Zal ‘Neerlands Hoop in bange dagen’ ontwaken na val kabinet Rutte?

We konden er op wachten. Het toeslagendrama hield de samenleving in een klein kikkerlandje al een paar jaartjes bezig. Ging uiteindelijk naar een climax toe nadat de “Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag” met een vernietigend rapport de regering naar huis stuurde. Het was de stille verwachting onder het volk. De negatieve stemming die gaandeweg was gecreëerd deed de rest. Alleen duurde het afleggen van de verantwoordelijkheid van het kabinet erg lang omdat ministers en Tweede Kamer werden gefrustreerd door een virus. Een nieuw virus dat het kabinet overviel en alle aandacht opslokte om sturend beleid te maken.

Veel om uit te leggen

Je zou het bijna vergeten dat er nog andere belangrijke dossiers lagen die de bestuurders hoofdbrekens bezorgen. Hoe ga je het volk vertellen dat de energietransitie vanuit het Klimaatakkoord veel meer kosten met zich meebrengt dan oorspronkelijk was berekend. Hoe ga je het volk uitleggen dat er door het stikstofbeleid, en dankzij een vernietigend monetair beleid met record lage rentetarieven, een enorme crisis heerst op de woningmarkt. Hoe ga je het volk voorbereiden op de gevolgen van de enorme begrotingstekorten die ons staan te wachten? Hoe ga je het volk vertellen dat ons land uit solidariteit ook verantwoordelijkheid moet nemen met betrekking tot de financiële ramp die bevriende EU-lidstaten staat te wachten. Hoe ga je over een paar jaar uitleggen dat het ingerichte Europese (corona)noodfonds en de opgetuigde EU-Bankenunie veel geld tekort komen om de boel overeind te houden.

De nieuwe “Central Bank Digital Currency

Hoe ga je het uitleggen dat zonder een belangrijke donatie van het volk “onze banken” gaan omvallen en daarmee het fiduciair geldsysteem ten gronde richten waarmee we onze betalingen verrichten. Hoe ga je uitleggen dat we niet hoeven te vrezen voor een failliet van ‘Ons Geld’ maar dat we allemaal een digitale betaalrekening krijgen rechtstreeks bij de ECB. Centrale banken werken aan een alternatief voor de cryptocurrency die ze zelf uitgeven. De digitale variant op contant geld, de CBCD (Central Bank Digital Currency). Voor iedere EU-burger een digitale rekening met digitale eurootjes. Geen tastbare contanten meer. “You own nothing, but you will be happy,” roeptoetert Klaus Schwab van het WEF (World Economic Forum). Eindelijk broeken zonder kontzakken. Geen broek die afzakt door dik gevulde portemonnees. Slechts één uniforme pinpas die ons overal toegang op geeft.

Big Tech neemt controle van overheid over

Hoe ga je het volk uitleggen dat ter voorkoming van misdaad en straatterreur de straten worden vol gehangen met cameraatjes die via het 5G-netwerk de nummerbordjes doorgeven van verdachte auto’s en mannetjes die vrouwtjes lastig vallen. Hoe ga je het volk uitleggen dat onze Techbedrijven de boel heel goed kunnen controleren in dit nieuwe technologische tijdperk. En zal het volk begrijpen dat op deze wijze een nieuwe machtsconcentratie, genaamd “The Big Tech” een deel van de taken overneemt van de overheid. Zal onze nieuwe regering straks netjes weten uit te leggen dat hiermee de ideale wereld voor ons open gaat. De NWO (Nieuwe Wereld Orde) die ons meeneemt in “The Great Reset”, zoals aangekondigd door het WEF. Zal een nieuw kabinet het volk kunnen uitleggen dat ons sociale systeem van inkomensverdeling, zoals verankerd in het toeslagensysteem en het fiscale stelsel, ten gunste van een betere wetstoepassing wordt vervangen door een basisinkomen. Een digitaal basisinkomen wel te verstaan.

You will be happy.”

Een digitaal basisinkomen dat wordt verstrekt door de Europese Centrale Bank(ECB) via onze persoonlijke digitale eurorekening waar niet ons nationale BSN (burgerservicenummer) maar een nieuw volgnummer wordt aangehangen. Zal een nieuw kabinet het volk op een nette manier weten voor te bereiden op een nieuw technologisch tijdperk waarin het de mens makkelijk wordt gemaakt met behulp van diepgaande digitalisering en opkomende robotisering? Zodat meer vrije tijd beschikbaar komt om leuke dingen te doen. “You will be happy.” Zal het volk braaf meegaan in alle mooie beloofde ontwikkelingen van o.a. het WEF die ons bevrijden uit een moeilijke periode van vrijheidsbeperkingen door een virus. Het is toch mooi om straks weer vrij te mogen bewegen waarbij “Big Brother” over ons waakt. Een heerlijk gevoel geeft dat. Het doet mij denken aan ‘Wodan’ de waakhond die de boerderij en zijn gezin bewaakt voor indringers op het erf. Hoewel indringers niet meer kunnen bestaan in de filosofie van het WEF.

Dagdromen

En nee, mijn column is niet ontstaan door het lezen van iets teveel complottheorieën. Het is een stukje fantasie van een columnist die probeert te analyseren wat hij kan verwachten op basis van keiharde feiten die elke nuchtere denker momenteel kan waarnemen. Alleen zal de fantasie bij de ene filosoof rijker zijn dan bij de andere. Ziet u deze fantastische opmerking maar als een disclaimer. Zonder dagdromen van een columnist kan een discussieplatform als Biflatie.nl en al die andere alternatieve media niet bestaan. Benieuwd of er onder de lezers meer filosofen bestaan met misschien totaal andere fantasie en mij wakker schudden uit mijn dagdromen.

GW

6 reacties

  1. Hier 2 puntjes uit wikipedia die duidelijk maken waarom overheid en centrale banken gebrand zijn op de invoering van CBCD. Komt Big Brother en WEF wel heel goed uit:

   • Belastinginning: het maakt belastingontwijking en belastingontduiking veel moeilijker, aangezien het onmogelijk zou worden om methoden zoals offshore bankieren en ongemelde tewerkstelling te gebruiken om financiële activiteiten voor de centrale bank of de overheid te verbergen.
   • Bestrijding van criminaliteit: het maakt het veel gemakkelijker om criminele activiteiten op te sporen (door financiële activiteiten te observeren) en er zo een einde aan te maken. Bovendien maakt tracking het in gevallen waarin al criminele activiteiten hebben plaatsgevonden, het veel moeilijker om met succes geld wit te wassen , en het zou vaak eenvoudig zijn om een transactie onmiddellijk ongedaan te maken en geld terug te geven aan het slachtoffer van het misdrijf.

 1. “Je zou het bijna vergeten dat er nog andere belangrijke dossiers lagen…”
  Onthutsend dat mensen zo denken in het kielzog van de ‘affaire’. ‘Zand erover, zo snel mogelijk vergeten (en gewoon opnieuw verder met Rutte…).

  Mijn beste man, wat is er nu nóg belangrijker dan de rechtsstaat als basis van de democratie, waarin de burger – als het goed is- zijn recht kan halen op een ‘overspelig’ staatsapparaat.

  Als u het een beetje heeft kunnen volgen weet u dat het niet goed zit met dit grondbeginsel in Nederland. Dat hoort niet in de doofpot; wij zouden elkaar daaraan juist dagelijks moeten herinneren, in een estafette tegen totalitaire staatsrepressie.

  (Lees desnoods voor meer helderheid en inzicht ter zake nog even de kwaliteitskranten van de afgelopen dagen terug).

  1. Maar beste man, ik denk dat ik in mijn schrijfsels al vaker heb laten doorschemeren dat het met onze NL-rechtstaat niet zo soepel verloopt. In feite verdwijnen alle onrechtmatige handelingen van de rijksoverheid hier in de doofpot. Er wordt eerst behoorlijk wat lawaai geschopt via de media. Daarna gaan een paar volksvertegenwoordigers met de onrechtmatigheden die burgers zijn aangedaan aan de slag om vervolgens voor eigen politiek gewin te scoren. Dan valt er een bewindsman of een heel kabinet en de zaken gaan door alsof er niets gebeurd is. De doofpot loopt over en toch kijkt iedereen gewoon weer de andere kant op. Waarom? Omdat het de normaalste zaak van de wereld is geworden.
   Onze democratie is overvoerd met wet- en regelgeving door ontelbare ingediende wetsvoorstellen en amendementen. Het gevolg van een veel-partijen-stelsel waarin iedere partij voor hun eigen achterban de nodige amendementen indient om hun verkiezingsbeloften waar te maken. De uitvoerende instanties hebben de grootste moeite om de brij aan regelgeving correct te handhaven en toe te passen. De Belastingdienst kan het bijvoorbeeld nooit goed doen. Of ze controleren te weinig op fraude of ze zijn weer te streng als ze op de vingers worden getikt i.v.m. voorbarige terugvorderingen van betwiste uitbetaalde toeslagen. Heeft deels te maken met dubbele paspoorten en onvolledige aanlevering van opgevraagde stukken voor een achteraf beoordeling of toeslagen terecht zijn uitgekeerd. De argwaan bij toeslagen-behandelteams kon bij mensen met dubbele paspoorten en/of buitenlandse namen iets te makkelijk omslaan naar discriminerende opmerkingen, zoals ook bij de Politie is gebeurd. Niet goed te praten natuurlijk.

   De Belastingdienst moet tienduizenden dossiers doorspitten en één op één behandelen om te beoordelen of er onrechtmatig is gehandeld. Bij twijfel werden lopende voorschotbetalingen stop gezet of terug gevorderd en moest de toeslaggerechtigde lang wachten voordat er duidelijkheid kwam via de definitieve afrekening. Veel toeslaggerechtigden raakten daardoor in financiële problemen. Puur vanwege een langdurig ambtelijke behandeltraject waarin de risicoanalyse hoge prioriteit genoot. De Belastingdienst heeft als heffende en innende instantie van belastingen altijd strenge en legitieme controles toegepast om een rechtvaardige belastingheffing te garanderen.

   Het uitbetalen van toeslagen vanaf 2006 paste daarom niet in de cultuur van een dienst die goed was in heffen en invorderen. Had beter gepast bij een uitkerende instantie zoals UWV of de Gemeentelijke overheid. Of nog beter, de tientallen miljarden aan huur- zorg- en kinderopvangtoeslagen rechtstreeks toekennen aan de sectoren sociale woningbouw, zorg en kinderopvangcentrales. Inkomensafhankelijke huur, zorgverzekeringspremies, en kinderopvang kan eenvoudig. Door het overleggen van een inkomensverklaring, via een DigiD of machtiging te verkrijgen bij de Belastingdienst, kan de instantie voor de lagere inkomens subsidie verkrijgen bij de verantwoordelijke ministeries. Het kan zelfs heel eenvoudig door de betreffende instantie toestemming te geven het inkomen bij de Belastingdienst centraal op te vragen. Kan alleen met inkomens over een verstreken kalenderjaar. Bij een verwachte inkomenswijziging over een lopend kalenderjaar kan de betrokken persoon een inkomensschatting overleggen waaruit blijkt dat het inkomen bijvoorbeeld 20 procent lager wordt verwacht.

   Op deze wijze wordt bv de Belastingdienst heel veel werk uit handen genomen. Als gepensioneerd medewerker bij de Belastingdienst weet ik dat medewerkers dit soort voorstellen zelf hebben aangekaart bij het hogere management. Maar voorstellen die minder ambtenaren tot gevolg hebben vallen slecht bij managers en ministeries. De reden waarom ik zelf ooit een idee heb aangeleverd was puur omdat ik veel negatieve ervaringen beleefde met “klanten” bij wie de boel volledig in het honderd liep. Kan er tien columns mee vullen. Het is huilen met de pet op. De democratie in NL is verworden tot een technocratie sinds we meedoen in een EU. Het hogere belang gaat voor het belang van de belastingbetaler. Ik verwacht geen verbeteringen van een nieuw kabinet. Er is door Rutte beloofd dat het hele toeslagensysteem op de schop gaat maar hij waarschuwde direct dat zulks nog wat jaartjes gaat duren. En ik begrijp waarom. Al gehoord over “The Great Reset?” Ik kom er op terug in een volgende column.

   1. Heel goed. Maar het gaat niet om uw andere ‘schrijfsels’, zelfs niet meer om d Belastingdienst sec. Het gaat om die ene zin, waarmee u de rechtsstaat minimaliseert tot een ‘dossier’. Terwijl over de hele lijn wordt erkend dat het hoogste goed van de democratie van hoog tot laag op een schandalige manier is geschonden.
    Zelfs de middeleeuws onschendbaarheid van de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, onder supervisie van het staatshoofd, ligt (terecht!) zwaar onder vuur. De bewezen rechteloosheid van de burger in dit land wordt door niemand meer ontkend, laat staan goed gepraat. Fundamentele verbeteringen zullen niettemin door de burgers zelf moeten worden afgedwongen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.