Woningmarkt nog altijd zwaar in mineur

Onze reguliere media heeft ons de laatste weken bestookt met enkel positieve berichtgeving over de Nederlandse woningmarkt. Het gaat volgens de MSM weer fantastisch met de woningverkopen. Ik durf het echter aan om te beweren dat ondanks hogere verkoopcijfers er nog geen sprake is van een herstellende woningmarkt. Bij een gezonde woningmarkt in een dichtbevolkt land als Nederland zouden de prijzen in alle regio’s moeten stabiliseren. Eerder zou je niet kunnen spreken van een landelijk florerende huizenmarkt. Als er sprake is van een “grote volksverhuizing” vanuit de plattelandregio’s naar de stedelijke gebieden, dan hebben we geen gezonde woningmarkt maar juist een markt die uit balans is geraakt.

woningmarkt

Een min van 2,1%

Daar lijkt het nu een beetje op omdat alleen in de grote steden de prijzen van huizen omhoog zijn gegaan. In het overgrote deel van de regio’s is nog altijd sprake van een (gezonde) prijsdaling. Per saldo is de gemiddelde prijsdaling over de laatst gemeten maand nog altijd zo’n 2,1 procent, conform een bericht van het CBS (Bestaande koopwoningen waren in maart 2,1 procent goedkoper dan in maart 2013. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is groter dan in februari, toen bestaande koopwoningen 1,7 procent goedkoper waren dan een jaar eerder.)

Prijsstijging alleen in grote steden

Het feit dat de woningen alleen in de grote steden duurder zijn geworden, ligt voor de hand na een jarenlange prijsdaling vanaf het jaar 2009. In een lange neergaande lijn vindt altijd wel een correctie plaats. Want wat wil je, in de druk bevolkte steden worden potentiële huizenkopers vanzelf ongeduldig als je na lang wachten op een zolderkamer, en inmiddels als één van de gelukkigen toch in het bezit van een vaste baan, je eindelijk je droomhuis voorbij ziet komen waarvan de prijs voor de derde keer is verlaagd. Momenteel is er volgens mij alleen een tijdelijke opleving die na verloop van tijd weer vanzelf langzaam wegebt als er geen structurele verbeteringen zichtbaar worden achter de horizon.

Tegenstrijdige berichten in de media

Het kan toch niet bestaan dat bij een grote onzekerheid in de lopende politieke discussie m.b.t. de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek de vraag naar woonhuizen toeneemt? Tevens kan het mijn inziens ook niet zo zijn dat bij een toenemend banenverlies in ons polderlandje, tegen al het gedrang bij de UWV-loketten in, de prijzen van woningen stijgen door een grotere vraag? De berichtgeving in onze pers is daarom nogal contrair. Als er zoveel onzekerheid is, dan kan ik het niet verklaren dat onze huizenmarkt in een herstelfase zou verkeren zoals o.a. de NVM en de DNB beweren (dat doen ze oveirgens al jaren). Het ruikt naar wensdenken. In dit verband wil ik wijzen op een aantal persberichten van de laatste dagen, zoals bijvoorbeeld de publicatie op NU.nl. In dit bericht wordt zo maar eventjes meegedeeld dat in het afgelopen halfjaar meer dan 100.000 woningbezitters hun hypotheekrente niet konden betalen. Wel zegt het BKR (Bureau Krediet Registratie) er bij dat de scherpe stijging iets lijkt af te vlakken maar nog altijd heel fors is. Het is dan toch volkomen duidelijk dat we een groot NL-schuldenprobleem herkennen en bij het lezen of horen van zulke berichten zullen veel woningzoekenden huiveren bij de gedachte om een hypotheek te moeten nemen.

Koophuis of huurhuis

Dan liever een huurwoning? Maar ja, daar gaan we weer, ook bij de huurhuizen betalen we de hoofdprijs als er jaarlijks huurverhogingen van 4 tot 6,5 procent worden doorgevoerd. Zelfs in dit segment van de woningmarkt vliegen we totaal uit de bocht doordat voor veel mensen een beetje woonruimte al vaak onbetaalbaar wordt. Dan toch maar een koophuis? Wat ben ik blij dat ik al jarenlang eigenaar van een woning ben. De jongere generatie staat voor een groot dilemma. Het is kiezen uit twee kwaden. Of een hoge huurprijs voor weinig vierkante meters of de molensteen van hoge hypotheek. Hoezo verbetering in onze woningmarkt? In de huidige tijd van deflatie en nog een beetje inflatie is het wonen in NL zo ongeveer onbetaalbaar geworden. De woningprijzen moeten nog duidelijk verder naar beneden en ook de verhuurders moeten met hun “woekerhuren” naar beneden. In een deflatietijdperk waarin alle vaste waardes naar beneden gaan, en ook pensioenen, uitkeringen en de lonen al jaren niet met de inflatie mee of eigenlijk boven de inflatie uitstijgen, mag het niet bestaan dat de woonlasten een steeds groter deel van ons inkomen opslokken. In een tijd dat deflatie en inflatie hand in hand gaan (biflatie) is de gemiddelde burger die niet vermogend is dik de klos. Vooral in een dichtbevolkt land met een grote vraag naar woningen, waar speculatie en stimulering door hypotheekrenteaftrek de prijzen van woningen tot ongekende hoogte heeft gedreven.

Onverantwoord kabinetsbeleid

Hier in NL is een onverantwoord beleid gevoerd door de diverse opeenvolgende regeringen. Hiervoor gaan we met ons allen nu de prijs betalen. Lees daarom ook het bericht in de Telegraaf van 24 april. Hier wordt ons nog even fijntjes door de OESO duidelijk gemaakt dat ons kabinet harder moet ingrijpen met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek. Woningeigenaren met een aflossingsvrije hypotheek zouden moeten worden gedwongen om hun lening af te gaan betalen. “Er moeten steviger hervormingen komen zodra het herstel op de huizenmarkt duurzaam is”, zo schrijft de denktank. Dat is duidelijke taal en onze regering kennende worden in het algemeen dergelijke adviezen meestal ter harte genomen. Het is een helder signaal dat Nederland behoorlijk terrein verliest in de club van rijke industrielanden en dat moeten we niet willen natuurlijk want daarmee verslechtert onze concurrentiepositie en gaan we minder exporteren en hebben we weer minder banen en weer minder potentiële huizenkopers. U ziet het, daar komt-ie weer, de negatieve spiraal. Kortom, er moet flink wat gebeuren willen we er bij die club nog een beetje bijhoren. Ik kan u voorspellen dat daar nog veel narigheid achter weg gaat komen indien onze regering het bedenkt om straffe maatregelen in te voeren om onze hypotheekschuld af te lossen.

Moeten we nog meer aflossen?

Wat te denken van nog meer aflossen dan dat we tot nu toe al deden. Het blijkt volgens het CBS elke maand weer dat we met z’n allen minder geld uitgeven. Oorzaak: aflossen op leningen betekent geld weghalen uit de economie. Gevolg 1: minder omzet bij ons MKB. Gevolg 2: toenemende leegstand winkelunits door stakende ondernemers. Gevolg 3: Verder dalende prijzen van de vastgoedmarkt (deflatie). Gevolg 4: banenverlies in het MKB. Gevolg 5: Nog meer werklozen in de rij bij UWV. Kort gezegd, één grote optelsom van minpunten. En met teveel negatieve elementen in onze maatschappij zal een economie onvoldoende kunnen groeien om daarmee weer meer loonruimte en meer banen te creëren . Gevolg 6: Op langere termijn dalende woningprijzen. Gevolg 7: nog meer hypotheken onder water. Gevolg 8: nog meer afschrijven op slechte leningen bij de banken. Gevolg 9: voorzichtigheid troef bij uitgifte van kredieten. Gevolg 10: bij minder krediet nog minder investeringen. Eindconclusie als volgt: bij minder investeringen, zoals de laatste jaren constant het geval is worden te weinig nieuwe banen gecreëerd en zo is de vicieuze cirkel van een krimpende maatschappij weer rond.

Schuldafbouw door algehele kwijting

De enorme schuldenopbouw van tientallen jaren moet worden afgebouwd en als dat gaat gebeuren in een zelfde tempo van de opbouwperiode dan kunnen we nog even zo doormodderen. Tenzij onze maatschappij zover is dat wordt ingezien dat een nationale schuldenkwijting van zowel staatsschuld als private schuld de echte oplossing is. Ik vrees echter dat onze politiek en het bankwezen nog niet zover zijn en we gewoon blijven doormodderen en velen bij het slootje springen de overkant niet meer halen.

Gerrit Welbergen

66 reacties

  1. Zeker niet makkelijk, maar bij een doorzettende deflatieperiode waarschijnlijk onoverkomelijk. Als veel vaste waardes alleen maar naar beneden gaan door aanhoudende afwaarderingen, ja zelfs pensioenen en spaargelden devalueren, dan zal op bepaald moment toch ook schuld moeten worden afgewaardeerd. Dat houdt de pijn misschien wat in balans. Doen we dat niet, dan gaat de onvrede zorgen voor een onvoorspelbare chaos.

    1. Trage “moderatie” is een groot nadeel voor dit forum….de dynamiek en het aantal bezoekers zal flink stijgen bij directe plaatsing van een post ….bij overtreding van de forumregels kun je dan alsnog post verwijderen….uren wacht op een mod is funest voor een forum….

     1. @Peter, biflatie.nl

      Zo heb ik ergens een constructie gezien waarbij reacties van de ‘vaste klanten’ direct worden gepubliceerd en waarbij reacties van de ad hoc bezoekers eerst worden gemodereerd voordat publicatie plaatsvindt.

      Nu we het toch over dit soort zaken hebben.
      Ikzelf zie graag de (older) / (newer) buttons terugkomen in de lijst ‘recente reacties’.
      Alsook de bronvermelding van het artikel waar de reactie op gegeven werd. (Als je met je cursor op de reactie stond werd er een vakje getoond met vermelding van het oorspronkelijke artikel) Dit heeft er ooit ingezeten.

      Er zijn hier best wel wat mensen die zinvolle dingen zeggen in een reactie maar de laatste tijd heb ik het vermoeden dat sommige reacties mij ontgaan omdat ze van de historie lijst werden afgedrukt en als het ware ‘oplossen’. Het is tegenwoordig best wel een toer om te zien of je alle reacties wel gezien hebt. Ik kan mij zo voorstellen dat dit bewust wordt nagelaten uit respect voor het artikel. (Het gaat om het artikel, niet om de reacties) Maar zoals gezegd wil ik reacties van sommigen toch niet missen.

     2. Dat mis ik dus ook en ik ga niet telkens alle recente draadjes af… Ook heb ik minder behoefte te reageren op een ouder draadje omdat maar weinig mensen zullen zien dat ik daar heb gereageerd.

     3. Sorry. Ís er dan überhaupt een moderator of beheerder?
      Schrik soms van het ongepaste taalgebruik.
      Kan toch niet bij reaguurders dat wanneer je alle verwensiungen verwijdert er bijna niets meer overblijft. Toch geplaatst en ook achteraf (zover bekend) niet verwijderd. Misschien weer knopje ‘ongepast’ toevoegen als alarmbel?

   1. Op zich een aardige column…maar deze column laat wel veel vragen open….de auteur heeft het feitelijk over een “grote reset”…ga dan ook verder door op hoe die reset eruit ziet en wat dat allemaal gaat betekenen…..

  2. Dat is extreem eenvoudig Peter. De scenario’s liggen reeds op de plank; een systeem dat is ontworpen om ook een einde te hebben, heeft ingebouwde opties om ‘overtollig’ papier af te schrijven, uiteraard over uw en mijn rug.

   1. Ok houtskool….in principe is alles extreem eenvoudig…het gaat natuurlijk om de gevolgen…het is in principe ook extreem eenvoudig om een allesvernietigende kenoorlog te beginnen….

    1. Overheden en cb’s hebben plannen klaarliggen voor diverse scenario’s. De gevolgen zijn enorm; alle papieren schuld en bezit kan verdampen. Overheden hebben de rotzooi nu op de balans en lenen om groei in stand te houden, maar waneer he…..? Wanneer klapt het boeltje ? Het lijkt erop dat we over de top zijn van goedkope energie als aanjager van ‘oneindige’ groei, en dus gaat tzt alle papier door het putje. Afijn, het kan alle kanten op in deze flipperkast.

 1. Als “men” zou besluiten om tot een schuldenkwijtschelding over te gaan hebben de banken een levensgroot probleem : die kwijtscheldingen ( “herstructureringen” ) moeten dan namelijk van hun kapitaalsbasis afgeschreven worden en dan vallen de banken allemaal om – reeds vanaf een schuldenkwijtschelding van zeg 10%. Een gemiddelde bank heeft nl. slechts een fractionele reserve van max. 10%. Nederland ( en vooral zijn burgers ) hebben 40 jaar lang ver boven hun stand geleefd ( lenen op de overwaarde wegens stijgende woningprijzen en geen aflossing van het principal – het geleende kapitaal ) en krijgen NU de rekening gepresenteerd ( sterk dalende prijzen en bij verkoop blijven zitten met een restschuld en GEEN huis meer ). Spijtig, maar het is niet anders en vergeet de wondermiddeltjes maar, rekeningen moeten vroeg of laat door “iemand” betaald worden.

  1. Een mooi alternatief voor kwijtschelding is een schenking.
   Geef elke Europeaan een eindejaarsgeschenk van zo’n € 10.000 of zelfs meer, (Ja ECB jullie kunnen dat) en herhaal het jaarlijks tot de schulden crisis is opgelost.
   Zo krijg je koopkracht, inflatie en schuldvermindering, de crisis verdwijnt als sneeuw voor de zon.

   1. Jouw voorstel kan in principe.
    In Hendrik zijn reactie,lijkt het of de banken hun geld hebben uitgeleend aan particulieren voor een hypotheek.
    Inmiddels weten we dat het in computers al door bankinstellingen als schuld werd gecreeerd,voordat het werd uitgeleend aan de Koper.
    De verkoper die het huis verkocht,kreeg in feite vals geld op z’n rekening gestort.
    Zolang deze vals geldstroom maar blijft doorstromen,is er niets aan de hand,tot de brandende lont in het kruitvat verdwijnt.
    Dus vals geld leningen,met vals geld schenkingen oplossen is theoretisch geen probleem.
    Alleen het is nogal omslachtig.
    Nieuw geld uitgeven,factor 1:100 of meer, is altijd de gangbare oplossing geweest.

  2. Banken, ook in Nederland, hebben een fractionele reserve ruim onder 4% Hendrik. De bis pleit voor hogere reserves maar dat blijkt onhaalbaar.

   Een afschrijving van 10% is m.i. onhaalbaar, simpelweg om het feit dat we ons in de eindfase bevinden van een cyclus. Zodra 10% ‘bespreekbaar’ wordt, weten markten dat er MEER volgt, en hebben we abrupt te maken met een self fulfilling prophecy —>> kaboom.

 2. Hogere werkloosheid, en door het niet meer kunnen betalen van de hypotheek hogere (gedwongen) verkoop van huizen.
  Ja, het gaat echt geweldig!

  Sommigen menen tevens, dat als je nu niet koopt, je een dief bent van eigen portemonnee. Maar zal die reorganisatie, of ontslagronde aan hen voorbij gaan?

  1. De banken,zitten net als een spin in hun web te wachten,tot de huiseigenaren niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen en vorderen vervolgens het huis.
   Net als voorgaande reden,zullen ze op een juist moment het onroerend goed van de eigenaren opkopen tegen spotprijzen,met die verzonnen,waardeloze Euro’s,die op korte termijn erna zwaar gedevalueerd gaat worden,of vervangen.
   Als u aan uw verplichtingen kunt blijven voldoen,mooi blijven zitten.
   Of het huis op zeker moment in dagwaarde terug valt,van 200.000 naar pakweg 140.000 moet je maar voor lief nemen.
   Heb je op de top gekocht,accepteren / heb je 40% lager gekocht,is er nog geen man over boord.
   Als mijn inzichten verkeerd zijn,wil ik graag leren van betere inzichten en kennis.

   1. Ik denk er net zo over Bertus. Met de volgende aanvulling: eventuele aflossingvrije delen proberen te verkleinen. Als je vandaag de dag je huis moet verkopen om de fininciele probemen raak je -zegt mijn gevoel- van de regen in de drup. Verliezen nemen op de verkoop > kosten verhuizing > huur of nieuwe hypotheek voor je kleinere kot, relatie-stress en andere gevolgschade nog niet meegenomen. Maar goed, er zit ergens een kantelpunt en zul je wel moeten.

 3. Kwijtschelding van private schulden? Dat zou wel een heel slecht scenario zijn. Mensen belonen voor het aangaan van te veel schulden en mensen die netjes hebben afgelost laten meebetalen: de omgekeerde wereld. Nee, aflossen, ontschulden en consuminderen, dat is de enige oplossing. Anders is er weer niets geleerd.

  1. Tonnie, schulden kunnen niet worden afgelost vanwege de rente. Rente moet uit het in omloop zijnde geld komen en dat is aan het opdrogen.
   De enige remedies die overblijven zijn wegstrepen of inflatie of een combinatie van beiden.

    1. Misschien is het dan een goed idee om leerlingen op school alvast op te voeden met de Herengracht-index en de Case Shiller index: een huis kopen is geen goede investering.
     Dat je met een aflossingsvrije hypotheek 2 x je huis betaalt, dat je door af te lossen heel veel geld bespaart en dat huren best duurder mag zijn dan kopen. Met het kopen van een huis neem je grote risico’s :toekomstige waardedaling, onverwachte onderhoudskosten, locatie in een krimpgebied, fiscale veranderingen in de HRA etc. etc.

     Maar omdat mensen sinds de meting van huizenprijzen steeds dezelfde fouten maken, moeten deze er niet te snel vanaf komen met hulpprogramma’s. Nog wel gefinancierd door mensen die wel hebben nagedacht voordat ze de grootste financiele beslissing in hun leven hebben genomen of juist niet hebben genomen.

     In mijn opinie mogen domheid, hebzucht en luiheid niet beloond worden ten koste van degenen die betere eigenschappen bezitten.

     Dus even laten bloeden zou niet verkeerd zijn.

     1. Blijft het feit dat 99% van de goedwillende burger, vader/moeder een hypotheek moet afsluiten binnen de regels en mechanisme zoals dat op hogerhand zijn geconstrueerd. De meeste mensen zetten de tering naar de nering en kopen een huis dat financieel bij hen past. Vergeet even de periode van 130% hypotheken met extra auto’s en keukens. Kijken we naar dat systeem dan blijkt het bloeden vooral het gevolg van de rente die maakt dat een huis +/- drie maak betaald wordt. Iets zegt me dat het volk hiervoor te laten bloeden niet juist is.

     2. U bent zonder twijfel een D66 stemmer.
      Wel stemmenwinst behaald,maar brengen de onderklasse ( inkomen ) naar de bedelstaf.
      En zonder deze groep,kan ons Nederlandje nooit geen economische groei meer realiseren.

     3. Nee Bertus, geen D66. Als zelfstandige ervaar ik de pijn die velen met mij dragen en krijg tranen in mijn ogen als ik de zelfvoldane en beschermde ambtenaren ea werknemers in loondienst zorgeloos voorbij zie rijden. Ik ben inmiddels ook uit de middenklasse gedonderd zoals je kunt weten uit mijn andere posts hier.

     4. De Arabische lente begon met een man in Tunesie die door de regeltjes kapot werd gemaakt…..er komt een moment dat hier één kapotgemaakte zelfstandige “iets” geks gaat doen……hou dan je hart maar vast…..

 4. In het kader van de hoge hypotheekschulden hier in NL vraag ik mij af hoe het gaat aflopen met de stresstest die onze banken later dit jaar moeten ondergaan. Met 1,4 miljoen woningen onder water en al meer dan 100.000 mensen die hun hypotheekrente niet meer kunnen betalen kan het toch niet zo zijn dat onze banken er goed voor staan. Of er gaan banken vallen of er wordt vriendjespolitiek bedreven. Wellicht het laatste. Stel je voor dat “mijn” Rabobank gaat wankelen. Die gaan we niet redden, dat wordt een hachelijke situatie. Om al die ellende te voorkomen zullen een paar banken er met een reprimande van afkomen en gaat het fractionerend bankieren gewoon verder. Het zal alleen nog moeilijker worden om een hypotheek te krijgen, want voorzichtigheid wordt troef. Nogmaals, ben zeer benieuwd naar de bankentest straks. We gaan het meemaken.

  1. Meemaken? Zeker, hier en daar wat cosmetische correcties voor de Bühne. Misschien worden sommige ‘onhoudbare’ banken (somewhere in the middle of nowhere) gesaneerd of samengevoegd.
   ‘Om het vertrouwen te herstellen’. Maar een herwaardering van onderpand, slechte leningen en schulden? Forget-it.

   Het gaat om biljoenen. Wie zou dat moeten ophoesten? Zou trouwens ook de Toxit-Tower in Frankfurt, van de ECB-zelf, onmiddellijk in de fik staan.
   De belastingbetaler, zo het mooie plan, zou niet meer worden aangesproken.
   Hetzelfde geldt voor het verhogen van de eigen kapitaalbuffers.

   Trouwens, waar hebben we het nog over?
   Gammele landen gaan met GROOT succes zelfstandig naar de kapitaalmarkt. Een actie die niet los te denken is van de aanstaande ‘controles’.
   Een weldoordachte, gezamenlijke strategie van centrale banken en Wall Street Banksters om de bulk aan toxic papers van die landen van een betrouwbaar labeltje te voorzien. ‘Het vertrouwen van de geldmarkten is weer helemaal terug’ (onder garantie van de belastingbetaler, dat natuurlijk toch weer wél).

   De NL-hypotheekportefeuille?
   Op het oog niet veel mis mee. Het aantal gedwongen verkopen blijft – mede dankzij creatieve betalingsregelingen – ruim binnen de perken.
   De buffer van het Rijkswaarborgfonds dekt voorlopig de rest voldoende. De rest is een kwestie van ‘feelings’. Waarbij sommige belanghebbenden niet schromen om binnen een aantal jaren een terugkeer van het florissante, oude prijspeil te voorspellen.

   We leven nu eenmaal in een wereld, waarin de schijn tot werkelijkheid is geworden en de rest niet meer is dan een illusie.

  2. De bankentest?

   De centrale bank van Italie heeft zgn. ‘aandeelhouders’, de staat, maar ook enkele grote commerciele banken. Recent heeft de cb van Italie haar eigen vermogen verhoogd met zo’n 7 miljard euro, hoppa, uit het niets. De aandeelhouders mogen niet meer dan 3% van dat vermogen in hun bezit hebben. En moeten van die 7 miljard dus 97% verkopen.

   Dat hebben die commerciele banken ook gedaan; verkocht aan de centrale bank van, jawel, Italie. 7 miljard cash op de balans, en ze komen door de stresstest.

   Vergeet het maar Piet Pineut, die tests zijn een complete farce. Tenzij we in Nederland roomser zijn dan de paus natuurlijk.

  3. Vraag me ook dit af: als de waarde van ons vastgoed blijft dalen, wat betekent dit dan voor de boekhouding van die banken? Bedoel: het totaal aan onderpand wordt massaal minder waard. Met de huidige waarde van mijn lijfrente maak ik met het oog op de toekomst nu ook andere keuzes.

   1. @sickworld

    “…wat betekent dit dan voor de boekhouding van die banken? Bedoel: het totaal aan onderpand wordt massaal minder waard….”

    Dan komt ‘de bank’ naar je toe om je te vertellen dat je een probleem hebt. Dat was nog niet zolang geleden in 1 of ander ‘kassa’ / ‘radar’ programma op de televisie. Voor nu weet ik dus even niet welk programma precies maar als ik ‘m nog kan vinden zal ik de link (uitzending gemist) nog wel even posten.

  4. “ben zeer benieuwd naar de bankentest straks.”
   Gelooft u nog steeds in sprookjes?
   Dit is 1 grote Poppen show.
   Even een oud gezegde aanhalen: .
   Het is net als met een boer,als hij klaagt, gaat het hem goed,als hij pocht, gaat het hem slecht.

 5. Er zijn inderdaad meer huizen verkocht de afgelopen tijd. Ik zie dat om mij heen en op Funda. Voorheen trok elk voorjaar de verkoop aan. Nu de prijzen gemiddeld zo’n 20 % zijn gedaald, was het wellicht extra aantrekkelijk om een huis te kopen.
  Wat echter veelal onbelicht blijft is dat voor ouders en grootouders het fiscaal mogelijk is gemaakt om belastingvrij een ton te schenken aan (klein) kinderen. Dát heeft volgens mij de (zeer tijdelijke) opleving veroorzaakt. Mijn vermoeden wordt nog versterkt door het gegeven dat er vooral huizen tot 2 ton zijn verkocht. Met een tonnetje van paps en mams of van opa en oma willen de banken nog wel een hypotheek verstrekken. Op zo’n lening lopen ze nauwelijks risico tenslotte.

  Ik denk dat zodra deze hausse aan schenkingen voorbij is, de woningmarkt haar ingeslagen koers weer vervolgd. Dalende verkopen en dalende prijzen….

  1. Het zou heel goed kunnen dat de tijdelijke extra vrijstelling zorgt voor een korte opleving. Het valt anders niet uit te leggen dat de huidige opleving zou worden veroorzaakt door een aantrekkende economie met hogere besteedbare inkomens en minder werkloosheid door flinke banengroei. Het consumentenvertrouwen volgens de laatste meting in maart is volgens het CBS nog altijd beroerd slecht als het gaat om grote aankopen. Wanneer het jaar 2014 voorbij is zal moeten blijken wat de impact is geweest van de tijdelijke vrijstelling van 100.000 euro. Bij een neergaande lijn zullen overheidsmaatregelen af en toe kunnen zorgen voor een kleine curve in de grafiek. Maar zolang niet de fundamentele fouten in onze maatschappij blijvend zijn opgelost zal de langere neergaande trend niet onderbroken worden.

  2. En wat te denken van opkopers? Ik was in het noorden van het voormalig Oost-Duitsland, twee maanden na de val van de muur. Veel binnendoor op de motor. En wat kwamen we vooral tegen? Dikke auto’s met West-Duits kenteken, op zoek naar vastgoed en grond. Kansen zien en kansen grijpen noemen ze dat geloof ik…

   1. Jawel, maar dat was inderdaad in de tijd dat je een Trabi in een paar minuten in prijs kon verdubbelen…… door hem vol te tanken.

 6. Dus mensen die nooit een huis hebben gekocht en altijd hebben gehuurd, die kunnen jaren lang meer huur betalen en mensen die een huis hebben gekocht moeten we nu maar tegen zeggen alsjeblieft hier heb je je huis je hebt geen schuld meer.

  Wat een bespottelijk idee, misschien moeten mensen is leren om niet boven hun stand te leven.
  Mensen kopen een huis om er aan te verdienen, maar je moet een huis kopen om in te wonen.

  Als je er aan wilt verdienen zoals in Nederland het geval is, moet je ook de risico’s voor lief nemen, mensen die aandelen hebben gekocht en die nu een stuk minder waard zijn worden toch ook niet gecomspenseerd.

  Nee mooi terug betalen als ze een woning met veel winst kunnen verkopen hoor je ze ook niet klagen.

   1. Je bedoelt zeker de ‘marktconforme huur’ die hoort bij via fractioneel bankieren en aflossingsvrije financiering opgeblazen woningprijzen.

    1. Dat bedoel ik idd, Toch 3 minnetjes… Vreemd volk hoor: we zijn liberaal als we er voordeel uit hebben maar socialist als het even tegen zit. Waar ken ik dat van?

 7. De woning’markt’ is al lang geen markt meer, sinds de hypo renteaftrek. Er is op ALLE fronten geen sprake meer van een ‘markt’, niet in aandelen (85% van alle transacties vinden plaats door high frequenty trading), staatsobligaties (worden gemanipuleerd of gemonetariseerd), CDS, Credit default swaps (een faillisement wordt bepaald door de ISDA, en dus nooit geaccordeerd https://www2.isda.org/about-isda/board-of-directors/)

  Artikeltjes over de NL woningmarkt zijn ordinaire aftreksels van de incompetentie om het werkelijke probleem te benoemen.

  1. Is ook logisch Houtskool.
   Vooral de MS-Media en de meeste gewone mensen als jij en ik,hadden op het moment van de daad ook geen inzicht in het verderf en het wespennest waar we in terecht zouden komen.
   Door alle hedendaagse info,worden we wijzer.
   Alleen,door gezamenlijke overeenstemming en inzichten,zonder de de egoistische,leugenachtige,meestal hardnekkige wolven in schaapskleren op deze site,kunnen er goede stappen gezet worden in het nieuwe tijdperk van leven.
   Foute mensen,kunnen zich altijd nog onvoorwaardelijk bekeren.
   En dan krijgen ze ook maar 1 kans!!!!!!!!!!!!!!!!
   Sorry,als ik iemand heb gekwetst.

 8. Ook omdat eigen geld in wezen niet van belang is , nog , is de koopprijs van een woning voor een potentieel niet van primair belang , eerder vanwege de prijsstijgingen , nu om het nu eenmaal noodzakelijke wonen , ..wat betaal ik per maand en wellicht 30 jaar lang is de grote vraag . De interest derhalve.

 9. Dat dit zou gebeuren met een fin. systeem van private banken die geld uit het niets kunnen creëren maar er wel rente voor kunnen vragen (die niet gecreëerd is) was volkomen te verwachten, immers Thomas Jefferson wist meer dan 2 eeuwen geleden al;

  “If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their Fathers conquered…I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies… The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs.”

  Daarom moet het privilege (wat uiteindelijk is gegeven door de NL overheid) om geld te creëren teruggenomen worden en moeten de banken genationaliseerd worden. De oplossing voor het vraagstuk v/d te hoge schulden is dan vrij eenvoidig. Met de banken genationaliseerd en de meeste huurwoningen in de sociale sector zijn de meeste huizen eigenlijk in handen v/d overheid, dus in feite van ons allemaal. Mijn voorstel is daarom om alle huizen waarop nu nog een hypotheek rust onvoorwaardelijk aan de hypotheeknemers te geven (= geen hypotheek meer, vol eigendom). Alle huizen waarop geen hypotheek meer rust zijn natuurlijk al per definitie in handen van de eigenaar. Ten tweede stel ik voor dat alle huizen die door huurders in de sociale sector worden gehuurd ook onvoorwaardelijk aan dezen worden gegeven; voor de duidelijkheid, de huurders zijn dan geen huurder meer, maar eigenaar. Alle huizen die in de vrije sector worden verhuurd door de eigenaar, maar waar een hypotheek op rust, vallen ook toe aan degene die het huis huurt. Ik begrijp dat er wat scheve gezichten zullen zijn, maar verreweg de meeste mensen zullen in dit scenario er zeer op vooruit gaan. Huisjesmelkers kunnen evt. gecompenseerd worden. Er zal ongetwijfeld flink wat ge”finetuned” moeten worden aan dit idee. Uitzonderingen zijn waarschijnlijk woonruimten zoals studentenkamers en bejaardenhuizen, waar een bepaalde doorstroom is. Mensen die op de een of andere manier buiten de boot vallen kunnen worden gecompenseerd.

  Mensen die roepen dat dit niet kan omdat de banken niet genoeg kapitaal hebben om deze schulden weg te strepen; geen probleem, de overheid zal deze schulden compenseren, voor zover deze überhaupt legitiem zijn (met hetzelfde geld uit het niets foefje). Hiervoor kan als garantie dienen de toekomstige belastingopbrengsten, iets wat in wezen nu ook al gebeurd als de NL staat obligaties uitgeeft. Dit geldt natuurlijk ook voor schulden aan het buitenland. Uiteindelijk is het idee dat dit natuurlijk wereldwijd gebeurt en niet alleen hier.

  “The issue which has swept down the centuries and which will have to be fought sooner or later is the people versus the banks.”
  Lord Acton

  1. Zeker Pietje,
   Iedereen schuldenvrij,een eigen huis,als gelijken,met elkaar de boel verder opbouwen.
   De egoist,die daar tegen is verstoten,of direct verzuipen.
   Iedereen zijn bijdrage leveren naar vermogen en wie van een ander profiteren wil, voor eigen gewin,tot de orde roepen.

   1. Tjesus man, je zou bij de Stasi’s moeten gaan werken. Dat zo’n post niet 20 minnetjes krijgt hier zet me aan het denken.

    1. Maar beste SW, nuanceren is ook een kunst.
     Ik lig dubbel van het lachen. Zeker met die opmerking van jou erbij.
     Ik zie er, hoewel het plusje niet van mij afkomstig is, de humor wel van in.

 10. Allemaal spook verhalen. De uitkomst is al bekend onder de grote jongens (bankiers en politieke top).

  Er komt geen economische opleving en er bestaan ook geen wonderen of sprookjes. De “westerse wereld” zal verder in het moeras zakken, dus steeds meer werklozen en andere gelukzoekers. De reden is al zo vaak gezegd….industrie verhuisd naar Azie etc.

  Wat gaat de top doen om het probleem te verhelpen…..simpel geld printen (dat kost echt niets…de FED “Ämerika”, Japan en Europa zijn hier al mee bezig), zodat inflatie ontstaan en schoon is U kunstgebit.

  Kijk een huis kosten in 1900 ongeveer 300 gulden en anno 2014 180.000 Euro…hoe kan het ,dat de prijs 1.000 keer is gestegen…juist INFLATIE, ofwel geld ontwaarding.

  Het is zeker dat dit de oplossing wordt (geschiedenis ,he).

  Let maar op, Draghi gaat PRINTEN en PRINTEN, Wacht op een politiek excuus, dat komt vroeg of laat.

  Zo, alles is weer opgelost.

  O…een huis in 2040 gaat ongeveer 1.000.000 Euro kosten.
  Ja, en de huur staat dan op 5.000 Euro voor een klein appartementje.

  Wat is het leven toch simpel ,niet?

  1. Met hyper inflatie kan je zeker nog een tijd vooruit tot peak oil ons de das om doet. Ik roep het al jaren en gelukkig schreef Dick daar dus een artikel over!

  2. Hallo Martin K,
   U focust zichzelf op de negatieve kant.
   In het nieuwe denken,dient u zich op de positieve kant te richten.
   Dat er een tekort aan iets is,is een negatieve info,die u is aangeleerd/gepraat door de heersende klasse.
   In het Universum,is er in principe een overvloed aan alles.
   Het is alleen maar,hoe u daar in uw gedachte,gevoel en spirituele wereld mee om gaat.
   Het aards weten,denken en handelen,is zwaar ondergeschikt aan de Universele waarden.

 11. “Tenzij onze maatschappij zover is dat wordt ingezien dat een nationale schuldenkwijting van zowel staatsschuld als private schuld de echte oplossing is.”

  En dan lekker in hun koophuisje mogen blijven zitten? Terwijl degene, die al in 2000 zag, dat tot drama’s moest leiden en daar ook voor waarschuwde (en uitgelachen werd, dat hij ‘geld weggooide’) dir voordeel niet krijgt. Ik vind ’t nogal wat.

 12. Als je wat gaat grasduinen op internet met als doel: “Arbeid in de toekomst”, dan krijg je constant terug dat je geen baan meer zal hebben ‘voor het leven’. In de toekomst moet je genoegen nemen met een baantje hier en een baantje daar (als die banen er überhaupt al zijn straks maar dat terzijde) Dat wil ik graag geloven. De bank wil daarentegen wel enige stabiliteit terugzien in de inkomsten van de hypotheeknemer. Dit zijn volgens mij twee factoren die elkaar gaan bijten.

 13. Bij het aantreden van Rutte-1 (2010) had coalitiegenoot Verhagen (CDA) het over ‘slimme maatregelen’ die het land weer op orde zouden brengen.

  Één daarvan betrof kennelijk de woningmarkt.
  Verdomd pienter bedacht, het Ei van Columbus, een tweesnijdend zwaard. Gooi de (sociale) huursector dicht door een pakket aan bezuiningen en huurverhogingen en zie: de meute wordt in de richting van de koopmarkt gedreven, die daarmee vanzelf herstelt.

  Resultaat? Doordat zowel de huursector als de kopersmarkt niet werkt zit dit land (als ‘pientere’ toegift) met een nieuwe, ernstige woningnood.
  Een sociale huurwoning theoretisch slechts voor de sociale onderklasse die wel 5 tot maar liefst 15 jaar moet wachten op een toewijzing. Geen
  doorstroming, nauwelijks nieuwbouw, hogere huur.
  Een koopwoning, zonder eigen kapitaalinbreng nauwelijks te verwerven.

  Honderdduizenden potentiële ‘instappers’ kunnen niet vóór- of achteruit en moeten het doen met inwonen bij de ouwelui of andere familie, terwijl de leegstand is gegroeid tot meer dan 350.000 huizen (>6% van het
  woningentotaal).

  Geen verrassing, deze ontwikkeling, was voorspeld bij het uitblijven van een daadkrachtige, fundamentele aanpak.

  Voor bankenreddingen haalde en haalt de politiek echt ALLES uit de kast (voor rekening van de belastingbetaler), terwijl de woningmarkt (huren & kopen) die voor Nederland een allereerste systeemrelevantie bezit, met diverse economische, financiële en sociale raakvlakken, gewoon verder wordt uitgekleed en vervolgens ‘vanzelf’ zal moeten uitzieken.

  . € 500 miljard aan waardeverlies op het totale vastgoed hangt intussen al ‘boven de boeken’,
  . de prijsbodem is nog niet in zicht,
  . mede door de verslechterende economische ontwikkelingen en verwachtingen (dalende inkomsten, hogere lasten, toenemende werkloosheid en faillissementen) zit het vertrouwen van de burger (en het mkb) nog steeds muurvast in de diepvries.
  . een samenhangend, structureel beleid ontbreekt op alle punten, ook en vooral op het gebied van huisvesting en leegstand.

  Het is zeker niet voor het eerst in de afgelopen jaren dat deze opsomming wordt gemaakt.
  Wat staat ons op deze manier nog te wachten?
  Kan iedereen beantwoorden: het versterkt doortrekken van de beschreven negatieve spiraal. Met de kids gezellig bij opa en oma op schoot. Is meteen ook het zorgplobeem van de vergrijzing een flink stuk in de richting van een ‘oplossing’ geschoven, zoals trouwens ook de kinderopvang. Vooruit, terug naar vroeger.
  Dat is pas ‘pienter beleid’.

  Uiteindelijk zal geschikte leegstand in huizen en commercieel vastgoed (zoals ook nu al gebeurt) voor een prikje worden opgekocht door (buitenlandse) investeerders die – na verbouwing/aanpassing – uiteraard graag tegen woekerwinsten de tegen die tijd vast nog verder opgelopen woningnood willen helpen verzachten.

 14. als de huizenmarkt echt in elkaar klapt, worden alle woningen of staatseigendom of multinational eigendom,

  welkom terug in de middeleeuwen waar de burger niet meer was dan bezit van de rijken, de horigheid van de toekomst.

 15. “….dat wordt ingezien dat een nationale schuldenkwijting van zowel staatsschuld als private schuld de echte oplossing is.”

  Even vasthouden, want dit is met stip de klapper van het verhaal.
  Kwijtschelding of ‘debt jubilee’: “an Old Testament solution to a modern financial crisis?”

  http://www.economiemachtmaatschappij.com/debt-jubilee.html

  De schuldenaren zullen dit vermoedelijk wel ‘inzien’, maar de schuldéisers? Die kunnen net zo goed hun gigantisch vermogen verdelen onder de wereldbevolking, is iedereen op slag miljonair.

  Bovendien: ‘nationaal’ bestaat niet meer, zonder een eigen monetair beleid.
  Nietemin: gelijke monniken gelijke kappen; iedereen zou op een rechtvaardige, eerlijke manier moeten kunnen profiteren van het voordeel, ook mensen ZONDER schulden.

  Geen zinnig mens heeft een idee van het werkelijke schuldentotaal, maar – so what -ECB, BoE en Fed: zet die brandkraan maar helemaal open en breng de bazooka’s, Dikke Berta’s en printbatterijen eens goed in stelling. Nu niet gericht uitsluitend op banken, maar op staten en burgers. Is op slag alle narigheid de wereld uit, draaien consumentenbestedingen en de economie als een tierelier, kunnen banken – eindelijk voorzien van voldoende eigen kapitaalbuffers – zich bepalen tot hun klassieke loketfuncties.

  De mens zou de mens niet zijn als na verloop van tijd de schulden niet toch weer de pan uit zouden rijzen en het banksterbloed kruipt waar het niet gaan kan.
  Tóch zou een algemene kwijtschelding zomaar kunnen, roepen beroeps wensdenkers.
  Helaas. “The haves” hebben andere plannen. Zij calculeren op de middellange en lange termijn. Geld als zodanig betekent voor hen niets anders dan een ruilmiddel voor het verkrijgen van macht, invloed en de
  afhankelijkheid van anderen. Zij weten dat het wereldmonopolie niet volmaakt kan zijn zonder de volledige controle over de aardse bodemschatten en energievoorraden.

 16. Wat er nog eens bijkomt is dat de leencapaciteit dermate is teruggeschroefd, dat Jan modaal niet meer genoeg kan lenen om ergens in de Randstad een klein eenpersoons appartementje te kopen. Dat was 3 a 4 jaar geleden compleet anders toen je nog gewoon 5 a 5,5 keer je jaarsalaris kon lenen. Het gevolg hiervan is dat starters met een kleine woning (gekocht in de afgelopen 3/4/5 jaar) deze aan de straatstenen niet meer kwijtraken. Immers, tegenwoordig heb je anderhalf a twee modale salarissen nodig en als je dat dan toch hebt, dan kijk je al snel naar wat groters. Die zielige starter met zijn eenpersoonhuisje zit de komende 10 jaar (of langer) gewoon vast, of zal worden opgezadeld met een enorme restschuld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.