Vertrouwen komt met stapjes en gaat met sprongen

14

We hebben rond het crisisgebeuren in Europa en de wereld inmiddels al heel veel mogen meemaken. Bij elke beving die op de financiële schaal van Richter zichtbaar werd kregen we te horen dat het ook hierbij weer ging om een uitzonderlijke en unieke gebeurtenis. Ierland, Portugal, Griekenland , anderen en nu ook Cyprus. Al de jaren dat het eiland met het woord Europa en de Euro in verband te brengen was en is wist men hoe aldaar het geld verdiend werd, hoe de inkomsten en uitgaven in de financiële sector zich verhielden tot al het andere. Vanuit Europa deed men niets! De drie aapjes van niet horen, niet zien en niet spreken (zwijgen) hadden meer dan een dagtaak.

vertrouwen economie

Telkens weer compleet verrast

We hebben o.a. toezichthouders, ratingbureaus, het IMF, centrale banken, eurocommissarissen, regeringsleiders, het Europese parlement en héél veel Europese ambtenaren. Niets schijnt echter te helpen. Bij elk land dat onder water dreigt te zakken toont men zich weer volledig verrast, blijken de opgebouwde schulden, morgen en overmorgen weer groter te zijn dan gisteren en eergisteren. Daar waar eerst sluipend een aanslag werd gedaan op ons spaar- en pensioengeld is er met Cyprus een nieuw hoofdstuk in het Euroboek geopend.

Alle spaarders meebetalen

Daar waar in nog geen enkel Euroland dat in de problemen kwam rechtstreeks een aanslag werd gedaan op het spaargeld van de particuliere spaarders tot 100.000 Euro, werd dat in of met Cyprus wel ingepland. Toen dit voornemen een golf van kritiek op gang bracht, alle inwoners van landen met de Euro opeens wakker werden met de mogelijkheid dat ook in hún spaarpot een greep kon worden gedaan, waren de poppen aan het dansen. Daar waar rust gebracht moest worden kwam er grote onrust, zelfs tot buiten Europa. Vele betrokkenen wisten niet hoe snel ze moesten roepen dat zij niet echt vóór waren geweest. Het natuurlijk alleen voor Cyprus had gegolden en de regering van Cyprus het zelf had gewild.

Niets is meer zeker

Het spel gaat weer zijn gewone weg. Inmiddels heeft Cyprus niet 17 maar misschien wel 20 of meer miljard nodig. Luxemburg, Italië, Spanje, Frankrijk, Slovenië, en vast nog wel anderen, staan ook voor de deur te dringen. De crisis die al vele malen dood is verklaard is springlevend, misschien wel harder en stiekemer groeiende dan ooit. In Cyprus kunnen de mensen die geld op de bank hebben staan er niet of nog maar heel beperkt toegang tot krijgen. Er is dus geen vrij verkeer van geld meer. En buiten Cyprus? Heel veel mensen zullen de komende week voor de zekerheid toch maar wat of misschien wel veel spaargeld opnemen en thuis gaan bewaren in de oude sok. Nee je krijgt dan geen rente meer en wordt dus vol getroffen door de inflatie. Daar tegenover staat dat je ook geen rendementsheffing meer hoeft te betalen en misschien als de nood aan de man komt er nog snel iets voor kunt kopen.

Daar waar altijd geroepen werd dat we vertrouwen konden hebben in Europa en de Euro is nu duidelijk geworden dat het morgen allemaal anders kan zijn. Ook Nederland is uitzonderlijk en uniek dus ook hier is uiteindelijk alles mogelijk. Vertrouwen moet verdiend worden en goed onderhouden. Europa en de Euro gaan wat mij betreft duidelijk nog verder de verkeerde kant op.