“Onze welvaart is een omgekeerde piramide die wankelt!”

10

piramideDat is de bijzonder verontrustende conclusie van een studie verricht door econoom en politicus Lode Vereeck. Hij voerde de berekeningen uit voor België en wat blijkt: op 100 Belgen zijn er slechts 41 die werken – waarvan dan nog 9 voor de staat! Slechts 32% staan in voor de welvaart van heel België, inclusief de overige 68 zijnde de ambtenarij, de jeugd, de werklozen en de senioren. Een onhoudbare toestand?

Vergrijzing

Bij die 59 overige Belgen van de 100 zitten 17 bejaarden, een grijze groep die tegen 2050 verwacht wordt nog te groeien tot 25 op 100. Versterk dringend de beroepsactieve bevolking zegt de econoom; de regering staat voor een verpletterende verantwoordelijkheid! Ook in Nederland zet de vergrijzing door. In het jaar 2025 is meer dan 1 op de 5 (21,7%) van de Nederlanders ouder dan 65 jaar. Het grootste gedeelte van de 3,73 miljoen gepensioneerden zijn tegen die tijd tussen de 70 en 80 jaar oud (49,9%).

Ziekteverzuim en armoede

Langdurig ziekteverzuim op recordpeil” kopt Hln.be. Nooit eerder waren Belgische werknemers (41 op 100 dus) zo veel en zo vaak ziek. Een andere kop: “Armoede treft ook werkende Vlaming“.  Werkende Vlamingen krijgen het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit beeld is in Nederland niet anders. Veel arme mensen zien ook helemaal geen uitweg meer uit de armoede. Bijna de helft (44%) van hen verwacht de rest van hun leven arm te blijven.

Dramatische conclusie

Slechts 41% – of beter 32% want de 9% ambtenaren mag je natuurlijk niet echt meetellen – van de Belgen  zorgen momenteel eigenlijk voor hele het land; de vergrijzing zal nog meer impact hebben op de samenleving en er heerst een hoog ziekteverzuim en groeiende armoede. Ook al gaat het volgens sommigen dan beter met de economie, met veel mensen gaat het een stuk minder.