Ingezonden artikel van Piet Pineut | In plaats van reageren op de stukken en columns op Biflatie heb ik nu maar zelf een artikel geschreven. Als echte eurocriticus vind ik het van belang om mijn gal te spuwen als ik het niet eens ben met beleidsbeslissingen van onze machtshebbers. Soms draag ik wel eens een oplossing aan die gebaseerd is op de eenvoud. Terug naar de eenvoud is dan ook mijn credo. Onze huidige maatschappij is vastgelopen door de enorme complexe wetgeving en regeldruk van bovenaf. Zowel vanuit uit Den Haag als vanuit Brussel wordt onze samenleving bekogeld met onuitvoerbare wetten en regels waardoor de zo broodnodige vrije marktwerking in onze samenleving compleet wordt verstoord.

Als Nederlandse staatsburgers leven we weliswaar in een vrije democratie maar tegelijk met alle sociale verworvenheden zijn ons zoveel regels en verplichtingen opgelegd dat we bijna ongemerkt zijn aanbeland in een totalitaire staat. Nou ja, we worden nog wat vermaakt op de nationale TV-zenders met shownieuws en veel andere prietpraat wat over ons heen wordt gestort door gehersenspoelde veel-verdienende TV-presentatoren, die op de loonlijst van onze NPO (Nationale Pravda Omroep) staan. Systematisch wordt de opgelegde mening van hogerhand over ons heen gestrooid. Voor het echte objectieve nieuws heeft ook deze jongeheer internet ontdekt waar onafhankelijke websites zijn te vinden die ruimte geven aan gedreven onderzoeksjournalisten die de echte waarheid vinden en misstanden aan de kaak stellen. Het kostte mij enige inspanning om deze sites te googelen maar dan heb je ook wat. Het ware nieuws moet je tegenwoordig zelf zoeken en je niet laten opleggen door onze staatsomroepen. Let wel, alle publieke omroepen worden tenslotte gefinancierd door de staat. Past toch ideaal in een totalitaire staat, nietwaar? Nu kom ik terecht bij mijn hot-item. Waarom zijn we straks met z’n allen de Pineut (met hoofdletter). Met mijn uitleg van diverse narigheden wil ik dat hierna duidelijk maken.

Versobering gemeenten

In mijn beleving reageer ik meestal vanuit een onderdanige slachtofferrol. Vaak voel ik mij de Pineut door diverse beleidsmaatregelen van onze politieke heersers. Nu zijn wij Hollanders van oorsprong wel een stel mopperkonten, maar dat betekent tegelijk dat we een volk zijn met een kritische beschouwing en dat we ons niet zomaar laten ringeloren. Het is leuk dat we een democratische staatsvorm hebben maar het is m.i. nu wel duidelijk dat onze stemmen verloren gaan in dat enorme politieke gekrakeel in Den Haag met een veelheid aan politieke partijen die allemaal (zogenaamd) opkomen voor hun eigen achterban. Dat alles geeft zo’n mix aan regelgeving waarin met diverse maatschappelijke wensen rekening moet worden gehouden. En wetgeving die enorm veel ambtenaren belast in de uitvoering daarvan. Een onmogelijke opgaaf in een tijd dat de overheid moet bezuinigen op alle departementen, dus ook op z’n eigen ambtenaren. Dat gaat natuurlijk knellen in het toezicht houden en de uitvoering van alle wet- en regelgeving. Wat doet de overheid daaraan? Wel, heel eenvoudig. Gewoon diverse taken in de uitvoering overhevelen naar de gemeentelijke overheden. Tegelijk een aantal miljarden bezuinigen op het Gemeentefonds omdat bezuinigen nu eenmaal het credo is. De gevolgen van dit beleid zijn voor 2015 inmiddels zichtbaar. Veel aangekondigde ontslagen in de Zorg door lager budget WMO en nog aan te kondigen ontslagen in de sociale werkvoorzieningsschappen. De jeugdzorg zit met de handen in het haar en niet te vergeten dat veel culturele activiteiten volledig worden wegbezuinigd. Kortom, het bezuinigen door het Rijk op het Gemeentefonds gaan we straks met z’n allen voelen. Werden we al geplaagd door besparingen op de Rijksbegroting, volgend jaar worden we helemaal weggepest door verkleining van de uitgaven bij de gemeenten. We gaan het allemaal meemaken. We zijn allemaal Piet Pineut!

Kapitaalvernietiging bij banken en pensioenfondsen

Maar hiermee zijn we er nog niet. Behalve het Gemeentefonds zijn er nog diverse andere fondsen waarin veel geld wordt beheerd voor ons burgers. Zoals daar zijn de banken en de pensioenfondsen. Een heel vreemd verschijnsel doet zich nu voor. Wanneer je weet dat er bezuinigd wordt dan zou je denken dat er geld moet overblijven door besparingen. Dus zouden dat we dat elders moeten terugvinden. En met “elders” bedoel ik de samenleving die bij verlies van het ene winst moet behalen op het andere. Mooi niet, want ik denk dat niemand mij kan vertellen op welk gebied wij vooruitgang boeken met de bespaarde gelden. Wat ik wel weet is dat onze overheid elk jaar meer kwijt is aan de enorme staatsschuld die inmiddels een percentage van 70 % bedraagt van het BBP. En wat ik ook weet is dat er 40 miljard is toegezegd voor het Europese Noodfonds ESM. Hier kopen wij NL-staatsburgers dus niets voor. Waar wij wel onze koopkracht vandaan moeten halen zijn de banken en pensioenfondsen, de beheerders van onze spaargelden. Maar wat we daar zien gebeuren is pure kapitaalvernietiging. Door de laagste rente sinds mensenheugenis zien we onze pensioenen niet meer aangroeien en gaan we zelfs nog minder ontvangen in de toekomst door nieuwe wetgeving.

Vergrijzing en woningmarkt

Ook door de factor vergrijzing wordt de koopkracht van gepensioneerden behoorlijk aangetast. Natuurlijk wisten we dat al en zullen sommigen gedacht hebben dat het na enkele jaren corrigeren wel weer de goeie kant zou opgaan. Ik denk dat zeker niet. Er zijn nog andere omstandigheden die er voor gaan zorgen dat onze goed gevulde fondsen en banken snel gaan slinken. Ten eerste wordt er door onze beleidsmakers steeds meer gekeken naar de rijkelijk gevulde pensioenpotten en wordt geadviseerd om met die enorme berg stil geld wat meer te gaan stoeien. Bijvoorbeeld op de hypotheekmarkt of meer spreiden naar beleggen. Allemaal riskant. De woningmarkt is nog altijd instabiel. Ondanks aantrekkende verkopen door stimulerende maatregelen en uitgestelde aankopen blijft de woningmarkt riskant omdat in de toekomst er minder vraag naar woningen zal zijn en de prijscorrectie op langere termijn daardoor nog niet ten einde is. Ook de te verwachten lagere arbeidsparticipatie door toenemende automatisering en robotisering zal leiden tot vraaguitval. Juist in de middenklasse waar het eigen woningbezit traditie is. Kortom, er zijn genoeg redenen aan te voeren om te verwachten dat veel risico wordt genomen indien pensioenfondsen de hypotheekmarkt opgaan.

Kapitaalvernietiging op financiële markten

En wat te denken van beleggen in aandelen door onze banken en pensioenfondsen. Kijken we naar de toenemende volatiliteit van de aandelenmarkten de laatste week en de flinke daling van de indices de laatste dagen dan lijkt er wat aan de hand te zijn. En dat is niet omdat de aandelenmarkten, zoals zo vaak in oktober, zich heel volatiel gedragen maar meer omdat er een serieuze dreiging bestaat van een nieuwe recessie in de EU. Vooral de economische motor Duitsland lijkt tot stilstand te komen en laten we het vooral niet hebben over Frankrijk en Italië met hun enorme begrotingstekorten. Het feit dat Draghi de euro wil devalueren t.o.v. de dollar om daarmee de export aan te jagen zal tegelijk voor ons burgers betekenen dat we meer moeten gaan betalen voor onze ingevoerde producten. Dat verlaagt weer de koopkracht met alle gevolgen van dien voor ons MKB. Draghi is uitgerangeerd met zes jaar lang renteverlagingen zonder resultaat. Hij smeekt nu de EU-regeringsleiders om te hervormen. En daar gaat het dus mis. Probeer nu maar eens om Frankrijk te dwingen om hun begrotingstekort omlaag te brengen naar de norm van 3 procent tekort. Zou natuurlijk zondermeer moeten omdat NL hetzelfde heeft moeten doen onder druk van Brussel. Gelijke monniken, gelijke kappen.

Negatieve outlook

Kortom, ik verwacht nog veel tumult binnen de EU. Volgens ingewijden is Duitsland mordicus tegen het ABS (Asset-backed security) als financieel instrument, dus gaat het spannend worden met de enorme verschillen van mening bij onze EU-regeringsleiders, die altijd zo vriendelijk lachen voor onze media. De verwachtingen wat betreft de hervormingspolitiek van onze EU-politici bij beleggers zijn negatief en dat is te merken. Behalve deze negatieve outlook speelt nog een ander fenomeen en dat is dat de aandelenmarkten erg ver voor de muziek zijn uitgelopen wat betreft de reëel economische ontwikkelingen. Door o.a. de inkoop van eigen aandelen en kostenbesparingen door de beursgenoteerde multinationals zijn hun winsten gestegen, maar niet door innovatieve investeringen. Dat was korte-termijn-denken wat op langere termijn gaat opbreken. Die fase is nu aangebroken tegelijk met krimpende economieën in de EU. Dat zal zeker de druppel zijn die de emmer doet overlopen.

Gaan de beurzen crashen?

Wanneer maandag 13 oktober de AEX verder gaat dalen en misschien in de komende week door de 390 puntengrens heen zakt, dan is de beer los. Mogelijk dat Draghi nog een bokkensprong maakt en de beursanalisten weer kansen zien, maar met de aanhoudende crisis van lage groei naar recessie op recessie zal er op de beurs nog weinig winst zijn te behalen als beleggers gaan inzien dat de centrale banken zijn uitgespeeld. De komende herfst zal veel duidelijk worden. Mijn outlook is negatief. Ik geloof niet in sprookjes en ook niet in de toverkracht van Draghi. De realiteit is dat de schuldenberg in de EU veel te hoog is en de regeringsleiders weten dat. Zij denken met bezuinigingsmaatregelen, die alleen de burgers treffen, hun begrotingen op orde te krijgen en denken dat daarmee de race is gelopen. Zo meteen gaan ze op elkaar wijzen m.b.t. de onderlinge begrotingstekorten, maar het allergrootste probleem, de enorme schuldenberg met al z’n rente- en aflossingsverplichtingen, laten ze links liggen.

aex index crash

Allemaal de Pineut

Veel burgers zijn wel bezig hun schulden te verkleinen wat dan weer inhoudt dat minder geld kan worden uitgegeven om onze economie draaiende te houden. Straks blijkt dat we met een aanhoudende krimp te maken krijgen en dat de recessieverhalen weer de voorpagina’s van de kranten gaan ontsieren. Mijn vrees is dat het deze keer menens wordt en dat of een beurscrash of een hevig schommelende aandelenmarkt met telkens lagere bodems gaat zorgen voor armoede onder onze institutionele beleggers. Deze vertegenwoordigen het kapitaal van ons burgers. Waarschijnlijk gaat nu het kwartje vallen bij de lezers wat betreft de titel van mijn column. Niet alleen ik maar wij allemaal zijn dan de Pineut. Ik zou haast zeggen, door al deze aankomende ellende, maak van mij maar een zwarte Piet en dan geef ik persoonlijk Draghi de zak.

Piet Pineut

39 reacties

 1. Mooi en congruent artikel Piet, wat je stelt over websites die je buiten ‘het kader’ moet gaan zoeken is zeer treffend, een mening die ik met je deel. Finaal zegt het ons iets heel eenvoudig, aan sociale alternatieven is er geen gebrek, punt.

 2. En ook hier weer opbeurende praat van een beleidsmaker. Wie gelooft nog dat na bekendmaking van de resultaten van de stresstest, dat dan ineens de kredietverlening weer op gang komt en daarmee ook de economische groei? Zolang ieder verstandig mens nog tegen de enorme EU-schuldenberg aankijkt zal er eerder sprake zijn van schuldverkleining. Het MKB maakt lagere omzetten door de constante bezuinigingen op ons burgers. Dus zullen banken terughoudend zijn met kredietverlening ingeval er nog een ondernemer iets aandurft met een investering. M.a.w. weer een stukje wishfull thinking van onze Klaas (be)Knot.

  http://www.nu.nl/economie/3901409/ecb-bereikt-grenzen-in-ondersteunen-europese-economie.html

 3. Ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren als er een aantal stimuleringsmaatregelen van de overheid gaan stoppen.

  In de bouw:

  “Gelukkig heeft de regering ingezien dat een extra stimulans voor de bouw hoog en hoog nodig is. Per 1 maart 2013 is daarom de tijdelijke b.t.w. verlaging naar 6% over het arbeidsloon bestandsdeel wederom in van toepassing en inmiddels verlengd tot 1 juli 2015!!

  Naast de 6% regeling voor schilder en stukwerk nu dus ook voor het loonbestandsdeel. Dit kan u echt honderden tot duizenden euros schelen indien u voor eind 2014 gaat verbouwen en deze voor die datum afrond.

  Vergeet niet dat voor isolatie voor daken, vloeren en buitenwanden ook dit 6% b.t.w. tarief geldt!! (onder voorwaarden) Laat u vrijblijvend door ons informeren.”

  Koopwoningen:

  “Vanaf 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 is de vrijstelling van de schenkbelasting voor een eigen woning tijdelijk verruimd:

  De eenmalig verhoogde vrijstelling is verhoogd naar € 100.000.
  Het hoeft niet langer te gaan om een schenking van een ouder aan een kind.
  De ontvanger hoeft niet meer tussen de 18 en 40 jaar te zijn.”

  Autoverkopen:

  Volgens mij gaan er een aantal subsidies en bijtellingen veranderen bij de verkoop van auto’s. O.a. dat een auto nu sneller in een vuilere categorie zal worden geplaatst en dus duurder zal moeten worden verkocht, BPM. Zo lees ik dat ze voorspellen dat de verkopen voor 2015 ietsjes zullen aantrekken maar ze vertellen er niet bij dat er juist voor 2016 nieuwe maatregelen op de agenda staan.

  Nou ja, om er maar een paar te noemen…

  1. Wat er dan gebeurt?
   Dan zal duidelijk blijken dat de structurele beleidsmaatregelen die op de diverse takken van sport zouden moeten worden toegepast, niet kunnen worden vervangen door het plakken van tijdelijk verzachtende pijnpleisters.

   En waarom niet? Gemakshalve worden de huidige crises door de visieloze politiek (maar ook door veel burgers en bedrijven) gezien als een gat waar we met z’n allen even overheen moeten springen, waarna we op de vertrouwde voet verder kunnen. Terwijl we IN het gat zitten van een uitdiepende conjunctuurval.

   Met een beetje moed en visie van de verantwoordelijken had het in dit land niet zover hoeven komen.
   De ‘pleisters’ kosten ook veel geld en lossen per saldo niets op.
   Nuttiger zou het zijn geweest als het gewicht van de inspanningen vanaf het begin STRUCTUREEL zou zijn gericht op Nederlands economische en sociale systeemrelevantie nummer 1: de woningmarkt.

 4. Zeker een goed artikel. Je schrijft dat jouw credo eenvoud is. En zo is het maar net.
  Dankzij de ingewikkelde constructies, waarvan onderhand niemand nog weet hoe het werkelijk in elkaar zit, zijn wij aanbeland in turbulente tijden met allerlei uitwassen. Waarbij die uitwassen als normaal worden ervaren.

 5. Nog even en de Europese schuldenberg spat met hyperinflatie uit elkaar en zal Europa getroffen worden door massaterrorisme door radicale Moslims. Dan wordt het hier een letterlijke hel!

 6. Iedereen de pineut, niet alleen Piet.
  Het mag toch langzamerhand duidelijk zijn, dat alle Pieten én Pieternellen in Nederland de pineut zijn.
  Geef nou eens toe dat die eeuwigdurende groei (meer consumeren, meer kopen, meer verspillen) eindig is.
  Die hele droom is gefundeerd op drijfzand en hoe harder je trappelt (sorry, ik vertrok en doe de dingen inmiddels anders), hoe dieper je zakt.
  Er is, maar ieder mag daar gerust anders over denken, maar één veilige weg uit het moeras, en dat is stapsgewijs achteruit, voorzichtig weg van het drijfzand en proberen (ik zeg bewust: “proberen”) een andere route te kiezen.
  En denk nou niet steeds “da’s een klusje voor Den Haag”, nee, U bent zélf aan de beurt.
  Succes allemaal, en oh ja Piet, je stuk is nog veel te rooskleurig.
  Met beste groeten uit Dalmatië, Pim.

 7. Met alle respect Biflatie voor uw goede stukken,maar ik lees in dit artikel veel onderdelen die eerder via reacties op Biflatie al zijn in/aan gegeven.

  “Nu zijn wij Hollanders van oorsprong wel een stel mopperkonten, maar dat betekent tegelijk dat we een volk zijn met een kritische beschouwing en dat we ons niet zomaar laten ringeloren”.

  Het eerste tot de komma is waar,mits je het niet te hard roept,het tweede echt niet.
  Nederlanders hebben geen nauwe gemeenschappelijke band.
  Ze zijn verworden tot onderdanige dominee en pastoor kinderen in de tijd.
  Wanneer heeft hier voor het laatst een serieuze gemeenschappelijke opstand of revolutie plaatsgevonden?
  Maak u geen illusie,de grote omringende landen hebben in de geschiedenis altijd het voortouw genomen en de strijd aangegaan,als het water aan de lippen stond.
  Kan me alleen het Palingoproer herinneren die van buitenaf georganiseerd werd en op een drama is uitgelopen.

 8. Had deze nog over het hoofd gezien;

  De spoorwegstaking van 1944 was een nationale staking van het Nederlandse spoorwegpersoneel, die duurde van september 1944 tot de bevrijding in mei 1945.

  Ook zo’n fijne “spontane” door het verzet (lees op het pluche zittende kapitalistische ratten) georganiseerde actie.

  Opgestookte domme sukkels,brachten door deze achterlijke actie half Nederland in de hongersnood.

  Wat dat er gaat zijn die Italianen toch een stuk slimmer en sluwer,met het zelf ten val brengen van dictator Mussolini in 1944.
  Italie is er geheel zonder kleerscheuren uit de WO 2 uitgekomen en weer doorgegaan.
  Altijd de juiste beslissingen op het juiste moment en tijdstip nemen.
  De dictators worden door de baronnen gedoogd,zolang het goed gaat.

  1. @Dick S

   Ik heb de link die jij hebt meegegeven gelezen en bekeken… Even uitgedrukt in procenten, hoeveel waarde aan de waarheid hecht jij persoonlijk aan de inhoud van deze link ? Wat hier wordt beweerd is namelijk nogal revolutionair.

   1. Wat Organ naar voren brengt is op zich helemaal niet zo revolutionair. Er zijn talloze publicisten die in grote lijnen zelfde verhaal vertellen. Waar ze allemaal op nat gaan is hun voorspellingen van het wanneer, de timing van het moment waaro de can niet langer gekickt kan worden.

    We wachten af.

    1. @Rocksan

     Maar dat is nu ook juist mijn punt want die Greg Hunter zit er maar op te hameren:

     Nog dit jaar ? Nog in 2014 ? December 2014 ? En zo maar door.

     Hij blijft om bevestiging zoeken bij Organ.

   2. Wat de tijd betreft eigenlijk geen. Wat het achterliggende verhaal betreft over China en haar spel in deze, daar ben ik al jaren van overtuigd. Je moet je alleen afvragen, wat voor winst er voor China te behalen valt om dit perse nog dit jaar te doen. Daar zie ik nu nog geen aanleiding voor. Uiteindelijk zijn ze nog steeds in onderhandeling over de SDR, hetgeen wil zeggen dat zij werken aan een rechtmatige plaats binnen het bestaande systeem. Mocht dat niet lukken dan zijn er altijd nog de SCO, Panasean, BRICS en de vele bilaterale verdragen die ze wereldwijd al afgesloten hebben. Hoe je het wendt of keert, China is weer terug op wereldtoneel. En ze kijken echt anders tegen de zaken aan dan wij in het Westen. Maar ook zij hebben net zoals wij betrouwbare partners nodig en daar ontbreekt het nu aan beide kanten aan.
    Verder moet ik me bij Rocksan aansluiten, we wachten af.

    1. D : Maar ook zij hebben net zoals wij betrouwbare partners nodig en daar ontbreekt het nu aan beide kanten aan.

     W : Hiermee zeg je zowat alles waar het over gaat, welke middelen hebben we om dtdat vertrouwen te herstellen? Andersom, zijn we bereid om een co-creatieve modus aan te nemen of beschouwen we dit als onmogelijk?

     1. Dit is nu precies het punt waar goud in het spel komt. Geen centrale bank die schuldpapier geloofwaardig houdt door het op te kopen, geen derivaatconstructies die een niet bestaande verzekering suggereren tegen insolvabiliteit. Just ‘show me the money’.

  2. Het blijkt nu dat Silverdocters Harvey Organ’s berichtgeving verder host, voor de time being. Hij is dus toch nog te volgen.
   Een vreemd geval met die courtorder blijft het wel. Afin, we zullen zien.

 9. Talloze symptomen rond één enkele kern: het kapitalistische verdienmodel, gebaseerd op de schuldeneconomie, is over zijn houdfbaarheidsdatum heen.
  Wij kluiven als het ware aan de botten die zijn overgebleven van een eerdere schranspartij.
  Dat kunnen we wel jammer vinden, maar tenslotte zijn alle wereldlijke systemen eindig.

  De geldcreatie door commerciële banken is nagenoeg tot stilstand gekomen en de ‘gezonde’ groei van de totale geldhoeveelheid (door steeds nieuwe schulden) en de dito omloopsnelheid stokken, door zowel afgenomen vraag als afgenomen aanbod.
  De sustantiële geldtoename door de steunmaatregelen van centrale banken verzandt in het zombie-circuit met schuldenstaten en -banken, en bereikt de reële economie nauwelijks.
  Overheden, particulieren, bedrijven en banken trappen op de rem in een situatie, waarin feitelijk gas zou moeten worden gegeven. Iets dat onmogelijk is gezien het al bereikte niveau van schulden, verplichtingen en onberekenbare risico’s, bij een verpieterende economie die op deze manier alleen maar verder stagneert.

  Een algehele ‘systeemreset’ is in deze situatie onvermijdelijk om de neerwaartse spiraal te doorbreken (en een herstart te kunen maken met een vergelijkbaar model, waarbij wederom beslist niet allen de Pineut zullen zijn).

  1. H : Een algehele ‘systeemreset’ is in deze situatie onvermijdelijk om de neerwaartse spiraal te doorbreken (en een herstart te kunen maken met een vergelijkbaar model, waarbij wederom beslist niet allen de Pineut zullen zijn).

   W : Ben ik het volkomen mee eens, met de ‘systeemreset’. Vervolgens terug hetzelfde doen komt dan redelijk dom over, niet?

   1. Klopt. De mens is nu eenmaal de mens. Dom (en hebzuchtig) En best in staat (en bereid) om een x-aantal malen dezelfde fouten te herhalen.

    1. Zou dit toch wel een beetje willen nuanceren, mensen zijn helemaal niet zo dom dan het cliché dat we maar al te vaak inroepen. Voor mij is dat slechts een getuigenis van onze onmacht waardoor we ons – willens nillens – conformeren aan een dom systeem, zoiets leidt tot een auto-imuunziekte. Er zijn meer dan genoeg alternatieven om het systeem te veranderen, de vraag stelt zich hoe je politiek zover kan krijgen om het ook als kernpunt op te nemen in hun beleid.

 10. Beste biflaten, even een opmerking tussendoor. Wat ik opmerkte in mijn laatste alinea over de beurzen. Zag zojuist de AEX op een stand van 387. Dus onder de 390. Volgens de echte beursjongens is dat foute boel.

 11. je bent in het stuk een alinea vergeten; de positie van jongeren,
  De groep mensen onder de 40 heeft per definitie een onvolledige pensioenopbouw, minder vaste banen, lagere uurlonen ivm tijdelijke contracten / uitzendwerk,
  de arbeidsvoorwaarden van de jongere generatie tav de 40 plus generatie is dramatisch verslechterd, minder vakantiedagen, minder studieverlofdagen minder oude lullen vrije dagen, minder salaris, minder vaste contracten.
  groep onder de dertig krijgt indien zij studeren een studieschuld, studeren is duurder waardoor minder wordt doorgeleerd en het algemene kennisniveau van Nederland in de toekomst lager zal liggen.
  De kosten van de crisis en toegenomen internationale concurrentie / competitie ligt onevenredig zwaar op de jonge generatie, Dit soort situaties kan een nieuw generatieconflict veroorzaken,
  Het is voor de babyboom generatie een groot geluk dat de jeugd zo suf is en verslaafd aan hun PDA/ tablet want stel je voor dat zij zich gaan emanciperen en de barricades opgaan.

  1. Je hebt helemaal gelijk. Er zijn nog genoeg voorbeelden te geven in ons land van verborgen armoede. Als we daar een uitputtende opsomming van zouden maken dan haken veel lezers halverwege af. Al die verborgen ellende komt vanzelf aan de oppervlakte wanneer blijkt dat we verder gaan krimpen. Ik kijk nu angstvallig naar de beurzen. In de tijden van de geldverruimingspolitiek(QE) van de FED zijn de beurzen de reëele economie ontgroeit en ver van elkaar verwijderd geraakt. Nu de geldkraan wordt dicht gedraaid door de FED en de rente in de EU via de ECB op bijna nul is gezet is het feest van gratis geld voor de financiële markten ten einde en de wereldwijde schulden desondanks toch nog gegroeid. Nu zijn ze weer aangewezen op de ontwikkelingen in de werkelijke economie waarin u en ik minder geld uitgeven dan 6 a 7 jaar geleden. Langzaam worden de beleggers wakker en zien we de indexen wegzakken, vooral nu blijkt dat Duitsland niet meer de kar in Europa kan trekken. Let op, dat gaat straks gesodemieter geven.

   1. *Goed geschreven , @Piet, compliment.

    ‘Gesodemieter’ hebben we al sinds 2008; besodemieterd worden we al veel lanher.
    Kijk ook naar de verder weg zakkende olieprijs, de superlage rente, de onder vuur liggende dollar, falende economische en monetaire instrumenten..
    En natuurlijk naar de talrijke, kunstmatig opgewekte onrusthaarden en dreigingen all over the world.
    Alles hangt met elkaar samen in een geregisseerde chaos als aanloop naar de onvermijdelijke ‘reset’.
    Het is allemaal al eerder vertoond.

  2. Blijkbaar ga je ervan uit dat de babyboom generatie een volledig pensioen naar huidige maatstaven heeft opgebouwd. En voor een aantal gevallen heb je gelijk, mensen die 40 jaar bij een baas gewerkt hebben. Maar er zijn ook vele mensen die de zgn. pensioenbreuk hebben opgelopen. Iets waar de politiek dan ca. 10 jaar of meer over doet om daar iets aan te veranderen. Voor een beperkt aantal van die mensen betekent dat gewoon dat ze dus geen 40 jaar maar misschien 30 jaar of nog minder hebben opgebouwd. Persoonlijk ken ik niet zoveel gepensioneerden die bijv. 70% van hun laatstverdiende salaris halen. En ik denk dat daarvan het gros ligt bij de mensen die op latere leeftijd (zeg maar 40+) werkloos zijn geraakt en niet meer aan de bak hebben kunnen komen of heel moeilijk tegen een aanzienlijk lager salaris. Net als bij de werkloosheidsuitkering zat er een maximum aan het te bereiken pensioen. Dat wordt nogal eens vergeten.
   De vergelijking wordt algemeen gemaakt op basis van gegevens van nu, terwijl de echte opbouw over die 40 jaar voor heel veel mensen totaal verschillend is.

   1. Mee eens Dick.
    Veel mensen die jaren op contract of via uitzendbureaus hebben gewerkt en tussentijds even de WW in moesten en daarna weer aan het werk konden,kregen steeds weer een nieuw polisnummer van de pensioen verzekerde.
    Deze pensioenverzekeraar ( waarvan AEGON de smerigste is ) ging reeds in het eerste jaar van de nieuwe polis alle kosten direct verrekenen.
    Kunt u wel raden wat er voor de pensioengerechtigde overblijf aan het eind van de rit.
    Om nog maar te zwijgen van het super slechte rendement wat AEGON maakte over de hele pensioenpot over de afgelopen 5 jaar.
    De bestuursleden en raad van commissarissen hebben hun portie al lang op hun bankrekening bijgeschreven.
    En dan nog eens 19 opvreters in bestuur,terwijl het met 3 wel af kan,als ze ook eens echt aan het werk gaan en de organisatie eens proberen te laten weken van onder naar boven en andersom in gelijkwaardigheid,individuele zelfstandigheid en harmonie,die getoetst wordt op gezonde principes.
    Er wordt zo veel geld en goede wil en ideeën verknoeit,wat niet nodig zou hoeven zijn.
    Deze reactie is niet alleen gebaseerd op mijn eigen waarnemingen.

  3. Hallo jaren tachtig,

   Geen generatiekloof propaganda ventileren,die al steeds door de M.S.N wordt gepropageerd.
   Ouderen hebben al reeds jaren een flink bedrag aan premie en loonbelasting betaald,terwijl de jongen hier nog maar net mee begonnen zijn of nog helemaal niet.
   Wat wil je suggereren,dat de jongen van de ouderen gerechtigden opbrengsten gaan plunderen,terwijl ze zelf te angstig en egoïstisch zijn om zelf hun eigen toekomst te bepalen en in te richten?
   Wat een zielig uitgangspunt.
   Als u zelf niet uw principes en waarden kunt bepalen als individu,zal het op termijn ook een drama worden.
   De meeste jongen zijn alleen goed in onnodig geld verknoeien,verbrassen en op de knip van ouders teren.
   Jongeren vergeten vaak dat hun ouders ook met weinig of niks zijn begonnen na de oorlog.
   Ouders hebben de afgelopen perioden al een kapitaal aan geld geschonken aan de kinderen,in de vorm van belastingvrije giften voor aanschaf van een woning door de kinderen.
   En wat ze daarnaast nog gekregen hebben.
   Probeer toch zelf eens wat op te bouwen man,of vraag aan Brussel waarom ze jou zoveel geld afhandig maken.
   Wees geen rat,volg je eigen kracht en doe iets zinnigs

   1. de jongeren van nu krijgen met de vooruitzichten van dit ogenblik nul punt nul pensioen, worden per definitie opgezadeld met studieschulden en hypotheekschulden en maken nauwelijks kans op een goede loonontwikkeling, kortom de tijden en vooruitzichten zijn veranderd,
    het vasthouden aan oude rechten door mensen geboren voor de oorlog en kort na de oorlog is onrechtvaardig, tevens wil ik er op wijzen dat de staatsschuld is opgebouwd tijden de ‘opgebouwde rechten’ van de babyboomers, de vooruitzichten van jongeren zijn in vergelijking met de babyboom generatie niet goed.
    wil je een leefbare samenleving dan zullen we de lusten en de lasten gezamenlijk dienen te dragen. we leven in een andere tijd, waarin het westen in zijn geheel verarmd en veel van de vroegere arme landen een economische inhaalslag maken, vasthouden aan vroeger(e rechten) is niet realistisch.
    (zelf stam ik uit de jaren zestig, zo jong ben ik zelf ook niet meer)

   2. inderdaad de mensen die rond de twintig waren in de tweede wereldoorlog hebben Nederland na de oorlog weer opgebouwd,

    De generatie die geboren is tussen 1945 en 1960 heeft het land niet opgebouwd, dat hebben hun ouders gedaan!!! en de meesten (geboren tussen 1900 en 1935) liggen inmiddels al op het kerkhof.

    Het opbouwen van Nederland door de babyboom generatie is een onzin argument dat is een keer stevig gerelativeerd dient te worden.

    1. Goedemorgen allen,

     Over ruim een uur weer aan het werk voor de laatste 6 maanden min vrije dagen.
     Jaren tachtig; je blijft maar jammeren als een klein kind.
     Mijn vader van 1925, heeft de 2e WW aan de lijve meegemaakt en de verschrikkingen van beide zijde meegemaakt.
     Hij is op 85 tachtigjarige leeftijd overleden, bewuster en helderder van verstand dan jij tot nog toe ten toon spreidt.
     Je voelt als een dom,gemanipuleerd element die niet in staat is zelf eerlijke informatie te verzamelen,verwerken en te ventileren.
     Tevens voel je als een behoorlijk egoistisch persoon,die denk zelf steeds te kort te komen.
     Het gaat er nu niet meer om wat je zelf hebt of vergaart,maar wat we gemeenschappelijk allemaal voor elkaar kunnen krijgen.
     Laat het verleden los en neem er definitief afstand van,als je vooruit wilt komen in de toekomst.

     1. Beste Bertus, jammeren als een klein kind???
      ik kijk naar nu en de verwachtingen voor de toekomst, de jongere generaties worden met schulden geknecht omdat oudere generaties aan ‘hun rechten’ willen vasthouden, terwijl de wereld volledig is veranderd; Europa en de VS worden steeds armer en de rest van de wereld doet aan een economische inhaalslag. vasthouden aan bestaande rechten door de babyboomers is niet realistisch te noemen. De wereld van nu is niet meer de wereld van tien, twintig jaar geleden. of we het leuk vinden of niet veranderen dat zal gaan gebeuren.

      Het is opvallend hoe gepikeerd babyboomers (mensen) worden als hun eigen welvaart wordt geraakt, als de welvaart van anderen wordt beknot maakt het hen niet zo veel uit.

      ik zeg dit terwijl ik zelf al de tegen de vijftig loop. mijn kindertijd is al weer een aantal jaartjes terug.

  1. Hoi Dre,

   We leven in een steeds groeiende propaganda maatschappij.
   Als je nog wat terug krijgt van je pensioen inleg mag je blij zijn.
   Voor de meesten vanaf 1965 zal het een dood paard worden.
   Alles afhankelijk van de omstandigheden,maar ze worden steeds ongunstiger zoals het het er nu uitziet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: