Zwakke arbeidsmarkt door faillissementen

5

Eerder lieten we u al weten dat de conjunctuur verder aan het verslecteren is. Dat is onder andere te zien aan de conjunctuurklok. Ook de onderstaande grafiekjes geven aan dat het alles behalve goed gaat momenteel. De arbeidsmarkt heeft het zwaar. Dat komt mede doordat er steeds meer bedrijven failliet gaan. Het aantal faillissementen stijgt niet alleen in Nederland, ook in andere Europese landen gaan er steeds meer bedrijven op de fles.

conjunctuure failliet

Aantal faillissementen stijgt met 20%

Er zijn in november 2012 in totaal 564 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) in Nederland failliet verklaard, tegen 698 in oktober. In de eerste 11 maanden van 2012 werden 6.804 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dit is een stijging van ruim 20% ten opzichte van een jaar geleden.

Driemaandsgemiddelde: 606 p/m

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen. Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in november uit op 606, tegen 589 in oktober. Het driemaandsgemiddelde ligt al vier maanden lang rond de 600, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Wederom slecht nieuws voor de Nederlandse arbeidsmarkt en dus tevens voor de conjunctuur.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie