De Zaak Syrië, bloedbad in wording? (deel 1)

7

syrische vlagHeel interessante insider-informatie van Harald Doornbos, correspondent van De Tijd voor het Midden-Oosten.  3 Scenario’s voor Syrië…en alle 3 onaantrekkelijk.

Obama als gewapende vredesduif?

Naar verluid zou president Obama een beperkte militaire actie ondernemen tegen Syrië : raketten afvuren voor korte tijd als vergelding voor…een gifgasaanval die niet bewezen is maar wel als goed excuus dient, dat weet elk weldenkend mens ondertussen, soit.  Volgens de correspondent zou het de bedoeling zijn president Assad naar de onderhandelingstafel te dwingen om een vredesvoorstel te accepteren.  “Met geweld een vredesdeal afdwingen dus”.  Doornbos baseert zich daarvoor op “bronnen in de Arabische Golf”.  Die bezitten wij niet maar wij zijn minder hoopvol of naïef over de ware bedoelingen van Obama.  Ons inziens (let op wat ze doen, niet op wat ze zeggen) is die wel degelijk uit op een machtswissel in Syrië.  Hem als een soort “gewapende vredesduif” zien of “menselijke vergelder van onrecht”…neen dus, volslagen ongeloofwaardig gezien zijn staat van dienst.

3 Mogelijke scenario’s en alle even slecht

Maar dat is dus scenario 1.  Assad zal sterker uit de strijd komen als het om “symbolische bombardementen” gaat.  Hij zal niet aftreden en niet naar die onderhandelingstafel gaan.  Voor zijn aanhangers is de president dan een held die al 2 jaar tegenstand biedt tegen Al-Qaida en zelfs tegen de VS.

Scenario 2.  Een weken- of zelfs maandenlang bombardement, Assad écht “aanpakken” zoals bijvoorbeeld in Libië.  De rebellen zouden een verzwakt regeringsleger makkelijk kunnen verslaan en zij en de oppositie zouden overwinnen, de macht overnemen.  Correspondent Doornbos acht de kans zeer groot dat deze wraakacties gaan ondernemen, “zuiveringen” doen, dat heeft hij uit de mond van deze lieden zelf! Miljoenen burgers wonen in Assad-gebieden dus we kunnen ons voorstellen wat een bloedbad dat zou geven! En zonder westerse grondtroepen om te pacificeren zouden ze niet te stoppen zijn…

Scenario 3.  Het Westen doet niets en dan gaat de Syrië oorlog intern waarschijnlijk nog jaren door.  “Dit zijn allemaal weinig aantrekkelijke scenario’s” zegt Doornbos en daarmee kunnen wij het alleen maar eens zijn.  What would You do…?