Toeslagenfeest is mooi geweest

7

Overheid, snijden in eigen vlees?

In tijden van crisis wordt meer en meer kritisch gekeken naar verspilling van overheidsuitgaven. Veel departementen moeten fiks bezuinigen en daar zouden wij burgers dus weinig last van moeten krijgen. Het is echt populistische prietpraat in de politiek om te roepen dat de overheid moet gaan snijden in het eigen vlees. Vervolgens worden er dan straks in augustus diverse maatregelen aangekondigd dat op veel departementen de hogere ambtenaren bijvoorbeeld maar samen één secretaresse moeten gaan delen en dat de postboy in plaats van twee rondjes in het vervolg nog maar één rondje gaat doen. Computers en beeldschermen op de spaarstand, etc, etc. De bezuinigingen op departementen blijven altijd een duister verhaal als we jaren later uitgelegd willen hebben hoeveel en hoe snel er is bezuinigd. Ambtelijke molens draaien langzaam en natuurlijk helemaal als het aankomt op het wegbezuinigen van je eigen personeel. Wat kunnen wij als eerzame burgers verwachten van dit soort bezuinigingen? Nou ja, vult u zelf maar in.

Toeslagenfeest

ToeslagenWaar wel veel valt te verdienen is op het toeslagenfeest. Het is werkelijk absurd om telkens weer in de media te moeten vernemen dat er miljoenen aan huurtoeslag is uitgekeerd aan spookburgers. Zorgtoeslag aan Poolse en Roemeense arbeiders die na een paar maandjes in de appelpluk vergeten om bij terugkeer naar het thuisland de zorgtoeslag stop te zetten. Zorgtoeslag uitbetalen aan onverzekerden. We kunnen zo wel een poosje doorgaan met het opsommen van allerlei misstanden in deze toeslagencarroussel. Vaak is het fraude en soms zijn het “foutjes”, maar wat overduidelijk blijkt is dat er allemachtig teveel wordt uitgekeerd en vervolgens nauwelijks nog teruggevorderd kan worden omdat de Belastingdienst nu eenmaal niet over de grens invordert. Daarnaast speelt het fenomeen dat alle toeslagen worden uitgekeerd als voorschotbedragen op basis van actuele feiten, zoals inkomen en persoonlijke omstandigheden, wel of geen toeslagpartner, medebewoner, etc, etc. Als het toeslagjaar al ongeveer een half jaar voorbij is moet de Belastingdienst gaan afrekenen en dan blijkt maar al te vaak dat er teruggevorderd moet worden omdat bijvoorbeeld het inkomen verkeerd is aangehouden of te laag is geschat. Ook dan ontstaan er invorderingsproblemen omdat het geld er simpelweg niet meer is. Kortom, er wordt met geld gesmeten alsof het een lieve lust is.

Dilemma

BelastingdienstDe Belastingdienst zal als uitvoerende overheidsinstantie er weinig aan kunnen doen omdat de regelgeving, zoals die door de politiek is bedacht uiterst complex is. Er moet gewoon direct vooraf gecontroleerd worden; alleen zal dat gezien de ingewikkeldheid van het toeslagensysteem teveel tijd en ambtenaren gaan kosten. En dat wil onze regering nu juist niet! Zie hier het dilemma. Conclusie? Afschaffen dus, het hele toeslaggebeuren! Wat voegt het nu toe aan onze “crisiseconomie” om al dat belastinggeld in een cirkeltje te laten ronddraaien waarbij de slimsten en allerhande geboefte met het geld gaan strijken. Als je als overheid wil of moet gaan hervormen dan is het toeslagenfeest wel het eerste feestje wat mooi is geweest.

Terug naar de eenvoud

Overigens zullen veel burgers de huur- en zorgtoeslag niet kunnen missen vanwege hun lage inkomen. Daar valt wat aan te doen door bij het wegnemen van de toeslagen het instrument in te zetten van de inkomstenbelasting. Verlaag het percentage van de onderste schijven van het schijventarief en verhoog het percentage van de hoogste schijf. Verlengen of verkorten van het traject van de schijven en doe wat met de heffingskortingen. Daar liggen m.i. volop mogelijkheden, gewoon een kwestie van politieke wil. Om zoiets te bedenken hebben we geen dure commissie van Dijkhuizen of iets dergelijks nodig. De miljarden van de zorgtoeslag rechtstreeks naar de zorgverzekeraars en tegelijk de premies voor alle verzekerden omlaag. De miljarden van de huurtoeslag rechtstreeks naar de woningbouwcorporaties en tegelijk de sociale huurprijzen omlaag. Het lijkt allemaal betrekkelijk eenvoudig, maar moeten we hier dan zo moeilijk over doen? Als ons Nederlandje is vastgelopen in een woud van regelgeving dan is nu het moment daar om terug te keren naar de eenvoud. Juist in een crisis zijn we aan ons allen verplicht om de beklemmende overheidsbemoeienis terug te dringen. We moeten gewoon kunnen gaan werken zonder daarbij na te denken of we misschien een stukje subsidie of toeslag gaan missen doordat we boven een bepaalde grens dreigen te komen. De ondernemer moet zich volledig kunnen storten op zijn bedrijfsvoering zonder urenlang bezig te zijn met administratieve rompslomp. Bij de Belastingdienst/Toeslagen kunnen de vrijgemaakte ambtenaren zich gaan wijden aan het helpen van de (startende) ondernemers met hun bedrijfsadministratie om daarmee te zorgen voor een correcte en eerlijke belastingafdracht. Maak van de Belastingdienst weer een oprecht heffingskantoor en laat deze overheidsinstelling niet voor Sinterklaas spelen en daardoor steeds de zwarte Piet toegespeeld krijgen. Schoenmaker, blijf bij je leest.

Gerrit Welbergen