Wat brengt 2019 voor goud en zilver

2

De goudprijs heeft het nieuwe jaar positief ingezet. Flink geklommen van een dieptepunt van 1174 dollar in augustus 2018. Naar een koers van 1292 dollar per troy ounce (31,10 gram) begin 2019. De zilverprijs maakt eveneens een comeback in diezelfde periode van 14,05 dollar naar 15,86. Is deze koersstijging duurzaam? En wat brengt 2019 in het algemeen voor de edelmetalen?

Negatief 2018 voor edelmetalen

2018 Was niet het jaar om in goud en zilver te beleggen. Beide verloren respectievelijk 2,1 en 9,7 procent. De edelmetalen bewegen zich vrijwel altijd in tandem. Opvallend is wel die onverwachte prestatie sinds het dieptepunt van dat jaar tot vandaag. Ze gebeurde namelijk tegelijkertijd met een Amerikaanse dollar die eveneens meer waard werd. En een stijging van de rente in dat land. Hier vindt u o.m. handige interactieve grafieken om bijvoorbeeld de edelmetalen te vergelijken met de grote Amerikaanse beurzen. Met die dollar en de prijs van ruwe olie. Over eender welke tijdspanne ook.

Vluchthaven?

Historisch spelen goud en zilver een rol als vluchthaven in roerige economische tijden. Laat nu net op genoemd dieptepunt de gespecialiseerde pers dit gegeven in vraag stellen. ‘Goud blinkt niet langer als vluchthaven‘. ‘Why gold is a dead investment’. Misschien doen beleggers er beter aan tegengesteld aan de krantenkoppen te reageren? Dat kan zin hebben. Want wanneer zoiets in de pers verschijnt is de ‘schade’ aan een bepaald goed reeds verricht. Hebben alle zwakke handen meestal reeds verkocht.

Economische onzekerheid

Van onrustige economische tijden kunnen we zeker spreken. Er waren de nucleaire spanningen tussen Noord-Korea en de VS. Een handelsoorlog startte tussen dat land en onder meer China. Er was de Turkse crisis. De felle stijging en vervolgens even grote daling van de olieprijs. De internationale aandelenbeurzen presteerden slecht. De Italiaanse begrotingsperikelen binnen de EU… Meer dan genoeg redenen om zich zorgen te maken over de wereldeconomie. ‘If investors continue to flee equities and cryptocurrencies, then it will be a question of whether hard money or the U.S. dollar serves as the premier safe haven. It only takes a small proportion of investors choosing precious metals to have a big impact on these relatively tight markets.

Stijgende Amerikaanse rente en dollarkoers

Zilver en goud gaan bijna altijd gelijk op zoals reeds gesteld. De delmetalen worden verhandeld in dollar. Wanneer deze in waarde stijgt, worden beide minder aantrekkelijk want duurder. Zeker voor traditioneel grote afnemers van vooral goud zoals India en China. Dat is wat zich in 2018 afspeelde. Ook de Amerikaanse renteverhogingen hadden een negatief effect. Dan keren beleggers terug naar staatspapier uit dat land. De dalende trend van de edelmetalen in 2018 stopte echter zoals reeds vermeld. Keerde zelfs om naar een flinke stijging tot begin 2019. Wat dus opmerkelijk is gegeven die stijgingen van rente en dollar.

Oulook en wat dienen we in de gaten te houden?

De zilver/goud ratio of verhouding bedroeg op genoemde dieptepunten in 2018 1/86. Terwijl die gemiddeld doorheen de eeuwen heen beneden de 1/20 ligt! Het ultra pessimisme heeft waarschijnljk in 2018 een hoogtepunt bereikt, waarna meestal een heropleving volgt. Dat ziet er dus te zijner tijd positief uit voor het witte edelmetaal. Traditoneel ook wel het kleine broertje genoemd van goud.

Lagere productie

De val in prijs van de edelmetalen en een aantal setbacks voor de industrie heeft de productie ervan doen afnemen. Dit wordt ook voor 2019 verwacht. Minder productie mogelijk gekoppeld met een (iets) hogere vraag draagt bij tot een positieve outlook voor beide. ‘Analysts at Refinitiv GFMS (formerly Thomson Reuters) project gold mining output will decrease slightly in the year ahead – from approximately 3,282 tonnes in 2018 to 3,266 tonnes.’

Nog meer slecht nieuws voor de productie

IN ZuidAfrika broeirt het sociaaleconomisch steeds meer. Blanke eigenaars wordt hun bezit afgenomen zonder compensatie, wat de economie in haar geheel niet ten goede komt. Het land behoort traditoneel tot de top tien van producenten van goud. Voorlopig nog…

De centrale banken ondertussen…

Die verhoogden hun goudaankope met maar liefst 22 procent in het derde kwartaal van 2018. Deze zijn in het algmeen gekend voor hun scherpe neus voor koopjes. Wie kochten onder meer: Turkije, Polen, Hongarije zelfs voor het eerst. China en Rusland als grootste koper.

En de Amerikaanse rente?

De Amerikaanse centrale bank zal in 2019 waarschijnlijk nog sterke druk voelen om de renteverhogingen stop te zetten. Misschien wel opnieuw te verlagen. Niet alleen omdat dit is wat president Trump wil, voorstander van geldverslindende stimuli. Om de motor van het economische monster vooral draaiend te houden. Zeker tot zijn eventuele herverkiezing in 2020. Maar misschien ook wel omdat een vertragende economie haar daartoe wel verplicht.

Tenslotte nog dit

De patstelling tussen Republikeinen en Democraten blijft ondertussen voortduren. Trump wil nogeens 5 miljard voor ‘Zijn Muur’, de Democraten weigeren ze hem te geven. Weigeren de spending limiet weer eens te verhogen. Gezond(er) beleid dunkt ons, met een onvoorstelbaar hoge Amerikaanse staatsschuld en elk jaar opnieuw hogere begrotingstekorten. De man zal aan het eind van zijn vierjarige termijn al meer uitgeven dan voorganger Obama in acht jaar!

Positief op lange termijn

Goud is nog steeds een goede portefeuilleverzekering. De dollar is te sterk en zal eens terugvallen. Dan zal de goudprijs stijgen,” zegt de martkstrateeg van BNP Paribas Fortis. “Daarnaast zijn er nu meer beleggers die speculeren op een prijsdaling van goud dan op een prijsstijging (…)” Dat komt slechts twee tot drie keer per jaar voor, aldus de specialist. Enige tijd daarna volgt “steevast een sterke stijging van de goudprijs.”