Vermogens huishoudens gehalveerd en inflatie daalt zorgwekkend

44

De beurzen op Wall Street hebben weer een geweldige maand achter de rug, wat zeg ik, vele records zijn in mei weer gebroken! Overal zijn er weer enkele procenten groei geconstateerd en ook in Europa is het polonaise lopen. “De crisis is voorbij!” zei de trotse minister Dijsselbloem begin mei , gunstig zo vlak voor de Europese Verkiezingen. Tja, bij zijn bankenvriendjes en gemeenschapsgeld graaiende collega`s in Brussel zal houtje bijten vast een keer over zijn, in den lande tussen het gepeupel worden er echter nog steeds keiharde klappen uitgedeeld.

 Vermogen bevolking voor de helft verdwenen

Wat heet, onlangs in de krant een bericht dat de vermogens van huishoudens sinds de crisis is gehalveerd. Ik moest `m twee keer lezen. Gehalveerd. Van 51.000 euro in 2008 naar een gemiddeld vermogen van 27.000 euro in 2012. Ben benieuwd waar dit getal op uitkomt eind 2014. Uiteraard wordt dit nieuws niet gebracht als zijnde de banken en onze overheid hier debet aan zouden zijn, nee, we zijn met zijn allen te greedy geweest met huizen kopen in de periode daarvoor. De halvering komt namelijk vooral door de daling van de huizenprijzen. Lastenverzwaring wordt nergens als schuldige aangewezen, de overheid blijft veilig buiten schot.

De crisis is verre van voorbij

Waar is toch al het geld gebleven waarvan de ziektekosten betaald zijn? Of de lagere pensioenuitkeringen? Studiekosten? Verhoogde belastingen? Kortingen op uitkeringen? Al deze ingrijpen zullen toch vast ook een immense impact hebben gehad op onze spaartegoeden lijkt me. Los daarvan, je kunt je eigen huis toch niet als vermogen zien omdat het niet vrij te besteden is? De crisis voor de gewone burger lijkt me verre van voorbij. Wat te denken van het aantal faillissementen in ons land? Volgens de cijfers van het CBS is het aantal faillissementen sinds lange tijd niet zo hoog geweest als in april dit jaar.

Inflatie Eurozone daalt zorgwekkend

Nee, die crisis is nog lang niet voorbij, allemaal hoogdravend populisme zo vlak voor de Europese verkiezingen. Zelfs het reddingsmiddel inflatie schijnt niet meer te werken voor onze overheid. Een jaar terug zaten we nog keurig rond de drie procent, dat is gedaald naar een percentage rond de 1 procent vandaag de dag. En een dalende inflatie is nou niet bepaald een krachtig teken voor de economie wanneer de bestedingen uitblijven. Ook in Duitsland daalt de inflatie naar percentages waarvan zelfs de Europe Centrale Bank zenuwachtig van wordt. Wat kan Draghi nog anders doen om de economie “te stimuleren” dan de geldkraan maar weer eens opengooien? Het rentepercentage nog verder verlagen dan de huidig lachwekkende 0.25%? QE-oneindig voor Europa. Een schuldenprobleem wordt blijkbaar logischerwijs opgelost met nog meer schulden…

En de banken?

Daar komt nog een ander heikel punt bij, namelijk de toestand van de Europese banken. Moody`s  heeft afgelopen week de credit rating van 105 banken gewaardeerd. Neem nog even de uitspraak van Dijsselbloem in gedachten over dat de crisis voorbij en aanschouw dan de uitkomst van het rapport van Moody`s. Maar liefst 81 banken hebben een negatieve lange-termijn uitkomst gekregen, waaronder drie Nederlandse banken. SNS Bank, Nederlandse Waterschapsbank en de Bank Nederlandse Gemeenten zijn afgewaardeerd.

Niet alleen de economie is kapot

Door op deze manier te blijven kwaken blijken onze bewindsvoerders telkens weer een steeds sterker wordende karikatuur van zichzelf te zijn. Op het toneel het volk blijven kalmeren, terwijl het podium in de fik staat. Verantwoordelijkheden worden afgeschoven op de volgende stoet “politici” die staan te trappelen om het dik betaalde stokje over te nemen terwijl oplossingen voor het volk uitblijven. Moe word ik van het constante gelul over symptoombestrijding van die gladgebekte politici. De oorzaak blijft altijd ongeroerd. Dit kabinet heeft ons land en zijn economie verwoest. Ik zie het meer en meer. En niet alleen in economische opzichten. Respect, eer, moraal en liefdevol leven met je medemens is in het geding, het verdwijnt uit het straatbeeld. De bottleneck van een samenleving wordt langzaamaan kapot gemaakt, we staan erbij en kijken ernaar.