Wanneer eindigt het tijdperk van olie?

28

Eind 2005 heeft de productie van de conventionele olie gepiekt. Dit betekent dat de productie zijn maximum bereikt heeft, ongeacht het aantal extra boortorens wat er geplaatst zal worden. De bestaande olievelden hebben wereldwijd een productieafname van 6.7% per jaar. Deze maximale opbrengst van conventionele olie bleef op 70 miljoen vaten per dag steken. De totale vraag naar olie is rond de 86 miljoen vaten per dag. De 16 miljoen vaten per dag onconventionele olie bestaat uit tarsands, olie uit gas, deep see drilling, en fracking. De productie-opbrengst van conventionele olie neemt steeds verder af.

arctic

De totale olieproductie (dus zowel conventioneel als onconventioneel) is inmiddels ook niet meer aan het stijgen en piekt op 86 miljoen vaten per dag. Deze productieopbrengst bevindt zich op een plateau terwijl de vraag (door voornamelijk India en China) wel stijgende is. Om toch genoeg olie te hebben voor onze wereldwijde onstilbare oliehonger, dus om de afname in productie van de conventionele olie te compenseren, wordt er steeds verder en steeds dieper gezocht.

Nederland speelt een grote rol

Vooral Brazilië levert veel olie met behulp van de nieuwste technieken van deep sea drilling. Hier zijn Nederlandse bedrijven direct bij betrokken. Om een voorbeeld te geven, IHC Merwede heeft net de grootste order uit haar geschiedenis gekregen, het bouwen van pijpenleggers voor de Braziliaanse oliereus Petrobas. Het komt neer op minimaal 6 miljoen manuren werk. Een ander voorbeeld: Huisman in Schiedam bouwt de installaties voor het boren en leggen van de pijpen in de zeebodem. Verder zal SBM Offshore de FPSO‘s bouwen, de enorme drijvende productie en opslagvaartuigen benodigd bij deep sea drilling, enkele van deze vaartuigen hebben een capaciteit van 1.6 miljoen vaten. Een order van 2.7 Miljard Euro.

Deep sea drilling zeer kostbaar

Het deep sea drilling is extreem gecompliceerd en duur, maar hier zit nog toekomst in. Echter deze extreem hoge investeringen zullen alleen rendabel zijn met een olieprijs van (ver) boven de 100 dollar per vat (1 vat is 159 liter ruwe olie). Toch zal de deep sea productie niet aan de wereldwijde vraag kunnen voldoen, of zelfs aan een aanzienlijk deel ervan. Wanneer eindigt het tijdperk van olie?

Boringen op de Noordpool

Ook wordt er inmiddels in de Arctic geboord. Door de boringen op de Noordpool kunnen we meer spanningen verwachten tussen de verschillende landen die territoriale claims hebben, Rusland, Canada, USA, Noorwegen en Denemarken (Groenland). Ook wordt er onderzoek gedaan naar de enorme olie en gas voorraden onder Antarctica. Zoals dit reeds in het Arctische gebied het geval is nemen ook hier de spanningen over de territoriale aanspraken toe.

Dorst naar olie funest voor milieu

Naarmate de productie van de conventionele olie afneemt (afname van 6.7% per jaar) wordt er minder rekening gehouden met het milieu. De olieproductie uit Tar sands (Teerzanden) is enorm milieu belastend, toch wordt hier massief op ingezet. De productie uit de Tar Sands kan eheter vrijwel niet verder toenemen doordat er grote gebieden afgegraven moeten worden en er enorm veel water bij gebruikt wordt. Lees meer op Goud-Portal.