater verontreinigen.

Binnenkort ook in uw achtertuin?

Het feest van de goedkope olie lijkt voorbij en in navolging van de VS overweegt ook Europa d.m.v. fracking onconventionele brandstoffen uit de ondergrond te persen.  ’t Brengt in eerste instantie enorm veel op voor de betreffende industrie – de VS kennen momenteel een ware olie- en gasboom – maar nu al tonen zich de gevolgen van “eerst de economie en dan pas het milieu”.  “Reports of poisoned drinking water, polluted air, mysterious animal deaths, industrial disasters and explosions”.