Wie betaalt de coronarekening? Overheid schiet voor, burger betaalt terug met rente

Het moment waarop de coronarekening kan worden opgemaakt is aangebroken. Er worden versoepelingen doorgevoerd waarmee de weg naar het ‘nieuwe normaal’ in zicht is. Het oude normaal komt niet meer terug, zoveel is zeker. Een besmettelijk virus heeft de economie op z’n kop gezet. Ineens stond Volksgezondheid in het middelpunt van de belangstelling, Financiën en Economie waren nauwelijks in beeld. Deze opereerden op de achtergrond en mochten als vangnet dienen om de economische krimp op te vangen. Het is het aloude beeld van als de angst regeert wordt de ratio genegeerd.

“Never waste a good crisis”

Financiën en de staatshuishouding zijn ondergeschikt aan de gemoedstoestand wanneer  onrust het volk overmeestert. De duur van de angstpsychose bepaalt hoever de economische schade oploopt. Nu zijn we anderhalf jaar verder en kan voorzichtig de balans worden opgemaakt. Bankeconomen kijken verontrust naar de opgebouwde schuldenberg die al gigantisch was en nodig toe is aan de afbouwfase. Plaaggeesten zoals virussen en regenten hebben daar geen oog voor en gaan hun eigen gang. De winsten van bedrijven en ondernemers zijn ondergeschikt aan de heilige norm dat een crisis moet worden aangegrepen om de macht te grijpen. “Never waste a good crisis”, is een bekende uitspraak van Winston Churchill. Een supranationale organisatie als de VN heeft daar zijn bestaan aan te danken. Opgericht in 1945 toen de halve wereld de weg kwijt was. Opvallend is dat ook nu de halve wereld de weg kwijt is vanwege een ‘angstaanjagend’ virus. Noodwetten en lockdowns hebben complete volkeren in standje rust gezet en de mondiale economie plat gelegd. Ineens kwam de Agenda 2030 van het WEF in beeld.

Rekening in drievoud

Samen met de VN heeft het WEF mooie plannen gesmeed waarmee ons een nieuwe wereld wordt beloofd. De coronacrisis kan alleen worden opgelost door de heerschappij te accepteren van een wereldregering. Democratische regeringen moeten even dimmen, we moeten niet allemaal door elkaar schreeuwen. De elite, die zichzelf heeft benoemd op hoog geplaatste posities, gaat het voor ons oplossen. Een prima idee, of niet dan. Laten we direct de coronarekening opmaken in drievoud. Het origineel naar onze Minister van Financiën en een afschrift sturen naar Klaus Schwab van het WEF en de Secretaris-Generaal van de VN, António Guterres.

Troonrede 2021

Om te beginnen ligt er een rekening van uitgestelde belastingschuld van het bedrijfsleven van bijna 17 miljard euro. Deze nota moet nog dit jaar worden vereffend voordat onze nieuwe(?) Minister van Financiën het in zijn hoofd haalt om deze rekening mee te nemen in de nieuwe Rijksbegroting voor 2022. De Minister-President mag het onze Alex niet aandoen om weer een deprimerende miljoenennota voor te laten lezen op Prinsjesdag. De sombere toon moet plaats maken voor een positief geluid. Niet dat onze vrijheid noodgedwongen een ingetogen karakter heeft gekregen maar zoiets van:

“De regering heeft in goed overleg een aanbod geaccepteerd om de coronarekening in te dienen bij het WEF. “De globalistische elite heeft een VN/WEF-Coronasteunfonds ingericht waar ze hun verschuldigde bijdrage in storten ter hoogte van de ontdoken belastingafdrachten aan de verschillende landen waaronder Nederland. Voor het tijdvak 2020/2021 mag de rekening worden ingediend van de uitgestelde inkomsten- en vennootschapsbelasting van zelfstandige ondernemers en bedrijven, ter waarde van 17 miljard euro. Hiermee wordt voorkomen dat de belastingdruk voor het jaar 2022 omhoog gaat. Ik wil u vragen om een driewerf ‘hoezee’ voor onze wereldleiders van de VN/WEF.” Zo luidt ongeveer de preek op 21 september a.s. van Koning Alex.

Belastingdienst onder druk

Een beetje opportunisme mag wel in deze sombere tijd. In tijden van crisis is het van belang om oplossingen aan te dragen. Mijn bovenstaand voorstel is er één. Snelle actie is dringend gewenst. De enorme belastingschuld in ondernemend Nederland zal de investeringsdrang ontmoedigen om de simpele reden dat het geld er niet is. Zonder  investeringen staat economische groei stil. Stilstand is achteruitgang. De Belastingdienst in Nederland staat door de toeslagenaffaire onder enorme maatschappelijke druk en daardoor zullen drastische invorderingsmaatregelen bij ondernemers direct tot scherpe reacties leiden vanuit ondernemend Nederland. Het MKB voert de druk op de politiek op en eist snelle actie. Men wil achterstallige belastingen uitsmeren over een periode van 5 jaar, het kabinet gaat uit van 3 jaar. Behalve belastingschuld is ook de private schuld fors ontspoord. Het is de rekening van de coronacrisis die op tafel komt en zeker verder zal oplopen.

De 7 magere jaren

De inhaalrace van de consument zal echter temporiseren als zo meteen de testsamenleving een feit wordt. De evenementenbranche, cultuur, theaters, schouwburgen, avonturen- en dierenparken, horeca, enzovoort zullen een lagere omzet noteren dan voorgaande jaren. Vooral gezinnen met kinderen zullen afzien van de bezoekjes aan events waarvoor meerdere handelingen nodig zijn dan alleen de rit er naar toe. Door de onzekere winstverwachtingen van het MKB zullen de belastinginkomsten van de Staat verder dalen. Het begrotingstekort met een lege Schatkist leiden tot dezelfde paniekmaatregelen zoals die zijn afgekondigd ten tijde van de virusuitbraak. De besparingen bij de consument ten tijde van de lockdown zullen worden gevorderd. Naast het vaccinatieprogramma zal een economisch herstelprogramma worden ingericht. Via de media blijft de slogan onverminderd van kracht dat we alleen samen de crisis onder controle krijgen. Koning Alex zal op 21 september ons de oren wassen. Ik vergat hierboven nog te melden dat de Bijbelse term, “na de 7 vette jaren volgen de 7 magere jaren,” deel uitmaakt van zijn “deprimande.” En dat we nog zeker 5 jaar rekening moeten houden met overheidstekorten.

Besmetting door depressie

Dat er ook tekorten zijn onder de bevolking wordt gemakshalve niet benoemd. Dat er enorme overschotten zijn bij de superrijke elitaire families die zitting hebben in de supranationale organisaties wordt uiteraard ook vergeten. Dat een enorme onbalans en inkomensongelijkheid de voeding kan zijn voor een ongezonde geestelijke gezondheid onder de bevolking wordt ook niet genoemd. Dat daarvoor dure medicijnen verkrijgbaar zijn bij Big Farma wordt later aangekondigd als een nieuwe epidemie uitbreekt onder de bevolking. Als meer dan 1 miljoen mensen besmet zijn met depressiviteit. Heel vreemd dat vaccins tegen een virus gratis worden verstrekt en dat bij 1 miljoen patiënten die antidepressiva slikken de zorgkosten ten laste gaan van hun eigen risico. Het zal wel aan mij liggen, ik ben geen politicus die recht kan praten wat krom is.

GW

3 reacties

  1. Dag Gerrit. Ik geloof ook dat we maar een tijdelijke opleving van de economie gaan krijgen omdat het “oude normaal” niet meteen voor morgen is. Met welk enthousiasme zullen we terug shoppen, naar theater gaan, reizen, naar pretparken gaan enzovoort, als er overal onaangename beperkingen blijven bestaan?
    Er is twijfel of Churchill wel ooit zou gezegd hebben “Never waste a good crisis” Het schijnt eerder te stammen uit Il Principe van Machiavelli https://afhimelfarb.wordpress.com/2010/05/14/never-waste-a-good-crisis/ Maar ongetwijfeld had Churchill dat boek gelezen.

    1. Dag Ivo, wat Churchill zei doet er niet toe. Ik denk dat we ons aanstonds kunnen richten op de vergeten financiële crisis. Deze is door de enorme stimuleringspakketten van centrale banken en overheden alleen maar uitgesteld. Schuldenberg hoger dan ooit en inflatie die mogelijk uit de hand loopt. Als de inflatie niet tijdelijk is maar blijft oplopen dan zijn centrale banken uitgespeeld. Als beleggers dan massaal afhaken geraken we in een neerwaartse spiraal met inflatie in de opwaartse spiraal. De coronacrisis zal dan worden beschouwd als de boosdoener. Een mooi excuus voor beleidsmakers. Spannende tijden.

  2. Goed artikel Gerrit. Het zal gaan zoals altijd. De gewone burger zal door de Roverheid weer de oren gewassen worden met nog hogere belastingen en lasten.
    Terwijl de rijke elite weer gespaard zal worden. Die weten de belastingvrije eilanden wel te vinden met hun miljarden. En ach…, die burger…zo denkt en doet de Roverheid. Het volk interesseert ze geen barst. Alleen partijbelang, eigen belang en later een mooie baan bij een multinational dat geldt voor onze zogenaamde volksvertegenwoordigers.
    Nogmaals creëer cao’s, werkloosheid en armoede en het volk zal de NWO aanbidden. Dat zal gebeuren of we het willen of niet. Nog te veel schapen hebben oogkleppen op. Als die ooit nog open zouden gaan, dan was het hup met de elite en geen robotje voor dat zooitje.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.