We hebben andere hervormingen nodig

9

Er is de laatste tijd veel te doen omtrent economische hervormingen. In Spanje wordt er gestaakt tegen de hervormingen en in Nederland zit men vanaf begin maart in het Catshuis om over hervormingen te praten. Hervormingen van het ontslagrecht, sociale zekerheid, hypotheekrenteaftrek en beheersing van de zorgkosten. Voordat men kan hervormen moet men eerst een visie over de toekomst hebben.

Met name de hervormingen van het ontslagrecht laat duidelijk een beeld van de toekomstige economie zien. Een economie waarin bedrijven veel sneller op de ontwikkelingen van de markt kunnen inspelen om zo snel op nieuwe trends en ontwikkelingen te kunnen anticiperen. In deze wereld past natuurlijk ook dat werknemers sneller aangenomen en ontslagen kunnen worden.

Ook heeft een deel van de hervormingen op de arbeidsmarkt te maken met minder plaats voor vaste contracten en meer plek voor jaarcontracten, 0-uren contracten en uitzendwerk. Dit alles wordt gedaan in een steeds verder globaliserende economie die puur gericht is op zo veel mogelijk economische groei. Voor deze globale en snelle economie zijn veel grondstoffen nodig wat vanzelfsprekend enorm belastend is voor onze aarde. Kijk maar naar de omloopsnelheid van producten (bekijk hier de video ‘the story of stuff). Veel artikelen zijn niet erg duurzaam gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan smartphone- en tablet industrie. Deze producten gaan vaak maar een paar jaar mee en de productie van dit soort elektronische apparaten kosten bovendien veel energie. Tevens zijn de kosten van oliewinning hoog en worden er veel grondstoffen gebruikt die vaak moeilijk of niet te recycleren zijn. Ook zal het repareren van apparaten een veel belangrijkere rol moeten spelen dan het produceren en dumpen van allerlei onduurzame apparaten. Juist met reparatie en onderhoud zorg je dat een apparaat veel langer meegaat en dat er uiteindelijk dus minder grondstoffen worden gebruikt.

Ik ben zeker van mening dat hervorming de juiste oplossing is. Ik denk alleen dat we naar een andere manier van hervormen moeten kijken. Een aanpak die gericht is op duurzaamheid en op een meer menselijke maatschappij. In zo’n samenleving zou je juist willen hebben dat mensen dicht bij hun werk gaan wonen en langer bij een werkgever blijven werken. Zodoende kan je veel spitsverkeer terugdringen. Momenteel is het vaak nog zo dat mensen meer dan 50 km van hun huis af werken en niet kunnen verhuizen door een vastgelopen woningmarkt. Een bijkomend voordeel is dat men een betere band met het bedrijf heeft waar men werkt, wat een positief effect heeft op de productiviteit.

Een rustigere en menselijkere economie zou prima kunnen helpen om het doorwerken op hogere leeftijd en betere participatie van mensen op de arbeidsmarkt te bevorderen. Dit zijn twee zaken die dit kabinet hoog in het vaandel heeft staan. Opvallend is dat juist in deze crisis juist veertigers worden ontslagen, terwijl de overheid wil dat mensen tot hun 67ste blijven doorwerken.

Tot slot over de productie van goederen die we dagelijks nodig hebben, maar die vaak op de andere helft van de wereld geproduceerd worden omdat dit goedkoper is dan deze lokaal te produceren. Het produceren over de grens kan alleen in een wereld waarin energie goedkoper is dan arbeid. Met de te verwachte stijging van de olieprijzen en het ontbreken van een goed alternatief zou dit weleens spoedig onbetaalbaar kunnen worden. Wat uiteindelijk zal resulteren in een meer regionale productie van goederen.

In de zorg zou het bevorderen van gezondheid i.p.v. het bestrijden van ziekten een hele andere aanpak zijn. Het is zeker niet zo dat als mensen gezond leven ze niet ziek kunnen worden, maar een gezonde leefstijl helpt statistisch gezien wel. Zo zou het gebruik van de fiets, ligfiets of velomobiel veel gewoner moeten worden. Het principe van jezelf verplaatsen met je eigen lichaamsenergie geeft de mens al de broodnodige beweging. Ook kan de voeding gezonder, door veel meer biologisch te verbouwen en meer rekening te houden met de balans van de natuur.

Ook de bio-industrie zou veel drastischer aangepakt moeten worden, omdat het vlees uit de bio-industrie niet echt gezond is voor de mens en daarbij ook schadelijk voor het milieu en dierenwelzijn. Methaan is vele malen schadelijker voor het broeikasgasprobleem dan de CO2. Behalve gezond eten en voldoende beweging zou men zeker ook moeten kijken naar omgevingsfactoren die mensen ziek kunnen maken. Denk maar aan heel de fijnstof problematiek die in Nederland, met name in de randstad, mensen ziek maakt. Door een schoon milieu en natuurlijker voedsel zal de mens zich een stuk beter voelen en op termijn minder zorg nodig hebben. Hier wordt wel eens over gepraat, maar nooit worden deze problemen serieus aangepakt.

 

Het toekomstbeeld dat we als mensheid hebben, bepaalt welke hervormingen er nodig zijn. Gezien de problemen met de grondstoffen, de beschikbare leefruimte en de natuurlijke bronnen die we moeten delen met de opkomende economieën, lijkt een consistente groei-economie en een oneindig grondstoffen-scenario erg onwaarschijnlijk. Dus logischerwijs zouden we hervormingen moeten doorvoeren waarbij we minder afhankelijk van grondstoffen worden en op een fatsoenlijke manier met de natuur omgaan. Hervormingen voor een duurzame, menselijke en een meer regionale economische toekomst. Voor de invulling daarvan zullen we met elkaar tot een oplossing moeten komen.

Serge