Wereldbank: Blockchain mogelijk positieve impact op de levens van miljoenen

0

Ripple, het bedrijf achter de gelijknamige cryptomunt (XRP) wordt geprezen op de blogpagina van de Wereldbank internetsite. Haar xRapid technologie maakt zogenaamde ‘remittances’ aanzienlijk veel sneller en goedkoper. Dat zijn overschijvingen van meest kleine bedragen die over grenzen heen verstuurd worden. Het gaat dan om werkrachten die in andere landen dan het eigen land arbeiden. Met die overschrijvingen ondersteunen ze dan hun familie. De kost daarvan ligt traditioneel relatief erg hoog. Sinds de komst van Ripple in 2018 in dit veld, betekent dit aanzienlijke besparingen voor gebruikers. De lovende woorden komen vanwege de Better Than Cash Alliance (BTCA).

Armoede verminderen

Genoemde alliantie is een partnerschap dat werkt binnen de Verenigde Naties. Meer dan 60 overheden, bedrijven en internationale organisaties werken aan de globale overstap van cash naar digitaal betalen. Bedoeling is groei te versterken waar die nodig is, in armere landen. Om zodoende de armoede in de wereld te verminderen. ‘Paying across borders – Can distributed ledgers bring us closer together?’ is de vraag die de auteurs stellen. De sector van deze kleine, persoonlijke overschrijvingen draagt aanzienlijk bij tot het Bruto Nationaal Product van de groeilanden. (Een eufemisme meest voor arme landen.) Het gaat hier ook niet echt om kleine bedragen. Tezamen waren ze goed voor maar liefst 613 miljard dollar in 2017. Voor 2018 zijn de cijfers nog niet berekend, maar er wordt 642 miljard verwacht.

Traditonele bedrijven te duur

Voor de Filipijnen vertegenwoordigen deze ‘remittances’ 10,5 procent van het BNP. In Haiti zelfs 29,3 procent. Het duurst om geld naartoe te versturen zijn de landen beneden de Sahara. Tussenpersonen verlangen gemiddeld 8,97 procent van het bedrag. Biflatie vernoemde eerder al het gebruik van crypto en blockchain als alternatief. Dat wordt nu bevestigd en zelfs wordt Ripple met naam en toenaam geprezen. ‘Recognizing the vital importance of remittances in and for emerging economies, the international community, including the G20, G7 and the World Bank have led initiatives to bring greater safety and efficiency to the remittances market and better serve the needs of the world’s most vulnerable groups.’ Ripple slaagt er met zijn xRapid technologie in 40 tot 70 procent te besparen op kosten. Tezamen met de uitvoeringstijd terug te brengen tot tussen enkele seconden en enkele minuten.