De titel van dit artikel klinkt niet erg bemoedigend. Toch is deze aanhef voor 85.000 Nederlanders helaas een naakte waarheid. Het zal je maar gebeuren. Een aantal jaren geleden had je nog een leuk bedragje uitstaan bij onze ‘good old’ Rabobank, maar na een reorganisatie of faillissement van je werkgever of van je eigen onderneming moet je ineens rondkomen van een uitkering. Een te lage uitkering omdat je hypotheek ietwat te hoog lag en de kosten van levensonderhoud niet vanzelf lager worden.

geld

Geen spaarbank, maar voedselbank

De woonlasten van bijvoorbeeld een eigen woning, die voor een nieuwbakken uitkeringsgenieter vaak teveel vierkante meters telt, staan niet meer in verhouding tot het inkomen. De woning staat te koop voor drie en een halve ton en laat dat nu net de moeilijke prijsklasse zijn. Veel zakken met de vraagprijs kan niet vanwege de onderwaarde van de woning t.o.v. de hypotheek. De bank wil niet al teveel verlies lijden natuurlijk. Voor zowel de bank als voor jezelf mag deze situatie niet te lang duren want de centjes op de spaarbank kunnen na een jaar helemaal op zijn. Interen noemen we dat, het is een veel gehoorde kreet de laatste tijd. Automatisch volgt voor een aantal pechvogels de overstap van spaarbank naar voedselbank en dat maakt nogal enig verschil. Hoewel, voor je spaarrente maakt het al niks meer uit, de rente daalt gestaag verder naar nul. Op afroep je voedselpakketje afhalen en tegelijk even langs het stadskantoor om alvast die onvermijdelijke bijstandsuitkering aan te vragen omdat de WW-uitkering niet eeuwig duurt. Voor het UWV straks weer een werkloze minder maar voor de gemeente en de gemeenschap dus weer een armoedzaaier er bij.

voedselbank 2014

Kwijtschelding aanvragen

O ja, tegelijk op het gemeentehuis even een kwijtscheldingsformulier invullen om al je gemeentelijke belastingen op oninbaar te laten zetten. De stg. Ombudsman adviseert iedereen met een inkomen beneden de beslagvrije voet om kwijtschelding van rijks- en gemeentelijke belastingen aan te vragen omdat de norm aangeeft dat je met je lage inkomen na aftrek van vaste lasten niet voldoende overhoudt om in de gemeenschappelijke lasten bij te dragen. Dat gaan de resterende belastingbetalers wel doen onder een alsmaar stijgende belasting- en premiedruk. Logisch natuurlijk, omdat telkens meer belastingbetalers afhaken om onze schatkist te vullen. Overigens zit je met een bijstandsuitkering en soms ook een WW-uitkering met aftrek van huur of hypotheekrente en zorgverzekering al gauw met een inkomen wat beneden de beslagvrije voet uitkomt (PDF alert).

Werkloosheidscijfers

Langdurig werklozen op middelbare en hogere leeftijd komen nauwelijks nog aan de bak en geraken uit de uitkering. Althans uit de kaartenbak bij de UWV. Op deze manier stijgt de meetbare werkloosheid niet al te hard en doen wij in Europa nog redelijk mee in de top tien van de EU-landen met de laagste werkloosheid. Zoals zo vaak is het schone schijn met die statistische cijfers die dagelijks over ons heen worden gestort. De vele berichten in de financiële pers met cijfers van CBS, DNB en diverse bankeconomen zijn in het algemeen nogal gekleurd en vaak voorzien van een positieve vooruitblik. Zo worden wij polderpoppen al jarenlang aan het lijntje gehouden met de boodschap dat het nu even doorbijten is maar dat zoiets vrij normaal is in tijden dat het “even” minder is. Kijk goed naar de cijfertjes en dan lijkt het allemaal de goede kant weer op te gaan. P

Precies, als je het op deze wijze maar vaak genoeg publiceert dan komt het bij ons gemiddelde burgers over als een normaal verschijnsel dat er nu “tijdelijk” even wat meer werklozen met een WW-uitkering worden geteld. Wordt vanzelf wel weer anders. Inderdaad ja. Wat ik eerder al aangaf dat langdurig werklozen ook vanzelf wel uit de uitkering raken, maar niet altijd door werkaanvaarding, maar ook door het aflopen van het recht op uitkering. Sommigen vragen dan een bijstandsuitkering aan, anderen worden onderhouden door ouders en weer anderen hebben het geluk dat hun levenspartner nog een baan heeft. Wat ooit een tweeverdieners-inkomen was wordt dan een enkelvoudig inkomen. Ik stel mij zo voor dat in deze jaren van economische neergang meer gezinnen in deze inkomenssituatie zijn terecht gekomen. Het tijdperk van de volle tweeverdieners is wel voorbij. Er zijn niet voldoende voltijdbanen meer om aan alle volwassenen binnen een huishouden van twee of meer personen een volledige baan aan te bieden. Het is nu de tijd van deeltijdbanen en uitzenduren, en maar hopen dat je voor 2 partners meer dan 40 uren werk in de week kunt vinden.

De overheid is uw broeders hoeder

Veel werkzoekenden die een partner hebben die kostwinner is, hebben de hoop op het vinden van een baan opgegeven. In principe zijn deze werkloos maar door aflopende WW-uitkeringen worden deze niet meegeteld als werkloze. Staan in de kaartenbak bij het UWV alleen genoteerd als werkzoekende, voor zover men dat wenst. Waar het tegenwoordig alleen nog maar om draait zijn de cijfertjes. In onze samenleving worden we via de media dood gegooid met diverse cijferreeksen van over elkaar heen vallende instanties die ons proberen duidelijk te maken dat alles onder controle is. Wij moeten weten dat onze overheid over ons waakt, want die doet enorm z’n best om de tendens zoals die plaatsvindt in onze samenleving bij te houden en uit te drukken in cijfertjes. Via het bijhouden van allerlei statistieken wordt bij ons het gevoel gewekt dat alles onder controle is. Met zoveel overheid om ons heen kan dat toch niet anders? Naar mijn mening wordt op deze wijze al jarenlang de indruk gewekt dat onze toezichthouder goed voor ons zorgt, al is het nu even wat minder. Een politicus van formaat met de naam Balken(ell)ende had het ooit al geroepen dat na jaren van zuur er automatisch een periode volgt van het zoet. En daar vertrouwen wij maar weer op. Kijk eens naar de WW-cijfers. Het dieptepunt ligt achter ons dus hebben we de grootste ellende gehad. Klaar is Kees. We gaan weer vol vertrouwen de toekomst in. De overheid is uw broeders hoeder. Het behoeft geen betoog om hier uit te leggen dat deze uitdrukking in deze tijd niet meer van toepassing is. Er is een duidelijk signaal dat we de overheid nu al links laten liggen en dat we het zelf gaan regelen. Zoals bijvoorbeeld met onze voedselketen.

Voedselbank in de schijnwerpers

Het is opvallend hoeveel aandacht er in deze decembermaand wordt geschonken aan het werk van de voedselbank. De regionale omroepen hebben veel ruimte in hun programmering opgenomen om verslaglegging te doen over de acties die de vrijwilligers van deze niet meer weg te denken maatschappelijke instelling ondernemen. Zoveel media-aandacht voor deze vorm van verborgen armoe waren wij niet gewend in NL. Tot voor kort nog geen actueel item om via de media daarvoor landelijke en regionale aandacht te vragen. Het schaamtegevoel heeft inmiddels plaats gemaakt voor een heel ander gevoel. Gevoelens van barmhartigheid in de maand december in de aanloop naar de kerstdagen zijn vrij normaal in onze westerse “welvaartmaatschappij”. Dat we juist nu het accent leggen op onze eigen binnenlandse sociale problemen geeft toch te denken. We roepen allemaal in koor dat zoiets toch niet mag bestaan in onze moderne samenleving, maar kijk om je heen en aanschouw de naakte waarheid. Het valt mij op dat de ontwikkelingen van de laatste jaren behoorlijk anders zijn dan pakweg 10 jaar geleden. Herinnert u zich nog het straatbeeld van toen dat velen met een heus en vaak zwaar kerstpakket onder de arm naar huis gingen. De voedzame producten van toen ontmoetten een warm welkom in onze uitdijende magen zo rondom de Kerst. Tegenwoordig valt er een geschenkenbon met veelal een lagere waarde dan het kerstpakket van 10 jaar geleden door onze brievenbus met een dankwoordje van onze werkgever. Hoeven we niet meer te zeulen met die grote kerstpakketten achter op onze bagagedrager. Maar let op, wat doen wij werknemers nu anno 2014?

Goed of slecht teken?

Via de plaatselijke supermarkten stellen we nu zelf vrijwillig kerst, c.q. voedselpakketten samen voor onze medelanders die het even wat minder hebben. In mijn omgeving zie ik facebook-acties van mensen die in de buurt spontaan gaan inzamelen voor de lokale voedselbank. Ik neem aan dat dit een landelijk beeld is. Dit betekent toch wel heel duidelijk dat we met onze samenleving een heel andere richting zijn ingegaan dan we 10 jaar geleden hadden kunnen wensen. Het duurde even maar de term voedselbank is inmiddels een algemeen gewaardeerd begrip in ons polderlandje. Enkele van mijn kennissen zijn daar druk mee om hun vrije tijd in te zetten voor ons groeiende maatschappelijke probleem. Ik heb al aangegeven om over 4 jaar te komen helpen wanneer ik hoop mijn (versoberde) pensioen te gaan ontvangen en met helpen bedoel ik uitdelen en niet aannemen. Het lijkt wel of zich in Nederland een nieuwe voedselketen ontwikkelt. Distributiecentra voor onze uitkeringsgenieters en in stand gehouden door gepensioneerden en de overgebleven werknemers. Is dat nu een goed teken of juist een slecht signaal, zo vraag ik mij af. Met de acties voor de voedselbanken ontwikkelt zich een nieuwe vorm van solidariteit in onze samenleving waarvan ik dacht dat we die waren vergeten. Is dit een signaal dat we het vertrouwen in onze overheid helemaal kwijtraken? Een vorm van zelfredzaamheid die we langzaam ontwikkelen in een periode van crisis met een boze knipoog naar Den Haag of eigenlijk Brussel van: “Bekijk het maar lekker daar, we gaan het wel zelf organiseren.”

Piet Pineut

94 reacties

 1. De vorige generatie heeft besloten dat veel goederen en diensten geleverd moeten worden door de overheid oftewel de publieke sector. De overheid heeft deze taak dankbaar aangenomen en vanaf begin 1900 is de overheid in omvang en invloed gegroeid. Wat begon als het helpen van burgers, zijn de wettelijke definities van hulp, levering van noodzakelijke goederen en diensten zo ver uitgebreid, dat de overheid in bijna alle aspecten van het menselijke bestaan direct of indirect aanwezig is.
  Wilt u auto rijden? Hier zijn de wegen.
  Wilt u scholing hebben? Hier zijn de scholen.
  Wilt u gezondheidszorg hebben? Hier zijn de ziekenhuizen, klinieken, tandartsen etc.
  Wilt u sociaal zijn? Hier is de ontwikkelingssamenwerking.
  Wilt u pensioen? Hier is de AOW.
  Wilt u welklozen helpen? Hier is de bijstand en de WW.
  Vertrouwt u de ondernemer niet? Hier is het arbeids- en overeenkomstenrecht.
  Vertrouwt u uw buurman niet? Hier is het bestemmingsplan en het vergunningenstelsel.
  Vindt u dat Nederland volgebouwd wordt? Geen probleem, het platteland gaat op slot. ETc, etc, etc.
  De lijst is heel lang, want u, de kiezer, wilt namelijk dat de overheid dat voor u regelt. Aangezien dit een stuk makkelijker is, dan er zelf erover na te denken en zelf de belangrijke besluiten te nemen, heeft u de overheid het gezag over u gegeven om dat allemaal te regelen.
  Maar, helaas, al deze wensen zijn niet gratis. Om al die goederen en diensten te kunnen leveren, is er een enorm apparaat opgebouwd, regels en wetgeving is gemaakt en er zijn bijna een miljoen mensen werkzaam bij de overheid. Dat dit allemaal geld kost, hoef ik jullie niet te vertellen. De belastingdruk in dit land ligt tussen de 40 en 45 procent. De staatsbegroting is ongeveer 285 miljard op een economie van ongeveer 625 miljard.
  Om die uitgaven te kunnen dekken heeft de overheid een verdienmodel ontwikkeld, met toestemming van de kiezers van dit land. Dit verdienmodel bestaat uit een groot aantal belastingen en heffingen, en geld lenen.
  Onze staatsschuld is niets anders, dan het resultaat van te dure publieke voorzieningen, waarvoor de huidige generatie niet voor wil betalen. De dekking is dus ook schuldenopbouw.
  Onze huizenschuld is niet veel anders. Ook hier hebben mensen foute beslissingen genomen, te dure huizen gekocht, zich niet verdiept in de historie van de huizenmarkt (waarschijnlijk is deze verantwoordelijk afgeschoven naar de overheid), geen garanties ingebouwd en niet nagedacht over risicobeheersing. Je kunt namelijk altijd je baan verliezen, alleen als mensen schulden aangaan, vergeten zij dit. Een pas op de plaats, je inhouden, nee, ook dat ging niet.
  Het resultaat van ons handelen, dus van u en ik, is een staatsschuld van bijna 465 miljard, een huizenschuld van 625 miljard. Over de toekomstige verplichtingen omtrent de AOW en zorg zal ik het maar niet hebben.
  Wij zijn allemaal schuldig hieraan, want wij hebben op de politieke partijen gestemd, die dit systeem hebben gemaakt en in stand houden.

   1. Ja, als je 20-25 bent en net afgestudeerd. 50-plussers hebben hun hele leven afgedragen aan het “systeem” en dreigen nu niets terug te krijgen – of beter, ze ZULLEN niets terugkrijgen.

    1. Hallo Piet,
     Complimenten voor je volledige,heldere en sociaal recht doende artikel.
     Hier heb je wel een paar uurtjes ingestoken.
     Als het uit je hart komt en dat denk ik wel,tot zover bedankt voor je waardevolle inbreng en bijdrage tot kennis overdracht en bewustwording.
     Als iedereen nou eens alles wat hij meer heeft dan € 400.000, aan bezit en geld ten goede zou laten komen aan mensen met een inkomen van minder dan € 25.000,00 bruto per jaar met verder niks of schulden,dan zou heel veel ellende verzacht kunnen worden en dit een zeer positieve uitwerking hebben op de ellende van veel gezinnen en op de maatschappelijke waarden van hen en uw spirituele,universele waarden.
     Uw spirituele waarden zijn vele malen meer waard dan datgene wat u deelt (indien gemeend ) aan diegenen die het nodig hebben.
     U zult zeggen,moet ik delen/afstaan waar ik hard voor gewerkt heb aan diegenen die minder oplettend /slim waren dan ik?
     Ja, is het antwoord.
     Niet alle mensen zijn gelijk,gelukkig maar.
     En geld en bezit zijn ondergeschikt aan de wetten van de schepper van het universum.
     Sommige mensen zullen mij heimelijk vervloeken en op de brandstapel willen gooien.
     Maar het enige overblijvende/waardevolle aardse dat overblijft is het medemenselijke delen en onthechting aan persoonlijk overmatig/decadent bezit en geld.
     Dit kan de tirannie die over de aardse bevolking komt in meer of mindere mate ontkrachten.

     1. Ook niet de oplossing bertus. Geld verplaatsen zonder tegenprestatie moet uit het systeem, overal en dus ook jou nivelleringsmethode. Hoe sociaal het ook lijkt, feitelijk is het asociaal. Zoals het broodvoeren aan de meeuwen geen uiting is van natuur(-besef), maar cultuur(-uiting). Wat zijn wel oplossingen? Om te beginnen: herverdeling van arbeid icm een forse verlaging van de loonlasten, perverse verdienmodellen daarentegen extra belasten, speculatie, kartelvoming en misbruik voorkennis keihard aanpakken door priveaansprakelijkheids-stelling, criminaliteitsbestrijding opvoeren, het juridisch apparaat verstevigen.Als laatste moeten de overheidsuitgaven naar beneden. En dan bedoel ik niet: minder politie of gebrekkig wegenonderhoud, maar: weg met het overheidstekort. Als we toch eens die financieringskosten (lasten) aan een productieve economie zouden kunnen toevoegen…

      Als meer mensen aan het werk gaan, de werkdruk afneemt en mensen aan het einde van de maand een redelijker deel overhouden voor besteding zal dat helend zijn voor ons allemaal. Als de speculanten en kennishebbers priveaanspraklijk worden gesteld zullen ze wel twee keer nadenken over de gevolgen van hun handelen (al zullen we de psychopaten blijven tegenkomen, maar die sturen we naar Siberie). Als we ergens een overheid voor nodig hebben dan is het voor het onder controle houden van de KPMG’s van deze wereld. Ook daar: keihard aanpakken. Als het UWV prive-personen mag ruïneren, dan het volk ook de boven-ons-gestelden. Volkstribunalen wellicht. Brengt me bij het laatste punt: falend justitie. Legio voorbeelden. Hoe is het bv mogelijk dat een Demmink ondanks de getuigen nog steeds vrij rond loopt terwijl elke burgerman bij de kleinste verdenking van zijn bed wordt gelicht. Klassejustitie dus. Mijn beeld van ons landje is dan ook: de maatschappij wordt onbewust naar de kloten geholpen door egocentrische geld- en machtswellustelingen, op hoofdlijnen gefaciliteerd en in het zadel gehouden door een politiek elite met uitzicht op die “golden clubcard” in het bedrijfsleven. Met de groeten aan Willy Wonka.

  1. niet helemaal mee eens, ik verbaas mij vaak over de meest onzinnige uitgaven die er worden gedaan, mijn gemeente vervangt de straatlantaarns, niet omdat ze versleten zijn, maar ze willen een ‘klassieker’ straatbeeld, terwijl de oude straatlantaarns al decennia lang staan en werken, het smoesje van energiezuinige lampen duegt ook niet want dan zou je gewoon het binnenwerk een klein beetje kunnen aanpassen, de ik zie universiteiten de meest luxe lunchrooms aan hun gebouwen koppelen die nooit kostendekkend zullen zijn, waarom kunnen studenten niet gewoon een broodje in de stad eten? de meeste bestuurders houden de bedrijfjes van hun vrinden aan het werk, verder wordt er telkens nieuwe onzin verzonnen, kleuterscholen die buma/stemra moeten betalen voor het draaien van een sinterklaas CD, ik koesterde altijd de illusie dat je je rechten betaald bij aanschaf van een cd, maar blijkbaar niet, scholen moeten buma stemra betalen om televisie op school te mogen hebben???? bestaande wegen die worden vernieuwd terwijl de oude al reeds decennia liggende klinkers onverwoestbaar zijn, nieuwe miljoenen gemeentehuizen want het samenvoegen van gemeentes scheelt kosten (alleen jammer dat die kostenbesparing opgaat aan wachtgeld / nieuwe gemeentehuizen met nieuwe inboedel / afkopen oude contracten) voormalige nutsbedrijven die aan sponsoring gaan doen, waarom ik heb liever geen miljoenreclames maar een laag energietarief, de kosten van de gemeentelijke energie levering van voor de privatisering was veel efficiënter en goedkoper, de burgers vragen hier helemaal niet om, het is het politieke bestuur wat volledig is ontspoort, de enige fout is dat burgers de bestaande partijen niet massaal afvallen.
   de organisatie van het land is de afgelopen jaren helemaal ziek geworden, hoe groter de afstand van de burger tot het bestuur, denk aan brussel, hoe groter de absurditeiten worden.

   1. Nee, dat is correct, en toch hebben wij een verzorgingsstaat van 285 miljard euro. En de burgers stemmen op de partijen die dit in stand houden. Dus, wordt er wel geluisterd naar de burgers, zolang de burgers bereid zijn de collectieve rekening te betalen, blijft dit systeem in stand.
    Politici willen hun macht behouden, dus geven zij ons wat wij allemaal willen, collectieve zekerheid en een risicoloos bestaan.
    Op een paar kleine partijen na, is er geen enkele politicus die de waarheid zegt, wetend dat de kiezer dit afstraft. De kiezer wilt het ook niet weten. Ignorence is bliss.
    Maar verder is uw stelling correct.

 2. Op een bepaald moment houdt het op. De overheidsbegroting is gierend uit de klauw gelopen. We hebben teveel taken in handen gegeven van onze overheid. Daar draait de maatschappelijke discussie o.a. om. We hebben te gemakkelijk alles in handen gelegd van het gezag. Want daar hadden we vertrouwen in. Het is zo makkelijk om alles uit handen te geven en een ander voor je te laten zorgen. We zijn lui geworden. Daar betalen we nu de prijs voor. De kostprijs is te hoog geworden dus gaan we bezuinigen. Maar ja, daarbij moeten keuzes gemaakt worden. We geraken langzaam in de fase dat het pijn gaat doen. Omdat we inleveren op allerlei voorzieningen behoren we volgens goed koopmansgebruik ook minder bij te dragen in de kosten. Helaas merken we daar helemaal niets van. Ik durf te beweren dat ik de oorzaak ken. De kiem ligt in de EU en de euro. Het geld wat wij bezuinigen op onze voorzieningen gaat rechtstreeks naar Brussel. Eind deze maand gaat Dijsselbloem nog even snel 1,1 miljard overboeken. Daar gaan dus onze goeie centen. Griekenland, Bulgarije en Oekraïne zijn technisch failliet. De euro en de EU zijn wel even belangrijker dan de huishoudelijk hulp bij tante Truus en de verzorgende bij ome Sjaak van 92 die noodgedwongen een paar uurtjes langer moet uitslapen omdat het rooster van de verzorgenden opnieuw is ingekort. Ik ga mij nu kwaad maken en wil nog veel meer kwijt, maar heb helaas geen tijd. Ik hoop met deze woorden een beetje richting te geven in de discussie en hoop dat we met ons allen eens wakker worden en meer oppositie gaan bedrijven.

   1. Akkoord. Dewelke ????? Als het erop aan komt doen ze allemaal hetzelfde : de vorige regering de schuld geven en de belastingen verhogen, toelagen aan burgers verminderen, de dienstverlening nog wat slechter maken, weer wat idiote megainitiatieven opstarten die niets oplossen maar liefst zoveel mogelijk geld kosten maar ZEKER niet in het staatsapparaat snijden.

    1. Ik stem op de Libertarische Partij.
     Deze willen de overheid verkleinen en de burger meer vrijheid geven over hun eigen leven en hun eigen verdiende geld.

  1. Heb ik het niet gezegd? We leveren in op allerlei voorzieningen. Hier weer een “mooi” voorbeeld: http://www.nu.nl/politiek/3953259/politie-sluit-komende-tien-jaar-tweehonderd-bureaus.html. Het is natuurlijk grote flauwekul om te beweren dat door deze maatregel meer agenten op straat zullen doorbrengen. Ja logisch, als ik m’n huis wordt uitgezet ga ik ook zwerven. Dat de overheid, en dus ook de politie, moet bezuinigen is correct. Maar doe het dan bij die brede toplaag. In de diverse overheidsorganisaties is een veel te grote overhead. Daar valt flink wat weg te halen. Maar met het sluiten van politiebureaus vergroot je het onveilige gevoel wat er bij veel burgers leeft, vooral in kleinere dorpskernen en gemeenten. Het kan er bij mij niet in dat in geval van calamiteiten er direct agenten klaar staan om in te grijpen wanneer het bureau misschien wel 25 kilometer verwijderd is van de plek des onheils.

  2. @Piet Pineut:
   “Daar draait de maatschappelijke discussie o.a. om.”
   Sorry, WELKE maarschappelijke discussie?
   De ellende is juist dat er GEEN fundamentele maatschappelijke discussies worden gevoerd, over welk onderwerp dan ook.

   De politiek strompelt machteloos en zinloos van peiling naar peiling en van verkiezing naar verkiezing.
   A.u.b. geen discussie nu, want het land moet worden gered. De burgers strompelen er lusteloos en overschillig achteraan, als half vergiftigde zombies.
   Niemand vraagt om verantwoording voor een hopeloos falend beleid, dat kennelijk door de meerderheid wordt gedoogd.
   Kritische vakbonden, voor zover überhaupt aanwezig, hebben zich laten piepelen door middel van polderakkoorden.
   Een deel van de politieke oppositie heeft zich ‘constructief’ achter het kabinet geschaard, terwijl de rest zich gedeisd houdt om niet al te veel averij op te lopen. Wetend dat de incapabele verantwoordelijken, ondanks de onherstelbare schade die ze aanrichten, op deze manier fluitend en met twee vingers in de neus ongehinderd de finish zullen bereiken.

   Waar is dan die ‘maatschappelijke discussie’? Over de zorg, de huisvesting, de woningmarkt, de pensioenen, de vergijzing, de immigratie, het openbaar vervoer, de energiemarkt, de schulden, de werkgelegenheid, het arbeidsrecht, de Europese Gemeenschap en de euro. En tal van andere, existentiële onderwerpen, niet alleen voor ons, maar ook (en vooral) voor volgende generaties.

   Gediscussieerd wordt hier over onze begroting, economie, schulden, inflatie, deflatie, enz. De quintessence ontbreekt. Dit kleine land is, goed gecamoufleerd, een grote speler in de internationale, financiële wereld. Met een volume vele malen groter dan het eigen bbp, vermeerderd met alle nationale bankbalansen. In de slipstream van Luxleaks ontstaat meer aandacht voor het financiële schemergebied van lucratieve belastingdeals met buitenlandse multinationals en buitenbeurse OCT-handel (het ongecontroleerde casino van schaduwbankieren), waarbij Nederland een dikke vinger in de pap schijnt te hebben, ondanks alle ontkenningen van bewindspersonen.
   Dáár, en nergens anders, liggen de focus en de basis van onze ‘gegoedheid’ en ‘systeemrelevantie’ die ons het predicaat ‘veilige haven’ en een relatief hoge kredietwaardigheid opleveren. Tenminste zolang ‘politieke en maatschappelijke rust en stabiliteit’ en een ‘aantrekkelijk investeringsklimaat’ gehandhaafd worden.

   Het houdt in dat we ons braaf en volgzaam moeten gedragen en onze bondgenootschappelijke verplichtingen jegens EU, Eurogebied, Navo, VN, IMF, Wereldbank enz., inclusief draconische bezuinigingen en financiële garanties, leningen en contributies, zonder mopperen nakomen en we geen punt maken van onze nationale soevereiniteit. Ook als binnen afzienbare tijd het handelsverdrag tussen EU en VS (TTIP) van kracht wordt, met (naar verwachting) een gedwongen gelijkschakeling van regels, wetten en arbeidsvoorwaarden. Zoals nu al het geval is volgens het Verdag tussen de VS en Canada, zal de totale macht bij de (veelal Amerikaanse) multinationals komen te liggen. En wel zonder (‘democratische’) inbreng van nationale parlementen.

   *De vrijheid om te verkopen, overal en altijd, wordt dan het hoogste gebod waaraan de rest ondergeschikt is*

   ‘Om de economie en de euro te redden’ is dan ook de (gedwongen) verdere integratie van de EU niet meer dan een fluitje van een cent.

   In het geheim staat het Verdrag in de Brusselse steigers. Waar blijft, ook op dit punt, de (mogelijkheid tot een) maatschappelijke discussie?

   1. Prima comment Gedege. Je hebt het door (zegt deze een-oog, ahum). Wat hebben we ons laten inpakken zeg. En wat heeft de MSM “onderzoeks-journalistiek” zich de laatste decennia gi-gan-tisch vergist. Ik las dit op Boublog (prima artikel btw, John Pilger over oorlog): “De eerste wereldoorlog was 100 jaar geleden. Verslaggevers werden toen beloond en geridderd voor hun zwijgen en collusie. Op het hoogtepunt van het bloedbad, sprak de Britse premier David Lloyd George vertrouwelijk met C.P. Scott, redacteur van de Manchester Guardian en zei: “Als de mensen eens wisten wat er echt gebeurt, dan zou de oorlog morgen stoppen, maar natuurlijk weten ze niks en ze kunnen het ook niet weten.” Dus, mensjes… opdat u het weet (sick).

    1. Nog steeds veel gal spuwen,vijanden bel/spookbeelden belichten.
     Okay het mag genoemd worden,maar we moeten er niet in blijven hangen,anders gaan/blijven we er onderdeel van uitmaken.
     Het nieuwe tijdperk waar we reeds in zijn belandt,maakt alles wat niet mogelijk leek/lijkt mogelijk.
     Jezus (vergelijkbaar met 100 x Gandhi) werd als een leugenaar/bedrieger afgeschilderd,maar was in wezen een hoog begaaft/sociologisch persoon.
     Alleen hij wende zich af van de heersende klasse.
     Gooi alle ellende,rancune en ballast van u af en ga voor positieve ontwikkeling.

  3. Zak in een bult lulhannes,als je nog niet behoorlijk antwoord kan geven op reacties.
   Je moet te zelfingenomen worden.

  1. @jhon,

   Wij hebben onze formatie te snel in elkaar geflanst en jullie hebben daar veel te lang over gedaan. En die lange tijd over die formatie in België zou je kunnen vergelijken met de bureaucratie in Europa (Brussel). Walen en Vlamingen wijzen naar elkaar. Grieken kunnen Duitsers niet luchten en elk land in Europa moet zijn zegje doen in Brussel. Overheid is overhead.

 3. Misschien krijgen we wel gewoon wat we verdienen.

  Niet de reageerders van Biflatie hier, maar de “kudde”.

  Uitgeknepen worden tot het graf, en zèlfs daar over heen.

  “Lètterlijk” voor de nabestaanden.

  Geld persen uit een FOKKING LIJK !!!

  Zoiets krijgen alleen de ***** voor elkaar / gelegaliseerd.

  Door de STROT van de Onderworpenen geduwd.

  Punt.

  1. Ja wat verdienen wij als mensen op deze planeet nu echt?
   De rechtschapen mens zal als eerste de hoofdprijs verdienen.
   Bij de “kudde”zitten in principe ook heel veel goede lammeren/schapen.
   Wij mensen zijn niet allen uit 1 stuk hout gesneden,dat maakt de mens ook uniek en onbegrensd.
   Dat wil niet zeggen,dat we als bewuste mensen uiteindelijk gezamenlijk niet voor de juiste keuzes gaan kiezen.
   Het heeft alleen z’n tijd en chemie nodig eer het zo ver is.
   Laten we het proces de tijd geven en niet onbewust verstoren,zodat een ieder zich er van bewust kan worden wat er gaande is en haar/zijn persoonlijke kennis en kwaliteiten aan toe kan voegen.
   Het lichamelijk overschot van overledenen wordt toegevoegd aan de aarde,maar hun ziel is onsterfelijk.
   Zij zullen ons zo goed mogelijk bijstaan bij onze handel en wandel op deze aarde,hoe slecht sommigen ook zijn geweest,het slechte hebben ze immers moeten loslaten voor de transformatie.
   Dus waar moeten we ons nog kwaad,onbarmhartig,granietig,gestrest,wraakzuchtig over maken om een volwaardig/tevreden mens te kunnen zijn.
   Als u geen afstand kunt doen van oud zeer en het verleden,zult u namelijk geen toekomst kunnen hebben.
   En geloof me,ik heb een scheepslading losgelaten.

 4. Allemaal leuk en aardig maar als je net als wij geboren en getogen Nederlanders door nalatigheid van de gemeente, zonder vaste woon of verblijfplaats bent geworden dan heb je nergens recht op.
  Wij kunnen nergens terecht niet bij de voedselbank, geen uitkering, geen zorgverzekering etc.
  Gelukkig konden we bij een goede kennis terecht die mij en mijn vrouw heeft opgevangen in zijn oude schuur waar we tegen een vergoeding in een oude caravan mogen wonen.
  We houden ons in leven met het opknappen en weer verkopen van afgedankte spulletjes en door wat geld bij elkaar te scharrelen als straatmuzikant.
  Door de slechte tijd verkopen we al weken bijna niks meer en alles wat we nog hebben is €50.
  We zien wel hoe we het redden en proberen zo goed als het kan vertrouwen te houden dat het beter wordt.
  Het heeft ook zijn voordeel want we hoeven ons niet druk te maken over wat we met de kerst zullen eten, maar hopelijk hebben we wel iets te eten.
  Ondanks alles wens ik iedereen hele fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2015.

  Een ongewenste Nederlander

   1. @ WW

    Internet is op veel plaatsen gratis toegankelijk en als ik mag kiezen tussen internet en eten dan is de keuze voor mij snel gemaakt.

  1. Sterkte Walter! Ze vallen met bosjes momenteel, kleine ondernemers en medewerkers in het MKB. Je bent niet de enige. Tip: probeer bij de overheid te werken. Weinig stress, prima voorwaarden en altijd een vangnetje onder je reet (sick). ‘T zijn zieke tijden.

  2. Hallo Walter,

   Ik heb er volledig begrip voor hoe jullie je uit deze gedwongen maatschappelijke situatie proberen te ontworstelen,maar proef hier toch een zekere bittere ondertoon.
   Als je voor een bepaalde richting gaat in je leven,dan moet je er ook volledig voor gaan en niet lopen klagen dat je hierdoor tekort gedaan wordt.
   Als je er niet volledig achter staat en vertrouwen in hebt zal het gedoemd zijn te mislukken.
   Ik begrijp dus niet goed wat je nog allemaal van de regelgevende instanties verwacht,terwijl je geen vaste woon en verblijfplaats meer hebt.
   Dat willen er wel veel meer,geen vaste lasten meer,geen verplichtingen,maar wel een uitkering + toeslagen ontvangen.
   Dus loop niet zielig te doen,toon je een vrije sterke man en haal zelf het beste uit je leven.
   Als je daar niet zelf in geloofd,zal het er ook niet uitkomen en zal voor jou het onvoorwaardelijk basis inkomen een uitkomst zijn.

   1. @ Bertus,

    Begrijp me niet verkeerd maar ik klaag niet, ik heb niks te klagen want ik kom nog steeds niks tekort.
    Ik verwacht niks van al die regelgevende instanties die niet doen waar ze voor zijn, “instanties” doen alleen maar waar ze goed in zijn, zichzelf “in stand” houden.
    Die bittere ondertoon komt waarschijnlijk doordat de meeste Nederlanders klagen terwijl ze een uitkering krijgen, bij de voedselbank terecht kunnen, toeslagen etc. en nog niet tevreden zijn met wat ze hebben.
    Ik weet dat ik het nog altijd beter heb dan een dakloze die met zijn kartonnetje onder de brug in Amsterdam verblijft.
    Klagen doen diegenen wel die feitelijk niks te klagen hebben, ik wil alleen maar duidelijk aangeven dat je hier in Nederland niet voor jezelf mag zorgen, al zou je dat nog zo graag willen.
    Ik wil geen uitkering of toeslagen etc. maar op zijn minst een beetje hulp vanuit de voedselbank of zo als het echt niet meer kan zou niet verkeerd zijn.
    Verder zijn we tevreden met wat we hebben en beseffen we iedere dag weer hoe gelukkig we zijn zonder tv, en andere “luxe”.
    We hebben nog altijd het vertrouwen dat het beter wordt want goed is het al.
    In ieder geval bedankt voor uw reactie.

 5. Er is NIKS “ongewenst” aan jou en je vrouw jongen.

  Het **den-“Systeem” is gewoon DRUKDDOENDE (‘onrendabele’) MENSEN als jullie overboord te kieperen, omdat er niks “uit te persen” valt !

  Dazzal !

  Binnen àfzienbare tijd krijgen jullie meer gezelschap dan je momenteel vermoedt.
  Greece & stuff.

  ps : “types” als jij zullen het in de komende tijd (1-2 jaar max-i-maal !) het làngst weten uit te houden, jongen !

  Zul je zien-gn-gnnn …!

  1. Bedankt KTM. Willem is een aantal jaren terug al uit de MSM verbannen, omdat te open was over de op stapel zijnde ontwikkelingen die we nu gaan zien. Laatst werden we al verwezen via Biflatie naar een lezing die hij op TU Delft hield over de MSM en over hoe goor en walgelijk de Amerikaanse politiek in elkaar zit. Ook de berichtgeving over de Nederlandse spaarders moet je met een zak zout nemen want het tegoed op de spaarrekeningen zouden hoger zijn dan ooit tevoren. Ik ga vanavond het hele stuk van Willem wel even lezen want ik zit nu op kantoor…..

 6. We zijn gewoon een zielige maatschappij geworden. Met kerst moeten we opeens met familie bij elkaar zitten, terwijl de groep alleenstaanden bijna groter is als de gezinnen. Al die reclame’s op tv zijn zo nep als wat.
  Hoezo participatie maatschappij? Merendeel van de nederlanders hebben helemaal geen kontakt met hun buren en familie zien ze nauwelijks, die zijn aan het werk of hebben geen geld om kilometers met de auto te rijden. Een zielige maatschappij vol profiteurs a la ambtenaren die niet werken maar enkel geld opstrijken. Die met stalen gezicht hun medeburger het leven zuur maakt en medeburger in de schuld helpt. Die vervolgens om maar geen last van van zijn geweten te krijgen een voedselpakket doneert aan die armoedzaaiers. Nou, mijn ziele geluk hangt niet af van een voedselpakket. Doe mij maar gewoon boerenkool met worst, of het nu kerst is of niet. Laten ze maar eens wat doen aan die torenhoge bekeuringen, of die torenhoge huren, of al die onverkoopbare woningen, of al die regelgeving voor ondernemers, en flex contracten bij werkgevers. Maar nee, er moeten miljarden naar Brussel omdat een euro parlemetarier 10.000 per maand opstrijkt en als een journalist daar gaat filmen duiken ze weg omdat niemand dat mag zien. Sterker nog, met kerst spelen ze jezus of maria in een kerststal van het dorp waar ze wonen. En een voedselpakket willen ze ook wel doneren als niemand ze maar betrapt. Ze zijn de goedheid zelve……

  1. Groot gelijk, man. Ik pleit al jaren voor een totale consumptiestaking door de “sheeple” ( lees : de werkende burger, door Goldman Sachs ook “muppets” genoemd, kwestie van respect voor hun klanten ) plus bankruns. Dat is de ENIGE manier om dat ambetantenarengespuis inclusief hun bankenopdrachtgevers een stamp onder hun familiejuwelen te verkopen. Stel je voor, nu willen “ze” niet eens meer consumeren zeker …… daar gaat mijn bonus. Daar hoef je geen verkiezingen voor af te wachten, gewoonweg DOEN!

   1. Noem me een verwaaide hippie als je wil, maar bijvoorbeeld dit:

    http://achterdesamenleving.nl/streetbank-help-je-buren-met-je-spullen-en-je-talenten/

    Dat zijn initiatieven die er toe doen.

    En ik maak het waar ik woon volop mee. En das best wennen.
    Ik kreeg vanmiddag zomaar 6 kasten die een klant niet meer nodig had. Hij zei als jij ze wil hebben heeft een ander er nog wat aan.

    Weet je, we zijn met veel meer als die kleine kliek die de massa uitbuiten, maar dan moeten we wel SAMENWERKEN en op die manier actie ondernemen. Denk ik dan toch.

  2. “We zijn gewoon een zielige maatschappij geworden. Met kerst moeten we opeens met familie bij elkaar zitten, terwijl de groep alleenstaanden bijna groter is als de gezinnen. Al die reclame’s op tv zijn zo nep als wat.”
   De omgekeerde wereld…
   Precies als zoals George Orwell schreef in 1984:

   “War is peace.
   Freedom is slavery.
   Ignorance is strength.”

 7. Beste Piet, dat heb je weer mooi en congruent geschreven, zeker voor een werkloze zoals ik is dat herkenbaar. Misschien een ‘leuke’ anecdote binnen deze context, in België hebben we een systeem waarbij trajectbegeleiders ingelast worden om je aan een baan te helpen. Bezorgd over onze toekomst ben ik ook nogal koppig, toen ik m’n trajectbegeleider iets wou vertellen over deze tragisch absurde situatie bleek hij geen tijd te hebben, we moesten dringend verder met de waan van de dag, zo zei hij. M’n trajectbegeleider is een cognitief psycholoog en heeft me nu doorverwezen naar de dienst voor mensen met een arbeidshandicap, geestelijk gestoord dat ik ben. De conclusie lijkt dan eenvoudig, wie nadenkt over deze situatie is gestoord, de rest doet gewoon voort. Ironie is de taal van het modernisme, vandaag moet een mens zich excuseren omdat hij een boek gelezen heeft. Ik begin nu aan een reeks over het absurdisme, kwestie van integratie in een wereld op drift.

 8. Beste Wener je schrijft;: “”toen ik m’n trajectbegeleider iets wou vertellen over deze tragisch absurde situatie bleek hij geen tijd te hebben, we moesten dringend verder met de waan van de dag, zo zei hij.”

  Kijk, dat is nou een prachtig voorbeeld van “prioriteiten” stellen “dringend verder gaan met de waan van de dag”. Het is werkelijk te triest voor woorden.

  Veel succes gewenst met het vinden van een baan..

  1. Beste Spiegel, het is je vergeven van die naam. 🙂 Maar zo je het stelt, heb zelf studie gedaan naar die ‘waan van de dag’, de paradox wil dat je het dan nog aan den lijve mag ervaren hoe dat in de praktijk werkt. En niet dat ik zoiets moet verzinnen, velen hebben dat al opgemerkt. Ter getuigenis, een en ander over vluchtwegen:

   Erich Fromm ziet drie verschillende vluchtwegen die de mens gebruikt om zijn vrijheid en verantwoordelijkheid te ontlopen.

   (1) Autoritarisme

   Het eerste is autoritarisme of de neiging om de onafhankelijkheid van het eigen zelf op te geven en dat te doen samensmelten met iemand of iets buiten de eigen persoon teneinde zich de kracht te verschaffen die men zelf mist. De mens wordt de indruk gegeven dat hij alleen geluk zal kennen als hij zich onderwerpt aan deze krachten….

   (2) Destructivisme

   Een tweede vluchtweg is het destructivisme of het gevoel van de eigen machteloosheid tegenover de wereld buiten zichzelf door deze te verwoesten. Deze drift zou voortvloeien uit de individuele en sociale omstandigheden die het leven onderdrukken.

   (3) Automatisch conformisme

   Tenslotte is er de meest voorkomende vluchtweg, nl. het automatisch conformisme. Daarbij houdt het individu op zichzelf te zijn. Hij neemt volledig de persoonlijkheidsvorm aan die hem door zijn culturele omgeving wordt aangeboden en waardoor hij gaat gelijken op datgene wat anderen van hem verwachten.

   http://www.liberales.be/boeken/frommvrijheid

   1. Zoals ik al eerder geschreven heb beste Werner ben ik een simpel iemand, met slechts een gemiddeld IQ (overigens nooit een test gedaan, maar vergeleken met mijn vrouw ben ik niet intelligent -zo’n beetje mijn maatstaf- ).

    Desondanks heb ik voor mezelf altijd als voorwaarde gesteld, dat je moet blijven denken en ik vermoed dat veel mensen eenvoudigweg niet de moeite nemen om dat te doen. Als je zelf enigszins controle wil houden over je leven is het toch belangrijk om de juiste prioriteiten (afwegingen en keuzes maken) te stellen, zodat je zoveel mogelijk onafhankelijk blijft.
    Nogmaals ben ik van mening dat wat ik schrijf makkelijker gezegd is dan dat je het in praktijk brengt, maar dat neemt niet weg dat je op zijn minst een poging kunt doen.

    1. Logisch boerenverstand uit zich in eenvoudige oplossingen voor complexe problemen, als we daarentegen van de vrucht van onze arbeid een probleem maken dan ondermijnen we dat logische boerenverstand. Op die manier zal het altijd crisis zijn, op zich de eenvoud zelve.

   2. Goeie tip. Fromm schreef ook Angst Voor Vrijheid. Ben er zelf nooit doorheen gekomen maar a-la, even van het web geplukt dan maar: Erich Fromm beschrijft in zijn boek “Angst voor vrijheid” de ontwikkeling van mens tot individu. Dit proces noemt hij individuatie. Dit proces leidt tot vrijheid, maar deze vrijheid roept bij het indvidu eenzaamheid en gevoelens van angst op. Fromm raadt aan om dit probleem op te lossen door te kiezen voor authenticiteit en zowel een interne als externe verbinding aan te gaan. Hij bedoelt daarmee te kiezen voor jezelf en voor (inzet voor) de samenleving. Hieronder een citaat uit zijn boek waarin hij de gevaren en omstandigheden schetst die de pasgeboren mens afhoudt van zelfverwerkelijking <>

    Toch maar weer eens oppakken denk ik nu.

    1. Citaat: Direct vanaf het begin van de opvoeding wordt het oorspronkelijk denken ontmoedigd en plaatst men kant-en-klare gedachten in het kinderlijk brein.
     Hoe dit bij kleine kinderen toegaat, is eenvoudig te zien. Zij zijn vervuld van nieuwsgierigheid ten opzichte van de wereld en willen deze zowel lijfelijk als geestelijk bevatten. Zij willen de waarheid weten omdat dit de veiligste weg is om zich in een vreemde en machtige wereld te oriënteren. In plaats daarvan worden zij niet ernstig genomen, en het doet er niet toe of deze houding de vorm aanneemt van een openlijk gebrek aan eerbied of van de meer subtiele neerbuigendheid, die gebruikelijk is jegens allen die geen macht bezitten, zoals kinderen, bejaarden en zieken.
     Hoewel deze behandeling reeds als zodanig het onafhankelijk denken sterk ontmoedigt, bergt zij ook nog een erger bezwaar in zich, namelijk de – vaak onbedoelde – onoprechtheid die kenmerkend is voor het gedrag van de gemiddelde volwassene tegenover een kind. Deze onoprechtheid bestaat gedeeltelijk uit de onechte voorstelling van de wereld die men het kind geeft. Deze voorstelling is ongeveer even nuttig als een onderricht omtrent het leven aan de noordpool voor iemand die gevraagd heeft hoe hij een expeditie naar de Sahara moet voorbereiden.

     1. Bedankt voor het citaat beste sickworld.

      Lees vooral over techniek en astronomie en moet mijn belangstelling misschien toch breder gaan trekken 🙂

      Jij ook heel veel sterkte toegewenst.

    2. Tip is meer dan gegund, om de economische crisis beter te begrijpen is het raadzaam om de mens beter te begrijpen. Zeker wat het vergrijpen aan geld, macht en bezit betreft. Met de begrippen angst en onzekerheid kom je een heel eind, zelfs tot een economische crisis van wereldformaat dat miljarden mensen treft in hun welzijnsbeleving. En hierover schrijven we artikelen met als doel deze absurde situatie terug op het rechte spoor te zetten.

   3. Nu het einde van het jaar nadert volgen nu de “afrekeningen” oftewel de beoordelings- en functioneringsgesprekken. December zou een feestmaand moeten zijn maar voor velen een maand waarin voor volgend jaar “veranderingen” worden aangekondigd of nog erger: ontslag!. Ik wens je veel sterkte en succes in 2015, Werner. En prettige feestdagen uiteraard.

 9. Ik vind de voedselbank een heel goed particulier initiatief. Ook veel kerken participeren in de voedselbank. Zo breng ik elke zondag wanneer ik naar de wekelijkse kerkdienst ga wat blik- en potgroenten mee naar de voedselbank.

  Hoe groot is de kans dat partijen als de VVD voedselbanken gaan verbieden of dat voedselbankklanten een zogenaamde voedselbankkorting op hun uitkering krijgen?

  1. @Cynicus,

   En dan is er wettelijk vastgelegd dat er niet meer mag worden teruggevorderd indien men leeft van inkomsten op of onder het beslagvrije voet en dat is 90% van een bijstandsuitkering…

   En nu komt het…

   Juist de belastingdienst houdt zich daar niet aan. Terugvorderen is terugvorderen, beslagvrije voet of niet.

   1. Ergo: ik ken mensen die een lening moesten afsluiten of bij ouders/vrienden geld moesten lenen om toeslagen en naheffingen aan de Belastingdienst terug te kunnen betalen.

 10. Even totaal of topic: Fofoa heeft 2 december weer eens een uitstekend artikel geplaatst. Waar het m.i. tekort schiet is in het gebruik van de woorden inflatie en deflatie, maar waar het weer alles goedmaakt, is in de benadering vanuit een andere hoek. Ze gebruiken zelfs een grafiek van Frank Knopers van Marketupdate.nl om hun reactie kracht bij te zetten. En terecht. Wat mij betreft een echte aanrader om eens proberen onbevangen te lezen. Vooral de commentaren van FOA uit ca. 1999, die als uitgangspunten zijn genomen, hebben nog niets aan kracht ingeboet.

 11. Als alle bomen zijn gekapt, als alle wateren verontreinigd zijn, als alle dieren dood zijn, als alle landerijen ‘verparkt’ zijn, als de lucht om ons heen verziekt en vergiftigd is en men niets meer te verliezen heeft…….. Pas dan komen de meeste mensen erachter dat tijdens een oorlog geld niet te eten is en geen enkele waarde vertegenwoordigt. Denk daar maar eens goed over na want dat is de realiteit geworden.

  1. Precies datzelfde zei ik pas tegen mijn maat Owe hier.

   Wat ook nog ter sprake kwam, en dat vond ik echt goed gezegd van hem:

   Op natuurlijke wijze zijn bladeren, hout, en andere zaken over miljoenen jaren in de aarde gegaan, die op den duur olie en gas werden. Waarom doet de natuur dat… dat heeft te maken met de natuurlijke “voedselkring” van de aarde zelf.

   En wat gaat de mens doen? Die gaat dat oppompen en aan de oppervlakte verbranden of er spullen van maken.. en kunstmest om via opgeklopte monocultuurlandbouw de oppervlakte ook nog uit te putten….zonder ook maar enig besef te hebben wat dat op de lange termijn voor gevolgen gaat hebben.
   Hoe dom en kortzichtig kun je zijn.

   1. En waarom is tegenwoordig alles gemaakt van plastic, alles dubbel verpakt erin, en de monoagricultuur gebaseerd op val olie gemaakte kunstmest?

    Juist, om de oliestroom gaande te houden waar de enkeling rijk van wordt.

    Als een petrochemisch bedrijf een uur stilstaat zoals Dow kost dat geld…en aandeelhouders krijgen minder uitgekeerd. Dus moet alles volcontinue blijven draaien.
    En moet er uiteraard zo veel mogelijk geconsumeerd en weggegooid worden.

    Het zogenaamde economisch systeem, de zogenaamde economie is ver van het echte begrip economisch. Want echt economisch leven is zo veel mogelijk doen met zo weinig mogelijk middelen.

    Het is de omgekeerde wereld. Niet alleen te zien in dit aspect maar ook in de moraal die heerst. De omgekeerde wereld.
    En wat daar meteen betrekking op heeft in symboliek is het kruis wat christelijkheid vertegenwoordigd en het omgekeerde symbool, op zijn kop, dat het satanisme als symbool gebruikt. De “religie” die de “wereldleiders” aanhangen.
    “The burning of Care” is niet zomaar een symboliekje wat ze uitvoeren op hun jaarlijkse “feestje” in the bohemian grove waar ze samenkomen.

   2. Mensen zijn er nog steeds niet toe in staat om op lange termijn te denken en dat geldt ook op andere terreinen. Het grootste probleem is misschien nog wel dat de Westerse mensch helemaal niet meer zonder stroom kan. Iedere beschaving hield tot nu toe op te bestaan. Onze beschaving is hetzelfde lot bezegeld.

   3. SW is er nog niet zo zeker van dat olie biotisch is. Al die boomblaadjes op elkaar gestapeld, jaar na jaar, als een dikke plak samengeperst in diepe aardlagen, onderhevig aan wonderbaarlijke chemische veranderingsprocessen… Beetje als koffiebranden, heel bijzonder. Het lijkt wel of ik Darwin hoor uitleggen dat DNA en de soorten en de selectiemethoden etc zich op aarde ontwikkelen tegen het grote mechanisme van entropie in. Nee, stel je toch eens voor dat olie abiotisch is, dat die troep door de chemisch processen in de aardkern wordt uitgezweet. Niks verrotte boomblaadjes, niks eindig. Dat je die kennis hebt en weet dat olie on-uit-puttelijk is… Zou je die kennis delen met je vriendjes-zakenpartners-brothers-in-arms? En een samenzweren tegen de maatschappij? Das erg aantrekkelijk lijkt me. Peak-oil, petro-dollar, goud-standaard eruit. Take your time. Just thinkin’

  2. Er zit nog steeds zo weinig positieve progressie in de mens,omdat velen nog steeds alles negatief beoordelen in het grote geheel.

 12. De mens, gereduceerd tot grondstof voor een op Amerikaans voorbeeld gestoelde economie… Hebzucht, ontevredenheid en een onverzadigbare honger naar digitale cijfers (wat voorheen geld heette)
  Kijk om je heen en zie het resultaat ervan in de maatschappij, die vroeger SAMENleving heette!

 13. Tja, de dagen van “SAMENleving” zijn al làng voorbij, helaas pindakaas.

  “Toevallig” viel die de-socialisering hélemaal samen met de ONT-kerstening.

  Maar ik zal de ‘dingetjes’ wel dubbel zien, hè ?

  *** hips ***

  We ALL dug our own graves, bitchez …

  … with a (temporary) smile ofcourse …

  1. Als je wilt weten hoe onze toekomst eruit gaat zien hoef je simpelweg alleen maar achterom te kijken….

   2 dingen zijn zeker oneindig;
   – het heelal
   – de domheid van de mensheid

   A. Einstein

 14. O ja, het “roebelke” is (temporary) ZOOO “uit”, dawiljenie weten-gn-gnnn ..!

  Azzik geld ha, koggiker !!!

  Maar ik hèbgeen geld, duz … kopikernie ..!

 15. OF gaat Rusland het huidige roebeltje laten (hyper-)inflateren om vervolgens “gedwongen” terug te komen met een goud-olie-gebonden Nieuwe Roebel ?

  Gevolgd door een vètte Midden-Oosten oorlog die vervolgens “spontaan” uitbreekt ?

  Zou een Super Move zijn-gn-gnnnn …

  Het roebelke is dood ; làng leve het (nieuwe) Petraurum roebelke !

  ( China volgt binnen zes maanden natuurlijk “gedwee” Rusland op, hè ? )

  1. Inderdaad een aanrader MM. Zo rennen de hazen. Maar los van de details en uitwerking, zijn wij verbaasd? Bedoel: je hoeft niet zelf in de prostitutie werkzaam te zijn om te weten dat het een contactsport is.

 16. Ik loop nu tegen de vijftig en heb al iets van levenservaring, de laatste crisis was in de jaren tachtig, als ik die tijd met de huidige tijd vergelijk dan valt mij op dat:
  – er nu veel meer daklozen zijn dan toen, mensen nu veel sneller op straat worden gezet dan toen,
  – dat kunst/kunstenaars/orkesten/musici reeds jaren zijn wegbezuinigd,
  – het onderwijs voor studenten vroeger nog betaalbaar was, nu niet,
  – oude mensen vroeger terecht konden in een verzorgingstehuis, nu niet
  – dat de sociale voorzieningen nu veel minder zijn dan toen,
  – moeders in de jaren tachtig voor hun kinderen konden zorgen en nu werken ze allemaal,

  De enige conclusie die ik kan trekken is dat de crisis van nu veel erger is dan de crisis uit de jaren tachtig (ondanks dat fantastische Brussel en de open grenzen)

  Leefde ik nog maar in de crisis van de jaren tachtig, wat was dat eigenlijk een welvarende tijd. je geen zorgen hoeven te maken over het eigen risico bij naar de dokter gaan, als je jong bent en geen werk kan vinden in ieder geval nog recht op een bestaansminimum hebt, de tijd dat je energierekening veel lager was omdat er geen milieuheffingen bestonden, je met enkele jaren wachttijd nog in aanmerking kon komen voor een sociale huurwoning met een naar de huidige maatstaven acceptabele huur. de jaren tachtig wat was dat een fantastische tijd.

  1. @jaren tachtig,

   Een oud artikel uit 2009: Werkloosheid hoger dan piek in jaren 80:

   http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1137097/2009/02/18/Werkloosheid-hoger-dan-hoogste-piek-in-jaren-rsquo-80.dhtml

   Een citaat (2009):
   “De massawerkloosheid is voorbij, constateerde premier Balkenende voor de zomer bij de presentatie van het rapport-Bakker over hervormingen van de arbeidsmarkt. Hij riep ’alle hens aan dek’ om alle vacatures te kunnen vervullen en de welvaart op peil te houden.”

   Al is mijn leeftijd ook dichter bij een 50-jarige dan bij een 40-jarige maar ik kan mij niet eens zo herinneren of dat het toen zo erg was. Ik moest nu zelfs opzoeken in welke periode in de jaren tachtig de situatie het ergst was, dat blijkt dus 1980-1983 te zijn geweest. In 1980-1984 zat ik op de middelbare school. Nu jij er zo over begint betreffende de vergelijking van toen en nu, kan ik me wel vaag herinneren dat je als scholier heel soms dacht: ‘En als ik dan van school kom… En dan ? Er is toch geen werk” Maar het is voor mij allemaal vrij vloeiend verlopen. Omdat ik al ‘kleine wondertjes’ kon verrichten op een homecomputer tegen het jaar 1985 werd dat in de commerciële wereld gezien als voldoende om in de professionele wereld te kunnen worden opgenomen: Een fulltime job als assistent computerprogrammeur, een 17 jarige schoolverlater.

   Wel kan ik mij veel meer demonstraties en een veel meer woedende burgergroeperingen herinneren, nu zijn het meer makke schapen.

   In de punten die jij noemt kan ik me wel vinden. Voor mijn grootouders was het alleen maar de vraag of ze -zelf- wel naar een verzorgingshuis wilde. Als dat zo was dan was de mogelijkheid er gewoon en kon dat in gang worden gezet. Nu zie je sluitingen van verzorgingstehuizen en adviezen aan ouderen om vooral thuis te blijven en vrienden, familie en buren zoveel mogelijk voor je karretje te spannen… Als dat allemaal goed kan is dat op zich ook wel best mooi. Maar ja, daar stellen we gelijk wel een voorwaarde ‘Als dat allemaal goed kan’. De hypotheken van de vrienden, familie en buren moeten toch al gauw van twee salarissen worden betaald…

    1. @Madman,

     Het programmeren van een Atari 800 XL, het demomodel bij de V&D daar was ik soms uren te vinden. (Ook had je toen verschillende merken (Sony, Philips, Sharp ???) met onderlinge compatibiliteit, kom… help me even hoe heette dat ook alweer ?)
     Aquarius (mijn allereerste computerervaring ‘in eigen bezit’, met van die rubberen toetsjes) Radio Shack in bruikleen, (en vervolgens in eigen bezit mijn) Atari 600 XL en… ja daar komt ie dan …uiteindelijk(!)… een C64. Die laatste was inderdaad de leukste 😉 met matrixprinter, cassetterecorder, floppydrive 1541. Als ik de ervaring van een C64 eerder had mogen meemaken dan was die 600 XL nooit in mijn bezit gekomen maar toch heb ik ook de grootste lol gehad met die 600 XL. Ik eindigde deze zooi met een Tulip 8 Mhz XT maar toen was mijn carriere als computerprogrammeur al een feit. Van mijn Tulip 8 Mhz XT naar een 486 33 Mhz (Mijn god ! Je weet niet wat je mee maakte ! Waar de Tulip 1 uur en ruim een kwartier over deed (compileren onder een emulator) deed de 486 er anderhalve minuut over (!) ) Pentium 60 Mhz, Pentium 133 Mhz (Windows 95), Pentium 1Ghz (Windows 98), Pentium 3,2 Ghz (single core, Windows XP) en nu zit ik dit alles te tikken achter een Mac Mini.

     Ik moet er wel bij vertellen dat mijn liefde voor computers is ontstaan bij het zien van die ‘verbluffende graphics’ van de spelcomputer: De Atari 2600… maar die was voor de helft van mijn zus in bezit.

     1. En om het geheel compleet te maken: playstation / PS2 (gekocht voor 1150 Gulden, verkocht voor 35 Euro met een hoop spellen in 2012)
      Nog steeds in mijn bezit een PS3 (oude dikzak, 60GB PS2 compatible) functie: voornamelijk als jukebox: Simple Minds, AC/DC, U2, Dire Straits, Queen, Trance herrie, jaren ’70 en ’80 Disco, Last but not least Pink Floyd, liefst het oude Pink Floyd. Als ik iets vergeten ben (denk ik niet) dan hoor je het nog…

     2. Prachtig ee man!

      de 2600 van atari was ook een van de eerste die ik had, na een pongdingetje met van die paddles 🙂

      Hier man:

      http://www.virtualatari.org/

      Enjoy! En ald je nog eens zin hebt, met via IP kunnen we samen online spelen 🙂

  2. Een aanvulling op mijn eigen stukje, wat ik wil zeggen door de crisis van de jaren tachtig met nu te vergelijken is: Besef wat er de afgelopen jaren al aan welvaart is verdwenen, denk eens terug wat er allemaal al is verdwenen.

   allerlei overheidsvoorzieningen zoals ziekenfonds, verzorgingstehuizen, WW, VUT, gemeentelijke voorzieningen zoals huisvuil en grofvuil ophalen, mogelijkheden om de studeren indien je uit een lagere inkomensgroep komt, ze zijn allemaal teruggebracht of bestaan niet meer.

   De welvaart die we ervoor in de plaats hebben gekregen bestaat uit goedkoop kunnen bellen en goedkope lcd kleurentelevisies, waarbij deze verworven ‘welvaart’ , innovatie en Aziatische slavernijfabrieken als grondslag heeft.

   Essentiële voorzieningen als energie, wonen, onderwijs, gezondheidszorg, toegang tot de rechter, ze zijn voor gewone burgers steeds moeilijker bereikbaar. Vandaag de dag gaan mensen niet naar de dokter omdat het het eigen risico niet kunnen betalen. Goed we hebben wat elektronisch speelgoed maar wat we echt nodig hebben om te kunnen bestaan is aan het verdwijnen.

   We zijn de afgelopen 20 jaar veel armer geworden.

   1. @jaren tachtig,

    Je vergeet fatsoenlijke klachtenafhandeling. Je wordt in de wacht gezet als gevolg van onderbezetting maar daar wordt ondertussen aan verdiend via de telefoon. De GFT-bak, papierbak, restafvalbak die hebben we uiteindelijk zelf van onze gemeentebelasting betaald. Voor grofvuil daar ga je sowieso betalen -of- in de vorm van benzine -of- je laat ‘een mannetje’ komen maar geld kost het je. Uit eigen ervaring van de buurvrouw: Traplift voor ouderen. Of u schaft dit zelf aan, kosten +/- 6000 Euro. Of U vraagt u verhuurder: Huur omhoog. Maar die verhuurder heeft daar eigenlijk helemaal geen zin in. Ja, u moet zolang mogelijk thuis blijven wonen. Na een zware operatie 2 maanden een rollator van uw ziektekostenverzekeraar daarna huren of kopen. Douchehendels. Rolstoel en een aangepaste wc.

    Om te mogen werken moest ik een identiteitskaart hebben en dat heb je sowieso nodig want je moet je ten alle tijden kunnen identificeren, 50 Euro.

    En dan zegt die rotkop Pechtold: Kenniseconomie ! (Maar het studeren wordt (financieel) bemoeilijkt.) En inderdaad was die WW niet max. 5 jaar ? Lang geleden ? Ik ben eens gaan kijken op wikipedia over WW. In ruil voor het feit dat werknemers straks makkelijker kunnen worden ontslagen en de WW-duur straks -weer- korter is (dat de politiek dit voor werkgevers mogelijk heeft gemaakt) in ruil daarvoor moeten werkgevers een -hogere- WW-premie betalen. Ja natuurlijk WW-duur korter want de banen liggen voor het oprapen.

    Wacht even… WW-duur korter, WW-premie omhoog ??? WW-premie kan dan toch juist omlaag ?!! Ben ik nou zo slim of zijn zij daar in Den Haag nou zo dom ? Op dit punt wordt een werknemer dus weer duurder en minder concurrerender. Enfin, ze hebben gewoon geld nodig. En ze noemen het bezuinigen.

  3. Je wilt hiermee aangeven dat je deze crisis toestanden niet wil en je daar tegen verzet.
   Zeer begrijpelijk uit maatschappelijk oogpunt.
   Maar in bewuste algemene zin niet zinvol,omdat je zaken die je niet meer wil ervaren hierdoor juist naar je toe haalt.
   Waarom?,omdat je hiervoor angst hebt.
   Het zal voorlopig blijven ronddwalen,totdat de etterende wonden zullen kunnen genezen.
   Oude waarden zullen oude waarden zijn in de hoofden van stug denkende.
   Alleen bevestigende verlangens,oprechte doelen,intenties zullen het zo begeerlijke resultaat opleveren.
   Oude denkbeelden over oude waarden,doelen,rechten staan letterlijk op drijfzand omdat de goede basis ontbreekt.

 17. Als zelfstandig ondernemer kies ik voor werkgelegenheid in Nederland. 90% van mijn concurrenten kiezen voor werkgelenheid in Roemenie. Waarom? De vraag van de consument naar een steeds lagere kostprijs. Volgens mij is goedkoop, duurkoop. De produktiekosten zijn dan 30% lager in Roemenie, maar de vraag is wie straks onze produkten nog kan betalen, bij werkeloosheid. Oftewel door een steeds kleiner worden vrij besteedbaar inkomen, gaan consumenten op zoek naar het goedkoopste produkt. Hoe de arbeidsomstandigheden zijn bijvoorbeeld bij bol.com of amezon.com, maakt ons niet uit. Ook niet als dat werk straks wordt overgenomen door een robot. De maatschappij zijn wij uiteindelijk zelf. Mijn inkomsten zijn met 80% gedaald. Consequent zijn heeft zijn prijs. Groot voordeel is dat ik meer tijd over hou voor een gezond leven. Welzijn is meer dan welvaart.(welzijnbank)

 18. De gehele economie – hoe wij samen al het werk doen en die verdiensten onderling verdelen – is aan herziening toe. En dat kan. Niet als kreet, maar als nieuwe werkelijkheid. Er is een plan. Dat kost meteen minder overheid en dat plan kan nog meer significante voordelen geven, dit even kortweg. Meer achtergronden zijn beschikbaar (voor wie wil natuurlijk); als boek, als presentatie, als training. (Suuz, prodeo-werkster in de Blije Economie)

 19. sinds de jaren dertig zijn we niet meer in een crisis geweest zoals die van vandaag want:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/23458174/__Daklozen_aantal_neemt_toe__.html
  “In Nederland is een nieuwe groep daklozen in opmars. Het zijn mensen die door schulden, werkloosheid of een te zware hypotheeklast hun woning kwijtraken” en “Vorig jaar hadden meer dan 60.000 mensen geen eigen dak boven hun hoofd. In 2012 waren dat er bijna 58.000 en in 2010 ruim 55.000. ”

  leefden we nog maar in de crisis van de jaren tachtig, wat was dat, achteraf gezien, een gelukkige periode.

 20. Beste jaren tachtig je schrijft; “We zijn de afgelopen 20 jaar veel armer geworden.” en ”
  Leefden we nog maar in de crisis van de jaren tachtig, wat was dat, achteraf gezien, een gelukkige periode.”

  Helaas een helemaal terechte constatering en dan te bedenken dat we zo ongeveer sinds die tijd langzaamaan ook nog eens met z’n tweeën zijn gaan werken.
  Dat vrouwen veel zelfstandiger zijn geworden, dan 35 jaar geleden is alleen maar enorm toe te juichen, maar ik zeg al sinds die tijd “als vrouwen daar voldoening in vinden dan is dat meer dan goed, maar als je gezamenlijk voor de elementaire voorzieningen MOET werken dan is dat een uitermate slechte zaak”
  We hebben nu het punt bereikt dat de REK er voor menigeen helemaal uit is.
  En de politiek maar om het hardst roepen dat we volop keuze hebben. Ze zeggen er alleen niet bij dat u kunt kiezen uit 1 slecht, 2 slechter en 3 rampzalig.
  Mijn vader en zijn broers (geboren tussen 1910 en 1918) hadden een salaris van ongeveer €40.000,- à €43000,- bruto per jaar (omgerekend naar 2014). Waren allemaal alleenverdiener en woonden allemaal in een eigen huis.
  Die tijd, dat je met een wat beter dan modaal salaris – als alleenverdiener heel goed- in je onderhoud kon voorzien, komt zo gauw niet meer terug.
  We zijn over het algemeen inderdaad veel armer geworden en helaas is het welzijn ook navenant afgenomen.

  1. Spiegel, “maar als je gezamenlijk voor de elementaire voorzieningen MOET werken dan is dat een uitermate slechte zaak”
   kan mij hier helemaal bij aansluiten

   1. Wat daar wel mooi op aansluit is het volgende filmpje wat ik vond op youtube.
    Dat de zogenaamde emancipatie een bewust gecreeerd iets is om ten eerste meer “werkers” te hebben, en ten 2e omdat de kinderen, waar dan minder tijd voor is qua opvoeding, sneller in handen van het systeem van onderwijs te krijgen zodat die eerder en gewenst “gevormd” kunnen worden.

    https://www.youtube.com/watch?v=zCpjmvaIgNA

    Volledig intervieuw hier:

    https://www.youtube.com/watch?v=YGAaPjqdbgQ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: