Willem Middelkoop praat tijdens het Geld voor de Toekomst Event over geld, goud, SDR, China en de verschillende ‘resets’ in het financiële systeem, zoals in 1914, 1944 en 1971. Hij gaat in op het inflatiebeleid van de VS en de rest van de wereld. Willem onderstreept de risico’s van staatsobligaties en benadrukt het belang van ‘real assets’.

[youtube id=”GsGeESUbunA” align=”center”]

China en Goud

Willem Middelkoop over goud: Chinezen snappen goud. Als Willem een goudgekkie is, zijn de Chinezen het ook. Rusland wilde VS onderuit halen door dollars te dumpen, maar China heeft hier niet aan meegewerkt. Wel is ze gestopt met Amerikaanse staatsobligaties kopen en koopt ze steeds meer goud. QE begon nadat China stopt met het kopen van staatsobligaties.

Blij met een lage goudprijs

Willem zegt dat we dankbaar mogen zijn dat de goud- en zilverprijzen zo laag zijn, omdat het een goede instapmogelijkheid biedt. Verder komt India aan bod, de overname van het JP Morgan gebouw in New York door de Chinezen, de goede press die Willem in China krijgt, de SDR en veel meer.

34 reacties

 1. Bij het idee van een ‘monetaire reset’ is het handig om ook de ‘psychotechnische fiche’ te kennen, ondanks de theorie op zich eenvoudig is, blijkt het in praktijk veel moeilijker dan we misschien willen toegeven. Dit is eigen aan transformatieprocessen van deze orde (cfr Thomas Kuhn), het betekent dat we quasi letterlijk een andere taal (interpretatie/mentaliteit) nodig hebben. Ook het IMF oppert om een wereldmunt in te voeren om tegemoet te komen aan de aanhoudende crisis, met een wereldmunt overstijgen we immers de ‘valutaoorlog’. Het idee van een wereldmunt ligt besloten in een zogeheten ‘overkoepelende waarheid’ waarover wikipedia het volgende stelt:

  Een waarheid die andere ogenschijnlijk tegenstrijdige waarheden op een hoger niveau met elkaar verzoent is een “overkoepelende waarheid”. Stellingen kunnen als waar bewezen worden en toch strijdige axioma’s opleveren, die alleen met de grootste moeite in een overkoepelende inzicht met elkaar in overeenstemming gebracht kunnen worden. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Waarheid)

  Kortom, iets dat we vandaag misschien voor onmogelijk achten, is morgen vanzelfsprekend. Het idee van een wereldmunt is een belangrijke schakel binnen herstel van onze economie, ook als evolutionair logisch te beschouwen in een mondiale wereld zoals die nu bestaat met tal van neveneffecten.

  1. Het spijt me Werner, maar stellingen leveren geen strijdige axioma’s, wel strijdige conclusies. Axioma’s, daarvan bestaan er niet zoveel, van conclusies wel.

 2. Hoeft je niet te spijten Dick, op de vraag hoeveel tijd we zinniger zouden kunnen benutten als die valuta- en goudoorlogen zouden wegvallen, zijn weinigen bereid om een antwoord te geven. Op deze manier wordt snel duidelijk hoe een ‘overkoepelende waarheid’ zich uit in de praktijk, net zoals het duidelijk maakt hoe ernstig de situatie is vandaag. Een wereldmunt is daarentegen op zich een zeer eenvoudig idee.

  1. Een wereldmunt is daarentegen op zich een zeer eenvoudig idee. Mee eens en zelf richt ik mij daarbij voorlopig op de New Austrian School, die wel degelijk met antwoorden komt en zich baseert op de evolutie van het economisch verkeer en hoe geld – de basis in dit alles – tot stand gekomen is en gebruikt zou moeten worden. Mijn probleem blijft nog dat een wereldmunt nog steeds niet hetzelfde is als geld, gewoon vanwege het ontbreken van een adequate definitie of goed begrip van geld. Ook al zegt het IMF tegemoet te willen komen aan die aanhoudende crises (meervoud). Het enige wat dan gebeurt lijkt mij dat externe valuta-oorlogen dan binnenskamers blijven binnen het IMF, want het spanningsveld blijft en wordt politiek onderhouden. En dan weten we dus helemaal niet meer wat er over ons beslist wordt.
   Waarom het wiel opnieuw uitvinden als die wereldmunt in feite al millennia lang bestaat in de vorm van goud?

   1. Het warme wiel hoeven we inderdaad niet opnieuw uit te vinden, mee eens. Finaal gaat het idee van een wereldmunt om meer orde in de chaos te faciliteren, goud kunnen we dezelfde eigenschap toekennen maar is mi evolutionair achterhaald. In een volledig elektronisch monetair systeem kan het herstel immers veel sneller. Uiteindelijk, of het nu goud, zout, peper of papier is, het is een kwestie van financiële ethiek en bewustwording. Wat we vandaag zien is dat mensen worden ingezet om de getallen op orde te krijgen, mits co-creatieve samenwerking is het veel efficiënter om de getallen te herschikken en de bevolking te vrijwaren van dat wat ook gewoon technisch kan. Dit betreft een menselijke keuze, vooral een politieke keuze die ze wel/niet nemen. Het verschil is echter wel immens.

    1. Waarom zou goud niet ook in een volledig electronisch systeem kunnen bestaan (denk eens aan James Turk) en dat heeft niets met snelheid te maken inzake herstel? Zout, peper en papier zijn hiervoor erg slechte voorbeelden vanwege tal van redenen, die jou echt niet onbekend zullen zijn. Waarom moet het volledig electronisch zijn (denk eens aan tangible assets)? Het counterparty risico wordt door een electronisch systeem niet opgelost, integendeel het wordt juist chaotischer, simpelweg gezegd omdat het dan afhankelijk wordt van zijn programmeurs en er zijn altijd slimmere mensen te vinden binnen zo’n systeem, die het niet zo nauw nemen met ethiek.
     Alles wat een electronisch systeem zou moeten doen is een waardebepaling geven (net zoals in een boekhouding) en dat kan natuurlijk in een wereldmunt, maar is beslist niet essentieel voor huis, tuin en keukengebruik (nationaal en regionaal niveau). Maar verder dan het mogelijk maken van die vergelijking hoort het niet te gaan, het hoort niet in te eindigen in de handen van een paar enkelingen, die deze programma’s geschreven hebben (denk o.a. aan Greenspan).
     Zie dit niet als een tegenwicht aan jouw argumenten (jij start vanuit een andere basis), maar het gebruik van toegepaste wiskunde in een electronisch systeem van dermate grote belang, zie ik zelf nog steeds als hulpmiddel, niet als doel.

     1. Zoals je terecht aangeeft draait het om ‘ethiek’, elk systeem valt of staat hierdoor waardoor de ‘economische’ crisis dan ook een zuiver psychologische kwestie betreft. Ik beschouw dit alles vanuit een procesfilosofische invalshoek, de chaostheorie vind ik hierin belangrijk in die zin dat kleine veranderingen aan het systeem tot grote gevolgen kunnen leiden, in het beste geval ons welzijn en bewustwording bevorderend. Een wiskundig bewijs werkt ‘slechts’ als een katalysator in functie van een broodnodige ethische upgrade van onze systemen. Dit even als interludium, het aanbieden van een louter technische beschrijving laat vaak vermoeden dat we menselijke waarden en normen zouden uitsluiten, dat zou een verkeerde interpretatie zijn, het is eerder andersom.

      Als je verwijst naar ‘goud’ dan begrijp ik dat het een middel is om buitensporig gedrag terug aan banden te leggen, ook hier een kwestie van ethiek en niet zozeer te maken met het ‘goud’ als product. M’n ‘aversie’ jegens goud heeft vooral te maken met de associatie die men hier vaak aan koppelt, iets dat ik eerder als regressief beschouw. Dit regressieve uit zich in een soort van Middeleeuwse goudoorlog, regeringen die strijden om klompjes goud en alle neveneffecten die daarbij komen kijken. Dit gaat voorbij aan de noodzakelijke ethische upgrade waarbij men die ‘goudstandaard’ nogal letterlijk blijkt te nemen, bijna onwaarschijnlijk dat zoiets nog gebeurt anno 2014. Kunnen er wellicht nog boeken over schrijven, zolang beleidsorganen dit niet oppikken zal het een maat voor niets zijn met zware gevolgen voor de bevolking.

      In laatste instantie, als betaalmiddel lijkt het me evolutionair logisch dat weldra alles elektronisch zal verlopen, in deze zin heeft papier het goud vervangen en zal de bankkaart het papieren geld vervangen. De stelling dat geld moet ‘gedekt’ worden, is voor mij een platitude, dat zou betekenen dat goud ook gedekt was vroeger, dat was het niet. Na veel omwegen kom je dan altijd terug bij hetzelfde, namelijk normen, waarden en ethiek. Anders gezegd, we leven bij de gratie van een politiek die wel/niet ethisch handelt, alle middelen zijn beschikbaar om het herstel in te luiden. Mijn mening.

     2. Bedankt Werner, de achtergrond van waaruit je deze artikelen schreef is me nu wat duidelijker. Komt er nog meer?

   2. Gewoon het nuchtere,gezonde,eerlijke verstand gebruiken mensen,heeft altijd gewerkt.
    En uw intuïtie kan u daarbij helpen.
    Al dat andere domme gelul en gedoe,niet door laten verstoren.

  1. Bij ‘wie?’ denk ik finaal aan de ‘bevolking’, het vereist wellicht nog wat dialoog om de voordelen van een wereldmunt duidelijk te maken. Een wereldmunt komt samen met andere elementen binnen het idee van een ‘monetaire reset’. Wat bedoel je precies met ‘waarde van deze wereldmunt’?

 3. Middelkoop richt zich altijd op goud en overige edelmetalen, hetgene wat hij niet bespreekt is de situatie van chaos en verval die het einde van een valuta met zich meebrengen, hij vermeld in zijn scenario nooit dat een oorlog tussen VS/EU en Rusland / China een reële mogelijk is, dat in een dergelijk geval de overheid met noodverordeningen komt en je aandelen en goud in beslag nemen, iets over beleggen in delen van de wereld waar in de toekomst meer perspectief is noemt hij niet, hij is een specialist op het gebied van goud en valuta maar plaatst dit niet in een breder perspectief, maar ja daarom is een specialist ook een specialist,; het beperken van je kennisgebied.
  Na de “big reset” komt er een wereldmunt, deze zal ongetwijfeld weer nergens door gedekt worden want anders hou je het volk niet onder de duim, de wereldmunt zal beheerd worden door een klein groepje die zal bepalen wat goed is voor ieder land/ ras/ geloof/ geologische situatie, kortom een groepje dat voor god wil spelen, wat helaas onmogelijk zal zijn en heel veel nieuwe ellende met zich meebrengt, een beetje het concept uit de films van ’the hunger games’

  1. ik voeg nog een stukje toe aan mijn eigen post.
   “resets’ in het financiële systeem, zoals in 1914, 1944 en 1971”
   kijk naar de jaartallen, de eerste twee WW1 en WW3 en het derde jaartal was de koude oorlog flink aan de gang
   de resets zijn niet de meest stabiele tijden, het zijn over het algemeen tijden waarin bezit van de burger niet gerespecteerd wordt.

   1. ik bedoelde natuurlijk ‘de eerste twee WW1 en WW2’
    (niet ww3, die hoop ik nog veertig/vijftig jaar uit te stellen zodat ik niet meer door geraakt wordt.)

    1. ‘Niet door geraakt worden’ lijkt me binnen de huidige context voor interpretatie vatbaar, komt beetje over als ‘killing us softly’ naar mijn mening.

  2. Heb geen angst “Jaren tachtig” totaal niet.
   Angst komt uit de geest en wil zeggen dat uw bewustzijn nog afgesloten is en u geen connectie hebt met uw intuïtie en gevoel.
   Zeker,de lezing van Middelkoop heeft vele waarheden.
   Middelkoop is een slimme man,hij verkoopt goud en zilver aan mensen voor een hoge of lagere dagprijs.
   Zelf investeert hij een groot deel van zijn vermogen in goud en zilvermijnen.
   Op de verkoop van goud en zilver loopt “Hij persoonlijk”geen financieel risico.
   Iemand die zelf goud en zilver wil kopen, dient de lange termijn prijsgrafiek te raadplegen en dan nog.
   Volg uw intuïtie wat te doen,hij zal het u op tijd kenbaar maken.

 4. Inderdaad, het grote voordeel is de transparantie en enorme tijdsbesparing waartoe het leidt, in het verlengde kunnen we gaan denken aan bv de synchronisatie van de koopkrachtpariteit, ook een onderdeel van wat je de ‘big reset’ noemt. Technisch gezien is er werkelijk geen probleem om onze economie te herstellen, aan informatie/plannen geen gebrek en de totale wereldbevolking zou hierbij gebaat zijn. Het brengt ons tot een zeer penibele conclusie, het is zeggen dat diverse problemen – zij het vooralsnog conceptueel – opgelost zijn maar toch de bevolking anders berichten. Er stellen zich dan ook een aantal indringende vragen, net zoals we staan voor zwaarwichtige keuzes. Om kort te zijn, alles valt of staat bij een deugdelijk beleid en de bereidheid tot co-creatieve samenwerking. De meningen zijn verdeeld, de sociale impact immens.

 5. Het lijkt me al eenvoudig genoeg Werner. Hier is een theoretisch model waar nooit 0 als eindwaarde zal verschijnen, laat staan een negatieve eindwaarde, ondanks dat je met negatieve getallen werkt. Komt op mij over als het verhaal van de schildpad en de haas, waarbij je wiskundig aantoont dat de haas de schildpad nooit zal inhalen. Of dit realiteit is, waag ik toch sterk te betwijfelen.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeno%27s_paradoxen
  Maar de serie is nog niet ten einde en misschien komen er nog echte verrassingen.

  1. Daar lijkt het oppervlakkig gezien een beetje op, net zoals worstelen tegen een inflatiespook. Zo ik elders las, een reset is nog geen hervorming en menselijke keuzes kunnen zeer wispelturig zijn. Zullen zien.

 6. Een wereldmunt? En wie gaat er dan bepalen hoeveel geld er in omloop wordt gebracht en door wie? Een wereldregering? Of wordt het een soort eurodebacle tot de macht n?

  Nu wordt de geldcreatie door het bankenkartel nog enigszins aan banden gelegd (hoewel) door de noodzaak de wisselkoersen te beschermen, maar als die wisselkoersen eenmaal verleden tijd zijn staat niets een nog uitbundiger pump en dump in de weg. Grote winnaars zijn natuurlijk de internationale banken die 95% van het geld rentedragend in existence lenen. Wie de verliezers gaan worden laat zich raden.

  1. Ik lees dat het IMF ook in deze richting denkt, de voorwaarden staan erbij.

   In eerste instantie lijkt de oplossing gelegen in een nauwere internationale samenwerking door middel van bijvoorbeeld Special Drawing Rights (SDR). Het IMF-rapport concludeert echter dat uiteindelijk de invoering van een wereldwijde munteenheid het meest logisch is, aangezien SDR slechts een rekenmethode is die gebaseerd is op de vrijelijk te gebruiken valuta van de lidstaten, en niet een munteenheid op zichzelf is. ‘Van SDR naar Bancor (de Bancor was in 1944 de naam voor een eventuele wereldmunt die werd voorgesteld door misschien wel de beroemdste econoom aller tijden, de Brit J.M.Keynes). Een recent besproken beperking van de SDR is dat het geen valuta is. De waarde van de SDR blijft nauw verbonden met de omstandigheden en prestaties van de belangrijke deelnemende landen. Een meer ambitieuze hervorming zou het verder bouwen op eerdere ideeën zijn door in de loop van de tijd een wereldmunt te ontwikkelen. Ter ere van Keynes zou deze bijvoorbeeld de Bancor kunnen worden genoemd.’

   Hoewel het IMF denkt dat de invoering van deze wereldmunt pas op de lange termijn zal kunnen plaatsvinden, wordt er één voorbehoud gemaakt waardoor dit mogelijk toch veel sneller zou kunnen gaan gebeuren: ‘… mits een dramatische verandering in de wil voor meer internationale samenwerking.’ Een dergelijke ‘dramatische verandering’ zou er natuurlijk heel goed kunnen komen als inderdaad blijkt dat het huidige zogenaamde economische ‘herstel’ vals blijkt -zelfs in de reguliere media wordt hier nu langzaam gewag van gemaakt- en de volgende, waarschijnlijk veel ernstigere fase van de wereldwijde financiële/economische crisis vrijwel alle landen in grote problemen zal brengen.

   http://economicdepression2012.wordpress.com/2011/08/21/imf-stelt-een-wereldmunt-als-officieel-einddoel/

  2. Waarom bent u zo angstig en chaotisch Roksan ?
   Gaat u zich alsnog weer ophangen aan overheden over uw toekomst?
   Dat kan toch niet waar zijn.
   Als u nu niet bewust gaat worden,dan kunt u het wel schudden voorlopig.

    1. Goeiemorgen Roksan,

     Die??????????????? .
     Wat wil je daar mee zeggen?
     Je reacties komen mij angstig,verwarrend,wazig en als struisvogel politiek over.
     Zeg toch gewoon in duidelijke,eerlijke ,bewuste bewoordingen,zonder angstgevoelens wat u beweegt en vind.
     Op termijn,zal je hiermee ( indien bewust ) veel winst mee kunnen binnen halen.

     1. ‘Angstig en chaotisch’ en ‘angstig, verwarrend, wazig en struisvogelpolitiek’. ‘k Zie geen (enkele) relatie tussen wat ik hier schrijf en deze kwalificaties. Vandaar die vraagtekens. ‘

 7. Goed verhaal van Willem, bedankt voor het doorgeven van de boodschap Koen.

  De SDR, wat moeten we daarmee? Een mandje fiat. Benieuwd of de pensionado’s er mee kunnen (moeten) leven, nadat 30/40% van hun inkomen is weggestreept. Institutioneel geld wordt namelijk ook gemanaged door tbtf —>> de fondsen worden achter de schermen aangespoord om haar morele bijdrage aan het pyramidespel niet te verwaarlozen nu het het meest nodig is. Duh…

  Ik vroeg aan m’n vriendin hoe ze denkt over ‘hard assets’…

  “Ik heb hoofdpijn” was haar antwoord.

  1. Waarschijnlijk heeft je vriendin gelijk als ze denkt aan jouw asset(s). En dan neem ik nog mijn petje voor haar af voor haar understatement. Ik zou er waarschijnlijk een spontane migraine-aanval van krijgen, die langere tijd kan duren.

  1. Yep; paracetamol als enige remedie voor het aflopen van de huidige ‘debt super cycle’…

   Moet je opletten als paracetamol wordt vervangen door het echte medicijn; oorzaak en gevolg en zo…

   🙂

 8. Ik ben sinds de vernieuwing afgehaakt maar ik mis niks zie ik.
  Trouwens waarom weer een vernieuwing?
  Ik had geen klachten meer hoor. Eindelijk gehecht aan weer een vernieuwing en alles werktte ook eindelijk.
  Deze vormgeving is echt vreselijk, het doet pijn aan mijn ogen.
  Los van deze ergenis heb ik nog een andere ergenis namelijk dat deze website een overslaande langspeelplaat is geworden. Voor de jongere generatie onder ons doel ik op het eindeloos herhalen van dezelfde gegevens.
  Net als Madman wens ik jullie veel plezier met het rondjes rennen.
  Voor diegenen die mijn emailadres hebben het verzoek mij maar wakker te schudden als de knuppel in het hoenderhok is gegooid maw. als er weer leven in de browerij zit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: