VN-rapport: ´klimaatverandering is wijdverspreid en verergert snel´

Zo kopt FD heet van de spreekwoordelijke naald over het nieuwe Klimaatrapport vanwege de Verenigde Naties. En: ´Wetenschappers zien op dit moment overal ter wereld de gevolgen van de opwarming van de aarde. Klimaatverandering, zoals extreme regenval en hittegolven, is wijdverbreid en neemt snel toe, waarschuwt het VN-klimaatpanel maandag in haar nieuwste rapport.´ Wij zien dat toch ook, u en ik? Overstromingen in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk. Bosbranden in Italië en Griekenland, en in Rusland, Turkije en Californië, VS. Dergelijke fenomenen doen zich wel vaker voor – maar van deze omvang en allemaal tegelijk?! Met winters die geen winters meer zijn sinds vele jaren, en zomers die soms meerdere hittegolven kennen? Bijna 50 Graden in Canada in juli 2021? Wie durft ons, de VN – dat zijn zo goed als álle landen ter wereld, nog alarmisten noemen? Tja, het zou me niet verwonderen wanneer er ergens toch nog een stel nitwits – de z.n. ´klimaatontkenners´ – ontkent dat wij als mensen hiervoor verantwoordelijk zijn. Het zal nog niet! Zoals we de aarde beschouwen als ons eigendom, terwijl we slechts huurders zijn. En wát voor huurders!

Dit vind ik trouwens ook een treffende vergelijking: 

1 Graad doet veel kwaad

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) stelt vast dat de aarde 1 graad warmer is geworden vergeleken met 100 jaar geleden. Wat we vandaag qua weersomstandigheden en klimaat meemaken, is dus het gevolg van die ´slechts´ ene graad. Wordt dat 1,5 graden op termijn – wanneer we foert zeggen als mensheid, negeren, kop-in-het-zand, dan zullen er ´langere warme en kortere koude seizoenen komen. Het aantal hittegolven neemt dan ook toe. Bij een opwarming van 2°C zal de hitte vaker een kritiek niveau bereiken voor de landbouw en menselijke gezondheid. Als landen niet onmiddellijk op grote schaal minder broeikasgassen uitstoten, dan zal de aarde binnen twintig jaar de 1,5°C-grens bereiken.´ Tevens blijkt de zeespiegel met 20 procent gestegen te zijn, almaar sneller, in de afgelopen eeuw. Geen al te best vooruitzicht voor alvast bepaalde eilanden in de Stille Oceaan, de staat Florida in de VS, en laaggelegen landen als Nederland… Dit is het zesde Rapport vanwege de organisatie sinds 1988, zoals zij dat elke 6 tot 8 jaar uitbrengt. Meer dan 10.000 wetenschappers hebben eraan meegewerkt. Wie doet beter?

´De mens is verantwoordelijk´

Dat is dan door het uitstoten van teveel broeikasgassen. Zo visualiseert het Klimaat Panel e.e.a., waarbij het voor de eerste keer onomstotelijk concludeert: ´de mens is verantwoordelijk!´

Fd.nl

Toch moeten we meegeven, bij wijze van tegengeluid dan, wat trouwe en alerte lezer ´A´ ons zonet doorstuurt. Mijn moedertje zaliger zei altijd:  ´Je moet de twee klokjes horen luiden´´. Bij deze dus vanwege Climategate.nl

(met dit voorbehoud: in de VS alvast worden instituten, zogenaamd wetenschappelijke maar inclusief hoogleraren et al. betaald door de olie- en gasindustrie om aanwijzingen, bewijzen dat de mens verantwoordelijk is voor enige klimaatverandering, te ontkennen…!)

´Eindelijk erkenning voor wetenschappers die klimaatalarmisme aanvechten´

´De Amerikaanse klimaatwetenschapper, Judith Curry, reageerde als volgt:

“De olifant in de kamer voor het IPCC is dat ze zwaar leunen op het RCP8.5-scenario in hun klimaataanbevelingen, die nu algemeen als ongeloofwaardig worden beschouwd.”

Uit satellietwaarnemingen bleek reeds dat de CMIP5-modellen veel te gevoelig waren voor de toename van broeikasgassen, waarschijnlijk met een factor twee. De combinatie van een te hoge klimaatgevoeligheid en te hoge emissieprognoses resulteerde in onwaarschijnlijke prognoses voor opwarming. Aangezien de nieuwe generatie modellen (CMIP6) nog warmer lijkt te gaan draaien, zal de nieuwe combinatie van CMIP6 en RCP8.5 in AR6 krankzinnig hoog uitvallen. Dit verklaart de ongemakkelijke gevoelens in IPCC-kringen dat deze prognoses niet meer dan science fiction zijn. Het goede nieuws voor de samenleving is dat de IPCC-wetenschappers nu zélf beginnen te twijfelen of hun modellen wel te vertrouwen zijn als beleidsinstrument. Klimaatcritici hebben lang gewacht op erkenning, maar nu gloort eindelijk rechtzetting van een groot onrecht aan de horizon.´ 

21 reacties

 1. Een wat verwarrend item. Alsof je moeder quoten iets legitimeert. En alsof tegenwoordig alles een soort gelijkwaardig tegengeluid MOET hebben. Alsof er gediscussieerd moet worden over iemand die op straat wordt aangereden en hevig ligt te bloeden, of dit dan eigenlijk wel echt zo is en of deze persoon zich niet gewoon wat aanstelt, of dat er helemaal geen aanrijding is… Want ja, tegenwoordig mag je alles ter discussie stellen en zeer zeker de wetenschap. Want wetenschap volgen is moeilijk en lastig en heeft het over ongemakkelijke situaties, waar we helemaal niet over na willen denken. Dus dan maar een linkje naar een broddelsite als climategate.nl. Of is dat eigenlijk de boodschap die je ons mee wil geven? Het gelijk van klimaatcritici? Zeg dat dan.

  1. Helemaal met u eens beste Daan, ik ben wel zo iemand die ´de wetenschap´, en wetenschappers, in deze gelooft (in het algemeen zelfs, want inderdaad betreft hun kennis, hun bevindingen niet iets waar je pro of contra tegen kunt zijn). ´t Is trouwens geen kwestie van geloof, helemaal eens dus. Maar ik word er nogal eens van beschuldigd alleen maar dit te belichten, en de nay sayers (?!), die ´ons´ betichten van alarmisten te zijn, te negeren. Het is een standpunt, en dus moet ik ´ze´ aan het woord laten. Zo is het laatste deel van het artikel bedoeld, ik zeg het nog eens ter verduidelijking. Dank voor uw nuttige bijdrage! Joost

  2. Quote Daan: “Want ja, tegenwoordig mag je alles ter discussie stellen en zeer zeker de wetenschap.”. Was dat maar zo, dan zou er tenminste een eerlijke en zinnige discussie over dit onderwerp gevoerd kunnen worden waaruit wellicht een rapport uitkomt die wel geloofwaardig is. Dit is dankzij de VN top van Rio in 1992 (!) waarin de uitrol van Agenda 21 werd besproken niet meer mogelijk want toen werd er al afgesproken dat er een consensus MOET zijn over dat de aarde opwarmt door het toedoen van het CO2 dat de mens uitstoot.

   Vanaf dat moment kwam er een grootschalige mediaproppaganda op gang die alleen de “wetenschappers” toonden die het officiele verhaallijn volgden en critici erop negeerden of weg zette als idioten. Kinderen werden al op jonge leeftijd geindoctrieerd over allerlei doem scenario’s. Zo had Nederland volgens deze lui al lang onder water moeten staan. Dit leidt dus automatisch tot een tunnelvisie waarin alle remmen los gaan en alle corrigerende mechanismes zijn uitgeschakeld.

   Dus ja, dat die honderden duurbetaalde clowns van de IPCC dan met een rapport komen welke zo geschreven had kunnen zijn door onze spijbelende Greta hoeft dan geen verassing te heten. Maar kijk vooral de andere kant op terwijl de overheid zich opmaakt om u alles af te nemen waar u ooit voor gewerkt hebt. Zodat u en uw kinderen wakker worden in een wereld waarin “you’ll own nothing and be happy while the elites own everything and be even happier”.

 2. Alfons

  Die broddelsite van climategate is er eentje die gerund wordt door serieuze wetenschappers!
  Iets af doen als broddel is gemakkelijk en dan hoeg je ook niet verder te kijken dan je neus lang is.
  Joost proficiat voor de beide kanten te belichten.

  Mg Alphonse

  1. Kom kom. Beter wetenschappers wat meer serieus nemen, dan journalisten ‘serieuze wetenschappers’ te noemen. Want het zijn geen wetenschappers en zo noemen ze zichzelf ook niet overigens. (Met een academische opleiding ben je zeker geen wetenschapper.) Maar het verschil tussen een mening en een feit zit hem toch in journalistiek en wetenschap. En zo gaat het steeds vaker fout: wetenschappers en journalisten op één hoop vegen. Als we dat door elkaar gaan gooien snap ik wel waarom we de wetenschap steeds minder vertrouwen.

  2. Geen dank beste Alphonse, toch respect voor alle meningen, standpunten dus; ik mag mijn eigen opinie niet opdringen. Deed ik misschien teveel in het verleden, hierbij dus ´le Joost nouveau est arrivé´! Groetjes!

 3. Je hoort en verspreidt heel graag eenzijdige berichtgeving. Er zitten daar wel degelijk serieuze wetenschappers achter. Verder komen er ook gerespecteerde klimaatwetenschappers aan bod.

  Climategate.nl is een initiatief van Marcel Crok, freelance wetenschapsjournalist en Hajo Smit, milieudeskundige, meteoroloog, journalist en voormalig klimaatonderzoeker en Rypke Zeilmaker, natuur- en wetenschapsjournalist. Wetenschap kan alleen maar beoefent worden als de huidige opvattingen kritisch worden benadert, en wie daar niet tegen kan, is de naam wetenschapper niet waard.

  Wat te denken van dit:
  Op de site van de bekende klimaatwetenschapper Bart Verheggen, schrijft Tinus Pulles – oa ”member of the IPCC Expert group on Good Practice and Management of Uncertainties in Greenhouse Gas emission inventories and co-author of several chapters of the resulting report thereof – In het artikel: ”is er bewijs dat CO2-emissies het klimaat opwarmen ? ” (21-02-2020) halverwege:
  Deze verwarring tussen evidence en proof maakt het ook lastig te begrijpen wat er precies met wetenschappelijke consensus wordt bedoeld. Die consensus kan dus niet gaan over de vraag of er bewijs (proof) is geleverd dat AGW juist is. Het leveren van zo’n bewijs is immers onmogelijk.

  Climategate.nl heeft eerder uitvoerig aandacht geschonken aan het onlangs verschenen boek, ‘Unsettled’, van Steven Koonin, voormalig wetenschappelijk adviseur van president Barack Obama. De reacties op zijn boek uit klimaatalarmistische hoek waren heftig. Steve Koonin wilde daarop reageren, maar Scientific American (SA) gaf hem geen podium om een antwoord te geven op een kritiek van Oreskes et a.
  Welke serieuze wetenschapper of wetenschapsorganisatie gaat de confrontatie uit de weg?
  https://www.climategate.nl/2021/06/steve-koonin-reageert-op-recente-kritische-reacties-van-klimaatalarmistische-onderzoekers-op-zijn-boek-unsettled/

 4. Het draagvlak van klimaatcritici smelt ondertussen net zo hard als onze poolkap. Erg lastig als je iets ooit ‘climategate’ hebt genoemd, daarmee je oordeel al hebt geveld, dan gaat onderzoeken wat je denkt te zien… en dan blijkt iets anders… Dan blijkt dat de tijd zijn gelijk krijgt. Niet de wetenschap, maar de aarde spreekt ondertussen boekdelen.
  En ja, Alphonse, ik heb een kritische mening over dit soort populisme. Omdat het vooral wil afbreken en niet wil opbouwen.

 5. Dat is jou mening en die deel ik niet. Climategate geeft terechte kritiek op het huidige klimaatalarmisme. ..je oordeel al hebt geveld…gaat onderzoeken en dan blijkt iets anders..is van toepassing op IPCC. Climategate wil een correcte opbouw en weergave van hoe het zit met het klimaat. Als je het al een klimaatdebat kunt noemen, want terechte kritiek wordt neergezet als populisme en dus moet men het ook niet meer au sérieux nemen.
  Dus je geeft aan dat de wetenschap het zelf niet weet.
  De aarde spreekt boekdelen, dat heeft ze altijd gedaan met of zonder de invloed van de mens.
  Met de vroegere zondvloed dacht men ook dat het de schuld van de mens was, die in zonde leefde en God strafte hun :). En weer is het de mens die gezien wordt als de zondebok en ondertussen worden de bedrijven die de groene deal voorstaan, rijker dan ooit en de gewone mens armer. De aarde schommelt altijd tussen ijstijden en interglacialen.

 6. Het lijkt er toch echt op dat 7+ miljard mensen die hun gang gaan wat veel wordt voor moedertje aarde… Daar kom je bij mij met wat bijbelteksten en quotes niet mee weg. 🙂
  Ontkennen kan, maar het is beter denk ik om constructief te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen voor de toekomst, voor die van onze kinderen. De kern van de klimaatdiscussie komt voort uit deze zorg en de roep om verandering. Dat dat consequenties heeft op ons huidige gedrag is onvermijdelijk, maar het hoeft geen ‘straf’ te zijn. We kunnen het ook gewoon beter willen doen, leren van ons gedrag, met meer respect voor wat weerloos is, met minder ongelijkheid en door wat we hebben eerlijker te verdelen.
  Roept wat ik schrijf weerstand bij je op?

 7. Zeer zeker in die zin, dat je het moralistisch stelt, en door middel van morele chantage:’ de toekomst van onze kinderen’, en dingen die ik schrijf uit hun context rukt.
  Quotes is het enige wat de klimaat alarmisten kunnen, zonder enige vorm van echt bewijs.

  Het wordt wat veel voor moeder aarde, is ook zo’n een quote zonder inhoud.

  Ik denk dat ik een betere groene jongen ben dan de meeste groene jongens, maar dat weet ik niet zeker. Hun elektrisch autootje is enorm vervuilend in opbouw en slurpt grondstoffen bij de vleet.
  Al 20 jaar geen koelkast, totale energierekening op jaarbasis van nog geen €300, nooit gaan reizen.
  Wat zouden de groenen me nog kunnen leren? Hun voetafdruk is 10 keer groter dan de mijne.
  En ze zouden mij willen bespelen met morele argumenten, die nergens een basis hebben. Ik leef zo, omdat ik geen grote luxe nodig heb en niet omdat morele puschers zoals jij dat zouden willen.

 8. Bedankt voor de link. Interessant!
  Die Europese leiders zijn niet door ons verkozen en hebben dus aan Nederland, België of welk ander land dan ook in wezen geen bal te zeggen.

 9. Waarom lezen we dit nooit in de krant? Miljoenen mensen demonstreren wereldwijd tegen coronamaatregelen en soms worden ze terwijl ze vreedzaam betogen met geweld uit elkaar geklopt. De politie die onze grondrechten zou behoren te verdedigen, kiest de kant van de regering in plaats van de burgers. Een buiten parlementaire onderzoekscommissie heeft al veel getuigen-deskundigen gehoord over dit en nog veel ander onrecht. Sommige politieagenten hebben er al van getuigd en schamen zich voor hun geweld tegen brave, weerloze vrouwen en oude mannen. Het archief dat die commissie heeft opgebouwd (live uitgezonden en notarieel vastgelegd) is al dusdanig groot dat ze de aandacht heeft getrokken van Het Internationaal Gerechtshof in den haag. Afwachten wat er uit de bus komt.

  https://thehighwire.com/videos/episode-227-holding-the-line/

 10. Waarheid is altijd het vermelden waard, zelfs na 100 jaar nog.

  Persbericht 9 augustus 2021 – sommatie persoonlijke ontmoeting met minister de Jonge
  Vandaag ontvingen wij bericht van het ministerie van VWS dat wij a.s. woensdag 11 augustus in een conference-call kunnen spreken met de Directeur COVID-19-vaccinaties dhr. Victor Sannes. Dit is voor de BPOC2020 onaanvaardbaar.

  Wij hebben de minister tot vanmiddag, maandag 9 augustus 2021 om 1600 uur, de tijd gegeven om ons alsnog voor een persoonlijke ontmoeting op woensdag 11 augustus uit te nodigen, bij gebreke waarvan wij een gerechtelijke procedure zullen starten en de meldingen van gezondheidsschade en overlijden geanonimiseerd openbaar zullen maken. Uiteraard zullen wij aan het ministerie aantonen dat het hier echte meldingen betreft.
  https://bpoc2020.nl/persbericht-sommatie-persoonlijke-ontmoeting-met-minister-de-jonge/

 11. Erkent het VN-klimaatpanel de realiteit? Nee dus!
  Na zes maanden lijkt 2021 het koudste jaar sinds 2014 te worden en mogelijk kouder dan 2010 en 2005. Dit jaar zou ergens tussen het vijfde en achtste warmste jaar kunnen liggen. Zet dat eens af tegen de bewering dat “de temperatuur wereldwijd nog nooit zo snel is gestegen”.

  Het is waar dat de wereldwijde temperaturen dit jaar zijn gedaald door La Niña, maar tussen 2015 en 2020 werden de wereldwijde temperaturen aanzienlijk opgestuwd door de warmte van een record-setting El Niño.
  Neem nu de HadCRUT-database van mondiale temperaturen die wordt onderhouden door het Britse Met Office.

  https://www.climategate.nl/2021/08/erkent-het-vn-klimaatpanel-de-realiteit-nee-dus/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=erkent-het-vn-klimaatpanel-de-realiteit-nee-dus

 12. Ach de VN zijn net als WHO niets anders dan de boegbeelden van de globalisten/kommunisten alles wat ze aanraken wordt een ramp. Het zijn en waren ongekende inkompetente zwetsers die enkel een sinistere agenda erop
  nahouden maar die maskeren ze met zoete praatjes. Het meest kwalijke is wel dat ze dmv enorm veel belastingsgeld hun idiote plannen uitvoeren. Met hun eigen geld zouden ze dat natuurlijk nooit doen.

  De Rockefellers/Rotschildts hielden nl. niet zo van concurrentie dus hebben ze de meeste sectoren aardig ge monopoliseerd.

  Laten we realistisch blijven Nl is een super klein landje en totaal irrelevant vwb het milieu globaal gezien.
  Maar net als de gifspuit is ook het klimaat geweldig om er honderden miljarden aan te verdienen over de ruggen van de onnozele belastings betaler.

 13. ’t Zal loeiheet worden door de opwarming. Maar misschien ook berekoud door het vertragen of ombuigen van de warme golfstroom. Er wordt zelfs serieus verwezen naar het Hollywood diepvriesspektakel ‘The Day After Tomorrow’ (2004).

  Elk onderzoek vraagt om een vervolgonderzoek. Elk vervolgonderzoek en alle verschillende toekomstmodellen eisen al sinds generaties een (gesubsidieerde) verdieping en coördinatie om de hinderlijke vraagtekens (misschien) te kunnen vervangen door uitroeptekens (als tegen die tijd de kant en klare antwoorden al op straat liggen).

  Zeker is alleen dat niets zeker is en dat het niet zal helpen om de samenleving te ontwrichten door de aarde, onder leiding van politieke potsenmakers, te omwikkelen met crêpepapier. Gedane zaken nemen nu eenmaal geen keer.

  Want de aarde is geen teer kasplantje en heeft in haar bestaan al vaker horrorscenario’s doorstaan. Onbarmhartig ten koste van het grootste deel van het toenmalige leven.
  De mens, die zichzelf beschouwt als ‘kroonjuweel van de Schepping’, wil het zover niet laten komen.

  Menselijke maakbaarheid versus de oerkrachten van de natuur: een ongelijke strijd, waarvan de uitslag al bij voorbaat vast staat. Maar de wetenschap weet het nog steeds niet zeker, terwijl de financiële belangenbehartigers nog bezig zijn met hun rekensommen, de politiek met het creëren van ‘draagvlak’ en de massa hoofdzakelijk belangstelling heeft voor de eigen barbecue.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Sorry. Nog geen gegevens beschikbaar.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: