Westerse schuldenberg dreigt financiële Dag des Oordeels te veroorzaken in 2012

14

‘s Werelds 4 belangrijkste AAA-economieën – de VS, Frankrijk, Duitsland en het VK – komen onder grote druk en krijgen het door toenemende kosten en een stijgende schuldgraad steeds moeilijker om die AAA-rating te behouden. De pogingen om het begrotingstekort naar aanvaardbare proporties terug te brengen zonder daarbij het kwetsbare economische herstel in gevaar te brengen zullen volgens het kredietratingbureau Moody’s de sociale cohesie binnen die landen op de proef stellen.

Een land verliest zijn AAA-status wanneer de rentebetalingen 10% van het overheidsbudget overschrijden. Vooral de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn daardoor merkelijk dichterbij gekomen bij een mogelijk verlies van hun AAA-rating, dit schrijft Marketwatch.

En er is meer onheil op komst, want het einde van de wereld komt in 2012. Niet de Maya’s, maar de schuldenberg van de Westerse wereld zal daarvan de oorzaak zijn, dcit schrijft de New York Times. Want dan begint een periode waarin bedrijven en landen een aanvang moeten maken met de terugbetaling van meer dan 700 miljard dollar aan schulden. Verwacht wordt dat sommige bedrijven en landen deze op basis van goedkoop geld aangegane leningen niet zullen kunnen terugbetalen, wat een golf van faillissementen van bedrijven én landen tot gevolg dreigt te hebben.

De cijfers zijn troeblerend: voor rommelobligaties -de zogenaamde junk bonds- die vandaag nog 21 miljard dollar waard zijn,  moet in 2012 niet minder dan 155 miljard dollar worden terugbetaald en 338 miljard dollar in 2014. Verder zal de Amerikaanse regering in 2012 niet minder dan 2 biljoen dollar ($2.000.000.000.000) moeten lenen om het gat in de begroting dicht te rijden én haar lopende schulden terug te betalen. Volgens The New York Times is dit apocalyptisch scenario geen uitvinding van traditionele zwartkijkers, maar luidt nu ook het traditioneel sobere Moody’s de alarmbel.

Via: Express.be