Artikel via LangLeveEuropa | Het is één van die vreemde economische termen. Biflatie. Het is niet alleen inflatie, maar tegelijkertijd ook deflatie. Maar wat is biflatie nu precies? En kan inflatie en deflatie tegelijkertijd? En waarom bepaalt het uw leven en toekomst dan precies?

Biflatie zorgt ervoor dat u problemen krijgt met uw hypotheek. Het zorgt ervoor dat midden-inkomens verdwijnen, dat prijzen van levensmiddelen hoger worden terwijl tegelijkertijd uw salaris omlaag gaat. Biflatie verklaart het gedrag van de huidige Europese economie.schulden biflatie

Er volgt een drieluik van berichtjes speciaal geschreven voor niet-economen. Het doel is om zelf de onzin in de media op te sporen en te begrijpen hoe de samenleving nu echt functioneert. Met kennis van biflatie kunt u de toekomst voorspellen zonder helderziende te zijn! We zullen zien dat wat de EU en de de ECB doet om ons ‘te redden’ van euro-problematiek in de praktijk flink biflatie aanwakkert, en dat heeft uiteraard een uitwerking op uw leven. Nu volgt inflatie, binnenkort behandelen we deflatie en als laatste het betoog waarin we de term biflatie concreet maken en de impact ervan onderzoeken.

Inflatie – De betekenis

Voordat we kunnen beschrijven wat biflatie is en waarom dat zo belangrijk is, kijken we eerst naar het eerste component daarvan: inflatie. Een blik op Wikipedia leert dat het daar best netjes omschreven staat:

De oorspronkelijke betekenis van inflatie (letterlijk ‘opblazen’) is monetaire inflatie, dit betekent dat de geldhoeveelheid toeneemt. In de loop van de jaren werd met inflatie eigenlijk vooral prijsinflatie bedoeld, wat wil zeggen een stijging van het algemeen prijspeil. Inflatie wordt vermoedelijk veroorzaakt door de relatieve toename van de hoeveelheid geld ten opzichte van de aanwezige economische productie.

Het valt wel op dat er in de discussie continu twee definities worden gebruikt. De eerste is inflatie als toename van de geldhoeveelheid. De tweede is inflatie als de stijging van het algemeen prijspeil. Beide komen terug in onze berichtgeving.

Inflatie en het teken van welvaart

Volgens de theorie kan je inflatie zien als vergroten (oppompen) van de hoeveelheid geld in omloop. Er is meer geld in de samenleving, men heeft meer geld te besteden, ook salarissen gaan mee omhoog. Huizenprijzen gaan ook omhoog waardoor mensen winst maken bij de verkoop van hun huis en er worden hypotheken afgesloten op overwaarde in de woningen. De consumptie neemt toe, bedrijvigheid neemt toe, beurzen gaan omhoog, bedrijven worden meer waard, handel neemt toe. Inflatie betekent dat er meer geld in de samenleving circuleert, het leven is goed volgens de economen.

Inflatie in de samenleving zorgt dus, zo luidt de theorie, voor meer welvaart, de economen zijn daarvan overtuigd. Ze zijn zelfs zo overtuigd, dat de Europese Centrale Bank een opdracht heeft gekregen te doen wat het moet doen om de inflatie in Europa rondom de 2% te houden. Inflatie – hoe het ook tot stand komt – brengt immers voorspoed! Een fiat-munt die minder waard wordt, prijzen die stijgen, helemaal goed. Toch?

Inflatie en de prijsverhoging

Een geweldig voorbeeld komt uit de documentaire Money as Debt. Het voorbeeld is… De Spanjaarden. Tijdens de Spaanse rooftochten van de 16de eeuw had men veel goud geplunderd en werd dat terug getransporteerd naar Spanje. Met zo’n stortvloed aan goud zou je verwachten dat de Spanjaarden rijk werden en allen konden leven als koningen.

[youtube id=”jqvKjsIxT_8″ align=”center”]

Het resultaat was kennelijk echter dat juist de prijzen keihard omhoog schoten en de welvaart niet noemenswaardig toenam. Het overschot van geld (goud in dit geval) zorgde niet voor meer producten om te (ver)kopen. Er groeide niet ineens meer voedsel, werd niet meer kleding gemaakt, etc. Wel veel extra geld, geen extra producten: het overschot van geld zorgde dus voornamelijk voor duurdere producten! Het prijspeil schoot omhoog, inflatie.

In tegenstelling tot het oude Spanje functioneert de globale economie nu wel anders, we halen de producten nu uit China of één van de andere resterende nog daadwerkelijk producerende landen. De doorwerking van inflatie in prijzen is daardoor tegenwoordig meer getemperd dan in het oude Spanje. Toch blijft de werking onveranderd.

Omdat er meer (gemakkelijker) toegang is tot geld beknibbelt men minder op uitgaves. Er is meer concurrentie voor het kopen van bijvoorbeeld woningen waardoor huizenprijzen omhoog gaan. Je kan bijvoorbeeld nu ook een duurdere woning kopen! Er zijn meer oorzaken voor hogere prijzen uiteraard, maar toegenomen toegankelijkheid tot geld is er zeker één van.

Inflatie en de omloopsnelheid

Bij inflatie is echter ook de omloopsnelheid van geld van groot belang. Als iedereen op zijn geld blijft zitten en niemand zijn portemonnee trekt om zijn extra euro’s uit te geven, dan kan de hoeveelheid geld in de samenleving als geheel wellicht wel toenemen, maar wordt het niet uitgegeven, dan komt de economie niet meer in beweging, zullen de prijzen ook niet stijgen, en is er geen sprake van een groeiende economie of vooruitgang in de samenleving.

Uitgebreide stimulatie van de financiële sector zal geen positieve economische inflatie te weeg brengen als de financiële sector vervolgens al het geld buiten de normale samenleving houdt. En met die gedachte in het achterhoofd gaan we natuurlijk binnenkort kijken naar biflatie!

Inflatie en de waardevermindering

Met inflatie komt uiteraard ook waardevermindering van geld. Herinner waarom valsemunterij illegaal is. Als iedereen zelf euro biljetten uit zijn of haar printer kon laten rollen, zou het geld niets meer waard zijn. Geld heeft dus kennelijk een waarde gerelateerd aan in hoe gemakkelijk het te verkrijgen is. U en ik moeten er bijvoorbeeld 40 uur hard voor werken. En dat ook nagenoeg elke week, om zo voldoende geld te verzamelen om bijvoorbeeld de hypotheek te betalen. Dat geeft geld dus waarde.

Voor anderen (lees: bankiers) is het tegenovergesteld. Ze hebben wel de bevoegdheid om geld uit het niets te toveren – onder bepaalde voorwaarden uiteraard. Dus voor hen ligt de waarde van geld heel anders. Voor hen geldt als waarde-indicator: rente.

Als bankiers geen geld uit het niets toveren omdat mensen niet snel genoeg nieuwe schulden aangaan, kunnen banken ook gewoon geld lenen. Lenen van de Centrale Bank, onder andere. Maar dan moet rente betaalt worden. De waarde van geld wordt voor hen dus uitgedrukt in de rente die banken moeten betalen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor u. Als u een hypotheek krijgt voor 0,05% (dit betalen bankiers nu als rente) dan is dat geld voor uw woning goedkoper dan als u 5% rente moet betalen.

Nu is het ironische dat u daadwerkelijk hard moet werken voor het betalen van uw hypotheek van zeg 5%, terwijl bankiers het nagenoeg gratis (0,05%) uit het niets toveren. Vanuit de optiek van de financiële sector is uw werkweek dus waardeloos geworden. Uw werk, uw geld is nu waardeloos, want niet benodigd. De ECB heeft dus voor Europa bepaalt dat uw werk waardeloos is, althans voor de financiële sector. Au.

Inflatie en de rekenfout

Er is geen al wetend orakel dat de stijging / daling van het prijspeil vaststelt. Dit wordt elk jaar berekend door de financiële sector, die stelt vast of er inflatie was (groei) of deflatie (krimp). De methode die wordt gehanteerd heet CPI, de consumentenprijsindex, maar dat is maar één beeld op de inflatie in de economie. En dat beeld wordt kunstmatig laag gehouden. Er zijn andere methoden om dit te berekenen en die geven veelal andere (en dan vooral: hogere) inflatie-getallen. Los van de berekeningen weet u zelf ook dat rond de invoering van de Euro producten veelal dezelfde prijs hielden. Alleen was de euro ruim twee keer zo duur. In een paar jaar tijd is de waarde van uw geld dus gehalveerd.

De prijspeil berekening wordt per land gedaan, maar is tegenwoordig vooral ook een indicatie voor de gehele EU. De ECB voert uiteraard beleid over de euro voor de gehele EU inéén! Dat is natuurlijk onmogelijk als in Duitsland de euro te goedkoop blijkt, en in Griekenland te duur. Je krijgt geen gemiddelde die iets zinnigs zegt over heel de EU. Laat staan om een maatregel te nemen om inflatie aan te wakkeren voor deflatie in het Zuiden als het Noorden last heeft van inflatie en deflatie behoeft.

De maatregelen van de ECB slaan dus vaak als een tang op een varken. De ECB kan nooit Noord én Zuid tevreden houden. Eén keer raden wie het beleid van de ECB bepaalt? Hint: Zij met de hoogste schulden, dus… de bekende transferunie weer van waarde van Noord naar Zuid. Daarnaast zorgt de ECB vooral erg goed voor bankiers, een centrale bank blijkt al enige tijd een belangenorganisatie van bankiers. En om alles goed te praten wordt er dusdanig gerommeld met het prijspeil en de prijspeil berekeningen dat enige overeenkomsten met de realiteit tegenwoordig louter nog op toeval berusten.

Inflatie en de diefstal

Dat brengt ons uiteraard bij diefstal. Inflatie is een middel van financiële repressie, dat wil zeggen: onderdrukking van de samenleving door geld. De ECB heeft officieel als opdracht de prijsstabiliteit te handhaven en inflatie te voorkomen, maar heeft tegelijkertijd als missie om de inflatie rondom de 2% te houden. Dit betekent dat onder de noemer prijsstabiliteit uw spaargeld elk jaar 2% minder waard wordt en te kopen producten duurder. Dat spreekt elkaar tegen. Vind niemand dat vreemd? Na 6 jaar ben je met 2% inflatie dus al 10% van je geld kwijt. Fijne stabiliteit! Maar prima in orde, kennelijk, want het gaat al tientallen jaren zo. Behalve als de IMF aankondigt je 10% van je geld af te nemen, dan is het ineens herrie in de tent.

De 2% bent u wellicht aan gewend, misschien denkt u zelfs dat het goed is! Maar die 2% geldt wel voor al het bestaande geld in de samenleving, inclusief al uw eigendommen! Nederland heeft gezamenlijk (per juli 2014) zo’n 335 miljard euro spaargeld. Jaarlijks verdwijnt er dus 6,7 miljard euro waarde van ons spaargeld in kunstmatige inflatie. Nederlandse pensioenfondsen beheren (met de hulp van Goldman Sachs) zo’n 1000 miljard euro pensioengeld. Twee procent daarvan is 20 miljard. Als de overheid zou zeggen dat ze 26,7 miljard euro gespaard geld per jaar zou gaan confisqueren zou het land te klein zijn geworden voor de kritiek die zou volgen. Zelfs ogenschijnlijk beperkte inflatie is dus financiële repressie.

Voor de Amerikaanse Centrale Bank is berekend dat een dollar bij de start van de Federal Reserve in 1913 nu nog maar 5 cent waard is. De waarde die verdwenen is blijft wel ergens. Er komt uiteraard nieuw geld de economie in, maar dat geld gaat natuurlijk niet direct naar u ter compensatie voor inflatie. Het nieuwe geld wordt primair de bankensector in gepompt. Praktisch gezien wordt u per jaar 2% (of meer dus) bestolen van alle waarde die u vertegenwoordigt ter voordele van de financiële sector. En bewuste confiscatie van waarde van burgers, geld waar ze hard voor gewerkt hebben, dat is diefstal volgens de definitie.

Inflatie: Schulden vs Sparen

De inflatie geldt uiteraard ook voor de staatsschulden. Die wordt elk jaar ook 2% minder. Erg prettig voor overheden, dat schept namelijk ruimte om schulden af te betalen of toch vooral om meer nieuwe schulden aan te kunnen gaan. En idem voor uw hypotheek, die wordt ook elk jaar 2% minder waard – dat is mooi meegenomen. We leveren met inflatie dus spaarders uit voor een goedkopere lening. Behalve dan dat dit voordeel nu in de praktijk niet opweegt tegen alle nadelen die u ondervindt van prijsverhogingen en waardeverminderingen. Dit zullen we beter bekijken in de bespreking van biflatie.

Schulden versus Sparen: de keuze is duidelijk, de overheid stimuleert uiteraard het hebben van schulden (herinner al die staatsschuld, hypotheekrenteaftrek, etc) en straft mensen die goed omgaan met hun spaargeld. U betaalt zelfs meer belasting over uw spaargeld dan u krijgt met rente, en dat is dus nog los van waarde verminderende inflatie. Maar herinner de pensioenfondsen, die raken hun geld (uw pensioen) dus ook zienderogen kwijt. Maar die 2% inflatie moet uiteraard, anders krijgen we nog meer problemen met de staatsschuld! En een belangrijk bijkomend voordeel: meer schulden is meer winst voor bankiers.

Inflatie en nieuwe schulden

Nederland (van oudsher sterke munt) doet het uiteraard beter dan Griekenland (van oudsher geen sterke munt). Of een land er goed voor staat, wordt tegenwoordig gemeten met de schuldquote. Dit wordt berekent door het percentage van totale hoeveelheid staatsschulden tegen de gezamenlijke inkomsten (het BNP) van een land. Als overheid van een land met een lage schuldquote (bijvoorbeeld Nederland en Duitsland) kan je gemakkelijker nieuwe schulden aangaan, dan met een hoge schuldquote. Voor de EU is ooit bedacht dat de schuldquote maximaal 60% mag zijn. Nederland schommelt nu zo rond de 60% terwijl bijna elk ander land in de EU ruim boven de 60% zit. Schulden groeien spectaculair in de EU, het is je uiteraard niet ontgaan.

Wanneer landen hun gebrekkige financiën op orde willen brengen door veel geld uit het buitenland aan te trekken, stimuleert het export door de eigen valuta minder waard te maken door kunstmatige inflatie te creëren. De geldpers gaat dus aan. Op die manier worden eigen producten goedkoper voor het buitenland en wordt er meer geëxporteerd, waardoor er meer geld instroomt en het BNP toeneemt. Het schuldquote neemt af, je kan weer nieuwe schulden maken. Bewust de munt saboteren om meer schulden te kunnen maken. Meerdere landen devalueren hun munt nu tegelijkertijd in een race naar de bodem – iets dat we een valuta-oorlog noemen. Ondertussen neemt de waarde van uw geld natuurlijk wel flink af, een vorm van inflatie.

Toegift: Inflatie en De Hitchhikers Guide to the Galaxy

Als laatste nog een leuke waarneming over inflatie die komt uit de Hitchhikers Guide to the Galaxy, humoristische fictie die met regelmaat de vinger op de gevoelige plaats legt. Het  werd Herfst en een financieel consultant is aan het woord:

“Since we decided a few weeks ago to adopt the leaf as legal tender, we have, of course, all become immensely rich. But we have also,” continued the management consultant, “run into a small inflation problem on account of the high level of leaf availability, which means that, I gather, the current going rate has something like three deciduous forests buying one ship’s peanut. So in order to obviate this problem,” he continued, “and effectively revalue the leaf, we are about to embark on a massive defoliation campaign, and…er, burn down all the forests. I think you’ll all agree that’s a sensible move under the circumstances.”

We lachen er om, ik vond hem grappig, maar dit is precies wat de Centrale Banken doen. Alleen in plaats van het bos afbranden, hebben ze het voorzien op uw spaargeld, salaris en pensioenen. Alles is toegestaan om kunstmatig de economie te reanimeren door te stunten met het geld. Maar dat is weinig nauwkeurig en het kost ons meer dan lijkt.

Dit berichtje heeft hopelijk een aantal aspecten van inflatie duidelijk gemaakt. Ik maak me echter geen illusies, het is onmogelijk om een genuanceerd verslag te doen over inflatie, het boeiend en kort te houden en begrijpbaar voor de normale lezer. Dit betoog zal dan ook zeker geen economie-prijs winnen, en dat is ook niet de bedoeling. Hopelijk geeft het echter wel handvatten voor het ontcijferen van wat er gebeurt in de wereld en voor het duiden van de leugens in de reguliere media.

Binnenkort volgt een vergelijkbaar bericht over deflatie. Met die twee begrippen beschreven volgt daarna de uitleg over biflatie. Wat gebeurt er nu in de economie en samenleving, wat betekent dat voor uw nabije toekomst? (Bron: LangLeveEuropa)

24 reacties

 1. Inflatie is de verruiming van de geldhoeveelheid. Consumenten Prijs Index (CPI) is het stijgen of dalen van de goederen die u koopt. Dat is geen inflatie.

  Het creëren van geld en daarmee verruiming van de geldhoeveelheid noemt de overheid groei. Koopkracht verdwijnt uit mijn portemonnee, dus ik noem het diefstal. What’s in a name?

 2. Wie zoiets schrijft verdient de Nobelprijs voor absolute domheid …. “Biflatie zorgt ervoor dat u problemen krijgt met uw hypotheek. Het zorgt ervoor dat midden-inkomens verdwijnen, dat prijzen van levensmiddelen hoger worden terwijl tegelijkertijd uw salaris omlaag gaat.” Laat ons oprecht hopen dat het een schrijffout betreft.

 3. Ik zou graag van Extern (de schrijver) willen weten wat hij/zij bedoelt met biflatie zorgt er voor dat je problemen krijgt met je hypotheek. Niet dat ik bang ben voor mijn hypotheek, ik zit op rozen. Maar ik heb al zo veel onzinnige verhalen gehoord over hypotheken van “deskundigen” dat voor mij roepen dat iets voor problemen zorgt onzin is als men de realiteit van het bewonen van een huis onder hypotheek niet eens in zijn gedachtengang kan laten opkomen.

 4. Biflatie is een staat van de economie waar zowel inflatie als deflatie gelijktijdig voorkomen.[1] Deze term was voor het eerst geïntroduceerd door Dr. Osborne Brown, een vooraanstaande financiële analist voor de Phoenix Investment Group.[2] Tijdens biflatie komt een stijging van prijzen van commodity/op winst gebaseerde activa (inflatie) en een gelijkaardige daling van de prijs van op schuld gebaseerde activa (deflatie).

  De waarde van alle activa is gebaseerd op de vraag ernaar ten opzichte van de hoeveelheid in omloop om ze te kopen.

  Aan de ene kant wordt de economie bij biflatie overspoeld door de massa geld die door de centrale banken in de economie is geïnjecteerd. Doordat er voor de meeste essentiële op commodity gebaseerde activa (voedsel, energie, kleding, waardevolle metalen) nog steeds een grote vraag blijft, zal hun prijs stijgen ten gevolge van grotere hoeveelheid geld dat hen achterna zit. Deze stijging van de prijzen van deze essentiële activa is the inflatoire kant van biflatie.[3]

  Anderzijds resulteert biflatie in het fenomeen dat de economie afzwakt door stijgende werkloosheid en dalende koopkracht. Daardoor wordt een groter deel van het geld gespendeerd aan de eerder genoemde essentiële producten en minder uitgegeven aan niet essentiële producten. Op schuld gebaseerde activa (megahuizen, dure auto’s, aandelen en obligaties) worden minder essentieel en dalen dus ook in vraag. Hierdoor dalen hun prijzen sterk door de lagere hoeveelheid geld dat hen achterna zit. Deze dalende prijzen van deze niet-essentiële activa is het deflatoire kant van biflatie.

  Steeds meer mensen hebben problemen om hun hypotheek te kunnen, nadat zij de normale uitgaven gehad hebben. Door daling van economische activiteiten, zullen de lonen gaan dalen, de kosten gaan omhoog en dus krijg je problemen om je schulden af te lossen. Zie de V&D, en zij waren nog maar het begin. De rest van de winkelketens willen ook lagere lonen gaan betalen.

  1. Beste Easymoney, als dit alles biflatie voorstelt dan kunnen we best zo snel mogelijk een andere naam verzinnen. Wie verzint nu zo een dergelijke misleiding? Het is zowaar een karikatuur van wat biflatie betekent. Of heeft Draghi himself dergelijke tekstjes geschreven misschien? Een correcter verhaal is dat er begripsverwarring en chaosdenken ontstaat, dit is begrijpelijk tijdens een transformatieperiode maar dat is (nog) geen biflatie. Biflatie is veel eenvoudiger.

    1. Anderzijds resulteert biflatie in het fenomeen dat de economie afzwakt door stijgende werkloosheid en dalende koopkracht.

     Ieder zijn mening Easymoney, op basis van het bovenstaande zoeken we alvast naar een andere naam of mensen zullen nooit weten wat biflatie betekent. 🙂

     1. Veel economische begrippen hebben meerdere omschrijvingen, die allemaal op een of andere manier de lading dekt. Op dat punt moet ik u gelijk geven, voor een leek, is dit moeilijk te volgen. Maar, dat weerhoudt de leek er niet van om een mening te hebben over het brede begrip economie.
      Voorbeeld: capital: is dit kapitaal, vermogen, investeringen in duurzame goederen. Tijdens een discussie zorgt deze kreet voor verwarring. Dus hier heeft u een punt.

     2. Inderdaad Easymoney, als er één ding zeker is dan is het dat wel, verwarring, chaos en bijhorend onbegrip. Maar dat op zich is enigszins normaal wanneer het monopoly is. Wat je stelling over werkloosheid betreft, laat ons misschien even het ‘verloren paradijs van Keynes‘ in hernnering brengen om het debat te nuanceren. In werkelijkheid zouden we ‘werkloosheid’ moeten promoten, op dat moment valoriseren we de technische revolutie van de laatste decennia. Biflatie betekent finaal meer vrije tijd middels arbeidsherverdeling en (mondiaal) duurzame productie. In een tussenfase kan het natuurlijk serieus verkeerd lopen maar dat heeft niets met biflatie te maken, dat heeft dan meer te maken met het onbegrip daarover. Ondanks eenvoudig lijkt het soms heel moeilijk, het inflatoire spel maakt het vaak mistig.

    2. @EasyMoney,
     .
     En ik sta er ook achter. (Voorgaande reactie)
     Jouw uitleg sluit veel beter aan op de originele tekst die nota bene ooit op de website van biflatie.nl zelf heeft gestaan dan biflatie uitgelegd als ‘oplossingsmethode’. Biflatie is een beschrijving van een economie waarin een economie zich kan verkeren.

     1. Beste R, aangezien we hier bij Biflatie zitten. Hoe verklaar je dat biflatie zou leiden tot meer werkloosheid en dalende koopkracht? Ben ik benieuwd naar hoe je daar toe komt (in het verlengde van Easymoney).

     2. Alle ellende ! Derivatenberg , de swaps , de 1 % en de 99% , de hebzucht , wallstreetmaffia en heel deze kredietcrisis is jawel op te lossen met een vleugje gezonde Biflatie ! Snap niet dat je dat niet inziet R… Het word toch duidelijk en helder uitgelegd door onze boekhouder…Biflatie is wat we nodig hebben en alles komt goed ! Nou,doe mij maar een paar zakken dan ! Koen , kan je mijn oproep tot beweging verwijderen van het forum ? is een beetje zinloos zo ! Heb jij dit trouwens altijd al geweten..? aangezien je de site zo vernoemd hebt , wat een mazzel anders… BIFLATIE !!!!

     3. Tegen hebzucht en allerhande manipulatie valt niets te beginnen MaD, we zullen voor altijd slaaf blijven tenzij je hetzelfde begint te doen. Dit staat los van de opties die biflatie biedt, kunnen dat eens ter kennis stellen maar verder zal er niets mee gebeuren. Oproep of niet.

     4. @Werner,
      .
      Dit staat er op biflatie.nl (ik dacht dat dat er niet meer op stond maar Dick S heeft er naar verwezen, zie ik nu.)
      .
      “Biflatie is een economische situatie die gekenmerkt wordt door zowel inflatie als deflatie. De prijs van grondstof gerelateerde producten (zoals voedsel en olie) stijgt, terwijl de prijs van schuld gerelateerde producten (zoals huizen en andere goederen) daalt. Er is sprake van grondstofinflatie en kredietdeflatie tegelijkertijd.”
      .
      Kijk als ik weinig te besteden heb, koop ik toch nog liever het duurder wordende brood, eten ed. (grondstoffen gerelateerde producten) dan dat ik een in prijs dalende auto ga kopen. (schuld gerelateerde goederen) De makelaar, de autoverkoper etc. verkopen dus geen goederen meer dus zou dit kunnen leiden tot meer werkloosheid.
      .
      Omdat de grondstof gerelateerde producten duurder worden zal ik alleen het broodnodige kopen en ook hier niet heel uitbundig zal gaan kopen. Ook hier zal door dit/mijn gedrag niet heel erg veel meer banen kunnen worden gecreëerd.
      .
      Een aardig stukkie vlees koop ik pas als deze bij de supermarkt in de aanbieding is en bij de echte slager kom ik vanwege de gevraagde prijzen al jaren niet meer maar die vallen dan ook bij bosjes. Ik bedoel, steeds meer slagers moeten er mee stoppen. Luxe/duur eten wordt minder gekocht.

     5. Beste R, biflatie zegt heel eenvoudige dingen

      (1) inflatie
      (2) deflatie
      (3) geld is neutraal

      Naargelang doelstelling kunnen we hier mee spelen. Enkel door deflatie terug in het spel te betrekken, kunnen we heel andere dingen gaan doen. Ik weet natuurlijk niet wat jouw doelstelling is, die kan volledig indruisen tegen de mijne en dan hebben we een probleem. Met deze drie elementen kunnen we alle schulden herleiden tot nihil, in de versie zoals ze daar staat blijken schulden nog steeds het wereldbeeld te kleuren. Anders gezegd, op dat moment spreken we al een andere taal waardoor verwarring kan ontstaan.

      Maar hoe dan ook, biflatie herstelt onze economie in die zin dat het alle economische basisbeginselen volwaardig in rekening brengt. Dat Draghi en de zijnen daar nu nog een stokje voor steken, betekent dat ze blijkbaar een andere doelstelling hebben. Een voorbeeld, we moeten vandaag concurreren tegen ‘lage loonlanden’, herstel met biflatie de koopkrachtpariteit en die ‘lage loonlanden’ bestaan niet meer. Dit alles is gewoon een kwestie van financiële ethiek.

 5. Misschien dat je hier eens moet kijken Werner: https://biflatie.nl/over-biflatie/
  Nou begrijpt iedereen dat er na verloop van tijd best wel wat aanpassingen op een dergelijke definitie te verwachten zijn. Maar in essentie is dit nog steeds zo. Dat jij een ander begrip van biflatie hebt, was de meesten hier, vermoed ik, allang duidelijk. Maar verras ons en kom met een definitie wat het volgens jou is. Deze vraag is al eens eerder geweest. Het gaat om het fenomeen, niet om de partijen die het wel of niet kunnen beïnvloeden.

  1. Beste Dick, biflatie is eenvoudig. Met biflatie doorbreken we met ‘sprekend gemak’ elk economisch dogma dat zich diep in onze maatschappij genesteld heeft. Het is vooral daar dat het schoentje wringt en dat is in eerste instantie een denkproces, het herstel van wat de inflaten ons opgesolferd hebben. Er zijn dan grosso modo twee mogelijkheden, we (1) blijven ons verankeren in het hedendaagse denkkader (strijd, regressie, verzadiging … ineenstorting) of (2) we kiezen ervoor het alternatief (ic biflatie) te cultiveren. Dergeljke processen zijn gekend (cfr het verschijnen van innovaties). Het bizarre is dat het niets nieuws betreft maar de herinnering aan wat economie is, onvergelijkbaar anders dan het monopolyspel van heden. Wat we nodig hebben is een degelijk transformatieplan met een mondiale visie, zie je daar hedendaagse politiek toe in staat? Men kan al die mooie plannen toch ook lezen?

  2. Beste Dick, wat betreft biflatie

   Biflatie is een economische situatie die gekenmerkt wordt door zowel inflatie als deflatie.

   aanvulling mijnentwege … en brengt ons terug de neutraliteit van geld in herinnering.

   De prijs van grondstof gerelateerde producten (zoals voedsel en olie) stijgt, terwijl de prijs van schuld gerelateerde producten (zoals huizen en andere goederen) daalt. Er is sprake van grondstofinflatie en kredietdeflatie tegelijkertijd.

   Dit is op zich zeer misleidend en lang niet volledig. Met biflatie wordt onze economie terug een (monetair) ‘open systeem’, deze omschrijving voelt aan alsof het nog steeds een ‘gesloten systeem’ is. Biflatie geeft ons de middelen om onze economie mondiaal te herstellen, zelfs in versneld tempo maar dan hebben we ook een politiek nodig die aan de bak wil. Aangezien dat (vooralsnog) niet het geval is, faalt onze democratie. Tenzij de meerderheid deze situatie leuk vindt natuurlijk, gezien de reacties lijkt dat toch niet zo te zijn. Ergo, aan oplossingen is geen gebrek, dat is het punt niet voor biflaten.

   1. Als ik je uitleg zo zie en dat projecteer op de artikelen die je geschreven hebt, waarin je stelling ongeveer is dat door het gebruik maken inflatie en deflatie, dus biflatie, de processen te sturen vallen, moet ik je teleur stellen. Dat is zeker niet nieuw en wordt dagelijks door centrale banken al jarenlang in praktijk gebracht op zeer geraffineerde en volkomen legale manier. Maar vergis je niet, er zijn in principe centrale banken, die op een andere manier opereren dan andere, alles aangestuurd door het IMF. Ik krijg wel eens de indruk dat het IMF de natuurlijke balancerende rol die goud had in de wereldeconomie, nu door haar wordt uitgevoerd en dan in gestuurde vorm. Althans pogingen daartoe. Daarvoor moet het recycling mechanisme dat goud van nature had en eigenlijk nog steeds heeft, mits het weer als wettig betaalmiddel geaccepteerd wordt (tier 1), op kunstmatige wijze nagebootst worden.
    Daartoe was het politiek noodzakelijk om meerder soorten van functioneren aan de diverse centrale banken toe te kennen. Het zijn in ieder geval geen gelijkwaardige partners, hoewel dat over het algemeen wel verondersteld wordt. Die veroorzaken de valutaschommelingen, die op hun beurt mede dus inflatie en deflatie, dus biflatie, veroorzaken in de verschillende segmenten van de economie in die landen. Amerika bijv. heeft jarenlang haar inflatie geëxporteerd naar haar handelspartners.
    En het hier beschreven deel heeft vnl. betrekking op het geld recycle mechanisme, iets waar weinig over geschreven wordt. Eigenlijk het bankieren uit het koloniale tijdperk, waarbij de kolonie de bron voor het geld was en beperkte autonomie kreeg, zolang ze maar deden wat ze opgedragen werd. Centraal bankieren heden ten dage gebeurt nog steeds op die manier.
    Klinkt allemaal erg ingewikkeld en dat is het ook. Maar dit is geen economisch proces meer doch een politiek proces, uitgevoerd door het IMF en andere instituten, zoals Varoufakis het nu zo duidelijk noemt. En zoals te doen gebruikelijk moet er iemand zijn die aan de touwtjes trekt en de eindbeslissing neemt als de stemmen staken. En wie zou dat nu kunnen zijn? De EU? Nee, want die wordt nog steeds gedomineerd door de USA.
    Dat is meteen waarom ik je vaker gezegd heb dat jouw ideeën mij teveel lijken op een nieuwe NWO. Iets wat je namelijk begrijp ik, wel degelijk probeert te vermijden, maar door de invoering van een wereldmunt dus eigenlijk om zeep helpt, omdat er altijd weer een partij zal opstaan die aan die touwtjes wil trekken. Dat is meteen ook waarom ik denk dat we eerder naar een soort van twee of meerstromenland gaan, of zoals het ook wel eens genoemd wordt een multipolar world. Uiteindelijk zal in iedere gemeenschap, bij een bepaalde schaalgrootte, behoefte ontstaan aan een vorm van geld om de benodigde (noodzakelijke?) goederen en diensten te kunnen aankopen. Dat geldt voor dorpen, steden, provincies, landen, allianties etc. Maar wereldwijd is voorlopig nog een stap te ver.
    De verdeling van geld over de mensen uit die gemeenschappen is van een heel andere orde en heeft met het bovenstaande weinig van doen. Daar gaat het om sociale rechtvaardigheid en ook die verschilt van plek tot plek, afhankelijk van de situatie. En tot op heden hebben wij in Nederland een smak geld verdiend over de ruggen van o.a. de ontwikkelingslanden en opkomende markten. Mede daardoor hebben wij een sociale welvaartsstaat opgebouwd. Nu is er een andere situatie, waarbij die ontwikkelingslanden en opkomende markten hun rechtmatig deel van die welvaart opeisen. Roepen dat het een schande is dat daar gewerkt wordt tegen hongerloontjes is prachtig, maar als ze het opeisen zijn we niet thuis, want onze welvaartsstaat komt in gevaar. Een beetje hypocriet, vind je ook niet?
    Hier kan je echt boeken over schrijven en dan nog tekort schieten in het opnoemen van alle wantoestanden. Daar staat dan tegenover dat het de ver van ons bed show is.
    Als het me lukt zal ik hier binnenkort wel eens iets over schrijven.

    1. Beste Dick, dit zijn allemaal geschiedkundige verhalen die vertrekken vanuit een gefragmenteerde wereld. Niemand zal ze willen/kunnen ontkennen maar dan lopen we ook het risico om de evolutie zelf over het hoofd te zien. Het grote verschil is dat we vandaag in een mondiale wereld leven, het brengt ons tot een heel andere benadering die visieverruimend is. Dit loopt synchroon met het menselijke ontwikkelingspotentieel maar op onze evolutionaire weg werd onze economie absurd scheefgetrokken, in het verlengde schijnbaar economische wetmatigheden. Zo heb je bv de cycli van hoog- en laagconjunctuur, dit is geen wetmatigheid maar een gevolg van het soort economie dat we geïnstalleerd hebben. Maar je kan natuurlijk gelijk hebben, het zal nooit lukken zolang er mensen op aarde leven. Vanaf hier wordt het dan terug eenvoudig, just wait and see. Mensen die het onderzoeken noemen het niet zomaar een tragische absurditeit, dat is het letterlijk.

    2. Zag dat woordje ‘hypocriet’ nog staan, je kan die hongerende mensen ook een degelijk loon geven zonder dat we zelf moeten inboeten. Economie is als een communicerend vat, wat vandaag ontbreekt is het communiceren zelf. Ik hoop alvast dat je je de moeite wil besparen om al die wantoestanden toe te lichten. Het zijn de verhalen van het monopolyspel, wannneer en hoe gaan we dat veranderen?

 6. Als Biflatie ons leven zou beheersen,dan zouden we een instrument zijn van degenen die het hanteren en er voortdurend onrust mee zaaien.
  Daar bedoel ik “biflatie.nl”niet mee,voor de goede orde.
  Maar daarom weten we heus wel,dat er iemand telkens stiekem een plak van onze salami worst afsnijdt.

  1. Inderdaad Bertus, met biflatie is het makkelijk om aan te tonen hoe weinig er van economie begrepen wordt, en dat onbegrip vertaalt zich de situatie zoals we ze zien. Wat rest is bezigheidstherapie en onrust zaaien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: