Trump (e- l’oeil) of: The Great Dictator – Deel 2

165

De treurige lijst van nieuwe, opvallende en ongewone activiteiten, decreten, wetten en maatregelen van de sterke hand van president Trump (in zijn eerste week reeds dus dat belooft!) gaat verder:

Terugtrekking uit internationale handelsverdragen zoals TPP en heronderhandelen van NAFTA. De officiële reden: Amerika deelt de economische voordelen te veel met de andere landen. De échte reden: Amerika deelt de economische voordelen te veel met de andere landen! Inderdaad: voortaan zal het zijn “America first” en niks voor een ander…

Verbod op de (Amerikaanse) financiering van NGO’s die abortus steunen. Alsof de jaren zestig en zeventig nooit hebben plaatsgevonden, gaan we sociaal-maatschappelijk weer helemaal terug naar af: gekleurden zijn per definitie verdacht (zwarten en nu ook moslims); tegen abortus ageren (terwijl de aardbol nu al de grootste moeite heeft om meer dan zeven miljard zielen te dragen); en het is weer helemaal maar in verhevigder mate “In God we trust” en “God bless America” (jaja, God zal jullie zien komen?!)…

Oliemaatschappijen mogen nu op Amerikaans grondgebied pijpleidingen leggen en boren naar willekeur, naar eigen inzicht en goeddunken, ongeacht de gevolgen voor de natuur en het milieu. Of voor de oorspronkelijke bewoners van dit werelddeel; Het Laatste Nieuws van 27/1/2017: “Ook maakt Trump het met een decreet mogelijk om verder te gaan met de bouw van een pijpleiding in Noord-Dakota, die in december nog werd verboden na protest door milieubewegingen en ‘native Americans’. Volgens de Sioux-stam van Standing Rock zou de Dakota Access Pipeline heilige grond schenden, waar hun voorvaderen begraven liggen. Trump verbiedt overigens verschillende overheidsagentschappen die iets met het klimaat of met milieu te maken hebben, zoals het EPA (Environmental Protection Agency) om nog met de buitenwereld te communiceren via hun website, blogs of sociale media. Het EPA moet alle contracten en aanbestedingen ‘on hold’ zetten”.

De officiële reden: Noord-Amerika moet zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden op energiegebied, en alles wat jobs kan opleveren moet gestimuleerd worden. De échte reden: idem maar vooral, aldus The Guardian, omdat Trump belangen heeft in Energy Transfer Partners, het bedrijf dat nu in Dakota alsnog mag boren…

De befaamde muur tussen de VS en Mexico, bedoeld om nog meer illegalen te verhinderen het land binnen te komen, zou betaald worden door Mexico zelf… en dan toch niet want uiteraard weigeren de zuiderburen…en dan toch misschien voorgeschoten worden door de VS…om dan verhaald te worden – later, ooit, of nooit? – door middel van een invoertaks op producten uit Mexico. De president van dat land voelt zich ondertussen zo beledigd dat hij zijn bezoek aan Big Brother, de zelfbenoemde politieagent van de wereld, The Land of the Rich, pardon: “the Free”, prompt afzegt… Officiële reden: alles voor America’s veiligheid. Officieuze reden of waarmee bedoeld wordt: Mexicanen zijn of drugshandelaars, of illegalen…

In Theresa May, de nieuwe (Conservatieve uiteraard) premier van het VK, vindt Trump een vriendin, daarover geen verwondering, en zo zetten beide landen de lange, innige verhouding verder van sinds eind jaren zeventig, begin jaren tachtig van de vorige eeuw, als waren ze de reïncarnatie van wijlen Ronald Reagan en Margaret Thatcher, de beide initiators van het neoliberalisme pur sang waar sindsdien de ganse wereld onder kreunt (behalve de “1 procent” superrijken natuurlijk). Was een en ander economisch al verworden tot kaviaar voor die toplaag van de wereldbevolking en kruimels voor de “99 procent”, dan lijken we in the world according to Trump, zoal ze in Antwerpen, België zeggen: “nog een statie verder te gaan”… Officiële reden: de VS en Groot-Brittannië zijn altijd al vrienden geweest. Waarmee bedoeld wordt in feite: het VK is brààf want volgt ons en doet wat ik (Trump) zeg…

Een inreisverbod werd ingesteld voor reizigers vanuit zeven landen die Trump “verdacht” vindt; niet toevallig moslimlanden. De chaos op luchthavens wereldwijd is compleet. Een bekende cineast, genomineerd voor de Hollywood Oscars, kan de plechtigheid niet bijwonen want, inderdaad, hij is Iraniër. De “As van het Kwaad”, eertijds door George Bush Junior artificieel in het leven geroepen en alzo benoemd, wordt dus geëxtrapoleerd… Officiële reden: alles om Amerika te beveiligen. Echte reden: eigenlijk is iedere niet-Amerikaan in principe verdacht want géén Amerikaan, en dan nog (neemt u dit gerust van mij aan want ik heb zowat alle dictators van verleden en heden grondig bestudeerd)…

Private gevangenissen – zowat een unicum in de wereld maar beslist niet voor lang – krijgen de toestemming om uit te breiden, en zeker op of nabij de grens met Mexico. Hoewel zeer deugdelijk (Amerikaans) onderzoek aangetoond heeft dat privé-gevangenissen minder veilig zijn én de overheid uiteindelijk meer kosten. Officiële én officieuze reden: alles voor onze (Amerikaanse) veiligheid. Echte reden: Mexicanen zijn ofwel illegalen ofwel drugshandelaars, toch?…

De wereld reageert – gewaarschuwd maar toch geschokt

Enkele van de talloze commentaren vanuit de media en vanwege diverse prominenten:

Dewereldmorgen.be in een Analyse: “De kans is reëel dat de VS zal verglijden naar een dictatuur

Michael Moore, meermaals bekroond film- en documentairemaker, een man die zijn land liefheeft en daarom de machthebbers afwisselend kietelt en kastijdt: “Donald Trump is volop staatsgreep aan het plegen

Naomi Klein, de beroemde Canadese schrijfster en activiste: “This is a corporate coup d’état

Noam Chomsky, de Joods-Amerikaanse politieke wereldautoriteit: “Met Trump komt de klimaatcatastrofe angstwekkend dichtbij

Hollywood declares war on Trump

Robert De Niro, een van de beroemdste filmsterren ter wereld, noemt Trump een hond, een bedrieger en een varken

De Volkskrant: “Trump lijkt alleen te geloven in het recht van de sterkste

Het Duitse Der Spiegel noemt Trumps uitspraken (nu dus ook daden!) “controvers en gevaarlijk

Ach, we zouden wel tien artikels kunnen vullen met reacties van ongeloof, afgrijzen en “degout”, maar je kan niet zeggen dat we niet gewaarschuwd zijn; de man doet precies wat hij zegt en beloofde (helaas), wat van bitter weinig politici gezegd kan worden… Hij werd verkozen omdat er veel onvrede heerste met het onvolmaakte beleid dat voorganger Obama acht jaar lang voerde (hoewel die indertijd het roer overnam temidden van een van ‘s lands grootste crises en beslist toch heel wat verbeteringen doorvoerde in het leven van de Amerikaanse burgers). De echte “change” die Obama beloofde en die honderden miljoenen mensen hoop gaf, is er slechts deels gekomen. Dus koos Amerika (nou ja: weer slechts een minderheid van de gerechtigde kiezers ging stemmen hoor) voor…iets anders, iets nieuws, nog eens change maar dan heel andere, voor, tja,… Ik denk dat velen, zeer velen, als ze nu nog niet wakker zijn, dan toch heel vlug wakker zullen worden, en met een enorme kater. Mark my words…

Oh ja, net als de echte dictator die hij is (maar wel in een super-moderne, hedendaagse vermomming en versie) heeft hij zich alras omringd met haast uitsluitend zeer rechtse figuren, benoemd op de hoogste bestuurlijke posten. Van hetzelfde allooi vanzelfsprekend of ja-knikkers. En durft er eentje toch onverwacht en ongedacht bezwaren opperen, dan wordt die stante pede buiten geknikkerd, of wat had u gedacht? Zoals de interim-minister van Justitie, die het waagde Zijne Majesteit tegen te spreken: http://nos.nl/artikel/2155815-trump-ontslaat-interim-minister-van-justitie-na-kritiek-op-inreisverbod.html

De grootste bedreiging voor de wereld(vrede) – buiten Trump als president natuurlijk – en dan in se voor het Westen, is wel het extreme-moslim-terrorisme, laat daar geen twijfel over bestaan. Hoewel het te laat is om alsnog met deze lieden de dialoog aan te gaan, voor zover dat al mogelijk was, is nog méér repressie, nog méér beveiliging, echte en denkbeeldige, bedoelde en onbedoelde, met de teloorgang van tal van burgervrijheden vandien, ook niet de oplossing. Wijlen Reagan startte de War on Drugs – die al van het begin een verloren zaak was, en waar tal van officiële bronnen en insiders nu ook toegeven dat het één grote mislukking was en is. Bush Junior initieerde de War on Terror, wat ook alleen maar méér terreur heeft teweeggebracht. Met deze verondersteld verworven kennis en ervaring, en wetend dat de definitie van waanzin is: hetzelfde keer op keer doen maar toch een ànder resultaat verwachten, zou je toch denken dat wat Trump nu doet…? Nou neen, we gaan gewoon verder, we herhalen, en doen er zelfs nog een flinke schep bovenop… Waanzin? Gekte? Jawel dus…

Heerlijke, Nieuwe Wereld of: krijgt Aldous Huxley dan toch gelijk?

Creative Commons Zero – CC0.

Wanneer we het aanzienlijke aantal nieuwe verordeningen, wetten en verboden beschouwen als een omen voor wat komen gaat (want “we” zitten wel voor vier jaar aan dit onmens vast?!), dan ziet de toekomst van de “Nieuwe Wereld” – de VS – én de “Oude Wereld” – Europa – er behoorlijk grim uit, met repercussies die gevoeld zullen worden tot in de verste uiteinden van deze aardbol.

Betekent dit alles nu dat Donald Trump…de duivel in persoon is? Ja…en neen. De man is gewoon een streber die met veel kunde, geluk en bluf puissant rijk geworden is, door als geboren egoïst zichzelf en zijn portefeuille alleen en altijd op de eerste plaats te zetten. Een keiharde zakenman zoals er zoveel zijn, alleen met dat tikkeltje slechtheid meer dat gelukkig weinigen gegeven is. Het startkapitaal van wat later een imperium zou worden van meer dan tweehonderd bedrijven in binnen- en buitenland, meest in vastgoed, kreeg hij van zijn vader, maar beider verleden oogt beslist niet zo fraai als de gulden-glitter-en-glamour wel zou doen vermoeden. Toen ze nog samenwerkten, respectievelijk toen zoonlief alleen aan het roer stond, werd(en) (de) Trump(s) al beschuldigd van en/of wettelijk vervolgd voor: racisme (het weigeren te verhuren aan gekleurde mensen); belastingontduiking (geld bestemd voor goede doelen aangewend voor privégebruik); oplichting (een “universiteit” die dan toch geen universiteit zou zijn maar waaraan heel wat inschrijvers veel geld hebben verloren; en idem dito voor wat betreft een modellenagentschap); sexisme (onder meer een bandopname waarin Donald zich zeer denigrerend over het vrouwelijke geslacht uitlaat, en tal van dames die volhouden ooit ongewenst door hem bepoteld te zijn)…maar de waslijst van schandalen en schandaaltjes is in feite ellenlang. Té lang om iemand van eer te zijn, onbesproken van verleden en waardig om de hoogste politieke post ter wereld te bekleden? Think twice… Deze miljardair kreeg zopas de aardbol met inhoud en alles en iedereen erop in handen gestopt – en zal zich navenant ook compleet uitleven. En wij (lees: de wereld) zullen het geweten hebben… Ik zou ook zeggen, op z’n Amerikaans dan: shit happens…!

Wordt zonder twijfel en driewerf helaas vervolgd…

M.H., België

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie