Wordt Deutsche Bank de trigger?

52

Deutsche Bank

Wantrouwen in “onze” banken groeit

Er gaat bijna geen dag voorbij of de Deutsche Bank (DB) wordt genoemd in een of ander (klein) persbericht, maar dan niet in positieve zin. In de aanloop naar een nieuwe bankencrisis lijkt de tijd aangebroken dat er koppen gaan rollen. De spanning neemt toe. We weten allemaal hoe het in 2008/2009 is verlopen toen de boel leek te gaan schuiven en na de val van de Lehman Brothers de overheden en centrale banken overuren gingen draaien om ons financiële systeem overeind te houden. De naweeën daarvan zien we nog volop terug. Negatieve rentes die banken onderling hanteren en spaarrente bijna nul procent. Een episode die in de wereldwijde geschiedenis van ons financiële stelsel nog niet eerder is voorgekomen. De mondiale schuldenberg op recordniveau en de rente die we zijn verschuldigd over onze kredieten bijna nul. Lijkt op een sprookje, luilekkerland. Het geld bijna voor niets. We vergeten echter dat dat we hier door een listig maar onontkoombaar spel van de grootbanken in zijn gemanoeuvreerd. De enorme schuldencarrousel die draaiend moest worden gehouden door het bedenken van allerlei financiële wanproducten van ons bankenkartel. Dankzij de handel in, en het verzekeren van risicovolle financiële producten, derivaten en allerlei schuld-gerelateerde polissen zijn veel internationaal opererende banken in problemen gekomen. De risico’s zijn ongekend groot. Het wordt alleen niet toegegeven om te voorkomen dat het vertrouwen bij burgers en midden- en kleinbedrijf wegvalt.

Deutsche Bank, fraudebank bij uitstek

De berichten over frauduleuze handelingen door banken zijn schering en inslag in de verschillende media. De DB loopt hierin toch echt voorop. Onlangs dook weer een bericht op van manipulatie in de goud en zilver fixing. Met de DB is een schikking getroffen voor een bedrag van “maar” 38 miljoen dollar. Hierdoor onttrekt de DB zich aan de rechtszaak. Andere schandalen waar de DB ook bij betrokken was zijn de Euribor- en Liborfraude. Een fraude met de internationale rentetarieven die grote banken onderling aan elkaar moeten betalen als ze van elkaar lenen. Bij veel fraudeonderzoeken duikt telkens weer de naam van de DB op. Hoe slecht en immoreel moet een bank tegenwoordig dan wel niet in elkaar steken? Een bank waarin wij boeren, burgers en beleggers ooit een groot vertrouwen hadden. Er wordt een enorm misbruik gemaakt van het opgewekte vertrouwen door te manipuleren met onze centen. Het feit dat er steeds meer schande wordt gesproken over het gedrag van onze grootbanken, en het feit dat nauwelijks nog rente wordt vergoed over onze spaarcenten geeft m.i. wel heel duidelijk aan dat een naderende bankencrisis aanstaande is.

Stresstest voor de bühne

Via de zogenaamde strenge stresstests door toezichthouders en centrale banken wordt ons wijs gemaakt dat de stabiliteit van de systeembanken geen gevaar loopt. Precies hierdoor wordt juist mijn wantrouwen opgewekt. En waarschijnlijk niet bij mij alleen. Bij veel marktvorsers wordt o.a. de houdbaarheid van het huidige financiële systeem in twijfel getrokken omdat de risico’s bij een aantal grootbanken in werkelijkheid veel groter zouden zijn dan (uiteraard) wordt toegegeven. De focus is nu helemaal gericht op de DB. Een bank met een onmetelijk grote balans en een derivatenpakket waarvan schattingen uiteenlopen van honderden miljarden tot zelfs in de biljoen. Het feit dat geen enkele marktkenner een exact bedrag weet te noemen is zorgelijk.

Deutsche Bank, “wir schaffen dass…”

De complexiteit van de wereldwijde verwevenheid van de internationale handel in schuldproducten is dermate ingewikkeld dat er grote gevaren schuilen achter die prestigieuze façades van luxe bankgebouwen. “Het is niet altijd goud wat er blinkt”. Integendeel. De bittere werkelijkheid zal zich spoedig openbaren als ook beleggers de DB zullen laten vallen. Door de grote onzekerheid schommelt de koers al een jaar als een jojo. Het is zaak om de ontwikkeling rondom de DB goed in de gaten te houden. Het lijkt er op dat het merendeel van de beleggers nog altijd vertrouwen heeft in de Duitse overheid en dat men denkt dat de bank door een bail-out wel gered zal worden. Ik denk dat buurvrouw Merkel met haar bekende uitspraak, “wir schaffen dass,” straks weer probeert om sussende woorden te spreken maar in haar achterhoofd grote twijfel zal hebben over de haalbaarheid daarvan.

Bail-in of bail-out

Overigens schijnt het volgens EU-afspraken zo te werken dat een bail-in eerst aan de orde komt. Dus eerst de aandeelhouders en (spaar)rekeninghouders aanspreken bij een dreigend faillissement. Dat zien de slimmeriken natuurlijk aankomen en naar het schijnt is een stille bankrun op de achtergrond al gaande. Wordt natuurlijk ontkend om een heuse bankrun te voorkomen. Hoe dan ook, het zal zeker spannend worden rondom de DB. Vooral als de MSM zich er mee gaat bemoeien en straks bij dreigende paniek berichten in chocoladeletters op hun voorpagina’s gaan plakken. Maar dan is het te laat. Als iedereen wakker is geschud kunnen we de pinpassen aan de kant leggen en doet de leder- en kledingindustrie weer goede zaken. Onze portemonnees, en ook onze broekzakken, zullen een maatje groter moeten om de vele contanten te kunnen bergen die we noodgedwongen vroegtijdig zullen onttrekken aan het wankele financiële circuit van onze systeembanken. Hoe komt het toch dat vooral in de BRD de omzet in brandkasten een enorme vlucht neemt?

Piet Pineut