Wat is het ASQ Protocol?

0

Het ASQ protocol is een gedecentraliseerd systeem die iedereen die content (inhoud) van niveau levert op internet rechtstreeks wil vergoeden. Hoe hoger de kwaliteit van de content, hoe hoger de vergoeding ligt. Van schrijvers, auteurs tot videomakers. Voor iedereen die iets creëert op het internet. Geen van hen hoeft nog afhankelijk te blijven van externe advertenties. Maar vooral zich niet meer moeten wringen in het keurslijf dat zoekmachines voorschrijven. Van korte, makkelijk en goed leesbare tekst bijvoorbeeld. Het is zo’n idee dat weer typisch is voor de huidige trend naar meer decentralisatie. Maar het is tegelijkertijd revolutionair want de mogelijkheden van dit ecosysteem gaan in feite nog veel verder.

asq protocol

Wat is ASQ Protocol?

Achter het ASQ Protocol zit het team van Askfm, een Q&A social network, een vraag-en-antwoord site gebaseerd op blockchain technologie en met zijn eigen cryptomunt. Wat specifiek ASQ Protocol betreft, hun nieuwste project-in-wording, verwoordt de CEO van Askfm het als volgt. Maxim Tsaryk:

“At ASQ Protocol we strongly believe that high-quality information should be paid. Already we can see the growing amount of people who are ready to pay for really unique and useful content that can’t be found using search engines.”

Het eigen leven van blockchain

Het internet, dat het licht zag in 1991, was de eerste vorm van decentralisering. Vanaf dat moment kwam informatie beschikbaar voor iedereen met een internetaansluiting. Met de creatie van blockchain in 2008 werd niet alleen geld (bitcoin) gedecentraliseerd. Digitaal geld dat niet meer afhangt van centrale banken. Peer 2 peer. De techniek die dit toelaat werd blockchain genoemd. Ondertussen is deze een eigen leven gaan leiden met ontelbare projecten op evenzovele vlakken. Talloze bestaande projecten en geplande bedrijven. Blockchain heeft verschillende typerende eigenschappen, biedt verschillende voordelen. Eén ervan is wel het opvallendst: die decentralisatie. Dit betekent tegelijkertijd onafhankelijkheid.

Gigant Google

Alles op het internet draait om visibiliteit, zichtbaarheid. Iedereen, van particulier tot webgigant, wil zijn en haar content, inhoud, zo breed mogelijk verspreid zien. ant waarom zet je een en ander anders online? Dat geldt des te meer voor wie commercieel bezig is. Webgiganten hebben ondertussen een groot deel van het internet ingepalmd en zijn een soort gatekeepers geworden. Toegangspoorten waarvan de gebruikers afhankelijk zijn geworden, vaak zonder het te beseffen. We denken dan in de eerste plaats aan Google, de onbetwistbare marktleider der zoekmachines. Maar er zijn er wel een aantal meer als BING, Baidu en Yahoo. Gelukkig zijn er ook betere en privacy vriendelijkere zoekmachines, zoals Startpage.com en DuckDuckGo. Die zoekmachines groeien hard, maar zijn in vergelijking met Google te verwaarlezen

C2C – Consumer 2 Consumer

ASQ Protocol werkt volgens de C2C methode of visie. Cradle to Cradle betekent duurzaamheid, niets mag verloren gaan, geen waarde ook mag teniet gaan. Van oorsprong tot uiteindelijke bestemming. Ook op het gebied van content. Creators, producenten van inhoud allerlei, zouden zich niet hoeven te schikken, richten naar de eisen van de diverse zoekmachines. Zoals vandaag grotendeels wel het geval is. De kwaliteit van een en ander lijdt er dan ook vaak onder. Het is net die kwaliteit die het ASQ Protocol wil verbeteren. Betere artikels om te lezen. Knappere video’s om te bekijken. En het begrip inhoud kan daarbij zelfs nog breder opgevat worden. Maar daar gaan we hier even niet dieper op in. En daar komt de eerder genoemde eigenschap van blockchain – onafhankelijkheid – weer om de hoek kijken. Hoe onafhankelijk zijn creators vandaag eigenlijk nog? We geven een specifiek voorbeeld dat u als Lezer, als ‘afnemer van content’ dus, niet vreemd zal zijn. Hoe komen artikelen op Biflatie.nl eigenlijk tot stand?

Algoritmes

De schrijver – ikzelf bijvoorbeeld – voor Biflatie.nl (ook als voorbeeld) is afhankelijk van de regels die zijn ‘werkgever’ of ‘platform’ oplegt. Om voort te kunnen bestaan is Biflatie o.a. afhankelijk van adverteerders. Een website hosten en beheren kost geld en ook content creatie is niet gratis. Om adverteerders aan te trekken dient Biflatie.nl bezocht te worden door geïnteresseerden, lezers dus. Liefst zo veel mogelijk uiteraard. Dus moet de site snel en makkelijk gevonden geworden en er moet goede content worden gepubliceerd. Dat betekent dan weer hoog scoren in de resultaten van zoekmachines, lees: voornamelijk Google. Om dit voor elkaar te krijgen moet Biflatie.nl zich richten naar de regels van Google (zoals vrijwel elke website of webshop). Let wel: niemand buiten de mensen van Google zelf (in feite slechts een klein, specifiek aantal werknemers) kent de algoritmes die de rangorde van de zoekresultaten bepalen! Maar een aantal voorwaarden, richtlijnen, is wel bekend.

Regels van Google

In ieder geval dienen teksten opgesteld te worden volgens bepaalde regels, wat de vindbaarheid vergroot. Zo worden in het geval van teksten deze best gevonden indien ze bepaalde keywords, kernwoorden bevatten. Ze meer dan 300 woorden bevatten. Bepaalde duidelijk schrijfstijl, enzovoort. Echt waar! En net daar wringt het schoentje. Veel van wat op internet te lezen en bekijken valt is van steeds lagere kwaliteit, is steeds meer simplistisch geworden. Let wel: dit is een trend die inherent is aan onze maatschappij.

Geen tijd

Alles moet snel-snel gaan. Een tekst moet snel leesbaar en overzien te zijn. Want time is money en we hebben nog zoveel anders te doen. Heel wat lezers haken af wanneer een tekst lang is en moeilijk, jammer, maar helaas. Want interessante, belangrijke, gecompliceerde inhoud kan nu eenmaal niet aangeleverd worden in een paar woorden, lijntjes of paragrafen. Dit artikel dat u op dit eigenste moment leest bijvoorbeeld, als anti-voorbeeld? Anders gaat de kwaliteit eraan, moet de auteur inboeten en lijdt het onderwerp er onder. Wat dus nu – we generaliseren hier natuurlijk – vaak het geval is bij internet content.

Alles en iedereen afhankelijk

Auteurs van boeken, schrijvers van beroep, hebben een alternatief: het e-boek. Het kost weinig tijd, moeite en geld om een e-boek te produceren. De opbrengst komt dan haast volledig bij de creator, deze auteur terecht. Niet zo voor de schrijver van artikels op internet, videomakers en andere creators, leveranciers van content. Zij zijn en blijven afhankelijk van websites, die op hun beurt voor hun inkomsten indirect afhankelijk zijn van zoekmachines, vooral Google dus. Ook advertentienetwerken worden steeds vaker geblokkeerd door gebruikers middels de zogenaamde adblockers. Als deze trend doorzet zullen steeds meer websites ophouden te bestaan en zitten auteurs zitten zonder werk. Zo gezien zijn alle partijen in feite afhankelijk van elkaar. Maar de eigenaar van de zoekmachine is het machtigst, en de auteur is de zwakste. En net daarin wil ASQ Protocol verandering brengen.

Nieuw ecosysteem

Op haar platform of ecosysteem zal kwaliteitsvolle inhoud te koop worden aangeboden. Direct voor de afnemers, lezers van artikels of kijkers in het geval van video’s. Wat is kwaliteit? Die zal worden bepaald door up-voting, stemmen dus, aldus de makers van ASQ Protocol. Stemmen die iemand een reputatie kunnen geven.

Ook films in de blockchain?

Even ter zijde: wat als in de toekomst ook films te koop komen op systemen zoals dat van ASQ Protocol? Dan zouden ook de grote filmmaatschappijen geëlimineerd worden, die uiteraard het gros van de inkomsten vandaag opstrijken. Dan zouden de eigenlijke creators, de filmmakers, direct beloond worden door de kijkers. En zij die meer kwaliteit leveren, betere films, krijgen een hogere beloning of verdienste. Zo zie je maar weer dat één idee in blockchain kan leiden tot tal van andere mogelijkheden. Vandaag nog een idee en morgen de toepassing ervan? Dat zal afhankelijk zijn van het aantal leden, deelnemers, dat ASQ kan werven. Hoeveel creators zullen verkiezen te werken via dit ecostysteem. Of en hoeveel afnemers – kijkers, lezers – voor kwaliteitsvolle inhoud – video’s, artikelen –  willen betalen. Er is tevens de reeds bestaande aanbieders, de concurrentie, zoals Steem, Patreon en TRON.

Creativiteit meets kwaliteit

Precies wat de blockchain stimuleert: iedereen kan deelnemen, iedereen kan creëren. Onafhankelijkheid, zelfstandigheid verwerven zelfs. Waarom zou een sterke, goeie schrijver of videomaker zich niet als zelfstandige vestigen? Direct zijn en haar creaties, producten zoals video’s en artikels, aanbieden aan de liefhebbers, kijkers, lezers? Inderdaad: blockchain stimuleert voor alles creativiteit, ook op dit gebied. De grote vraag is of een ASQ Protocol genoeg draagvlak kan creëren om mensen mee te krijgen, daar zit de grootste uitdaging. Wij houden het in ieder geval in de gaten.