11 miljard euro dividend uitgekeerd in 2010

0

Beursgenoteerde Nederlandse bedrijven keerden in 2010 ruim 11 miljard euro dividend aan hun aandeelhouders uit. Dat is 1 miljard euro meer dan in 2009. De stijging is volledig toe te schrijven aan de niet-financiële bedrijven. Ruim een kwart van het dividend is uitgekeerd als keuzedividend. Het merendeel van het dividend werd uitgekeerd door dee niet-financiële bedrijven. Zij betaalden in 2010 bijna 11 miljard euro. Dat is een miljard meer dan in 2009, maar nog ruim minder dan in het recordjaar 2008.

De financiële sector ondervindt nog naweeën van de financiële crisis. Financiële bedrijven  zijn druk bezig hun balansen weer op orde te brengen en er is weinig ruimte om veel dividend uit te keren. De sector keerde in 2010 nog geen 200 miljoen euro aan dividend uit. Dat is evenveel als het jaar daarvoor. In 2008 betaalden deze bedrijven nog voor bijna 6 miljard euro aan dividend.

Aandeelhouders hebben in 2010 veel meer keuze gehad in hoe zij hun dividend wilden ontvangen. Van de 11 miljard euro was bijna 3 miljard (26 procent) in de vorm van keuzedividend. In 2008 en 2009 lag dit percentage nog rond de 10 procent. Na de recente crisis op de geldmarkt, waarbij banken terughoudender waren met het verstrekken van krediet, zijn bedrijven meer geneigd ruime kasreserves aan te houden. H

et keuzedividend biedt de mogelijkheid om een groter deel van de winst binnen het bedrijf te houden. Uiteindelijk koos bijna de helft van de aandeelhouders ervoor om het keuzedividend in aandelen te ontvangen en bleef ruim 1,2 miljard euro in de bedrijfskas. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Over de auteur

Oprichter van Biflatie.nl. Ondernemer in de vis en in het goud. Schrijft zo nu en dan nog over de economie, het monetaire systeem, crypto's en de beurs.