Bankrun op Franse banken: De ergste nachtmerrie van de Franse politiek

2

“De ergste nachtmerrie van de Franse politiek”. Zo benoemt een sympathisant van de Gele Hesjesbeweging (GH) het op Facebook. Een mogelijke bankrun staat zaterdag 11 januari 2019 te gebeuren in Frankrijk. Door sociale media is de protestbeweging snel gegroeid. Er wordt onderling contact gehouden en acties gecoördineerd. “La France en colère !”, zo staat op de site officiel des Gilets Jaunes (GJ) te lezen. Het is verzamelen geblazen te Bourges om 10:00. De negende actie ook van de GJ: ‘Acte 9 : Rassemblement de tous les Gilets Jaunes au centre de la France.’

bankrun franse banken

Start in het hart van Frankrijk

Bourges ligt in Midden Frankrijk, Centre-Val de Loire. Het is met 78.000 inwoners tegelijk de hoofdstad van het departement Cher. Die naam is al dan niet toevallig wel goed gekozen. De vertaling van ‘cher’ is namelijk ‘duur’. Het is inderdaad vooral tegen de levensduurte dat de Beweging protesteert. Gisteren en een paar dagen geleden was het plan nog heel elders te verzamelen. En wordt het uiteindelijk wel morgenochtend, 10:00 te Bourges? Want het is begrijpelijk dat de Franse regering de nodige ordetroepen van politie ter plaatse wil hebben. Wie weet wordt het à la dernière minute nog eens veranderd. Hoewel dit tot verwarring kan leiden. Ze moet iedere potentiële deelnemer wel de tijd gunnen om ter plaatse te raken natuurlijk.

De burger wil gehoord worden

Dat is vooral ook het heersende sentiment onder deelnemers, sympathisanten en in het algemeen de Franse middenklasse. Zij hebben allen het gevoel dat ‘de politiek’ niet naar hen luistert. Nooit. En dat al sinds héél lang. De rijken worden rijker, de armen worden armer. Het is al veel en vaak gehoord, in vélé landen. In de volksmond. In het hart van het volk en in de geest. Beseft de Beweging waar dit alles au fond ontstaan is? Het is het neoliberalisme van wijlen president Reagan (1980 in de VS) en wijlen premier Thatcher (1979 in het VK). Dat kon groeien en bloeien, en waar iedereen die niét rijk, hoogopgeleid, jong of sterk is onder lijdt. Een superkleine overheid en de markt haar gang laten gaan, is het kort samengevat. We zien de gevolgen voor de lagere en middenklassen in zowat alle landen. Ik heb het lang geleden nog letterlijk voor een publiek gezegd. Een klein deel van die middenklasse, waar dan ook, zal kunnen opklimmen. Naar de top. De elite, de bevoorrechten der aarde. Een groot deel zal afglijden, naar beneden. Er zal nog rijk en arm bestaan. Slechts die twee klassen. We keren vroeg of laat terug naar Meesters en Knechten.

Artikel 3 van de Franse grondwet

Article 3 de la Constitution de la loi Française. Daar gaat het om. Het recht van de burger om een volksraadpleging te houden. Er is een aparte website opgericht waar de betreffende petitie ondertekend kan worden. Bedoeling is om 25 miljoen handtekeningen te verzamelen. RIC is de slogan geworden. Le Référedum d’Initiative Citoyenne. Drie grote eisen liggen op tafel. Verlaging van de belasting op basis verbruiksgoederen. Echt gehoord worden met échte referenda over belangrijke aangelegenheden. Transparantie van wat er met publiek geld gebeurt, wat salarissen, pensioenen en zo meer aangaat.

Media

De ‘grote media’ zoals kranten en televisie zouden naar hun zeggen (te) weinig aandacht aan het bestaan en de acties van de Beweging wijden. Daarom ook maken de GH gebruik van sociale media, alternatieve websites en media. Zo is er onder meer op YouTube het kanaal Gilet Jaunes TV. Heeft ze haar eigen centrale website met het veelzeggende http adres ‘La France en colère’. Frankrijk is woedend dus. En een bepaalde pers zoals Jim Le Pariser.