Toeslagensysteem werd toeslagenschandaal, QR-app wordt 2G-systeem, demissionair kabinet regeert gewoon door

Je zou de titel ook anders kunnen omschrijven: van democratie naar technocratie, van dictatuur naar de Agenda 2030. Dan heb ik alles kort samengevat en hoef ik niet veel meer toe te lichten. Toch zal ik dat doen, kost u 8 minuten leestijd.

Bevochten vrijheid

De titel van de column zegt ook hoe we in een tijd van redelijke welvaart een welzijnsstaat hebben opgebouwd waarbij de verzorgingsstaat van de wieg tot aan het graf hoog op de agenda stond. Het gebeurde allemaal in een lange periode na de WO2 waarbij de wederopbouw ons de nieuwe industriële welvaart bracht. In westerse landen kwamen democratische regeringen aan het bewind en via de volksvertegenwoordiging werd veel wet- en regelgeving doorgevoerd die het leven van de burger moesten veraangenamen. Medezeggenschap, meer vrijheid en ook de zelfbeschikking over eigen lichaam werd grondwettelijk geregeld. De ‘westerse mens’ werd een burger met rechten en plichten waarbij we onze bevochten vrijheid elk jaar groots vieren. De “Bevrijding” heeft vele slachtoffers gekost en ook daarvoor is alle reden om bij stil te staan. De jaren na 40-45 zijn inmiddels een lang tijdvak van 76 jaar vrede en welvaart. Bij economen voldoende reden tot bezorgdheid.

Propaganda tv

De wetenschap heeft ons geleerd dat periodes van welvaart en oorlogen in cyclussen bewegen. Daarom zouden we nu mogen denken aan een onrustige periode die onbewust is begonnen in de vorm van een oorlog tegen een onzichtbaar virus. De vreedzame tijd is omgeslagen naar gevoelens van angst en emotie die worden aangewakkerd door het medium televisie en de schrijvende pers. Ooit hadden we ontspanning op de buis met ouderwetse humor, tegenwoordig is het emotie-tv. We mogen nu ook kunnen janken voor de tv. De tranen van het lachen zijn veranderd in een tranendal van heftige beroering. Gelukkig heb ik een computerscherm waarop ik online alternatieve programmamakers en onafhankelijke onderzoeksjournalistiek kan vinden. Een heel ander geluid dan wat er via de (staats)omroepen in de huiskamers wordt geslingerd. Dat mag niet te diep gaan, niet teveel tijd nemen, en moet oppervlakkig zijn. Met veel propaganda nu er een gezondheidscrisis heerst die overdreven veel aandacht krijgt in de media. Hoe zal dat toch komen?

BSN, DigiD, QR…..

Het OMT en het Ministerie van VWS zijn volop in beeld bij de media met het geven van instructies aan een angstige bevolking. We zien eenzijdige prikpropaganda. De  angstpsychose voor een vrij mild virus wordt in stand gehouden door wetenschappers en regenten. Bange burgers zijn bereid vrijheid in te leveren voor zekerheid als het gaat om gezondheid. Er staan maatregelen op de politieke agenda, zoals de invoering van het 2G-systeem, die nog meer beperkingen opleggen voor burgers in Nederland die geregistreerd zijn onder een BSN(burgerservice nummer) met een Digid. Vanwege de afgekondigde gezondheidscrisis kunnen we verplicht worden onze gezondheidsstatus aan te tonen bij alle deuren die ons toegang geven tot ruimtes waar mensen zich (openbaar) kunnen bewegen. De gezondheidsstatus die de QR-app dan prijs geeft wordt door velen niet gezien als inbreuk op de privacy. Het gaat toch om de strijd tegen een ‘killervirus?’ Of is er een ander motief. Natuurlijk gaat het niet om de volksgezondheid. Het gaat om veiligheid waarvoor we vrijheid inleveren. Big Brother waakt over ons en wij accepteren de middelen.

Nepnieuws

Mijn bewering wordt gelijk gesteld met het verspreiden van nepnieuws, of noem het gewoon een complottheorie. Zo worden althans de snode samenzweringsplannen van andersdenkenden genoemd door de media. Alles wat niet strookt met het mainstream denken wordt gerangschikt onder complotdenken. Als je een statement niet direct kunt bewijzen maar hooguit als een stellingname kunt duiden op basis van eigen waarnemingen dan sta je niet sterk. Pas als jouw theorie zich later aantoonbaar openbaart is de gewaagde voorspelling ineens pure realiteit en praat geen enkel medium meer over nepnieuws. Dit zijn zorgelijke ontwikkelingen die onze politiek gestuurde media erg ongeloofwaardig maken. Politiek bestuurde omroepen zijn algemeen aanvaard in onze democratie. Uitgerangeerde politici zijn graag gezien in de omroepbesturen vanwege hun lobbyrol in Den Haag waar ze zonder QR-code via de achterdeur toegang hebben.

Belangenverstrengeling

Gaan we nog een stapje verder en zoeken we naar bijvoorbeeld de belangenverstrengeling van OMT-leden die onze regering adviseren, of moet ik zeggen influisteren. Gewoon een kijkje nemen bij het RIVM en zoek naar een belangenverklaring van een OMT-lid. Dan zie je bijvoorbeeld dit OMT-lid op de loonlijst van een farmaceut staan. De beste man is een veel gevraagde gast in de talkshows en promoot vaccins. Ook de directeur van Pfizer mocht gratis reclame maken bij de omroepen. Hij was blij met het advies van de Gezondheidsraad inzake de boosterprik. In die raad zitten 113 leden. De leden worden benoemd op persoonlijke titel en bezitten uiteraard deskundigheid op bepaald terrein. Uiteraard zijn de leden beoordeeld op onbevooroordeelde, transparante weging van wetenschappelijke gegevens, feiten en opvattingen. Net zoals dat gebeurt met de OMT-leden. Iedereen kan de leden googelen, ze zijn openbaar. Gelukkig maar denkt de gemiddelde burger, dan zit het wel snor. Het vertrouwen van burgers in de (wetenschappelijke) instituten is erg hoog. Hoger dan het vertrouwen in de politiek.

Oei Ursula

Als we dan kijken naar de adviezen die de overheid als beleidsuitvoerder ontvangt van instituten zoals het RIVM, OMT, Ministerie van VWS, de WHO, enzovoort, dan begrijp ik waarom de gezondheidscrisis annex zorginfarct nu nog groter is dan een jaar geleden. Waarom er nu veel gevaccineerde covid-patiënten worden opgenomen, waarom steeds meer mensen de overheidsmaatregelen negeren en niet meer begrijpen. Waarom er steeds meer angst bestaat over de voorspellingen van complotdenkers. Waarom er steeds meer gezocht wordt naar de Agenda 2030 van het WEF/VN. Waarom meer mensen zich de titel aanmeten van WAP(Wakker Autonoom Persoon) i.p.v. wappie. Mensen hebben geen vertrouwen meer in de overheid en hun adviserende instituten. Het zijn er veel te veel. Duizenden ambtenaren die met achterhaalde wetenschappelijke modellen adviezen uitbrengen aan een regering. Een regering die niet democratisch bestuurt maar volledig technocratisch regeert onder de paraplu van de noodwet voor een epidemie met de status  van pandemie. De NL-regering die instructies ontvangt van het hogere echelon in Brussel, waar de ongekozen EU-voorzitter, Ursula van der Leyden, roept dat er een vaccinatieverplichting moet komen voor alle EU-lidstaten. Een EU-voorzitter waarvan de echtgenoot op de loonlijst staat van een machtige farmaceut, gespecialiseerd in cel- en gentherapieën. Ach, ik verval weer in complotdenken. Ik wil hopen dat ik er ook een keer naast zit.

GW

5 reacties

  1. Stevig stuk van FTM, waaruit nog eens blijkt hoe theoretische aannames worden verheven tot een politiekcorrect, regulier credo in de rijke landen. Zonder zelfs maar een praktisch bewijs voor de effectiviteit van zowel maatregelen als vaccinaties.
   Waarin alleen ‘pashouders’ deugen en gezonde scepsis wordt weggewuifd als kwakzalverij.

   Natuurlijk willen de meeste mensen geloven dat het werkt, al was het maar omdat een aanstekelijke kwaal zonder passende medicatie tegenwoordig onvoorstelbaar lijkt.

   Toch vertoont dit beleid al flinke scheuren. Er moet worden ‘geboost’, zelfs kinderen ingeënt. Verantwoordelijke politici verontschuldigen zich omdat zij ’te stellige verwachtingen’ hebben gewekt. Vaccinaties maken immers niet immuun voor besmettingen. Dempen ze wel de ziekteverschijnselen en sterfte?

   De ‘oversterfte’ liegt er niet om, regionaal zelfs 50%. Veel oudere, gevaccineerde mensen leggen in tehuizen en instellingen het loodje. Aan de morfinepomp. ‘Onderliggende kwalen…’?
   Recordhoge besmettingscijfers, elke dag en een voorspelde collaps voor de ziekenhuizen en de zorg. Erger dan vorig jaar, terwijl het virus door gaat met muteren en –volgens deskundigen- nu al het (‘resistente’) stadium heeft bereikt dat pas over jaren door hen werd verwacht.

   Mag een ‘dom mens’ dan beleefd informeren naar het per saldo positieve nettoresultaat van een alles ontregelende antiviruscampagne?

   1. Helemaal eens! Gelukkig zijn er genoeg mensen met inzicht, alleen horen we ze nauwelijks omdat nog altijd de angst regeert. Er zijn genoeg alternatieve media en Youtubekanalen die goeie analyses geven van hetgeen zich momenteel voltrekt. Het idiote is dat de mainstream media dit niet oppakt maar nog steeds de prikpropaganda aanhangt en verzuimt de kritische analisten een plaats aan de praatshowtafel te geven.

    Alleen insiders begrijpen wat daarvan de oorzaak is. Wie zijn de eigenaren van de persbureaus. En welke mediagiganten bezitten de grote dagbladen. Kortom, de elite verbonden vanuit het globalisme regeert. VN, WEF, IMF, WHO en al die andere supranationale organisaties sturen de globale agenda aan. Lidstaten volgen hun agenda.

    2 cadeautjes van de Sint:

    https://www.maurice.nl/2021/12/03/breek-door-de-angst-heen/?fbclid=IwAR1PNpsS-ZvWcbZLjU7EfxnL9Jpy-3qJeiymCY1NH7uoq9S6OlRB722KIUo

    https://www.youtube.com/watch?v=1AWe0IZkTTk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: