Wakker worden in een andere wereld…

7

Wij mensen kunnen niet goed met veranderingen omgaan, denken dat morgen een voortzetting zal zijn van vandaag en gisteren. Niets is echter minder waar. De veranderingen die zich al enkele jaren voordoen hebben sluipenderwijs een enorme impact op ons en onze toekomst. Winkeliers en kleine bedrijfjes blijven in ons land bij bosjes sterven. De zogenaamd officiële inflatie heeft in juni een recordhoogte bereikt van 3,2%. In de echte werkelijkheid vallen de cijfers nog veel hoger uit. Ook in ons rijke buurland, Duitsland, leggen er steeds meer bedrijven het loodje. Wie weten wil hoe we er in Europa en de wereld echt voor staan die moet eens op de handen van betrokkenen gaan letten. Zij spreken de echte taal. De taal der verbijstering, bezweringen en vergeet het daar doen wij niet aan mee.

Handen

Wet noch regels noch beloftes

In de afgelopen jaren, en nu nog eens onderstreept door het NSA afluisterschandaal, is telkens weer duidelijk geworden dat afspraken, regels en wetten als bijenwas in een warme zon zijn geworden. Europese verdragen blijken multi-interpretabel, ieder leest er in wat hij of zij van belang vindt.  Afluisteren is gewoon nodig en gebeurt met de beste bedoelingen. Europa werkt daarin nauw samen met de Amerikanen. Er is altijd wel een, door betrokkenen zelf te bepalen, hoger doel te benoemen. Veiligheid, landsbelang of terrorismebestrijding. Wetten, noch regels noch beloftes blijken barrières te vormen om te kunnen doen wat men wil. Dat geldt voor alles. De economie, de financiële markten, de geldpolitiek, de gezondheidszorg etc. etc.

Het gaat al weer beter…

We krijgen het regelmatig via onze mainstream media te horen, lezen of zien. Het gaat al weer wat beter. In werkelijkheid is het één groot spel in de mist. Portugal, Griekenland, Cyprus, Spanje, Italië, Frankrijk en zeker niet als laatste Nederland, doen het helemaal niet goed. Elke dag weer kan er iets gebeuren dat de markten in één klap aan het wankelen brengt en ons geldsysteem binnen luttele uren tot stilstand kan doen komen. Griekenland heeft weer extra geld nodig. Het parlement staat voor de zoveelste keer onder een enorme druk. Met het heen en weer schuiven van vele honderden miljarden probeert Europa, keer op keer, de opkomende economische bosbranden te blussen. In het veen smeult het echter lustig verder.

Wat doen de Nederlanders?

De meeste mensen uit de lage landen zijn geen echte praters. Ze staan niet graag op de voorgrond en schieten niet met AK-47’s in de lucht om hun ongenoegen kenbaar te maken. Dat wil echter helemaal niet zeggen dat er niets gebeurt. De garagehouders, makelaars, doe het zelf zaken, bouwbedrijven en aanverwanten, witgoed- en beddenwinkels en vele anderen meer, kunnen u er alles over vertellen. Nieuwe auto’s worden er al lange tijd nauwelijks meer verkocht en ook het onderhoud is drastisch teruggelopen. Er wordt flink bezuinigd en uitgesteld in afwachting van betere tijden en meer zekerheid.

En verder….

We zitten met zijn allen echter nog met één probleempje namelijk het hoe en het wanneer van die betere tijden. In het najaar krijgen we eerst nog eens die extra zes miljard aan lastenverhogingen en bezuinigingen te verwerken. Dan zullen we vast ook wel horen dat het economisch nog weer slechter gaat dan verwacht met als gevolg dat er nog meer de hand op de knip wordt gehouden. Wat we ook niet weten is hoe het verder met de andere Europese landen zal gaan. Het ziet er niet echt goed uit. Gelukkig schijnt vandaag de zon. Ik neem nog een extra ijsje zo lang mijn portemonnee nog wat te bieden heeft en de inflatie de inhoud nog net niet helemaal heeft doen verdampen.

Alleen door terug te kijken kunnen we vooruitzien en kritisch nadenken over wat we van deze wereld en ons bestaan hebben gemaakt. Het blijft allemaal dubbelzinnig. We hebben zo veel bereikt en ook heel veel kapot gemaakt. Ons hoofd heeft het van het hart gewonnen. Ratio voor gevoel. Ego voor de ziel. Ik blijf hoop houden. Een enorme bosbrand of een vulkaanuitbarsting bieden vruchtbare bodems voor het ontstaan van een prachtige nieuwe natuur.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie